Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
Form AK

3480/TCHQ-GSQL ngày 29/05/2020 Kiểm tra C/O

3480/TCHQ-GSQL ngày 29/05/2020 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào