Rà soát số liệu phế liệu NK trên phần mềm Escrap

{getToc} $title={Xem nhanh}

4831/TCHQ-GSQL ngày 13/10/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc cập nhật số lượng phế liệu nhập khẩu trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu (Escrap), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Điểm 4 mục II công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: “Trước khi kiểm tra hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, công chức hải quan được giao quản lý tài khoản sử dụng phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu kiểm tra, cập nhật thông tin về tờ khai nhập khẩu phế liệu vào phần mềm để kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại.”

Điểm 4 mục III Phần C Phụ lục II ban hành kèm theo công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn cơ quan hải quan cập nhật để trừ lùi đi lượng phế liệu đã nhập khẩu theo từng giấy xác nhận đối với từng loại phế liệu cụ thể trong đó có hướng dẫn nhập tổng trọng lượng phế liệu nhập khẩu theo tờ khai hải quan. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu công chức hải quan thực hiện thủ tục phải nhập số lượng phế liệu nhập khẩu vào phần mềm Escrap để phần mềm tự động trừ lùi số lượng được phép nhập khẩu.

Qua rà soát, theo dõi số lượng phế liệu nhập khẩu trên phần mềm Escrap, Tổng cục Hải quan thấy có một số Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có số lượng phế liệu còn được phép hạ bãi chênh lệch so với số lượng phế liệu còn được phép nhập khẩu hoặc có sự chênh lệch so với mẫu số 06 Phụ lục VI Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Việc có sự chênh lệch số liệu nêu trên do một số nguyên nhân như: Tờ khai hải quan nhập khẩu phế liệu đã làm thủ tục nhập khẩu, thông quan nhưng công chức hải quan tại Chi cục Hải quan chưa thực hiện nhập thông tin (bao gồm số lượng phế liệu nhập khẩu) vào phần mềm Escrap hoặc có nhập thông tin nhưng chưa chính xác; Tờ khai hải quan nhập khẩu phế liệu được thực hiện nhập thông tin vào phần mềm Escrap nhiều hơn 01 lần.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với phế liệu nhập khẩu, tránh trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu số lượng phế liệu vượt quá số lượng được phép nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan nơi có phát sinh thủ tục nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất rà soát toàn bộ các tờ khai nhập khẩu phế liệu thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và đối chiếu với các tờ khai nhập khẩu phế liệu trên phần mềm Escrap.

Trường hợp phát hiện có sự thiếu sót, chênh lệch thì thực hiện bổ sung, điều chỉnh trên phần mềm Escrap cho phù hợp. Trường hợp có vướng mắc về kết xuất dữ liệu thông tin tờ khai nhập khẩu phế liệu trên phần mềm Escrap thì liên hệ với đồng chí Đào Văn Hiệp, chuyên viên Cục Giám sát quản lý về hải quan, để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiên.