Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Những sự kiện của Hải quan Việt Nam (1945-2015)

{toc} $title={Xem nhanh}

 

              HẢI QUAN VIỆT NAM NHỮNG SỰ KIỆN

                                        (1945-2015)

 

Ngày 10/9/1945

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ký:

- Sắc lệnh số 26-SL về “Tạm giữ những luật lệ hiện hành của Sở Tổng thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính”.

- Sắc lệnh số 27-SL về việc thành lập “Sở Thuế quan và Thuế gián thu” tiền thân của Hải quan Cách mạng Việt Nam.

 - Sắc lệnh số 28-SL về việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Bính, giữ chức Giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Ngày 29/9/1945

Bộ Tài chính ra Chỉ thị số 3-CT giải quyết vấn đề sản xuất và tiêu thụ muối ở Văn Lý theo nguyên tắc sau:

1. Bỏ hết tất cả các cách hạn chế cùng kiểm soát ruộng muối.

2. Chính phủ (Sở Thuế quan và Thuế gián thu) không bắt dân nộp muối nữa, chỉ mua muối của dân với giá phải chăng...

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân Nam Định và Văn Lý giúp đỡ viên Chủ sự Sở Thuế quan và Thuế gián thu được cử xuống tổ chức công việc mua muối.

Ngày 03/10/1945

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký Sắc lệnh: “Để Sở Thuế quan và Thuế gián thu thuộc Bộ Tài chính”.

Ngày 9/10/1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 50-SL ban bố: “Trên toàn cõi Việt Nam cấm hẳn việc xuất cảng ra ngoại quốc thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc...”

Ngày 13/10/1945

Hội đồng Chính phủ họp bàn về vấn đề xuất cảng vàng và vấn đề tiêu tiền quan kim.

 

 

Ngày 19/10/1945

Hội đồng Chính phủ họp bàn về vấn đề thuế, muối, cấm rừng, định hóa giá, nộp thuế bằng lúa.

Ngày 5/11/1945

Tại phiên họp Hội đồng Chính phủ, Giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu Trịnh Văn Bính báo cáo về các thuế thương chính.

Ngày 9/11/1945

Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 48-TC “Ấn định thể lệ nhập cảng, xuất cảng các hàng hóa”.

Điều 3 Nghị định ghi cấm các mặt hàng:

- Gạo (thóc, gạo xay, tấm cám, bột, bánh đa).

- Bắp (hạt và bột)

- Đỗ (hạt và bột)

- Bông (đay, vải)

- Vàng, bạc

- Muối

Ngày 11/12/1945

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Nghị định số 92-TC về việc nhập cảng muối vào Bắc bộ, Sở Thuế quan và Thuế gián thu có thể mua theo giá muối mua ở Văn Lý (Nam Định), trong đó 80% lượng muối sẽ bán lại cho người nhập cảng bằng giá muối mua ở Văn Lý, cộng thên 33 đồng trên một tạ. Muối mua lại của Sở Thuế quan và Thuế gián thu phải trả thuế nhập cảng theo như luật quan thuế hiện hành.

Ngày 18/12/1945

Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 102-TC ấn định giá bán những sổ và giấy tờ của Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Ngày 19/12/1045

Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 103-TC: “Ủy nhiệm những công chức hay nhân viên Nha Thuế quan và Thuế gián thu được chứng nhận những sự vi phạm quy tắc luật lệ và nghị định về thuế gián thu các hạng thu trên toàn cõi Việt Nam”.

Điều 1 ghi rõ: “Những công chức hay nhân viên Nha thuế quan và nói rộng ra hay bất cứ một nhân viên nào thay mặt cho quyền lực của Chính phủ, đều được phép chứng nhận những sự vi phạm quy tắc, luật lệ và Nghị định về thuế gián thu các hạng thu trên toàn cõi Việt Nam”.

Đây là Nghị định ban bố quyền hành pháp của các nhân viên Nha Thuế quan và Thuế gián thu thực hiện nhiệm vụ của mình khi đủ 21 tuổi và đã tuyên thệ trước Tòa án về sự liêm khiết của mình.

Ngày 02/01/1946

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 126-TC thu thuế phụ gia vào rượu, bia, ngoài số thuế tiêu thụ hiện hành. Suất định thuế phụ gia ấn định là bốn hào (0đ40) một lít.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 129-TC chuyển các Ty phụ thu Thuế quan và Thuế gián thu Sơn Tây, Phủ Lạng Thương, Phủ Lý, Ninh Bình và Vĩnh Yên thành Ty chánh thu và

Chuyển các Ty phụ thu Thuế quan và Thuế gián thu Lục Nam trước thuộc Ty chánh thu Bắc Ninh, nay về Ty chánh thu Phủ Lạng Thương; Ty phụ thu Thuế quan và Thuế Gián thu Phát Diệm trước thuộc Ty chánh thu Nam Định về Ty chánh thu Ninh Bình; Ty phụ thu Bạch Hạc trước thuộc Ty chánh thu Phú Thọ, nay về Ty chánh thu Vĩnh Yên cho phù hợp với địa giới hành chính mới.

Ngày 10/01/1946

Hội đồng Chính phủ họp bàn tăng thuế rượu Tây, tăng thuế tiệm ăn, nhà khiêu vũ (35%).

Ngày 11/01/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 148-TC quy định phía trên Bắc vĩ tuyến 16 độ, các hàng hóa xuất nhập đều phải khai báo bằng “quan kim”, và thuế xuất nhập cũng sẽ tính và thu bằng “quan kim”. Vì tình thế hiện thời giấy bạc quan kim của Trung Hoa dân quốc được phép lưu hành trên toàn cõi Việt Nam.

Ngày 25/01/1946

Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu Trịnh Văn Bính ký Quyết định quy định “Binh phục của nhân viên Sở Thuế quan và Thuế gián thu”.

Ngày 5/02/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 192-TC về tổ chức nội bộ Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Điều 1: Nhiệm vụ của Sở Thuế quan và Thuế gián thu là:

- Thu các quan thuế nhập cảng và xuất cảng.

- Thu các thuế gián thu có biên vào sổ tổng dự toán.

- Thu các món tiền do sự kinh doanh các độc quyền mà có.

Ngoài ra có thể thu các thuế lặt vặt thuộc về quỹ địa phương, quỹ thành phố hay quỹ các phòng thương mại...

Cũng theo Nghị định này, Sở Thuế quan và Thuế gián thu được chia ra làm 3 bộ: Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ. Đứng đầu mỗi bộ có một ông Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu. Tại 3 cửa biển lớn: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn có đặt một ông Thanh tra thường trú để coi riêng việc xuất cảng, nhập cảng...

Ngày 20/02/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 217-TC quy định thuế quan ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trước thuộc quyền kiểm soát của Giám đốc Nha Thuế quan Bắc bộ, nay trở lại thuộc quyền Giám đốc Nha Thuế quan Trung bộ kể từ ngày 01/01/1946.

Ngày 21/02/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Nghị định số 225-TC về việc nhập cảng muối vào Việt Nam.

Cuối tháng 02/1946

Đồng chí Lê Văn Hiến được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thay đồng chí Phạm Văn Đồng được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 12/3/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 259-TC cho phép đặt tại tỉnh lỵ Quảng Ngãi (Trung bộ) một Chánh thu Sở Thuế quan và Thuế gián thu. Chánh thu Sở Quảng Ngãi coi những Phụ thu Sở Sơn Trà, Trung Hòa, Sa Huỳnh, Phú Nhơn và Cổ Lũy. Thuế quan Cổ Lũy được xếp vào hạng 5N là bảng xếp hạng công việc theo Nghị định ngày 03/02/1926 của nguyên Toàn quyền Đông Dương về phạm vi công việc của các Ty và Đồn Thuế quan và Thuế gián thu.

Ngày 22/3/1946

Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 287-TC ấn định giá bán muối tại các kho Sở Thuế quan và Thuế gián thu Trung bộ.

Ngày 28/3/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 299-TC đặt tại Cam Lộ tỉnh Quảng Trị (Trung bộ) một đồn Phụ thu Sở Thuế quan và Thuế gián thu thuộc quyền kiểm soát của Chánh thu Sở Thuế quan Quảng Trị.

Ngày 08/4/1946

Hội đồng Chính phủ họp bàn xét việc Hoa kiều không chịu nộp thuế.

Ngày 09/4/1946

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng kiêm Giám đốc Nha Thuế quan và Thuế gián thu Trịnh Văn Bính ký Nghị định số 317-TC bãi bỏ Nghị định số 148/TC ngày 11/01/1946 về việc khai báo hàng hóa xuất nhập cảng và thu thuế xuất nhập cảng bằng tiền “quan kim”.

Ngày 19/4/1946

- Hội nghị Đà Lạt diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 04 năm 1946. Đại biểu chính thức của đoàn Việt Nam gồm 13 thành viên, trong đó có ông Trịnh Văn Bính, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Giám đốc Nha Thuế quan và Thuế gián thu. Đoàn cố vấn có 12 người. Trong các cuộc đàm phán về kinh tế tại Hội nghị trù bị Đà Lạt có 4 vấn đề được đưa ra thảo luận: Thuế quan; Tiền tệ; Chế độ tài sản và các xí nghiệp của Pháp ở Việt Nam, vấn đề người Pháp tham gia vào việc mở mang kinh tế ở Đông Dương.

Về thuế quan, phía Pháp muốn toàn quyền chi phối như trước, đòi thành lập một khối liên hiệp thuế quan toàn Đông Dương, không có hàng rào thuế quan giữa các nước. Pháp muốn nắm quyền quy định chính sách thương mại và quyền ký các hiệp ước thương mại, không cần có sự thông qua của quốc hội các nước ở Đông Dương. Thậm chí, Pháp muốn nắm cả quyền quy định các biểu thuế quan và quyền tổ chức Sở Thuế quan.

Đoàn đại biểu Việt Nam kiên quyết phản đối những đòi hỏi ngang ngược của phía Pháp và đưa ra những đề nghị hợp tình, hợp lý: Một mặt phải trên nguyên tắc giữ vững chủ quyền của đất nước (có quyền về thuế quan,về ngoại thương và có đồng tiền riêng...), một mặt có những nhân nhượng thích đáng đối với Pháp.

- Hội đồng Chính phủ họp bàn về vấn đề xuất cảng gạo và việc ở Trung bộ đúc tiền đồng.

Ngày 20/4/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Nghị định số 337-TC lập một quỹ ứng trước tại Ty Giám đốc Thuế quan Bắc bộ.

Ngày 08/5/1946

Hội đồng Chính phủ họp bàn về vấn đề người Trung Hoa mua gạo xuất cảng và nhập cảng hàng hóa mà không chịu nộp thuế

Ngày 22/5/1946

Hội đồng Chính phủ họp bàn về vấn đề kiểm soát xuất nhập cảng: Việc người Trung Hoa xin xuất cảng 2.000 tấn gạo về Trung Quốc cứu trợ dân đang bị nạn đói. Chính phủ giao cho Sở Thuế quan kiểm soát, chỉ cho Hoa kiều xuất cảng đúng số lượng gạo đã cho phép.

Ngày 27/5/1946    

Tại phiên họp Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến thông báo việc hai tàu Pháp đến Đà Nẵng không chịu nộp quan thuế nên không được lên bờ. Hội đồng quyết nghị, khuyên họ nộp thuế để tránh sự bất lợi cho họ.

Ngày 29/5/1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75-SL về tổ chức Bộ Tài chính. Điều 4 Sắc lệnh ghi rõ các Nha của Bộ Tài chính gồm 5 Nha. Đứng đầu là Nha Thuế quan và Thuế gián thu. Như vậy Sở Thuế quan và Thuế gián thu được đổi thành Nha Thuế quan và Thuế gián thu thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 17/6/1946

Bộ trưởng Lê Văn Hiến ký Nghị định số 446-TC về tiền thưởng bắt được thuốc phiện lậu và tiền thưởng về thuốc phiện bị tịch thu.

Điều 1: Nghị định quy định:

Các mức tiền thưởng được quy định như sau:

 

 

Người cho tin

Người đi bắt

Người chỉ huy

Dưới 10 kg  

400đ/kg

200đ/kg

30đ/kg

Từ 10-30 kg

200đ/kg

100đ/kg

20đ/kg

Trên 30 kg

100đ/kg

50đ/kg

10đ/kg

Điều 2: Đặc biệt cho tiền thưởng về thuốc phiện tịch thu, giới hạn tiền thưởng ấn định như sau:

- Phần người cho tin không được quá 10.000 đ.

- Phần người đi bắt không được quá 6.000đ.

- Phần người can thiệp không được quá 3.000đ.

- Phần người chỉ huy không được quá: 1.000đ.

Ngày 20/6/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Nghị định số 453-TC lập một quỹ ứng trước tại Ty Thuế quan và Thuế gián thu Văn Lý.

Ngày 06/7/1946

Hội nghị Phôngtenơblô được tổ chức trên đất Pháp. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn và 12 đại biểu chính thức, trong đó có ông Trịnh Văn Bính, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Tổng Giám đốc Nha Thuế quan và Thuế gián thu. Đoàn chuyên viên có 7 người. Tại Hội nghị này, đoàn Việt Nam kiên quyết giữ vững quan điểm bảo vệ chủ quyền về Thuế quan, Ngoại thương, Tài chính và một số vấn đề khác. Do thái độ ngoan cố của phía Pháp, trong suốt hơn 2 tháng đàm phán, các nội dung cơ bản về kinh tế mà hai bên đưa ra vẫn không thống nhất được. Phái đoàn ta kiên trì thuyết phục nhưng phía Pháp vẫn khăng khăn đòi hỏi những yêu sách vô lý mà họ đã nêu ra trong Hội nghị trù bị ở Đà Lạt. Ngày 12/9/1946, Hội nghị Phôngtenơblô kết thúc mà không đem lại được kết quả nào cho cả hai bên.

Ngày 07/8/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Nghị định số 624-TC lập 4 Ủy ban kiểm soát tiến hành kiểm soát việc chi thu của các quỹ ứng tiền tiêu khẩn cấp để mua muối, sửa chữa kho và mua vật liệu tại các Sở Thuế quan và Thuế gián thu Văn Lý, Ninh Tiếp và Hà Nội.

Ngày 9/8/1946

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Nha Thuế quan và Thuế gián thu Trịnh Văn Bính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 633-TC về lập Hội đồng hóa giá để ấn định giá hàng hóa xuất nhập.

Ngày 20/8/1946

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 158-SL “về quyền hạn định đoạt hòa giải đối với những sự vi phạm về Thuế quan và Thuế gián thu”.

Điều 1: “Quyền hạn định đoạt hòa giải đối với những sự vi phạm về Thuế quan và Thuế gián thu trong toàn cõi Việt Nam sẽ thuộc về các ông Giám đốc địa phương, Tổng Giám đố Sở Thuế quan và Thuế gián thu và Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Ngày 21/8/1946

Chủ tịch Chính phủ ban hành Sắc lệnh: “Cấm xuất cảng trâu bò, xe hơi, máy móc, đồ vật bằng kim khí...”.

Ngày 29/8/1946

Thực dân Pháp ngang nhiên dùng vũ lực chiếm Sở Thuế quan của ta ở Hải Phòng và độc chiếm quyền kiểm soát xuất nhập cảng. Chúng tìm mọi cách xúc tiến việc thiết lập hệ thống kiểm soát thuế quan ở miền duyên hải và các cửa khẩu ở nước ta.

Ngày 03/9/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 734-TC ấn định việc nhập nội các loại giấy hưởng thuế suất đặc biệt.

Ngày 04/9/1946

Chủ tịch Chính phủ ra Sắc lệnh số 173-SL cho phép nộp bằng vàng, bạc, giấy bạc Việt Nam hay giấy bạc Đông Dương các số thuế trực thu, gián thu và các số tiền nợ phải nộp.

 

 

Ngày 10/9/1946

Viên cố vấn kinh tế Davée và tướng Morliere, ủy viên mới của Pháp ở Bắc kỳ đã bí mật quyết định thiết lập một hệ thống kiểm soát thuế quan ở các vùng duyên hải nước ta và đặc biệt xung quanh Hải Phòng, bắt đầu từ ngày 15/10.

Ngày 24/9/1946

Chủ tịch Chính phủ ra Sắc lệnh số 187-SL về việc tạm thời thay đổi thuế suất tối thiểu và thuế tổng nội đánh vào các hàng hóa nhập nội vào Việt Nam.

Ngày 04/10/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 831-TC và 832-TC cho phép trích ở ngân sách toàn quốc số tiền 20.000 đồng để chi tiêu các khoản phí dùng vào thủy đội của Sở Thuế quan và Thuế gián thu và 5.000 đồng để chi dùng vào việc sửa chữa những kho muối vùng Văn Lý.

Ngày 15/10/1946

- Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 198-SL về việc bắt buộc thêm vài thứ hàng phải có giấy biên lai chứng tỏ rằng đã nhập nội chính thức từ ngoại quốc vào hoặc hóa đơn hay giấy tờ của một hãng chính thức ở Đông Dương chứng nhận hàng.

- Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 202-SL quy định việc buôn bán vàng bạc.

Ngày 22/10/1946

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 893-TC quy định rõ: Trong thời kỳ kháng chiến và cho đến khi có lệnh mới, thiết lập một hội đồng gồm có:

Ông Đổng lý sự vụ Bộ Tài chính làm Chủ tịch. Các hội viên là ông Tổng giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu, ông Nguyễn Lẫm, Kiểm sát hạng Nhì ở Sở Thuế quan; ông Dương Đình Khuê, Kiểm tra hạng Ba Sở Thuế quan và ông Nguyễn Hữu Lợi, Tham sự hạng ba Sở Thuế quan. Hội đồng này có nhiệm vụ xét hồ sơ và phát biểu ý kiến về việc cho thực thu hay bãi dịch những nhân viên tập sự các ngạch kiểm sát hay phó kiểm sát, ngạch kiểm tra hay phó kiểm tra và ngạch tham sự Sở Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam.

Ngày 02/11/1946

Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương Valuy ra lệnh cho Moóclie, chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ thiết lập quyền kiểm soát thuế quan tại cảng Hải Phòng.

Ngày 11/11/1946

- Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới Tổng thống Chính phủ Cộng hòa Pháp công hàm phản đối việc phía Pháp tự ý thiết lập tại cảng Hải Phòng một Văn phòng của Pháp về “Thuế quan và Kiểm soát ngoại thương”.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ra Nghị định số 959-TC về việc cho phép trích ở ngân sách toàn quốc một số tiền là 2 vạn đồng để chi tiêu theo lối cấp tốc các khoản chi phí vào việc tổ chức lại Sở Thuế quan Hải Phòng.

Ngày 15/11/1946

Chủ tịch Chính phủ ra Sắc lệnh số 207-SL về việc thay đổi thuế suất tối thiểu và thuế tổng nội đánh vào các hàng hóa nhập nội.

Ngày 20/11/1946

- Khoảng 9 giờ sáng ca nô của Pháp bắt một thuyền dầu của thương gia Hoa kiều đã nộp thuế cho Thuế quan ta đi từ sông Cấm đến sông Tam Bạc (gần cầu Ca Rông, Hải Phòng). Bị Thuế quan ta phản đối, quân Pháp nổ súng vào Công an xung phong và Thuế quan đang làm nhiệm vụ tại bến Tam Kỳ (gần bến Tam Bạc hiện nay). Cũng trong buổi sáng hôm đó, quân Pháp đã tấn công vào Bưu điện và Nhà hát lớn thành phố, hòng thiết lập chủ quyền thuế quan thực dân của chúng.

- Sự kiện “Thuế quan Hải Phòng” cùng chiến công của quân dân thành phố cảng được ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, quân Pháp cũng vô cớ nổ súng chiếm đóng thị xã Lạng Sơn.

Ngày 21/11/1946

Phái bộ Việt-Pháp từ Hà Nội xuống Hải Phòng giải quyết vụ xung đột trên, nhưng không thành vì phía Pháp đòi ta phải giải tán Đoàn Công an xung phong và trao quyền thuế quan của ta cho Pháp.

Ngày 22/12/1946

Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”... “Kháng chiến lâu dài, pháp hoại nhiều hơn hẳn, triệt để làm cho địch đói khá, tiêu hao, mệt mỏi, chán nản...”

Ngày 03/02/1947

Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 13-1l ban bố “Trên toàn cõi Việt Nam mọi sự xuất nhập cảng tất cả các thứ hàng đều cấm chỉ”.

Ngày 05/02/1947

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 113-BTC về việc lập các Liên khu Thuế quan Bắc bộ.

Ngày 12/02/1947

Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Tổng Giám đốc Nha Thuế quan và Thuế gián thu Trịnh Văn Bính ký Nghị định số 141-BTC bãi bỏ Nghị định 113-BTC về việc lập các Liên khu Thuế quan Bắc bộ, chia Bắc bộ ra là 6 khu vực về phương diện thuế quan vì tình hình hiện thời giao thông đi lại khó khăn.

- Khu I (khu Thái Nguyên): Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn.

- Khu II (khu Hà Đông): Hà Đông, Sơn Tây, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý.

- Khu III (khu Kiến An): Thái Bình, Hưng Yên, Kiến An, Hải Phòng, Quảng Yên, Hải Dương.

- Khu IV (khu Việt Trì); Hà Giang, Tuyên Quang, Lao Kay, Phú Thọ, Phúc Yên, Vĩnh Yên.

- Khu V (khu Bắc Giang): Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đình Lập, Tiên Yên, Móng Cái, Hải Ninh.

- Khu VI (khu Hà Nội sáp nhập với khu II): Hà Nội.

Tại Trung bộ, Bộ Tài chính ủy nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tấn (Giám đốc Tài chính Trung bộ) thay mặt ở Trung bộ và kiểm soát các Sở Thuế quan, Ngân khố để liên lạc với Trung ương.

Ngày 13/02/1947

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Hữu Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp ký Nghị định số 144-BTC quy định rằng: “Công việc xuất nhập mọi thứ hàng hóa đều do Chính phủ đảm nhận”.

Ngày 16/3/1947

Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 29b-SL lập “Ngoại thương cục” trong Bộ Kinh tế. Sắc lệnh quy định Chính phủ trực tiếp điều khiển ngoại thương. Tư nhân chỉ được phép xuất nhập những loại hàng dưới sự kiểm soát của Chính phủ. Điều 2 sắc lệnh ghi rõ Hội đồng quản trị của Ngoại thương cục gồm 4 thành phần:

- 1 đại biểu của Bộ Kinh tế làm Cục trưởng.

- 1 đại biểu của Bộ Tài chính làm thủ quỹ.

- 1 đại biểu của Bộ Quốc phòng làm ủy viên thanh tra.

- 1 đại biểu của Bộ Nội vụ làm ủy viên thanh tra.

Mọi hoạt động ngoại thương của Chính phủ và tư nhân đều chịu sự kiểm soát của bốn thành phần nói trên. Nha Thuế quan và Thuế gián thu có nhiệm vụ giám sát các hoạt động ngoại thương, thu thuế xuất nhập cảng tại đồn biên giới và hải khẩu có hoạt động ngoại thương.

Ngày 01/6/1947

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 52-SL tạm thời định lại thuế nhập nội đối với những mặt hàng kê trong quan biểu thuế.

- Thuế nhập nội:

- 5% tổng giá cho các hàng là: động vật, thực vật và khoáng sản; các chất hóa học; sợi bông dùng vào kỹ nghệ dệt.

- 15% tổng giá cho tất cả các thứ hàng còn lại.

- Thuế xuất ngoại: Nhất loạt cho các thứ hàng là 5% tổng giá.

Giá hàng nhập nội hoặc xuất ngoại là giá hàng mua bán của Ủy ban phụ trách việc xuất nhập.

Ngày 06/6/1947

Tại Bắc Cạn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến và Thứ trưởng kiêm Tổng Giám đốc Nha thuế quan và Thuế gián thu thảo luận về vấn đề tiền tệ, quan thuế, tìm phương pháp trưng dụng có thể điều hòa được quyền lợi về kinh tế của ta và của Pháp sau này.

Ngày 05/7/1947

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61-SL “Cấm xuất cảng và nhập nội các tư bản”. Điều 2 Sắc lệnh ghi: “Sẽ coi là tư bản các thứ tiền tệ ngoại quốc, Đông Dương, Việt Nam (giấy bạc hoặc tiền vàng, tiền bạc), các chứng thư hối đoái, các chứng thư ngân hàng...”.

Ngày 08/7/1947

Trong phiên họp thường kỳ ngày 05/7/1947, Hội đồng Chính phủ xét thấy việc bao vây kinh tế địch mà cấm các hoạt động xuất nhập cảng sẽ không có lợi cho kinh tế của ta. Để thi hành Sắc lệnh số 13-SL và Sắc lệnh số 29B-SL và Quyết nghị của phiên họp Hội đồng Chính phủ, Bộ Kinh tế ra Thông tư số 622-BKT-LTC về chính sách và thể lệ nhập nội, xuất ngoại các thứ hàng hóa, việc phân phối các thứ hàng hóa đó; định rõ những nguyên tắc về ngoại thương. Theo thông tư, các mặt hàng cấm xuất gồm: vàng, bạc, gạo, muối, trâu, bò, thuốc phiện; các mặt hàng cấm nhập gồm: hàng xa xỉ phẩm, nước hoa, phấn sáp... Các mặt hàng nhập cảng thuộc độc quyền của Ngoại thương cục là: Vũ khí, chất hóa học, xăng dầu, phụ tùng xe đạp, xe hơi, dược phẩm, bông vải sợi. Thông tư còn hướng dẫn chi tiết các loại hàng hóa, giá tính thuế, số lượng được phép mang của mỗi thương nhân từng vùng bị chiếm vào vùng tự do và ngược lại.

Ngày 12/7/1947

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 118-BTC về việc xuất nhập cảng tư bản. Điều 1 Nghị định quy định: Người ngoại quốc vào nội địa Việt Nam được mang theo số tư bản trị giá dưới 20.000 đồng Việt Nam không cần có giấy phép của Bộ Tài chính. Người từ nội địa Việt Nam ra nước ngoài được phép mang theo số tư bản 10.000 đồng Việt Nam không cần có giấy phép của Bộ Tài chính.

 

 

Ngày 17/7/1947

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phan Anh ký Nghị định số 112-BKT tạm ấn định những “đồn biên giới hay hải khẩu” có hoạt động ngoại thương: Lao Kay, Hà Giang, Cao Bằng, Thất Khê, Thanh Hóa, Nghệ An.

Các thứ hàng hóa xuất nhập qua các đồn biên giới khác đều còi như xuất nhập trái phép đối với độc quyền ngoại thương của Chính phủ và thuộc quyền kiểm soát của cơ quan Thuế quan và Công an. Ở Hà Giang tạm thời chưa triển khai, do tình hình chưa ổn định về chính trị và quân sự.

Ngày 05/8/1947

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 161-BTC sửa đổi Điều 1 Nghị định 446-TC ngày 17/6/1946 ấn định ngạch tiền thưởng bắt được thuốc phiện lậu.

Ngày 06/8/1947

Tại Phủ Thông (Bắc Cạn) - nơi đặt trụ sở của Nha Thuế quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến cùng các ông Trịnh Văn Bính (Thứ trưởng) và Trịnh Hồ Thị (Phó Giám đốc Nha Thuế quan) thảo luận và giải quyết các vấn đề sau:

1. Sắc lệnh giải phóng muối.

2. Quy định chế độ muối mới để bảo vệ sự thiệt hại cho dân và tránh sự đầu cơ.

3. Thành lập cơ quan độc lập do Thuế quan điều khiển để:

- Phân phối bạc đều ở các tỉnh.

- Tổ chức vận tải để số muối được phân tán đều.

- Mua muối cho toàn dân.

- Kinh doanh về muối.

- Xúc tiến việc thành lập trường nhân viên tài chính.

- Dịch các sách kinh tế ngoại quốc và tham khảo để dự thảo một chính sách và kế hoạch kinh tế tài chính cho quốc gia.

Ngày 29/8/1947

Tại Hội nghị Giám đốc Tài chính, ông Trịnh Hồ Thị, Phó Giám đốc Nha Thuế quan được giao phụ trách tổ chức hàng rào kiểm soát buôn lậu.

Ngày 15/10/1947

Để giải quyết tốt nguồn hàng phục vụ kháng chiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị “Phải phá cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”, trong đó nhiệm vụ kinh tế, tài chính được Đảng ta xác định là: “Tiếp tục đặt đường chuyên chở, tiếp tế để đặt lại các mối ngoại thương để nhập khẩu những thức rất cần cho quân giới, quân y, mà Việt Nam chưa thể chế tạo được”.

Ngày 02/3/1948

Chủ tịch nước ký Sắc lệnh cử ông Trịnh Văn Bính giữ chức Tổng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng.

Ngày 25/3/1948

Hội nghị liên tịch Thuế quan - Công an đã được tổ chức tại ATK Tuyên Quang. Hội nghị nêu ra và giải quyết 4 nội dung sau:

- Quy định quyền hạn rõ rệt giữa hai cơ quan.

- Hợp lý phương pháp kiểm soát.

- Trao đổi kinh nghiệm.

- Giải quyết các sự hiểu lầm xảy ra giữa hai cơ quan và đặt kế hoạch thống nhất hành động trong việc trừ gian lận.

Ngày 14/4/1948

Nghị định Liên bộ Kinh tế-Tài chính-Nội vụ-Tư pháp số 101-BKT/BT ấn định sự mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi bị chiếm. Nội dung Nghị định quy định rõ: “Mọi việc buôn bán hàng ngoại hóa và hàng sản xuất ở các nơi hiện đang bị địch chiếm đóng sang vùng tự do đều cấm chỉ, trừ những hàng tối cần thiết cho nhu cầu của nhân dân. Việc đem thực phẩm và hàng hóa vào các nơi đang bị địch chiếm đều cấm chỉ, trừ những hàng bán ra không hại cho nền kinh tế quốc gia”.

Ngày 2/4/1948

- Bộ Nội vụ-Kinh tế-Tài chính-Tư pháp ra Thông tư Liên bộ số 106-BKT/BT về thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

- Bộ Kinh tế ra Thông tư số 9-KT/TT/NT ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Ngày 19/5/1948

Trên báo Sự thật (số 93) đăng nguyên văn bài viết của đồng chí Trường Chinh “Thực hiện khẩu hiệu: Người Việt dùng hàng Việt”.

Bài viết nêu ra một số nguyên nhân hàng từ vùng địch tràn vào vùng tự do và những biện pháp ngăn chặn.

Ngày 24/5/1948

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị lập Ủy ban Bao vây kinh tế địch. Chỉ thị nêu rõ: Hiện nay hàng hóa địch tràn sang ta rất nhiều. Vòng vây kinh tế của ta tỏ ra rất ít kết quả. Cũng vì thế đồng bạc Việt Nam ở nhiều nơi bị sụt giá, có chỗ sụt đến hơn 50%. Để đối phó với tình thế ấy, các đồng chí nên đề nghị với các Ủy ban kháng chiến hành chính tổ chức một Ủy ban bao vây kinh tế địch phối hợp với các ngành Công an, tình báo, kinh tế, thuế quan... để bàn định kế hoạch và đôn đốc việc bao vây có hiệu quả.

Ngày 28/5/1948

Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 192/SL “Cấm buôn bán, chuyên chở, tàng trữ các xa xỉ phẩm ngoại hóa và định thể lệ, thủ tục xuất nhập hàng...”.

Ngày 08/7/1948

Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh 199-SL ấn định đơn vị tiền tệ Việt Nam là: Đồng “Việt”. Sắc lệnh ghi rõ: “Đồng “Việt” là một đồng vàng cân nặng 0g375 vàng nguyên chất”.

Ngày 07/8/1948

- Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 201-SL thành lập Ban Thi hành chính sách Bao vây kinh tế địch.

- Bộ Kinh tế ra Thông tư số 10-KT/TT/NT ấn định thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng; Thông tư số 12-KT/TT/NT bổ khuyết Thông tư số 9-KT/TT/NT ngày 27-4-1948 ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Ngày 19-8-1948

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phan Anh ký Nghị định 143/BKT/NĐ ấn định các xa xỉ phẩm ngoại hóa và thời gian phải tiêu thụ những hàng hóa đó khi hết phép lưu hành.

Ngày 20/8/1948

- Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 218/SL “ấn định tạm thời thuế nhập nội đối với hàng hóa từ vùng tạm chiếm mang vào vùng tự do”.

- Sắc lệnh số 222/SL “Cấm chỉ mọi sự buôn bán với địch”.

Ngày 25/8/1948

Bộ Nội vụ-Kinh tế-Tài chính-Tư pháp ra Nghị định Liên bộ số 109-BKT/BT sửa đổi Nghị định Liên bộ số 101-BKT/BT ngày 14/4/1948 quy định thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi bị chiếm.

Ngày 10/9/1948

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 14-KT/TT/NT về việc cấm buôn bán chuyên chở, tàng trữ có tính cách buôn bán các xa xỉ phẩm ngoại hóa, đồng thời quy định việc khám nhận và thủ tục truy tố các phạm pháp.

Thông tư cho phép “Các nhân viên Thuế quan và công an sẽ khám nhận theo thủ tục hiện hành. Ngoài ra, mỗi khi trông thấy một sự phạm pháp, những nhân viên kinh tế có thẩm quyền có thể trực tiếp khám nhận và lập biên bản theo phép thường”.

 

 

Từ ngày 21 đến 24/9/1948

Hội nghị cán bộ Tài chính đánh giá: Các nhân viên tiến bộ về nhiều mặt. Cố gắng tổ chức học hỏi về chuyên môn và chính trị. Nha Thuế quan và Thuế trực thu đã thu được nhiều kết quả tốt. Tinh thần các nhân viên cũng thay đổi nhiều.

Ngày 12/10/1948

Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 241-SL về việc “Thành lập Ban Trung ương bao vây kinh tế địch”. Sắc lệnh quy định rõ: Ở Trung ương có Ban bao vây kinh tế địch để chỉ đạo chung, ở địa phương thành lập “Phòng tiếp liệu” để tổ chức buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm và cơ quan Thuế quan làm nhiệm vụ thu thuế xuất nhập và kiểm sát chống buôn lậu giữa hai vùng.

Cùng ngày, Bộ Kinh tế ra Thông tư số 15-KT/TT/NT bổ khuyết Thông tư số 9-KT/TT/NT ngày 27-4-1948 và Thông tư số 12-KT/TT/NT ngày 7-8-1948 của Bộ Kinh tế ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Ngày 13/11/1948

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 11-BKT/TM/TT bổ khuyết Thông tư số 9-KT/TT/NT ngày 27-4-1948 về thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Ngày 27/11/1948

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 13-BKT/TM/TT bổ khuyết Thông tư số 9-KT/TT/NT ngày 27/4/1948 về thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Từ ngày 14 đến 18/01/1949

Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ VI họp. Ban Thường vụ Trung ương Đảng đặt ra nhiệm vụ cụ thể trong công tác thu thuế: “Đánh thuế những hàng bán vào vùng địch để rút hạ sự chênh lệch giá cả giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm và để bảo vệ giá trị tiền Việt Nam.

Tuyên truyền mạnh về đồng bạc Đông Dương phá giá, vận động ráo riết hơn nữa việc tẩy chay và chống thuế trong vùng địch, tìm cách tịch thu các quỹ thuế của địch đã thu của dân trong vùng địch tạm chiếm để đánh mạnh vào nền tài chính của địch”.

Ngày 25/02/1949

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 16-KT/TT/NT bổ khuyết những Thông tư ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng; Thông tư số 17-KT/TT/NT bổ khuyết Thông tư số 9/KT/TT/NT ngày 27/4/148 ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng; Thông tư số 18 KT/TT/NT giải thích Thông tư số 10-KT/TT/NT ngày 7-8-1948 và Thông tư số 542-BKT/TM ngày 16/10/1948 của Bộ Kinh tế ấn định thể lệ giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Ngày 25/4/1949

Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 26-SL về việc sửa đổi thủ tục truy tố các vụ phạm pháp đối với thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và các nơi tạm thời bị chiếm đóng.

Ngày 30/4/1949

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nhân dân cả nước. Thư có đoạn viết: “Mở mang việc buôn bán, buôn bán nội hóa, tránh chợ đen, giữ giá đồng tiền Việt Nam...”.

Ngày 27/5/1949

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe và quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký Thông tư số 20-P/L của Liên bộ Tư pháp và Nội vụ về việc trừng trị những kẻ buôn lậu nguy hiểm.

Ngày 08/6/1949

Chính phủ ra Sắc lệnh số 58-SL bãi bỏ Sắc lệnh số 241-SL ngày 12/10/1948 về bao vây kinh tế địch và chủ trương trao đổi hàng hóa với vùng tạm chiếm có lợi cho ta.

Ngày 13/6/1949

Bộ Nội vụ-Kinh tế-Tài chính-Tư pháp ra Thông tư Liên bộ số 349-BKT/BT quy định thể lệ vận chuyển các nông phẩm sản xuất trong vùng bị địch tạm chiếm ra vùng tự do.

Ngày 21/6/1949

Phó giám đốc Nha Thuế quan và Thuế gián thu Trịnh Hồ Thị ký Công văn số 75-LF2/GT về quy định mẫu các loại tem gián thu mới.

Cùng ngày, Nha Thuế quan và Thuế gián thu ra thông báo về những đặc điểm và quy định dán các loại tem mới do Nha phát hành.

Ngày 23/9/1949

Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 109-SL về việc sửa đổi Sắc lệnh số 26-SL ngày 25/4/1949 về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch.

Ngày 10/10/1949

Bộ Nội vụ-Kinh tế-Tài chính-Tư pháp ra Thông tư Liên bộ số 26-BKT/BT giao cho các Ủy ban kháng chiến hành chính xã quyền lập biên bản khám nhận đối với các vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch và Bao vây kinh tế địch.

Đầu tháng 11/1949

Hội nghị Thuế quan Khu I và Khu X được tổ chức. Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến đã cử cán bộ xuống dự họp và lưu ý Hội nghị một số vấn đề quan trọng có liên quan trực tiếp đến thuế quan như:

- Xét lại kỹ càng bản luật thuế quan mới.

- Theo dõi các báo cáo của địa phương để biết rõ sự tiến bộ của nhân viên về phương diện tinh thần. Hướng các nhân viên vào sự học tập, rèn luyện và tự tạo cho mình một tinh thần mới, tinh thần liêm khiết để cải chính các thành kiến không tốt từ trước đến nay.

- Nhân viên Thuế quan phải đi sát vào dân chúng, gần dân chúng để hiểu biết vai trò của Thuế quan trong nền tài chính quốc gia, giải thích cho dân hiểu thể lệ thuế quan mỗi khi có người phạm vào lệ ấy. Nhân viên Thuế quan có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chung của nhân dân, không phải để làm nhiễu dân như trong thời Pháp thuộc.

- Đặt vấn đề kiểm soát: Kiểm soát từ trên xuống (thể lệ, tổ chức, kiểm tra...), kiểm soát từ dưới lên (giáo dục dân để dân có phương tiện bảo vệ luật thuế quan và giám sát cả nhân viên thừa hành...)

Ngày 04/11/1949

Một nhân viên Thuế quan đi dự Hội nghị thuế quan từ Khu X qua Khu I, ngang qua Đèo Khế bắt được vụ mang 60 kg thuốc phiện (theo giấy đề là của Tư lệnh khu I gửi cho Tư lệnh khu X).

Ngày 28/12/1949

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Bùi Công Trừng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trịnh Văn Bính ký Thông tư liên bộ số 29-BKT/TT/TM của Bộ Kinh tế và Bộ Tài chính về việc nộp thuế xuất nhập. Các Ty Thuế quan chỉ cho phép tư nhân nộp thuế xuất nhập khi thương nhân xuất trình các giấy tờ hợp lệ do các cơ quan Ngoại thương hay Tiếp liệu cấp.

Thương nhân có hàng xuất nhập phải đem hàng trình các cơ quan Ngoại thương hay Tiếp liệu trước khi nộp thuế.

Ngành Thuế quan kiểm soát chống buôn lậu hàng từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do. Các mặt hàng sau khi đã kiểm tra được đánh dấu, dán tem, nộp thuế rồi mới cho xuất nhập.

Ngày 14/01/1950

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 2-BKT/TT về Chính sách và thể lệ xuất nhập cảng trong thời kỳ kháng chiến.

 

 

Ngày 22/3/1950

Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 45-SL sửa đổi Sắc lệnh số 192-SL ngày 28/5/1948 cấm buôn bán chuyên chở và tàng trữ các xa xỉ phẩm ngoại hóa.

Ngày 20/4/1950

Bộ Tài chính tổ chức một phái đoàn đi Hoa Nam (Trung Quốc) để xúc tiến mậu dịch biên giới, đồng thời cử cán bộ đi học tập nghiên cứu vấn đề quan thuế.

Ngày 04-5-1950

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến thảo luận với Phó Giám đốc Thuế quan Trịnh Hồ Thị chuẩn bị sẵn sàng phối hợp với Công an để đặt các trạm kiểm soát biên giới.

Ngày 07/6/1950

Bộ Kinh tế và Tư pháp ra Thông tư Liên bộ số 27-BKT/TT định thủ tục khám nhận và truy tố các phạm pháp đối với luật lệ mậu dịch giữa miền tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng.

Ngày 17/8/1950

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 25-BKT/TT bổ khuyết Thông tư số 17-KT/TT/NT ngày 25/02/1949 ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa miền tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng.

Ngày 01/9/1950

Bộ Nội vụ-Kinh tế-Tài chính-Tư pháp ra Thông tư Liên bộ số 27-BKT/BT quy định thể lệ vận chuyển các thứ nông phẩm thóc, gạo, ngô, khoai từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do.

Ngày 06/11/1950

Bộ Kinh tế ra Thông tư số 29-BKT/TT bổ khuyết Thông tư số 17-TT/TT/NT ngày 25/02/1949 ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa miền tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng.

Ngày 17/01/1951

- Bộ Nội vụ-Kinh tế-Tài chính-Tư pháp ra Thông tư Liên bộ số 3-KT/LB/NT quy định thể lệ chuyển vận các thứ hàng nội hóa: Muối, nước mắm, mắm tôm, cá khô, tôm khô, tơ lụa, đồ đan, đồ cói từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do.

- Bộ Công Thương ra Thông tư số 2-BKT/TT bổ khuyết Thông tư số 17-KT/TT/NT ngày 25/5/1949 ấn định các loại hàng hóa được phép mậu dịch giữa miền tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng.

 

 

Ngày 27/01/1951

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 52-NĐ đặt phù hiệu của Nha Thuế quan và Thuế gián thu. Nghị định bao gồm 5 điều, có mẫu phù hiệu thuế quan kèm theo.

Tháng 3/1951

Nhu cầu hàng hóa phục vụ kháng chiến và dân sinh ngày càng lớn. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lao động Việt Nam lần từ I (tháng 3-1951) đã chỉ rõ: “Không phải ta đặt ra hàng rào ngăn cách giữa ta và địch, mà chúng ta phải mở mang buôn bán với địch, nhưng chỉ cho vào vùng địch những thứ hàng không hại cho ta và đưa ra vùng tự do những thứ hàng cần cho kháng chiến và đời sống nhân dân...”.

Tháng 4-1951

Đoàn cố vấn kinh tế Trung Quốc, trong đó có hai cố vấn về thuế sang giúp Việt Nam.

Ngày 03/5/1951

Đàm phán mậu dịch và giao nhận hàng hóa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Ngày 14/7/1951

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 54-NĐ “Quy định tổ chức Bộ Tài chính”. Điều 2 về tổ chức Bộ Tài chính gồm: 4 vụ, 2 sở và 1 văn phòng.

Nha Thuế quan và Thuế gián thu được thu gọn thành Phòng Thuế xuất nhập khẩu thuộc Sở thuế.

Ngày 17/7/1951

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến ký Nghị định số 63/NĐ ấn định hệ thống tổ chức Sở thuế thuộc Bộ Tài chính. Điều 1 Nghị định quy định: “Ở những nơi cần thiết lập Chi sở Thuế xuất nhập khẩu”. Ngành Thuế xuất nhập khẩu đảm nhận các công việc của Nha Thuế quan và Thuế gián thu trước đây.

Từ ngày 17 đến 25/7/1951

Hội nghị đấu tranh kinh tế với địch lần thứ I họp tại Việt Bắc. Hội nghị đề ra chủ trương, biện pháp đấu tranh kinh tế với địch và thống nhất kế hoạch tổ chức ngành thuế và thu thuế công thương nghiệp, thuế hàng hóa, thuế xuất, nhập khẩu (bỏ thuế gián thu...)

Ngày 22/7/1951

Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 44-SL bãi bỏ thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng họp và các thứ thuế gián thu khác, đặt thuế công thương nghiệp và thuế hàng hóa.

Ngày 13/8/1951

Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh số 49-SL về nguyên tắc, thể lệ và tổ chức việc đấu tranh kinh tế với địch. Tiếp ký có Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến, Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam Nguyễn Lương Bằng.

Ngày 15/8/1951

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký:

- Nghị định 118-TTg thành lập Ban quản lý xuất nhập khẩu Trung ương thay thế Ban đấu tranh kinh tế với địch đã bị giải thể.

- Điều lệ tạm thời số 115-TTg về “Quản lý xuất nhập khẩu”. Điều lệ quy định rõ: “Hàng hóa đưa ra vùng tạm bị chiếm gọi là hàng xuất khẩu, hàng hóa đưa vào vùng tự do gọi là hàng nhập khẩu”.

- Điều lệ tạm thời số 116-TTg về “Hàng hóa xuất, nhập khẩu và thu thuế xuất, nhập khẩu”. Thể lệ xuất nhập khẩu quy định các thương nhân phải đăng ký, xin giấy phép, làm thủ tục và nộp thuế xuất nhập khẩu tại đồn thuế xuất, nhập khẩu; phải chịu sự kiểm soát của các đồn, trạm, đội kiểm soát thuế xuất nhập khẩu; phải tôn trọng quy chế vòng đai kiểm soát kinh tế (rộng trên dưới 10 km), khi xuất nhập khẩu phải đi trên đường mậu dịch quy định (có đặt các đồn thuế để làm thủ tục và thu thuế xuất nhập khẩu).

- Điều lệ tạm thời số 117-TTg về “Quản lý ngoại hối giữa vùng tự do và vùng tạm bị chiếm”.

- Điều lệ tạm thời số 118-TTg về “Tổ chức Ban đấu tranh kinh tế với địch và cơ quan quản lý xuất nhập khẩu”.

Như vậy sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp tại Việt Bắc tháng 7/1951, một hệ thống tổ chức quản lý xuất, nhập khẩu được hình thành. Tổng số các đồn thuế lúc này ở Bắc bộ lên tới 30 đồn, 20 trạm, 5 đội kiểm soát, tổng số biên chế khoảng 2.000 người.

Ngày 31-/12/1951

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 140-TTg sửa đổi Điều lệ tạm thời số 116-TTg, ngày 15/8/1951 về hàng hóa xuất, nhập khẩu và thu thuế xuất, nhập khẩu.

Ngày 29/02/1952

Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư số 48-TTg về chính sách tự do thông thương trong nội địa.

Ngày 05/3/1952

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 150-TTg ấn định chế độ tạm thời về thuốc phiện.

Ngày 30/3/1952

Hội nghị đấu tranh kinh tế với địch lần thứ II họp tại Việt Bắc. Hội nghị kiểm điểm công tác từ Hội nghị lần thứ I (tháng 7/1951) đến nay và đề ra kế hoạch đấu tranh kinh tế với địch trong hai năm 1952-1953.

Ngày 15/4/1952

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 161-TTg sửa đổi bảng thuế, biểu thuế hàng hóa.

Ngày 01/5/1952

Chiểu theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký:

- Điều lệ tạm thời số 165-TTg về quản lý xuất nhập khẩu ở biên giới Việt-Hoa.

- Điều lệ tạm thời số 166-TTg về quản lý ngoại tệ ở biên giới Việt-Hoa.

- Điều lệ tạm thời số 167-TTg về hàng xuất nhập khẩu và thu thuế xuất nhập khẩu ở biên giới Việt-Hoa.

Theo các điều lệ trên, hàng hóa xuất nhập khẩu phải qua các địa điểm sau:

- Ở Lạng Sơn có cửa khẩu Chi Ma, Đồng Đăng, Bình Nghi.

- Ở Cao Bằng có cửa khẩu Phục Hòa, Long Định, Sóc Giang.

- Ở Lào Cai có cửa khẩu Bát Xát.

- Ở Hà Giang có cửa khẩu Thanh Thủy...

Điều 4 Điều lệ ghi rõ: Hàng hóa xuất nhập khẩu phải tuân theo những thể lệ xuất khẩu, nhập khẩu, khai báo, khám hàng và nộp thuế có quy định cụ thể.

- Điều lệ tạm thời số 168-TTg về tổ chức bộ máy Thuế xuất nhập khẩu ở biên giới Việt-Hoa. Theo điều lệ này, việc quản lý xuất nhập khẩu ở biên giới Việt-Hoa do các Ty quản lý xuất nhập khẩu đảm nhiệm dưới quyền điều khiển của Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ của Ty quản lý xuất nhập khẩu và của cơ quan Thuế xuất nhập khẩu được quy định như sau:

- Lãnh đạo các cơ quan đổi tiền, thuế xuất nhập khẩu và mậu dịch xuất nhập khẩu biên giới.

- Điều tra theo dõi tình hình xuất nhập khẩu ở biên giới để cung cấp tài liệu cho cơ quan lãnh đạo.

- Làm các thủ tục về quản lý xuất nhập khẩu.

Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan thuế xuất nhập khẩu là:

- Tổ chức việc kiểm soát, truy nã các vụ buôn lậu hàng và lậu thuế, có thẩm quyền xét xử các vụ này.

- Làm những giấy tờ và thủ tục cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu...

- Tổ chức thu thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 02/5/1952

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 2553-DB-TTg sửa đổi bảng thuế biểu hàng hóa; Nghị định số 2554-DB-TTg sửa đổi Điều 2 mục a trong Điều lệ tạm thời về thuế hàng hóa; Nghị định số 2556-DB-TTg sửa đổi bảng số 1B thuế biểu thuế thực lãi kèm theo Điều lệ tạm thời thuế công thương nghiệp.

Ngày 05/7/1952

- Thủ tướng Chính phủ ký Sắc lệnh số 100-SL “Cấm buôn bán chuyên chở và tàng trữ những hàng ngoại hóa thuộc loại xa xỉ phẩm và loại cấm nhập khẩu”. Tiếp ký là Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phan Anh.

- Tổ chức thuế xuất nhập khẩu đã chuyển hướng các hoạt động, làm nhiệm vụ chống buôn lậu hàng xa xỉ phẩm và hàng tâm lý chiến từ vùng tạm chiếm ra vùng tự do.

Ngày 15-7/1952

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 186-TT sửa đổi Điều lệ tạm thời về thuế công thương nghiệp.

Ngày 12/8/1952

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 193-TTg sửa đổi bảng thuế, biểu thuế hàng hóa.

Ngày 24/9/1952

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 202-TTg sửa đổi bảng số 1B-VB và số 1B-34 kèm theo Điều lệ tạm thời về thuế công thương nghiệp.

Ngày 28/11/1952

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 202-TTg quy định việc xét xử, trừng phạt những việc phạm pháp về buôn bán ngoại hóa thuộc loại cấm nhập khẩu và việc thưởng những người tố cáo hoặc bắt những vụ phạm pháp trên.

Ngày 19/12/1952

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 223-TTg sửa đổi bảng thuế, biểu thuế hàng hóa.

Ngày 22/12/1952

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 225-TTg sửa đổi Nghị định số 150-TTg ngày 5/3/1952 ấn định chế độ tạm thời về thuốc phiện.

Ngày 08/01/1953

Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 86-TC/NĐ thành lập phân Sở thuế Liên khu Việt Bắc.

Ngày 25/01/1953

Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khóa II).

Về công tác mậu dịch, Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: “Phải chỉnh đốn và phát triển công tác mậu dịch đối nội và đối ngoại với nước bạn. Phải chống quan điểm kiếm lãi đơn thuần trái với chính sách mậu dịch phục vụ nhân dân, phục vụ sản xuất.

Về đấu tranh kinh tế với địch, ta phải kiên quyết chọ thủng vòng vây của địch để tranh thủ xuất nhiều hơn nhập, bài trừ nạn buôn lậu, chống việc dùng xa xỉ phẩm...”

- Ký Nghị định thư về mậu dịch và mậu dịch tiểu ngạch biên giới giữa Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Ngày 27/01/1953

Phủ Thủ tướng ra Thông tư số 238-TTg về biện pháp quản lý sự trao đổi buôn bán nhỏ (mậu dịch tiểu ngạch) trong khu vực biên giới Việt-Hoa. Thông tư này sửa đổi một số điều khoản trong các Điều lệ tạm thời về quản lý xuất nhập khẩu biên giới Việt-Hoa số 165-TTg, 166-TTg và 168-TTg ngày 01/5/1952. Theo Thông tư này tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn mỗi nơi đặt một Ty quản lý xuất nhập khẩu và ở mỗi cửa khẩu sẽ đặt một cơ quan đại diện cho Ty quản lý xuất nhập khẩu gọi là “Đồn quản lý xuất nhập khẩu”.

Ngày 29/01/1953

Thành lập các Ty quản lý xuất nhập khẩu ở Lạng Sơn, Cao Bằng và thành lập Đồn quản lý xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu ở hai tỉnh trên.

Ngày 02/02/1953

Mở cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) và cửa khẩu Hồ Kiều (Trung Quốc).

Ngày 10/4/1953

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ban hành Điều lệ tạm thời số 247/TTg “Về tổ chức các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu”. Điều lệ này nhằm tăng cường việc quản lý xuất nhập khẩu ăn nhịp với hướng phát triển đấu tranh kinh tế với địch và phát triển mậu dịch với nước bạn. Tổ chức quản lý xuất nhập khẩu căn cứ theo nguyên tắc:

- Tập trung lãnh đạo.

- Đơn giản cấp bậc.

Về cơ cấu quản lý:

Ở Trung ương có Ban quản lý xuất nhập khẩu, thành phần gồm có:
- Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch.

- Tổng Giám đốc Ngân hàng làm hội viên.

- Thứ trưởng Bộ Công an làm hội viên.

- Giám đốc Sở Thuế Trung ương làm hội viên.

- Giám đốc Sở Mậu dịch làm hội viên.

- Giám đốc Nha liên lạc làm hội viên.

- Giám đốc Vụ Quản lý xuất nhập khẩu làm hội viên.

Ở địa phương có:

- Khu quản lý xuất nhập khẩu.

- Phân khu quản lý xuất nhập khẩu.

Hoạt động dưới sự kiểm soát và quản lý của Ban quản lý xuất nhập khẩu Trung ương.

Ngày 15/4/1953

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 248-TTg sửa đổi biểu thuế các hàng xuất, nhập khẩu mới theo hướng khuyến khích xuất khẩu.

Ngày 20/4/1953

 Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ban hành:

- Điều lệ tạm thời số 250-TTg “Về quản lý ngoại tệ ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc”.

- Điều lệ tạm thời số 251-TTg “Về quản lý ngoại hối giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm”.

Ngày 25/4/1953

Bộ trưởng Bộ Công Thương Phan Anh ký Nghị định số 38/BCT-CB “Ủy cho các Ban Kinh tế tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Ninh, Hà Giang, Lao Cai làm nhiệm vụ quản lý xuất nhập khẩu biên giới”.

Ngày 28/4/1953

Bộ trưởng Bộ Công Thương Phan Anh ký Nghị định số 42/BTC-NĐ-CB về thành lập các Khu xuất nhập khẩu giữa vùng tự do và vùng tạm bị chiếm. Theo nghị định này:

- Khu I: Tuyến Quảng Yên-Bắc Bắc và Nam Vĩnh Phúc.

- Khu II: Tuyến Bắc Vĩnh Phúc-Phú Thọ và Sơn Tây.

- Khu III: Tuyến Lưỡng Hà (Hà Đông-Hà Nam), Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định và phân khu Nam Định.

- Khu IV: Tuyến Bình Trị Thiên.

- Khu V: Tuyến miền Nam Trung bộ gồm 2 phân khu: Bắc và Nam miền Nam Trung bộ.

- Khu VI: Tuyến miền Nam Trung bộ gồm 2 phân khu: Bắc và Nam miền Nam Trung bộ.

- Khu VI: Tuyến tả ngạn sông Hồng Hà.

Giai đoạn này hoạt động kiểm soát chống buôn lậu của ngành Thuế xuất, nhập khẩu diễn ra quyết liệt. Bọn buôn lậu có nhiều mánh khóe cấu giấu hàng lậu: Vải vóc quấn quanh người che giấu sự kiểm soát của nhân viên thuế. Cán bộ ngành thuế xuất nhập khẩu phải cương quyết chống buôn lậu, phân biệt hàng nào mang theo làm lộ phí, hàng nào có tính chất buôn lậu, trốn thuế, và phải cảnh giác đề phòng sự phục kích, tập kích của định ở trên tuyến giáp ranh.

Ngày 01/5/1953

Hồ Chủ Tịch ra Sắc lệnh số 157-SL về việc bổ nhiệm ông Lý Ban giữ chức Giám đốc Vụ Quản lý xuất khẩu thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 16/5/1953

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 266-TTg sửa đổi biểu thuế hàng hóa.

Ngày 20/6/1953

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 280-TTg sửa đổi Điều 14 bản Điều lệ tạm thời về quản lý xuất nhập khẩu.

Ngày 09/9/1953

Chính phủ ra Nghị quyết số 214 KT-CP bỏ thuế vải, chè, thuế lâm thổ sản, khuyến khích khai thác hàng và nghề phụ nông thôn để xuất khẩu.

Ngày 10/9/1953

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký nghị định số 391-TTg ban hành Điều lệ quản lý tiểu ngạch biên giới Việt-Trung.

Ngày 19/9/1953

Thay mặt Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trịnh Văn Bính ký Nghị định số 240/TC/NĐ thành lập các Khu và Chi sở Thuế xuất nhập khẩu. Nghị định gồm 3 điều: Điều 1: có 6 khu Thuế xuất nhập khẩu là A, B, C, D, E, G, 3 Chi sở Thuế xuất nhập khẩu là: Nam Định, khu căn cứ du kích Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm, Ý Yên, và các Chi sở Thuế xuất nhập khẩu biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trực thuộc Sở Thuế.

 

Ngày 16/11/1953

Bộ trưởng Bộ Công Thương Phan Anh ký Nghị định số 91/BCT-NĐ-CB đổi tên các khu quản lý xuất nhập khẩu giữa vùng tự do và vùng tạm bị chiếm là:

- Khu A: Tuyến Quảng Yên-Bắc Bắc và Nam Vĩnh Phúc.

- Khu B: Tuyến Bắc Vĩnh Phúc-Phú Thọ và Sơn Tây.

- Khu C: Tuyến Lưỡng Hà (Hà Đông-Hà Nam), Ninh Bình, Thanh Hóa và Nam định.

- Khu D: Tuyến tả ngạn sông Hồng Hà.

- Khu E: Tuyến Bình Trị Thiên.

-Khu G: Tuyến miền Nam Trung bộ gồm 2 phân khu: Bắc và Nam, miền Nam Trung bộ.

Ngày 3-12-1953

Mở các cửa khẩu vùng biên giới Việt-Trung để nhân dân hai nước đi lại buôn bán gồm:

- Bát Xát (Lao Kay (Lào Cai-Việt Nam)-Ba Xa (Vân Nam, Trung Quốc)

- Thanh Thủy (Hà Giang, Việt Nam)-Điền Bảo (Vân Nam, Trung Quốc).

Ngày 23/12/1953

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trịnh Văn Bính ký Thông tư số 68/TC-ST-P2 quy định chế độ tiền thưởng bắt được thuốc phiện. Tiền thưởng tối đa cho mỗi nhân viên thuế trong một vụ là 50 kg gạo, số còn thừa nộp vào công quỹ.

Cuối năm 1953

Diễn ra 2 Hội nghị Trung ương về Xuất nhập khẩu và Thuế xuất nhập khẩu:

a. Hội nghị thứ I “Về xuất, nhập khẩu” tổ chức tại khu rừng giá thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thành phần gồm: Các khu quản lý xuất nhập khẩu, Ủy ban kháng chiến. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Công Thương phan Anh chủ trì. Nội dung Hội nghị: Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh kinh tế với địch ba năm (1951-1953). Nghe báo cáo của các địa phương về những thuận lợi, khó khăn của mình. Hội nghị đề ra những nhiệm vụ và biện pháp nhằm đảm bảo có đủ hàng hóa phục vụ kháng chiến và dân sinh. Đề cao khẩu hiệu “Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để thắng lợi”. Để làm được những việc trên hội nghị lưu ý phải vận động mọi tầng lớp tham gia và dựa vào dân.

b. Hội nghị thứ II “Về thuế xuất nhập khẩu”: Do Bộ trưởng Phan Anh chủ trì. Dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Giám đốc Sở thuế Trung ương Trịnh Văn Bính. Thành phần tham dự hội nghị là đại diện các Khu thuế xuất nhập khẩu.

Nội dung hội nghị kiểm điểm đề ra những biện pháp chống thất thu thuế, đảm bảo thu đủ, nộp nhanh cho ngân sách Nhà nước. Khẩu hiệu bao trùm vẫn là “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Từ hai hội nghị trên nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu của ngành Thuế xuất nhập khẩu là: Kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, thu thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 10/5/1954

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Canh nông, Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế Chính phủ Hồ Viết Thắng ký Nghị định số 375-TTg thay đổi Biểu thuế các thứ hàng xuất khẩu, nhập khẩu với vùng tạm bị chiếm.

Ngày 12/5/1954

- Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Việt Châu ký Nghị định số 39/BTC-NĐ-BK thành lập cơ quan quản lý xuất nhập khẩu ở Bình Trị Thiên. Nghị định bãi bỏ khu quản lý xuất nhập khẩu “E” tuyến Bình Trị Thiên.

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Trịnh Văn Bính ký Nghị định số 154/BTC-XNK quy định về biện pháp thi hành biểu thuế mới.

Ngày 24/6/1954

Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Chỉ thị về nhiệm vụ thuế công thương nghiệp năm 1954. Chỉ thị nhận định: Đến tháng 6/1954 ta mới thu được 1/3 tổng số thuế cả năm. Lưu ý các Liên khu cần đặc biệt chú trọng hoàn thành nhiệm vụ thu thuế công thương nghiệp với phương thức “đảm bảo thu đúng chính sách, thu mau, thu đến đâu nộp ngay kho bạc đến đó”.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Cần nâng cao thêm trình độ chính trị và tư tưởng của cán bộ thuế để tránh tác phong quan liệu, mệnh lệnh, tự tư, tự lợi... Cần giáo dục để xây dựng cho giới công thương một cơ sở đạo đức mới: Thật thà, ngay thẳng, yêu nước và tích cực đóng góp cho kháng chiến. Giáo dục cần đi đôi với đấu tranh chống thói lậu thuế, trốn thuế của một số gian thương...

Ngày 10/9/1954

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Điều lệ số 391-TTg về Quản lý mậu dịch tiểu ngạch nhân dân trong khu vực biên giới Việt-Trung. Điều lệ ấn định việc trao đổi hàng hóa, các điều khoản, các mức độ miễn giảm thuế, các biện pháp thi hành của cơ quan thuế khi có vi phạm về hàng hóa và tiền tệ xuất nhập khẩu.

Về mối quan hệ giữa các ngành, Điều 37 có ghi: “Phân khu quản lý xuất nhập khẩu lãnh đạo các cơ quan thuế xuất nhập khẩu, đổi tiền, mậu dịch xuất nhập khẩu, công an biên phòng (về mặt xuất nhập khẩu) trong việc quản lý xuất nhập khẩu ở biên giới.

Tháng 10/1954

Trong phiên họp thường kỳ 10-1954, Hội đồng Chính phủ quyết nghị thành lập Sở Hải quan thuộc Bộ Công thương.

Ngày 06/10/1954

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Thể lệ tạm thời số 403-TTg về Quản lý Ngoại thương và Thể lệ tạm thời số 404-TTg về quản lý ngoại hối.

Ngày 10-10-1954

- Chính phủ ta vào tiếp quản Thủ đô

- Ngành thuế xuất nhập khẩu tiếp quản các cơ quan đầu não thuế quan của Pháp ở Hà Nội.

Ngày 13/10/1954

Ban Quản lý xuất nhập khẩu Trung ương ra Thông tư số 3-QLXNK quy định thủ tục tạm thời về quản lý và cấp giấy phép xuất nhập khẩu.

Ngày 15/11/1954

Chiểu Quyết nghị của phiên họp thường kỳ tháng 10/1954 của Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương Phan Anh và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trịnh Văn Bính ký Nghị định số 121/TC-CT-NĐ chuyển ngành thuế xuất nhập khẩu thuộc Bộ Tài chính sang Bộ Công thương từ ngày 01/11/1954.

Theo Nghị định, kể từ ngày 01/11/1954 ngành Thuế xuất nhập khẩu thuộc Bộ Tài chính chuyển sang Bộ Công thương quản lý. Hai tỉnh Hà Giang và Lào Kay chưa có bộ phận Thuế xuất nhập khẩu riêng, nên chỉ chuyển giao công việc của Thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 14/12/1954

Bộ trưởng Bộ Công Thương Phan Anh ký Nghị định số 136-BTC/KB/NĐ thành lập Sở Hải quan thuộc Bộ Công thương.

Đồng chí Lý Ban-Vụ trưởng Vụ quản lý xuất nhập khẩu kiêm Giám đốc Sở Hải quan.

Ngày 18/12/1954

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 425-TTg ngày 18/12/1954 bãi bỏ những thể lệ hiện hành về thuế hàng hóa, thuế tiêu thụ và ban hành bản điều lệ tạm thời về thuế hàng hóa.

Ngày 23/12/1954

Chính phủ ra Nghị định số 429-TTg quy định việc đánh thuế những thứ hàng nhập khẩu và xuất khẩu ở tuyến Hải Phòng và tuyến Bắc Quảng Trị.

Nghị định gồm 18 chương quy định rõ những mặt hàng phải có giấy phép đặc biệt của Bộ Công Thương và những mặt hàng do mật dịch thống nhất thu mua.

Ngày 13/01/1955

Sở Hải quan Trung ương ra Thông tư số 64/NV-HQ quy định chế độ gửi hàng vào kho của Hải quan.

Ngày 15/01/1955

Liên Bộ Công Thương-Tài chính ra Thông tư liên bộ số 41/M-BTC về kiểm nã thuốc phiện. Theo Thông tư, ngành Hải quan Tổ chức lực lượng kiểm soát thuốc phiện tại chỗ và thành lập thêm đội kiểm soát lưu động phụ trách công tác kiểm nã thuốc phiện ở biên giới và một số địa bàn trọng điểm.

Ngày 20/01/1955

Sở Hải quan trung ương ra Thông tư số 170/NV-HQ quy định lấy giá tính thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 03/02/1955

Sở Hải quan ra Thông tư số 171/NV-HQ quy định việc kiểm soát tàu bè xuất cảnh, nhập cảnh.

Ngày 10/02/1955

Liên bộ Công Thương-Tài chính ra Thông tư liên bộ số 42-BTC quy định việc hoãn thuế cho hàng hóa khi xuất khẩu. Thông tư số 150/BTC-BCT-HQ quy định việc xử lý các vụ vi phạm thể lệ hải quan.

Ngày 18/02/1955

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 462-TTg sửa đổi bản Điều lệ tạm thời về hàng xuất nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 21/02/1955

Bộ Công thương ra Nghị định số 21-BCT về thành lập các Chi sở Hải quan Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Ninh.

Nghị định số 23/BTC-NĐ về việc thành lập các Chi sở Hải quan Lào Cai, Hà Giang và phòng Hải quan Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Ngày 02/4/1955

Bộ Công Thương ra Nghị định số 34/BTC-NĐ-KB thành lập Sở Hải quan Hà Nội.

Ngày 06/4/1955

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 508-TTg thành lập Sở Hải quan thuộc Bộ Công thương.

Điều 2 của Nghị định quy định: Sở Hải quan có nhiệm vụ thi hành những luật lệ quản lý xuất nhập khẩu để đảm bảo sự thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển sản xuất nội địa, mở rộng giao lưu hàng hóa trong nước và ngoài nước.

Cùng ngày 06/4/1955, Bộ trưởng Bộ Công Thương Phan Anh ký Nghị định số 73/BCT-NĐ-KB “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức của ngành Hải quan”. Nghị định gồm 5 chương, 13 điều:

Chương thứ nhất: Nhiệm vụ và quyền hạn của ngành Hải quan

Chương thứ hai: Phạm vi hoạt động và hệ thống tổ chức của ngành Hải quan.

Chương thứ ba: Cán bộ phụ trách và số biên chế của các cơ quan Hải quan.

Chương thứ tư: Sự lãnh đạo các cơ quan Hải quan.

Chương thứ năm: Điều  khoản chung

Đây là văn bản pháp quy đầu tiên “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức của ngành Hải quan”. Từ Nghị định này, Hải quan Việt Nam mới tách khỏi các quy định cũ mà Sắc lệnh 26/SL còn tạm giữ lại.

Ngày 14/4/1955

Bộ Công Thương ra Nghị định số 87/BCT-NĐ-KB thành lập phân Sở Hải quan Hải Phòng.

Ngày 16/4/1955

Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành:

- Điều lệ số 521-TTg về quản lý ngoại thương. Điều lệ này thay thế Điều lệ tạm thời về quản lý xuất nhập khẩu (số 115-TTg ngày 18/8/1951) và Điều lệ tạm thời về quản lý Ngoại thương (số 403-TTg ngày 6/10/1954).

- Điều lệ tạm thời số 513-TTg ngày 16/4/1955 “Về việc buôn bán giữa miền Bắc và miền Nam nước Việt Nam”.

Ngày 21/4/1955

Bộ Công thương ban hành Nghị định số 92-BTC quy định trang phục ngành Hải quan (gồm quần áo, giầy mũ, phù hiệu...)

Ngày 24/4/1955

Vùng mỏ Hồng Quảng và Hải Ninh được giải phóng. Chi sở Hải quan Hải Ninh tiếp quản các cơ sở Quan thuế của Pháp ở Hòn Gai và Cẩm Phả.

Ngày 13/5/1955

Ta tiếp quản thành phố Hải Phòng. Sở Hải quan Hải Phòng tiếp quản các cơ sở Quan thuế của Pháp ở cảng và Bưu chính thành phố.

Ngày 27/5/1955

Sở Hải quan Trung ương ra Quyết nghị số 11/TƯ-HC về tạm thời thành lập Chi sở Hải quan Hồng Quảng.

 

Ngày 27 và 28/5/1955

Sở Quản lý xuất nhập khẩu Hải Phòng tổ chức Hội nghị các nhà buôn xuất nhập khẩu ở miền Bắc họp tại Hải Phòng. Có 180 nhà buôn xuất nhập khẩu ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... tham dự.

Hội nghị tập trung vào vấn đề củng cố và phát triển mối quan hệ buôn bán với các nước anh em, hướng dẫn các nhà buôn khôi phục quan hệ buôn bán bình thường với miền Nam, với Pháp và các nước khác.

Hội nghị cũng điểm lại những thành tích xuất nhập khẩu từ ngày Thủ đô giải phóng đến nay, khuyến khích các nhà buôn tiếp tục đẩy mạnh buôn bán xuất nhập khẩu, giải thích về chính sách và các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu.

Ngày 22/6/1955

Bộ Công Thương ra Nghị định số 154/BCT-NĐ-KB sáp nhập Sở Hải quan Hà Nội và Sở Hải quan Trung ương.

Ngày 14/7/1955

Sở Hải quan Trung ương ra Chỉ thị số 2513-HQTW/TGB về việc thực hiện quy định về tính thuế và công thức ấn định giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 27/7/1955

Thi hành Điều lệ tạm thời về quản lý muối ngày 23/5/1955 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ra Thông tư số 51/TC-SM về xử lý muối lậu.

Theo Thông tư, muối lậu là muối được sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ lén lút; muối dùng vào công, nông, ngư nghiệp, dùng làm muối ăn hay bán, muối nhập khẩu hay xuất khẩu chưa được phép của Sở Muối Trung ương hay Sở Hải quan đều coi là muối lậu.

Ngày 01/8/1955

Hải quan Đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội làm thủ tục cho chuyến tàu liên vận đầu tiên giữa Việt Nam-Trung Quốc.

Ngày 15/9/1955

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 580-TTg bổ khuyết Nghị định số 150-TTg ngày 05/3/1952 ấn định chế độ tạm thời về thuốc phiện.

Từ ngày 15 đến 20/9/1955

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa I quyết định tách Bộ Công thương thành hai bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp. Sở Hải quan Trung ương trực thuộc Bộ Thương nghiệp.

Ngày 24/9/1955

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 587-TTg về quản lý mậu dịch tiểu ngạch ở biên giới Việt-Trung.

Ngày 12/11/1955

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 616-TTg ấn định thêm một số hàng hóa trao đổi giữa nhân dân vùng biên giới Việt-Trung phải chịu thuế nhập khẩu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh thuế nhập khẩu vào những hàng hóa sau đây trao đổi giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Hoa ở khu vực biên giới: Cặp sách, diêm, pin đèn, đồ sứ.

Những hàng hóa kể trên nhập khẩu với số lượng hạn chế và sử dụng cho cư dân biên giới thì được miền thuế.

Ngày 21/3/1956

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Điều lệ 709-TTg về Quản lý tạm thời ngoại hối (thay thế Thể lệ tạm thời về quản lý ngoại hối số 117-TTg ngày 15/8/1951 và Thể lệ tạm thời số 404-TTg ngày 06/10/1954).

Ngày 24/4/1956

Trạm Hải quan sân bay Gia Lâm làm thủ tục cho chuyến bay đầu tiên trên tuyến đường hàng không Việt Nam-Trung Quốc.

Ngày 18/5/1956

Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 773-TTg sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu đính theo Nghị định số 429-TTg ngày 25/12/1954.

Ngày 19/5/1956

- Bộ Thương nghiệp ra quyết định số 160/BTN-ND-TC thành lập Chi sở Hải quan Vĩnh Linh.

- Bộ Thương nghiệp ra Nghị định số 161/BTN-ND-TC thành lập Chi sở Hải quan Nghệ An (trụ sở đặt tại Bến Thủy, Vinh).

Ngày 13/9/1956

Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 1045-TTg ấn định việc kiểm nghiệm kiểm dịch những hàng hóa xuất nhập khẩu quốc doanh cũng như tư doanh.

Nghị định gồm 8 điều với những nội dung cơ bản như sau:

Việc kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan thuộc Bộ Thương nghiệp phụ trách. Cơ quan kiểm nghiệm hàng hóa được phép thu tiền phí tổn kiểm nghiệm, kiểm dịch và chứng nhận phẩm chất hàng hóa. Sau khi hàng đã kiểm nghiệm rồi, nếu bên mua hoặc bán không đồng ý với kết quả đã kiểm nghiệm thì có thể yêu cầu kiểm nghiệm lại.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu nhân viên kiểm nghiệm thiếu tinh thần trách nhiệm, phạm sai lầm về kiểm nghiệm và chứng nhận phẩm chất hàng hóa hoặc nhận tiền hối lộ... thì có thể đưa ra truy tố trước tòa.

Nếu người xin kiểm nghiệm sửa chữa giấy tờ do cơ quan kiểm nghiệm cấp, tự ý thay đổi số lượng hay phẩm chất hàng hóa, thủ tiêu hoặc sửa chữa giấy niêm phong... thì cơ quan Hải quan có quyền xử phạt. Tiền phạt không được quá 20% trị giá hàng xin kiểm nghiệm.

Ngày 01/12/1956

Liên Bộ Thương nghiệp và Tài chính ra Thông tư Liên bộ số 2477/BTN-TC về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế hàng hóa cho những nguyên liệu và hàng nhập khẩu của Mậu dịch quốc doanh dùng để lam thành hàng xuất khẩu. Quyết định miễn thuế nhập khẩu và thuế hàng hóa cho:

- Những nguyên liệu chính và phụ nhập vào để làm thành hàng xuất khẩu.

- Những hàng công nghệ phẩm nhập vào để chế biến, pha trộn, gia công thêm hoặc làm những bộ phận phụ cần thiết cho những hàng xuất khẩu, để dùng làm đồ chứa đựng, gói bọc hàng xuất khẩu.

Việc miễn thuế này áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu từ các nước do Mậu dịch quốc doanh nhập về.

Ngày 24/12/1956

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 1192-TTg sửa đổi bảng thuế biểu xuất nhập khẩu thay thế bảng thuế biểu Thuế xuất nhập khẩu tại nghị định số 429-TTg ngày 25/12/1954 và Nghị định số 773-TTg ngày 18/5/1956.

Ngày 18/4/1957

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 153-TTg quy định về quản lý ngoại thương đối với tư nhân

- Theo Nghị định, việc xuất nhập khẩu hàng hóa của tư nhân đều phải tiến hành như sau: Xuất riêng, nhập riêng, xuất nhập đều thanh toán qua Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Sở Quản lý ngoại hối).

- Thương nhân xuất hàng phải đổi ngoại hối thu được do bán hàng mà có cho Ngân hàng Quốc gia Việt Nam theo tỷ giá quy định.

- Thương nhân xuất hàng sẽ được hưởng một số lãi thích đáng do Nhà nước quy định...

Ngày 19/4/1957

Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh cấm đầu cơ, tích trữ.

Ngày 20/4/1957

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 168-TTg “Cấm xuất nhập các loại bạch kim và đá quý”. Theo Nghị định, các loại bạch kim và đá quý như kim cương, ngọc trai, ngọc thạch, ngọc bích, ngọc lam, ngọc saphia... đều cấm xuất nhập khẩu. Những trường hợp đặc biệt phải được Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cho phép.

Ngày 25/4/1957

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông tư số 140-VP về việc “Thi hành Nghị định cấm xuất, nhập khẩu bạch kim và đá quý”.

Ngày 09/7/1957

Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 296-TTg ghi thêm một số loại hàng hóa vào biểu thuế hàng hóa và sửa đổi lại thuế suất thuế hàng hóa đối với một số loại hàng hóa.

Ngày 18/7/1957

Trung ương Đảng ra công bố toàn văn chính sách đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh.

Ngày 16/8/1957

Thủ tướng Chính phủ ký Thông tư số 373-TTg quy định thể thức định giá và thanh toán hàng nhập khẩu.

Ngày 27/8/1957

Bộ Thương nghiệp ra Nghị định số 681/BTN-TCCB thành lập Phòng Hải quan Mường Xén, Nghệ An.

Ngày 14/10/1957

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 475-TTg miễn thuế hàng hóa đối với cà phê xuất khẩu kể từ ngày 01/01/1958.

Ngày 26/10/1957

Bộ Thương nghiệp ra Nghị định số 514/BTN-TCCB thành lập Cục Kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu, tách công tác kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu khỏi Sở Hải quan Trung ương.

Ngày 12/02/1958

Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 107-TTg sửa đổi Biểu thuế xuất nhập khẩu đính kèm theo Nghị định số 429-TTg ngày 23/12/1954.

Ngày 21/02/1958

Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp Phan Anh ký Thông tư số 64/BTN-HQ quy định thủ tục xuất nhập khẩu sách báo.

Ngày 29/3/1958

Thủ tướng Chính phủ ký Thông tư số 166-TTg về thi hành chính sách đối với hàng hóa từ miền Nam dưới hình thức quà biếu, đồ tiếp tế và tài sản di chuyển.

 

Ngày 16 đến 29/4/1958

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa I quyết định tách Bộ Thương nghiệp thành hai bộ: Bộ Nội thương và Ngoại thương, Sở Hải quan Trung ương thuộc Bộ Ngoại thương.

Ngày 14/5/1958

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ra Nghị định số 390NĐ ban hành thể lệ về tàu buôn ra vào các cảng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 15/5/1958

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 242-TTg sửa đổi Nghị định số 150-TTg ngày 5-3-1952 đã được sửa đổi do Nghị định số 225-TTg ngày 22-12-1952 quy định chính sách tạm thời đối với thuốc phiện.

Ngày 19/5/1958

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 248-TTg tổ chức việc kiểm dịch tại các hải cảng, sân bay, cửa khẩu quan trọng khác dọc theo biên giới nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 16/7/1958

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 335-TTg về quản lý kim loại quý, đá quý và cấm tư nhân buôn bán và xuất nhập kim loại quý, đá quý.

Ngày 25/8/1958

Phó Giám đốc Sở Hải quan Nguyễn Đức Tuyến và Phó Giám đốc Sở Thuế Trung ương Nguyễn Lẫm ký Thông tư liên Sở số 2040/HQ-ST về việc miễn thuế cho hàng tạm nhập.

Ngày 02/10/1958

Bộ Tài chính ra Công văn số 1168/TC-HCP về lập quỹ hoạt động của Hải quan.

Ngày 08/10/1958

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Nghị định số 271-BNT “Quy định thủ tục khai hàng và kiểm hóa hàng xuất nhập khẩu” và ký Thông tư số 4864/BNT-HQ về việc cấp giấy phép xuất hàng, nhập hàng.

Ngày 04/11/1958

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 486-TTg ban hành bản Điều lệ quản lý mậu dịch tiểu ngạch nhân dân trong khu vực biên giới Việt-Trung.

Ngày 22/01/1959

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Thông tư số 614/BNT-HQ quy định thủ tục xuất nhập khẩu sách báo và văn hóa phẩm.

 

Ngày 25/02/1959

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Thông tư số 12/BNT-Đ-V quy định thủ tục xuất nhập khẩu hàng triển lãm.

Ngày 15/5/1959

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng ký Nghị định số 201-TTg giao cho Bộ Ngoại thương đảm nhận công tác giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 17/6/1959

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Quyết định số 190/BNT-TCCB giải thể Chi sở Hải quan Vĩnh Linh.

Ngày 09/7/1959

Phó Thủ tướng Phạm Hùng ký Nghị định số 262-TTg giao công tác kiểm dịch thực vật, động vật và các sản phẩm động vật xuất nhập khẩu cho Bộ Nông lâm phụ trách. Bộ phận giám định trước đây thuộc Bộ Ngoại thương tách làm hai:

- Phần kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ Ngoại thương đảm nhiệm.

- Phần kiểm dịch thực, động vật xuất nhập khẩu do Bộ Nông lâm phụ trách.

Ngày 05/8/1959

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Quyết định 226/BNT-TCCB chuyển phòng Hải quan Hòn Gai-Cẩm Phả về Ủy ban hành chính khu Hồng Quảng quản lý.

Ngày 23/9/1959

Bộ Ngoại thương ra Nghị định số 259/BNT-TCCB bãi bỏ Sở Quản lý Xuất nhập khẩu Hải Phòng.

Ngày 25/11/1959

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Thông tư số 12/BNT-ĐU “Quy định thủ tục xuất nhập khẩu hàng triển lãm”.

Ngày 18-12-1959

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Quyết định số 388/BNT-TCCB thành lập Chi sở Hải quan Hồng Quảng.

Ngày 19/12/1959

Bộ Ngoại thương và Bộ Tài chính ra Thông tư liên bộ số 16-LB quy định thể lệ xuất nhập khẩu mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo; Thông tư liên bộ số 17-LB quy định thể lệ xuất nhập khẩu hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

Ngày 26/12/1959

Trong chiến dịch tiễu phỉ tại cao nguyên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đồng chí Ngô Văn Cam, cán bộ Hải quan Phó Bảng đã anh dũng hy sinh.

Ngày 19/02/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cửa khẩu Bắc Luân (tỉnh Hải Ninh cũ) sang thăm Đông Hưng (Trung Quốc). Cán bộ nhân viên hải quan làm nhiệm vụ ở đây đã có vinh dự được chào đón Bác.

Ngày 27/2/1960

Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 03-CP ban hành “Điều lệ Hải quan”.

Điều 1 Nghị định ghi rõ:

“Để bảo đảm thực hiện chính sách quản lý ngoại thương, quản lý ngoại hối của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, góp phần phục vụ đường lối ngoại giao, bảo vệ tài sản của Nhà nước, nay banh hành bản Điều lệ Hải quan kèm theo nghị định này”.

Điều lệ Hải quan gồm 5 chương 43 điều.

Chương I: Nguyên tắc chung

Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hải quan và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Chương III: Giám sát, quản lý công cụ vận tải xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chương IV: Các chế độ riêng

Chương V: Thưởng phạt

Theo Điều lệ, cơ quan hải quan có nhiệm vụ:

1. Giám sát quản lý hàng hóa, hành lý, tiền tệ, kim khí quý, đá quý, ngọc trai, bưu phẩm, bưu kiện, công vụ vận tải khi xuất hay nhập.

2. Thi hành chính sách thuế xuất nhập khẩu và thu các loại thuế khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

3. Ngăn ngừa và chống những hành vi phạm luật lệ hải quan.

4. Phát hiện và ngăn ngừa các thiếu sót trong việc bốc dỡ, vận chuyển, sắp xế, bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu...”

Đây là văn bản pháp quy tương đối hoàn chỉnh đầu tiên về Hải quan của Nhà nước ta được công bố. Khi xem xét lần cuối bản dự thảo Điều lệ Hải quan trước khi ban hành, Hồ Chủ Tịch nhắc nhở:

Trong Điều lệ Hải quan phải thể hiện rõ đạo đức: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của nhân viên hải quan để nhân dân phân biệt nhân viên hải quan của ta với “lính đoan” dưới thời Pháp thuộc”.

Lời dạy của Bác Hồ đã được cụ thể hóa trong Điều 6, Điều lệ Hải quan: “... Nhân viên hải quan phải có thái độ hòa nhã, tôn trọng hành khách, giữ gìn hàng hóa, nêu cao đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Cùng ngày, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Hùng ký Thông tư số 051-TTg giải thích tinh thần bản Điều lệ Hải quan.

Ngày 19/9/1960

Đồng chí Chẩu Thìn Khố, cán bộ Hải quan Hà Giang bị bọn buôn lậu thuốc phiện sát hại trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 12/11/1960

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Quyết định số 363/BNT-QĐ giải thể chi sở Hải quan Hải Ninh, thành lập phòng Hải quan Hải Ninh thuộc Sở Hải quan Trung ương.

Ngày 20/11/1960

Trên cơ sở bản Điều lệ Hải quan, Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 86/BNT-HQ quy định thủ tục giám sát quản lý hải quan.

Ngày 10/01/1961

Phó Giám đốc Sở Hải quan Trung ương Nguyễn Đức Tuyến ký Chỉ thị số 51/HQTW-KS về xử lý các vụ phạm pháp về xuất nhập khẩu tiền tệ, ngoại hối, kim khí quý, đá quý, ngọc trai.

Ngày 18/02/1961

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Thông tư số 16/BNT-VPCP giải thích về quyền hạn khám xét, tạm giữ và xử lý của cơ quan Hải quan, với các nội dung:

- Quyền hạn khám xét và tạm giữ của cơ quan Hải quan.

- Nguyên tắc xử lý các vụ phạm pháp về Hải quan.

-Thẩm quyền xử lý các cấp Hải quan và quyền khiếu nại của người phạm pháp.

- Quan hệ cộng tác giữa Hải quan, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân.

Ngày 19/8/1961

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Thông tư số 3216/BNT-HQ giải thích nhiệm vụ của Hải quan phát hiện và ngăn ngừa thiếu sót trong việc bốc dỡ, vận chuyển, sắp xếp, bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

 

Ngày 20/9/1961

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Dương Bạch Liên ký Thông tư liên bộ số 69-LB của Bộ Ngoại thương và Bộ Giao thông vận tải về quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan giao thông vận tải.

Căn cứ Điều 1 của Thông tư cơ quan Hải quan được đặt tổ chức Hải quan ở những trung tâm xuất nhập khẩu (cảng, ga liên vận...) để đảm bảo thi hành thủ tục hải quan bất cứ lúc nào khi cần thiết và có trách nhiệm thi hành thủ tục nhanh gọn, không làm trở ngại kế hoạch giao nhận hàng xuất nhập khẩu và kế hoạch giao thông vận tải...

Ngày 20/11/1961

Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 86/BNT-HQ quy định thủ tục giám sát và quản lý của Hải quan.

Ngày 04/12/1961

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 804/BNT-TCCB thành lập Sở Ngoại thương Hải Phòng.

Quyết định này cho phép Sở Ngoại thương Hải Phòng “Lãnh đạo đôn đốc các cơ quan Hải quan... tại Hải Phòng”.

Năm 1961

Đội Kiểm soát Hải quan Thanh Hóa phát hiện một tổ chức chính trị phản động mới nhen nhóm ở miền núi phía Tây Thanh Hóa, do Lường Mạnh Huân cầm đầu. Nhờ đó, cơ quan công an đã tiếp tục điều tra và phá vỡ được tổ chức phản động này.

Ngày 24/02/1962

Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 30-CP quy định về việc khen thưởng những người có công giúp cơ quan thuế tìm ra những vụ gian lậu thuế.

Ngày 28/02/1962

Thông tư số 07-LB/YT/BĐ ngày 28-2-1962 quy định chế độ kiểm dịch các loại quần áo, chăn màn, giày dép, đồ dùng xuất nhập khẩu bằng đường bưu điện.

Ngày 08/3/1962

Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 39-CP ban hành Điều  lệ về xếp, dỡ, giao nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa ở cảng Hải Phòng.

Ngày 01/6/1962

Phó Giám đốc Sở Hải quan Trung ương Nguyễn Đức Tuyến ký Chỉ thị số 787/HQTW-KS quy định quyền hạn xử lý những vụ phạm pháp về vàng bạc, tiền tệ.

Ngày 17/6/1962

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 490/BNT-TCCB về việc sửa đổi tên Sở Hải quan Trung ương thành Cục Hải quan trung ương. Các đơn vị thuộc ngành Hải quan cũng được đổi theo cho phù hợp:

- Phân sở Hải quan Hải Phòng đổi thành Phân cục Hải quan.

- Các Chi sở Hải quan Hồng Quảng, Nghệ An, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng đổi thành Chi cục Hải quan.

Ngày 28/6/1962

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 495/BNT-QĐ-TCCB thành lập phòng Hải quan Na Mèo thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 19/7/1962

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 936/HQTW-GQ về việc lập biên bản vi phạm thể lệ Hải quan.

Ngày 25/10/1962

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 1362/HQTW-KS về việc trích thưởng chống buôn lậu thuốc phiện cho dân quân, công an xã.

Ngày 28/12/1962

Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 206/BNT-HQ ngày 28/12/1962 quy định thủ tục hàng hóa thông qua, quá cảnh.

Thông tư này bổ sung Thông tư số 86/BNT-HQ ngày 20/11/1961 của Bộ Ngoại thương quy định thủ tục giám sát và quản lý của Hải quan, và quy định thủ tục hàng hóa quá cảnh qua địa phận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 04/3/1963

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 150/BNgT-QĐ-TCCB thành lập phòng Hải quan Thanh Hóa.

Ngày 06/7/1963

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng ký Nghị định số 102-CP ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối. Trong Chương 6, Điều 21 bản Điều lệ quy định: “Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm thi hành việc kiểm soát ngoại hối và tiền Việt Nam xuất nhập khẩu theo những thủ tục đã quy định trong điều lệ Hải quan, trong phạm vi kiểm soát của Hải quan. Tại những nơi không có Hải quan, việc kiểm soát do Công an phụ trách”.

Ngày 19/8/1963

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 932/HQTW-GQ về công tác giám quản tàu thuyền xuất nhập cảnh.

 

Ngày 11/12/1963

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Nghiêm Bá Đức ký Thông tư 197/BNg-HQ quy định chế độ cấp giấy phép xuất hàng, nhập hàng.

Theo Thông tư này, chậm nhất là sau 24 giờ kể từ khi đã làm xong thủ tục hải quan cho hàng xuất và hàng nhập, cơ quan Hải quan cửa khẩu chứng nhận kết quả thi hành giấy phép và gửi giấy phép xuất nhập về Bộ, Cục Hải quan, và trả lại cho chủ hàng (mỗi nơi một bản).

Ngày 20/12/1963

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 655/BNgT-QĐ-TCCB thành lập Trạm Hải quan Sì Lờ Lầu thuộc Phòng Hải quan Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Ngày 23/12/1963

Liên Bộ Ngoại thương và Bưu điện ra Thông tư số 176/BNT-BĐ quy định thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm và bưu kiện các loại vật phẩm.

Ngày 31/12/1963

Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 196-CP ban hành Điều lệ vận chuyển hàng hóa trên đường biển.

Ngày 07/2/1964

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 120/CHQ-GQ về thủ tục hải quan đối với hàng thông quan, quá cảnh.

Ngày 08/02/1964

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 47-BNgT sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Quảng và Phòng Hải quan Hải Ninh thành Chi cục Hải quan Quảng Ninh.

Ngày 07/4/1964

Thông tư liên Bộ số 08/LB-YT-BĐ ngày 07/4/1964 bổ sung Thông tư số 07/LB-YT-BĐ ngày 29/3/1962 về việc kiểm dịch các loại chăn màn, quần áo, giày dép đã dùng xuất nhập khẩu bằng đường bưu điện.

Ngày 09/5/1964

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 415/CHQ-KSPMD về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, hành lý bằng đường hàng không dân dụng.

Ngày 12/5/1964

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 73/CHQ-KS về việc xuất nhập khẩu hành lý đặc biệt qua các cửa khẩu biên giới Việt-Lào.

Ngày 02/12/1964

Thông tư số 634/CNH-H-25 ngày 02/12/1964 quy định chi tiết thi hành điều lệ quản lý ngoại hối của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ban hành do Nghị định số 102-CP ngày 06/7/1963 của Hội đồng Chính phủ).

Ngày 23/12/1964

Bộ Ngoại thương và Bưu điện Truyền thanh ra Thông tư Liên bộ số 176A/NgT-BĐ quy định thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm và bưu kiện. Chương I, Điều 2 của Thông tư nêu rõ: “Tại các Bưu cục ngoại dịch và Sở Bưu điện Hải Phòng, khi có hàng hóa xuất nhập khẩu kể cả hàng tái xuất hay tái nhập, Bưu điện phải báo cho Hải quan biết để làm mọi thủ tục xuất, nhập. Các bưu cục trên chỉ phát hay chuyển các bưu phẩm, bưu kiện đã làm xong thủ tục hải quan. Nhân viên hải quan chỉ được mở các bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu khi có nhân viên bưu điện chứng kiến...”.

Ngày 20/01/1965

Cục Hải quan ra Công văn số 47-CHQ/KS về thủ tục truy tố những vụ buôn lậu thuốc phiện.

Ngày 13/3/1965

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 149-CHQ/KS về phúc tập hồ sơ phạm pháp.

Ngày 15/3/1965

Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 100-BNgT/PC về việc phối hợp công tác giữa Kiểm nghiệm và Hải quan trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 08/9/1965

Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 138-BNgT quy định tổ chức tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển hàng viện trợ của các nước Xã hội chủ nghĩa giúp Việt Nam qua đường Trung Quốc.

Ngày 01/10/1965

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Thông tư số 146/BNgT-HQ-TC quy định chế độ cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngày 08/12/1965

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 723/BNgT-TCCB thành lập Trạm Hải quan Kép (ký hiệu là Hải quan 1A).

Ngày 31/12/1965

Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 214/BNgT-TCCB về việc chuyển hướng tổ chức ngoại thương trong tình hình mới.

Ngày 17/3/1966

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Thông tư số 31/BNgT-HQ quy định thủ tục giám sát và quản lý đối với hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan trong nội địa.

Đối với hàng xuất nhập khẩu, về nguyên tắc thủ tục hải quan phải làm ngay tại biên giới. Nhưng để việc vận chuyển và phân phối hàng xuất, nhập khẩu được nhanh chóng, có thể tiến hành làm thủ tục hải quan trong nội địa, nơi có tổ chức hải quan.

Ngày 07/11/1966

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 1293/CHQ-KS về việc lập biên bản khám nhà.

Ngày 20-/12/1966

Phủ Thủ tướng ra Thông tư số 219-TTg về việc thi hành thủ tục hải quan đối với hành lý xuất nhập khẩu của cán bộ Việt Nam có hộ chiếu ngoại giao.

Ngày 01/8/1967

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Quyết định số 540/BNgT-TCCB thành lập tổ chức nghiên cứu ngoại thương.

Ngày 21/8/1967

Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết số 143-CP về công tác thống nhất quản lý hàng viện trợ và giao Bộ Ngoại thương phụ trách việc tiếp nhận hàng.

Ngày 02/10/1967

Thủ tướng Chính phủ họp với lãnh đạo Bộ Ngoại thương và Bộ Giao thông vận tải về công tác giao nhận và vận tải hàng hóa trong điều kiện thủ tục hải quanời chiến. Chính phủ yêu cầu trong thời gian này ngành vận tải phải tổ chức công tác vận chuyển, tiếp nhận, giải phóng hàng ở cảng Hải Phòng và vận chuyển vào chiến trường, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và chi viện cho cách mạng Lào. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ chiến đấu cần phải tiến hành khẩn trương, đơn giản với khẩu hiệu “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Ngày 25/11/1967

Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài, Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại thương ra Thông tư Liên bộ số 1830/TT-LB ngày 25/11/1967 giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100-CP ngày 01/6/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thủ tục hải quan thống nhất quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

Ngày 23/12/1967

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 1046/CHQ-GQ về chế độ sổ sách nghiệp vụ hải quan.

Ngày 26/01/1968

Ngành Ngoại thương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt bàn biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về công tác đảm bảo hậu cần cho chiến đấu, sản xuất và đời sống.

 

Ngày 06/4/1968

Phủ Thủ tướng ra Chỉ thị số 41-TTg về tổ chức quản lý viện trợ nhân dân ở nước ngoài và trong nước.

Ngày 07/9/1968

Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 98-CP mở đợt vận động quản lý thị trường, chống đấu cơ buôn lậu, ăn cắp vật tư, hàng hóa của Nhà nước. Thực hiện Quyết định này ngành Hải quan đã tăng cường giám sát, phát hiện tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu, chống buôn lậu.

Ngày 14/01/1969

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 04-TTg về việc tăng cường và tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đợt vận động nhằm chống ăn cắp vật tư, hàng hóa của Nhà nước, chống đầu cơ buôn lậu và tăng cường một bước việc quản lý thị trường.

Ngày 15/3/1969

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 185/CHQ-PMD về thủ tục hải quan đối với máy bay, hàng hóa và hành lý của hành khách xuất nhập cảng trên đường hàng không dân dụng Phnôm Pênh-Hà Nội-Quảng Châu và ngược lại.

Ngày 16/4/1969

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 56/CHQ-TH quy định chế độ báo cáo trong ngành Hải quan.

Ngày 12/5/1969

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 458/BNgT-TCCB chuyển Phòng Hải quan tỉnh Thanh Hóa thành Chi cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 14/01/1970

Cục trưởng Cục Hải quan ký Chỉ thị số 35/CHQ-GQMD về thủ tục khai báo Hải quan đối với hàng nhập khẩu của Tổng công ty thiết bị toàn bộ.

Ngày 05/3/1970

Cục trưởng Cục Hải quan ký các Quyết định số 178 và 179/CHQ-GQMA về sử dụng tờ khai HQ-8 và HQ-9 (thay thế tờ khai HQ-7 và HQ-6).

Ngày 28/4/1970

Cục trưởng Cục Hải quan ký Chỉ thị số 395/CHQ-GQMD về chế độ giám quản hàng quân sự.

Ngày 15/10/1970

Đường hàng không Hà Nội-Matxcova chính thức mở các chuyển bay thường xuyên. Trạm Hải quan sân bay Gia Lâm đã làm thủ tục cho hành khách trên các chuyến bay này.

Ngày 05/01/1971

Thủ tướng Chính phủ ký Thông tư số 2-TTg về việc quản lý những tặng phẩm nhận được từ nước ngoài gửi về.

Ngày 13/5/1971

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 148-TTg về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và phát hành phim ảnh.

Ngày 29/6/1971

Cục trưởng Cục Hải quan ký Công văn số 628-CHQ-GQMD về thực hiện giá bán hàng phạm pháp hải quan theo giá chỉ đạo bán lẻ của Bộ Nội thương.

Ngày 21/9/1971

Cục trưởng Cục Hải quan ký Chỉ thị số 302/CHQ-KSTT về việc chấn chỉnh khâu nghiệp vụ của công tác xử lý tố tụng hải quan.

Ngày 09/10/1971

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 965/CHQ-GQMD về công tác quản lý ấn chỉ trong ngành Hải quan.

Ngày 21/11/1971

Cục Hải quan ra Nghị quyết chuyên đề số 1197/CHQ-GQMD về công tác phát triển và ngăn ngừa tổn thất đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Ngày 28/12/1971

Cục trưởng Cục Hải quan ký Chỉ thị số 1313/CHQ-TCCB quy định chế độ quản lý, sử dụng và bảo quản vũ khí trong lực lượng Hải quan.

Ngày 03/3/1972

Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 28-CP về việc sửa đổi Thông tư của Thủ tướng chính phủ quy định mức miễn thuế đối với quà biếu từ nước ngoài về hoặc từ trong nước gửi đi.

Ngày 06/5/1972

Cán bộ nhân viên Chi cục Hải quan Quảng Ninh tham gia cứu tàu hàng Trung Quốc bị máy bay Mỹ bắn cháy tại cảng Hòn Gai.

Đêm 08/5/1972

Mỹ thả mìn phong tỏa cảng Hải Phòng và các cảng khác trên miền Bắc, đồng thời cho tàu chiến bao vây vùng biển Việt Nam.

Ngày 10/5/1972

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dân, cán bộ trạm Hải quan ga Yên Viên đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

 

Ngày 14/5/1972

Bộ Ngoại thương họp bàn kế hoạch giao nhận, vận chuyển hàng nhập khẩu và xuất khẩu trong tình hình thời chiến.

Ngày 01/10/1972

Bộ Ngoại thương họp bàn kế hoạch tập trung đối phó với tình hình địch bắn phá ác liệt nhất, chuẩn bị cho khả năng mới, bố trí lại ngoại thương Hải Phòng.

Ngày 07/3/1973

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 153/BNgT-QĐ-TCCB lập trạm Hải quan sông Gianh, trực thuộc Cục Hải quan.

Ngày 26/6/1973

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 543/BNgT-QĐ-TCCB đổi tên Trạm Hải quan sông Gianh thành Trạm Hải quan cảng Quảng Bình.

Ngày 20/7/1973

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 727/BNgT-QĐ-TCCB lập Đồn Hải quan Cửa Việt (Đông Hà, Quảng Trị) thuộc Cục Hải quan Trung ương.

Ngày 31/7/1973

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 268/BNgT-TCCB thành lập đồn Hải quan Bến Hải (Quảng Trị) thuộc Cục Hải quan.

Ngày 12/4/1974

Bộ Chính trị ra Nghị quyết 228-NQ về “Đấu tranh chống trộm căp tài sản, chống làm ăn phi pháp, tăng cường quản lý lao động, quản lý thị trường”.

Ngày 04/02/1975

Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 32-TTg về một số quy định đối với Việt kiều về thăm quê hương.

Ngày 31/3/1975

Bộ Ngoại thương cử hai đoàn cán bộ đi nắm tình hình vùng mới giải phóng ở miền Nam (trong đó có cán bộ Hải quan).

Ngày 09/4/1975

Chính phủ họp với Bộ Ngoại thương bàn việc tổ chức bộ máy quản lý ngoại thương, hải quan ở các cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn mới được giải phóng và chuẩn bị đón tàu nước ngoài chở hàng vào các cảng này.

Ngày 21/4/1975

Ủy ban Hành chính tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 12-UBHC về việc thành lập Trạm Hải quan Tây Trang.

Từ ngày 02/5/1975

Đoàn công tác của Hải quan từ vùng giải phóng trở về và các cán bộ từ miền Bắc tăng cường tổ chức tiếp nhận các cơ sở của Tổng Nha quan thuế ngụy tại Sài Gòn và các vùng mới giải phóng ở Nam bộ.

Ngày 02/5/1975

Ba tàu Cu Ba, Trung Quốc và Liên Xô chở hàng viện trợ trực tiếp cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào cảng Đà Nẵng.

Cán bộ Hải quan cùng đoàn Liên hiệp kiểm tra của cảng đã làm thủ tục nhập cảnh và tổ chức đón tiếp ba tàu này. Đây là sự kiện mang một mốc lịch sử quan trọng. Từ ngày này, Hải quan Việt Nam đã chính thức thực hiện chức năng của mình trên toàn bộ lãnh thổ của một nước Việt Nam thống nhất.

Ngày 05/5/1975

Bộ Kinh tế-Tài chính Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban hành các thông tư quy định các thể lệ tạm thời của Hải quan Cộng hòa miền Nam Việt Nam:

- Thông tư quy định tạm thời thể lệ Hải quan về việc xuất khẩu, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện.

- Thông tư quy định tạm thời thể lệ Hải quan đối với máy bay dân dụng xuất cảnh, nhập cảnh tại các sân bay Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

- Thông tư quy định tạm thời thể lệ Hải quan đối với tàu chở hàng hóa, tàu chở khách ra, vào, đỗ lại các cảng của Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Ngày 17/6/1975

Liên Bộ Tài chính, Ngoại thương ra Thông tư số 22/TTLB-TC-NT hướng dẫn việc thu thuế hàng hóa vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế.

Ngày 11/7/1975

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Quyết định số 09-QĐ thành lập Cục Hải quan miền Nam Việt Nam thuộc Tổng nha Ngoại thương.

Ngày 04/8/1975

Bộ Kinh tế-Tài chính Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Thông tư số 10-KT-TC quy định tạm thời về chế độ xuất nhập khẩu tài sản, tư trang của ngoại kiều rời khỏi Việt Nam.

Ngày 02/10/1975

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ra Thông tư liên Bộ số 30/TTLB-NV-TC hướng dẫn việc kiểm soát hàng hóa, hành lý từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại.

Ngày 08/10/1975

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 912/BNgT-TCCB giải thể Đồn Hải quan Bến Hải.

Sau hai năm, kể từ ngày thành lập (31/7/1973), Đồn Hải quan Bến Hải cùng Đồn Hải quan Hiền Lương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại và kiểm tra hàng hóa qua lại giữa hai miền Nam-Bắc.

Ngày 03/11/1975

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 1014/BNgT-TTCB thành lập Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Ngày 05/11/1975

Ủy ban Vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại thương ra Thông tư liên Bộ số 3-TT/LB về giá bán buôn hàng nhập khẩu.

Ngày 15/01/1976

Bộ Ngoại thương xác định các tổ chức ngoại thương hoạt động tại phía Nam, trong đó có Cục Hải quan miền Nam Việt Nam do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quản lý.

Ngày 22/01/1976

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 132/BNgT-TCCB giải thể Trạm Hải quan cảng Quảng Bình.

Ngày 27/02/1976

Sau khi đã thống nhất với UBHC thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 969/BNgT-TCCB giao Cục Hải quan Trung ương quản lý toàn diện các hoạt động của Phân cục Hải quan Hải Phòng.

Ngày 12/08/1976

Hội nghị Hải quan toàn quốc lần thứ I họp tại thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức và hoạt động của Hải quan cả nước. Đồng chí Chu Văn Thực được cử giữ chức quyền Cục trưởng Cục Hải quan Trung ương thuộc Bộ Ngoại thương.

Ngày 13/01/1977

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 65/BNgT-QĐ thành lập Phân cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Ngày 14/2/1977

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 248/BNgT-TCCB thành lập các Chi cục Hải quan sau:

- Chi cục Hải quan Sông Bé.

- Chi cục Hải quan Tây Ninh.

- Chi cục Hải quan Long An.

- Chi cục Hải quan Đồng Tháp.

- Chi cục Hải quan An Giang.

- Chi cục Hải quan Kiên Giang.

Do tình hình biên giới không ổn định nên các Chi cục Hải quan Sông Bé, Đồng Tháp và Long An chưa triển khai hoạt động.

Ngày 28/4/1977

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 542/BNgT-TCCB thành lập các Trạm Hải quan cảng Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Tiên.

Ngày 13/7/1977

Thực hiện Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật ký ngày 31/8/1976 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Việt Nam và Lào ký thỏa thuận về việc hàng xuất khẩu, nhập khẩu của Lào quá cảnh cảng Đà Nẵng.

Với thỏa thuận này, Việt Nam dành cho Lào những điều kiện thuận lợi nhất trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa của Lào quá cảnh Đà Nẵng (bốc dỡ hàng hóa, kho tàng... hàng hóa của Lào quá cảnh được miễn thuế Hải quan).

Ngày 03/01/1978

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên ra Quyết định số 03/QĐ-UB thành lập trạm Hải quan Lao Bảo.

Ngày 07/01/1978

Cục hải quan ra Chỉ thị số 51/CHQ-KSTT về việc bán hàng tịch thu và bảo quản hàng tạm giữ.

Tháng 7/1978

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hội đồng Hợp tác và tương trợ kinh tế (SEV). Trong khóa họp lần thứ 32 của Hội đồng, Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hội nghị lãnh đạo Hải quan các nước Xã hội chủ nghĩa.

Ngày 19/7/1978

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Đặng Việt Châu ký Thông tư số 147/BNgT-TCCB quy định chế độ trang phục của Hải quan Việt Nam.

Ngày 20/7/1978

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Nguyễn Chanh ký Thông tư số 149/BNgT-VP về việc sửa đổi chế độ thưởng đối với người có công tố giác, giúp đỡ tìm ra những vụ phạm pháp về hải quan.

 

Ngày 01/12/1978

Cục Hải quan ra Chỉ thị số 1389/CHQ-PMD về thủ tục hải quan đối với các tài sản và trang bị xuất nhập khẩu của Công ty dầu khí nước ngoài dùng trong công tác dầu khí và hành lý, vật phẩm xuất nhập khẩu của nhân viên các công ty này làm việc tại Việt Nam.

Ngày 09/02/1979

Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 38-CP về việc quản lý vàng, bạc, bạch kim, kim cương đối với các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Ngày 10/02/1979

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 100/BNgT-TCCB thành lập trạm Hải quan Bưu điện Chợ Lớn.

Ngày 17/02/1979

Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Lực lượng Hải quan dọc tuyến biên giới trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, các chiến sĩ Hải quan Mã A Lử, Lò Văn Chúng (Hải quan Lai Châu) đã anh dũng hy sinh; đồng chí Lê Văn Trường bị thương.

Ngày 05/3/1979

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 80-CP chuyển các tổ chức Hải quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Nghệ Tĩnh, Thanh Hòa, Hà Tuyên về trực thuộc Cục Hải quan thuộc Bộ Ngoại thương và do Cục Hải quan quản lý toàn diện về mặt nhà nước.

Ngày 27/3/1979

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông tư số 41-NH quy định trách nhiệm và quyền hạn xử lý các vụ vi phạm Điều lệ quản lý ngoại hối.

Ngày 21/6/1979

Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 215-TTg về chế độ điều tàu hàng nhập vào các cảng và giải quyết các trường hợp hàng hóa nhập trái cảng.

Ngày 29/10/1979

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 857/BNgT/TCCB thành lập Trạm Hải quan Bưu điện quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 04/12/1979

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 1004/BNgT-TCCB giải thể Chi cục Hải quan Đồng Nai (Quyết định số 1406/BNgT-TCCB ngày 12/11/1977) và Quyết định số 1005/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo.

Ngày 25/12/1979

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 1076/BNgT-TCCB thành lập Trạm Hải quan Nghi Sơn thuộc Chi cục Hải quan Thanh Hóa và Quyết định số 1079/BNgT-TCCB thành lập Hải quan cảng Hải Phòng, cảng Chùa Vẽ và Bưu điện Hải Phòng.

Ngày 31/01/1980

- Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 42-TTg về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác xuất nhập khẩu tại chỗ.

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 32-CP về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam.

Ngày 01/7/1980

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 470/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Bình Trị Thiên thuộc Cục Hải quan.

Ngày 01/10/1980

- Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 31-CP về tăng cường quản lý thị trường.

Ngày 30/5/1981

Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Chu Văn Thực ký Công văn số 345/CHQ-NC về việc kiểm soát tàu thuyền xuất nhập cảnh, neo đậu và đi lại trong lãnh hải nước ta.

Ngày 01/6/1981

Nhằm tăng cường quản lý thị trường, kiên quyết chống tệ đầu cơ, buôn lậu, nâng giá, làm hàng giả, Chính phủ quyết định:

Nghiêm cấm mọi việc mua bán các loại hàng cấm và các loại hàng thuộc diện quản lý thống nhất của Nhà nước. Tất cả các cửa hàng, quầy hàng đều phải niêm yết giá. Đối với hàng lậu thì tịch thu và xét cần thì truy tố theo pháp luật...

Ngày 02/6/1981

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký:

- Quyết định số 580/BNgT-TCCB lập Trạm Hải quan số 1 Hà Nội trực thuộc Cục Hải quan.

- Quyết định số 581/BNgT-TCCB thành lập Trạm Hải quan số 1 thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 583/BNgT-TCCB chuyển Trạm Hải quan Bưu điện Hà Nội thành Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội và chuyển Trạm Hải quan sân bay quốc tế Thủ đô thành Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Thủ đô.

- Quyết định số 585/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang (nay là Hải quan Cần Thơ).

Ngày 17/6/1981

Tổng cục Bưu điện và Ngoại Thương ra Thông tư Liên bộ số 8/LB-BĐ-NgT quy định trách nhiệm giữa hai ngành Bưu điện và Ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện.

Ngày 22/6/1981

Phó Thủ tướng Chính phủ Tố Hữu ký Chỉ thị số 135-TTg về việc tăng cường quản lý ngoại hối, cấm tiền nước ngoài lưu hành trên thị trường nội địa nước ta.

Ngày 09/7/1981

Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 330-CP ban hành bản Quy định về xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng nhập khẩu ở các cảng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vận chuyển hàng nhập khẩu từ các cảng tới chủ nhận hàng.

Ngày 06/8/1981

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 1815/BNgT-VP/HQ về tiêu chẩn hành lý xuất nhập khẩu của cán bộ, công nhân, lái xe Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; của sĩ quan, thủy thủ Việt Nam làm việc trên các tàu Việt Nam hoạt động trên các tuyến đường biển quốc tế, của tổ lái và nhân viên Việt Nam làm việc trên các máy bay Việt Nam hoạt động trên các đường bay quốc tế.

Ngày 11/9/1981

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 952/BNgT-TCCB giải thể Chi cục Hải quan Hà Tuyên do tình hình biên giới chưa ổn định.

Ngày 21/1/1982

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ký Quyết định số 58/BNgT-TCCB giải thể Chi cục Hải quan Hoàng Liên Sơn.

Ngày 30/6/1982

Hội đồng Nhà nước công bố Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả và kinh doanh trái phép.

Ngày 10/7/1982

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 113-HĐBT về một số biện pháp phát triển hàng xuất khẩu và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu.

Ngày 31/8/1982

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Quyết định số 151-HĐBT về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống Xã hội chủ nghĩa được nhận tiền, nhận hàng do thân nhân của họ gửi về.

 

Ngày 05/9/1982

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Quỳnh ký Thông tư số 229-CT hướng dẫn thực hiện Quyết định 151-HĐBT.

Ngày 2-10-1982

Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 974/BNgT-VP ban hành bản Quy định về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và Thông tư số 53/BNgT-VP hướng dẫn thi hành Quyết định trên về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Ngày 12/3/1983

Hội đồng Bộ trưởng ra quy định xử lý đối với:

- Hàng xuất khẩu phi mậu dịch vượt quá tiêu chẩn được miễn thuế.

- Hàng nhập khẩu phi mậu dịch vượt qua tiêu chẩn được miễn thuế.

Theo quy định này, công dân Việt Nam được Nhà nước cử đi công tác, học tập, hoặc lao động ở nước ngoài, dùng thu nhập chính đáng của mình mua hàng mang về hoặc gửi về cho gia đình thì được miễn thuế theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng. Số hàng vượt tiêu chuẩn đều phải bán cho mậu dịch quốc doanh.

Ngày 16/3/1983

Quyền Cục trưởng Cục Hải quan Chu Văn Thực ký Công văn số 164/CHQ-NC hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới dạng quà biếu.

Ngày 25/3-1983

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Nguyễn Tu và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Trường ký Thông tư số 09-TTLB hướng dẫn việc thu thuế đối với hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch vượt tiêu chuẩn được miễn thuế.

Ngày 26/3/1983

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hồ Văn Cách ký Công văn số 249/CHQ-NC hướng dẫn thi hành Biểu thuế đối với hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch mới ban hành ngày 26/02/1983.

Ngày 20/4/1983

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Đàn và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quyết ký Thông tư số 14-TTLB quy định công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ, buôn lậu.

 

 

Ngày 10/5/1983

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Nghị định số 46-HĐBT quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép.

Ngày 11/7/1983

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ra Quyết định số 452/BNgT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan liên tỉnh (Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia Lai-Kon Tum, Đắc Lắc) đặt trụ sở tại Nha Trang tỉnh Phú Khánh.

Ngày 20/9/1983

Bộ Ngoại thương và Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư liên bộ số 118/LB-TT-NgT-NHNN hướng dẫn thi hành Điều 6 Quyết định số 113-HĐBT ngày 10/7/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng xuất khẩu và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu.

Ngày 19/10/1983

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Quỳnh ký Thông tư số 275/TT bổ sung một số quy định cụ thể để thi hành Quyết định số 151-HĐBT.

Ngày 21/02/1984

Bộ Ngoại thương ra Thông tư số 16/BNgT-PC-HQ hướng dẫn việc gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ của các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Ngày 25/4/1984

Căn cứ báo cáo của Đoàn công tác do Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng thành lập về tình hình buôn lậu ở biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị quyết số 68-HĐBT “Về tăng cường đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và đề ra những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng này; trong đó có việc thành lập Tổng cục Hải quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng để tăng cường hiệu lực chống buôn lậu qua biên giới.

Ngày 25/8/1984

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 111-HĐBT về Danh mục những hàng hóa Nhà nước độc quyền kinh doanh, cấm tư nhân buôn bán.

Ngày 30/8/1984

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị ký Nghị quyết số 547/NQ-HĐNN phê chuẩn việc thành lập Tổng cục Hải quan là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

 

Ngày 20/10/1984

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu thay mặt Hội đồng Bộ trưởng ký Nghị định số 139-HĐBT quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Tổng cục Hải quan.

Nghị định gồm 11 điều. Điều 1 Nghị định quy định:

“Tổng cục Hải quan, cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, là công cụ chuyên chính nửa vũ trang của Đảng và Nhà nước có chức năng:

- Kiểm tra, quản lý hàng hóa, hành lý, ngoại hối và các công cụ vận tải xuất nhập qua biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thi hành chính sách thuế xuất nhập khẩu.

- Ngăn ngừa và chống các vi phạm Luật lệ Hải quan và các luật lệ khác liên quan đến xuất nhập khẩu.

- Chống các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới...”.

Điều 2 về quyền hạn, nhiệm vụ của Hải quan:

“1-Trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định các chính sách, chế độ hoặc quyết định trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao; các chế độ, thể lệ về Hải quan, về phương thức quá cảnh đối với hàng hóa và công cụ vận tải của nước ngoài qua lại Việt Nam và hướng dẫn kiểm tra việc thi hành quyết định đó.

2-Tổ chức, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của Hải quan được quy định trong Điều lệ Hải quan năm 1960... Lập các dự án kế hoạch thu thuế xuất nhập khẩu cho toàn ngành và các đơn vị hải quan...”.

Điều 3 hệ thống Hải quan trong cả nước:

- Tổng cục Hải quan

- Hải quan tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương...

- Hải quan cửa khẩu...

- Các đội kiểm soát Hải quan cơ động của Tổng cục đóng ở Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...

Hải quan địa phương chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Tổng cục Hải quan.

Trong Điều 8 Nghị định quy định:

“Cán bộ, nhân viên Hải quan được Nhà nước cấp phát trang phục thống nhất, có phù hiệu, cấp hiệu, giấy chứng minh Hải quan. Hải quan Việt Nam có thang lương riêng; thâm niên công tác và các chế độ cung cấp khác theo như lực lượng Công an nhân dân”.

Đây là Nghị định đánh dấu một bước phát triển mới của Hải quan Việt Nam.

Ngày 13/12/1984

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 418/CP bổ nhiệm hai đồng chí lãnh đạo của Tổng cục Hải quan.

- Đồng chí Nguyễn Tài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Đồng chí Lâm Văn Độ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trung ương giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 08/1/1985

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1204/TCHQ-TCCB hướng dẫn thi hành trong ngành Hải quan Nghị định số 235-HĐBT ngày 19/4/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày 30/01/1985

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Văn bản số 392/CV-TƯ chuyển Đảng bộ Tổng cục Hải quan từ khối Kinh tế sang khối Nội chính.

Tháng 02/1985

Tổng cục Hải quan chính thức triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức mới.

Ngày 01/02/1985

Bàn giao toàn bộ hệ thống tổ chức và công tác hải quan từ Bộ Ngoại thương sang Tổng cục Hải quan (biên bản do đồng chí Nguyễn Tài-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và đồng chí Tạ Cả-Thứ trưởng Bộ Ngoại thương ký).

Ngày 24/3/1985

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Chỉ thị số 84-HĐBT về việc chống hiện tượng cán bộ, học sinh đi công tác, học tập ở nước ngoài buôn bán trục lợi.

Ngày 30/4/1985

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 128-HĐBT ban hành bản “Quy định về quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại thương đối với hoạt động xuất nhập khẩu và tổ chức xuất nhập khẩu”.

Ngày 11/5/1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 387/TCHQ-TCCB đổi tên Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố thành Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Ngày 15/6/1985

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 177-HĐBT về chính sách, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu và tăng cường quản lý xuất nhập khẩu.

Ngày 22/6/1985

Bộ Ngoại thương-Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 62/TTLB-NgT-TCHQ về việc thực hiện chế độ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Từ ngày 21 đến 27/6/1985

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VII thông qua Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội “Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy” được quy định ở Điều 96; tội “Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” được quy định tại Điều 97 của Luật này.

Ngày 10/7/1985

- Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Chỉ thị số 202-HĐBT về việc “Chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát của Hải quan tại các sân bay, hải cảng, các cửa khẩu khác”.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Chỉ thị số 659/TCH-TH hướng dẫn thi hành Thông tư liên bộ số 62-TTLB-NgT-TCHQ ngày 22/6/1985 về việc thực hiện chế độ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Ngày 15/7/1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Thông tư số 687/TCHQ-TH về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985.

Ngày 02/8/1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Quyết định số 100/TCHQ-TCCB giải thể Chi cục Hải quan liên tỉnh (Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia Lai-Kon Tum, Đắc Lắc) thành lập hải quan tỉnh Phú Khánh và Hải quan Nghĩa Bình.

Ngày 03/8/1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Quyết định số 101/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan thành phố Hà Nội.

Ngày 19-10-1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Thông tư số 1090/TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về “Xử lý bằng biện pháp hành chính các vi phạm nhỏ về buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

 

Ngày 21/10/1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Quyết định số 1104/TCHQ-GQ về “Vấn đề thu lệ phí kiểm tra hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu ở những địa điểm thuộc cơ quan nhà nước (không phải Hải quan cửa khẩu) được cơ quan Hải quan công nhận làm nơi kiểm tra Hải quan”.

Ngày 26/10/1985

Bộ Văn hóa và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 3007/TTLB-VH-HQ việc phối hợp kiểm tra và quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm.

Ngày 15/12/1985

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Quyết định số 215/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 12/01/1986

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quy định về chế độ báo cáo tình hình công tác trong ngành Hải quan.

Ngày 24/01/1986

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lâm Văn Độ ký Quyết định số 102/TCHQ/QĐ về danh mục và tiêu chuẩn hành lý xuất nhập khẩu của công dân Việt Nam được phép xuất cảnh.

Ngày 21/02/1986

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Chỉ thị số 41-CT về việc quản lý kim loại đen phế liệu.

Ngày 08/3/1986

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Tài ký Quyết định số 250/TCHQ-GQ-PC về việc thu phí lưu kho Hải quan.

Ngày 14/3/1986

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Quyết định số 66-QĐ về việc điều chỉnh mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/1986

Ngày 15/3/1986

Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 297/TT-LB quy định chế độ xuất, nhập khẩu hành lý của cán bộ, công nhân, lái xe, lái tàu và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới bằng đường bộ, đường sông; của thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu thuyền Việt Nam hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế.

 

Ngày 07/4/1986

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký Chỉ thị số 89-CT quy định bổ sung định mức nhập khẩu phi mậu dịch đối với những loại hàng hóa Nhà nước không khuyến khích nhập khẩu theo Chỉ thị số 202 ngày 10/7/1985 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 09/4/1986

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lâm Văn Độ ký Chỉ thị số 421/TCHQ-XLTT về việc làm thủ tục thu giữ, bảo quản và xử lý đồ cổ xuất, nhập khẩu trái phép.

Ngày 15/4/1986

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lâm Văn Độ ký Quyết định số 435/TCHQ-PC về việc quản lý và làm thủ tục nhập khẩu xe gắn máy.

Ngày 14/7/1986

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 976/TCHQ-QĐ về việc thành lập Trường Nghiệp vụ Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 06/8/1986

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Chỉ thị số 191-CT về việc giải quyết một số vấn đề về hàng nhập khẩu phi mậu dịch của những người Việt Nam đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài mang về hay gửi về nước.

Ngày 08/9/1986

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 104-HĐBT về việc sửa đổi Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép.

Ngày 30/9 đến 05/10/1986

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lãnh đạo Hải quan các nước Xã hội chủ nghĩa lần thứ 27. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Hải quan của các nước thành viên chính thức: Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bungari, Cộng hòa dân chủ Đức, Rumani, Hungari, Cu Ba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Việt Nam; hai đoàn đại biểu Hải quan Lào và Campuchia tham dự với tư cách quan sát viên.

Trong phiên khai mạc các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Tài-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam làm Chủ tịch Hội nghị lần thứ 27-Lãnh đạo Hải quan các nước Xã hội chủ nghĩa.

Ngày 22/10/1986

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1569/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 104-HĐBT ngày 08/9/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép.

Ngày 25/10/1986

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 102/TCHQ-PC về việc ban hành bản Quy chế Hải quan đối với hàng nước ngoài đưa vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để triển lãm.

Năm 1986

- Tiến hành xây dựng trụ sở mới của Tổng cục Hải quan tại đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Ngành Hải quan có hệ thống cơ yếu riêng.

Ngày 10/4/1987

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 126-CT về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Thông tư số 128-CT hướng dẫn thực hiện Quyết định trên.

Ngày 17/4/1987

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 516/TCHQ-PC ban hành danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu và xuất, nhập khẩu có điều kiện bằng đường phi mậu dịch.

- Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 517/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Quyết định số 126-CT ngày 10/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 về chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về giúp gia đình.

Ngày 22/5/1987

  Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 40/TCHQ-GQ quy định tiêu chuẩn hành lý của khách du lịch mang theo khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Ngày 27/5/1987

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 131/HĐBT quy định nhập khẩu và tái xuất khẩu ô tô và vật dụng cần thiết cho nhu cầu công tác, sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao và người nước ngoài tại Việt Nam; Quyết định số 178-CT về Chế độ giảm thuế và phụ thu đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch.

Ngày 10/7/1987

Ban Việt kiều Trung ương ra Thông tư số 4/TT-VK hướng dẫn thi hành Quyết định số 126-CT và Thông tư số 128-CT ngày 10/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình.

Ngày 06/10/1987

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1500/TCHQ-GQ điều chỉnh trị giá hàng phi mậu dịch xuất, nhập khẩu của lái xe, lái tàu, thuyền viên Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới.

Ngày 29/10/1987

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 566/TCHQ-TCCB thành lập Đội Kiểm soát Hải quan hoạt động tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tuyên và Hoàng Liên Sơn.

Ngày 05/11/1987

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 312-CT về mức miễn thuế đối với hàng Việt kiều mang theo khi về thăm gia đình.

Ngày 30/11/1987

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1777/TCHQ-GQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 131-HĐBT ngày 27/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc nhập khẩu ô tô và các vật dụng cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của cơ quan đại diện nước ngoài và người nước ngoài tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 03/12/1987

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 317-CT về ngăn chặn và xử lý hàng nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam.

Ngày 21/12/1987

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1835/TCHQ-GQ giải thích Chỉ thị 312-CT về hàng Việt kiều mang theo khi về thăm gia đình.

Ngày 23/12/1987

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1865/TCHQ-GQ quy định về việc bộ đội Việt Nam công tác, chiến đấu ở Lào, Campuchia mang xe gắn máy về nước sử dụng.

Ngày 29/12/1987

Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 2 thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mậu dịch và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 30/01/1988

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 8-HĐBT quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 36-CT về việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.

Ngày 01/02/1988

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 114/TCHQ-PC quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.

Ngày 27/02/1988

Bộ Tài chính ra Thông tư số 9/TC-TCHQ hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hóa đối với hàng nhập khẩu mậu dịch.

Ngày 04/-3/1988

Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư số 35/NHNN-TT hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30/01/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch.

Ngày 02/5/1988

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 560/TCHQ-GQ ban hành Danh mục hành lý xuất nhập cảnh của người Việt Nam và Quyết định số 561/TCHQ-GQ ban hành Danh mục hành lý xuất nhập cảnh của khách du lịch.

Ngày 06/5/1988

Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Quyết định số 136-CT ban hành Quy chế hoạt động của cảng Hàng không dân dụng.

Ngày 14/6/1988

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 182-CT về một số vấn đề cấp bách trong công tác xuất, nhập khẩu.

Ngày 08/7/1988

Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 967/TTLB-NV-TCHQ quy định việc xử lý đối với xe gắn máy nhập khẩu không qua thủ tục hải quan.

Ngày 05/9/1988

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 139-HĐBT quy định chi tiết việc thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 18/10/1988

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định số 161-HĐBT ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 28/10/1988

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 1546-TCHQ/PC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139-HĐBT ngày 05/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 10/1988

Trong lúc truy kích bọn buôn lậu trên sông Hậu, đồng chí Trần Minh Triết, cán bộ Hải quan cửa khẩu Đồng Đức, An Giang anh dũng hy sinh.

Tháng 1/1991 đồng chí được Hội đồng Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngày 18/11/1988

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 175-HĐBT về chủ trương đối với hàng hóa do người Việt Nam được cử đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia ở nước ngoài mang về nước.

Ngày 30/11/1988

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 305-CT về cấp hạn ngạch và giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngày 29/12/1988

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 207-HĐBT về công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 03/3/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 45/CT về việc “Nghiêm chỉnh thi hành Quyết định số 175-HĐBT ngày 18/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng”.

Ngày 15/3/1989

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông tư số 33/NH-TT hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý ngoại hối.

Ngày 14/4/1989

Ban Bí thư ra Nghị quyết số 651/NQ-NSTW về việc đồng chí Nguyễn Tài thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 17/4/1989

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã ký lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 4/4/1989. Pháp lệnh này quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan điều tra hình sự, trong đó có Hải quan.

Ngày 24/4/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định số 98-CT bổ nhiệm đồng chí Trương Quang Được giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 09/5/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định số 113-CT về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc chữa bệnh cho người.

Ngày 12/5/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định số 132-CT thành lập Hải quan ở một số tỉnh: Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Long An và một số Hải quan cửa khẩu.

Ngày 13/5/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định số 133-CT về việc thu thuế đối với hàng hóa trao đổi qua biên giới.

Ngày 19/5/1989

Triển khai Quyết định 132-CT của Hội đồng Bộ trưởng, Tổng cục Hải quan ra các quyết định:

- 127/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Hà Tuyên

- 128/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- 129/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Long An.

- 130/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Lai Châu.

Ngày 27/5/1989

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 545-HĐBT quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 134/NQ-HĐNN ngày 03/3/1989 của Hội đồng Nhà nước về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.

Ngày 10/6/1989

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 64-HĐBT ban hành Bản quy định về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Ngày 07/9/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định số 230-CT về chống nhập lậu và tận thu thuế nhập khẩu thuốc lá, bia rượu và Chỉ thị số 231-CT về chấn chỉnh quản lý ô tô con và xe gắn máy 2 bánh nhập vào Việt Nam.

Ngày 06/10/1989

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 276-CT về việc quản lý hạn ngạch và giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngày 08/11/1989

Bộ Kinh tế đối ngoại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 24/TTLB-KTĐN-TCHQ về quản lý hạn ngạch và giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa. Kể từ ngày 01/12/1989 việc cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu từng chuyến hàng ngoài Nghị định thư Thương mại (trừ hàng mẫu nhập khẩu, hàng triển lãm nhập khẩu, hàng mượn đường do Tổng cục Hải quan cấp giấy phép chuyến) sẽ do Bộ Kinh tế đối ngoại cấp.

 

Ngày 28/12/1989

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 233-HĐBT quy định ban hành chi tiết biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.

Ngày 30/12/1989

Hội đồng Bộ trưởng thông qua Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/01/1990.

Ngày 08/1/1990

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 03/TCHQ-TCCB tách Hải quan Bình Trị Thiên thành Hải quan tỉnh Thừa Thiên-Huế và Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/02/1990

Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh Hải quan.

Ngày 24/02/1990

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký Lệnh số 32/LCT-HĐNN công bố Pháp lệnh Hải quan. Pháp lệnh gồm 51 điều chia làm 8 chương.

Ngày 06/3/1990

Thứ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại Tạ Cả, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Phan Thanh Xuân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lâm Văn Độ ký Thông tư liên Bộ số 4-TTLB quy định trách nhiệm, quyền hạn và quan hệ phối hợp giữa ba ngành trong quản lý và kiểm tra xuất nhập khẩu lâm sản.

Ngày 31/3/1990

Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất thu giữ 10 kg vàng của một Việt kiều tại Mỹ về nước cố tình giấu giếm không khai báo. Người này đã hối lộ 4 cán bộ Hải quan 4 kg vàng, nhưng bị từ chối và đã bị lập biên bản về hành vi đưa hối lộ.

Ngày 03/5/1990

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 131-CT về việc tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngày 05/5/1990

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 133-CT về chấn chỉnh quản lý việc trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam-Campuchia.

Ngày 08/5/1990

Hải quan sân bay Nội Bài phát hiện 143 tượng Phật trong 7 kiện hàng của một đạo diễn ở một cơ quan truyền hình đi Hungari. Số tượng cổ này thuộc các niên đại từ thế kỷ 17 đến 20.

 

 

Ngày 30/5/1990

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 229/TCHQ-TCCN thành lập Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

Ngày 04/6/1990

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 237/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Đắc Lắc.

Ngày 03/8/1990

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Chỉ thị số 278-CT về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điếu của nước ngoài trên thị trường trong nước.

Từ ngày 15 đến 17/8/1990

Ngành Hải quan tổ chức Hội nghị chuyển đề về công tác kiểm soát chống buôn lậu. Hội nghị phân tích tình hình buôn lậu và cuộc đấu tranh chống buôn lậu của ngành Hải quan thời gian qua và đề ra những phương hướng nhiệm vụ của công tác chống buôn lậu.

Ngày 10/9/1990

Tại Hà Nội Tổng cục Hải quan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/1990). Tại buổi lễ, đồng chí Đàm Quang Trung thay mặt Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ngành Hải quan Việt Nam.

Tạp chí Hải quan ra số đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Hải quan Việt Nam.

Ngày 11/9/1990

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 311/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Minh Hải.

Ngày 15/10/1990

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 366-CT về một số biện pháp cấp bách trong việc thi hành Chỉ thị số 278-CT về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điếu nước ngoài tại Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã chỉ thị cho Hải quan các cửa khẩu và sân bay quốc tế kiểm soát chặt chẽ việc cấm nhập khẩu thuốc lá vào Việt Nam.

Ngày 10/11/1990

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 388-CT về một số chủ trương và biện pháp tăng cường chống buôn lậu.

Ngày 13/11/1990

Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp Lê Văn Triết và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lâm Văn Độ ký các Thông tư:

- Số 10/TTLB-TN-TCHQ hướng dẫn chế độ nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa cho các đơn vị kinh tế của Campuchia.

- Số 11/TTLB-TN-TCHQ quy định chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hóa của Campuchia.

- Số 12/TTLB-TN-TCHQ quy định tổ chức và hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế (Duty-Free shop) tại cảng biển và cảng hàng không dân dụng quốc tế.

Ngày 11/9/1990

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 405-CT về chấn chỉnh quản lý việc trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt-Trung.

Tháng 01/1991

Đồng chí Đỗ Mười-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến thăm cán bộ nhân viên Hải quan Lạng Sơn. Đồng chí đã tới thăm cửa khẩu Hữu Nghị và Trạm Kiểm soát Hải quan Cốc Nam ở khu vực mốc 16 trên biên giới Việt-Trung.

Ngày 04/1/1991

Hội đồng Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương cho các đơn vị Hải quan sau:

- Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

- Huân chương Lao động hạng Ba cho Hải quan thành phố Hà Nội, Hải quan thành phố Hải Phòng, Hải quan tỉnh An Giang đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm (1986-1990).

- Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Thạch Văn Bé Tư (Hải quan An Giang) có thành tích xuất sắc chống buôn lậu qua biên giới năm 1989.

- Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Trần Minh Triết (Hải quan An Giang) đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh trong khi đang truy đuổi bọn buôn lậu qua biên giới tháng 10/1988.

Ngày 09/01/1991

Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 13/TTLB-BĐ-HQ quy định trách nhiệm của hai ngành trong việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện.

Ngày 14/01/1991

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8-Quốc hội khóa VIII và Quyết định 240-HĐBT, Tổng cục Hải quan ra Quyết định đình chỉ các hoạt động dịch vụ của ngành Hải quan.

 

Từ ngày 29 đến 31/01/1991

Đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan Việt Nam do đồng chí Trương Quang Được-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dẫn đầu dự Hội nghị Hải quan quốc tế tại Camơrun.

Sau Hội nghị, Đoàn thăm và làm việc với Hải quan Pháp theo lời mời của Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Cộng hòa Pháp.

Ngày 31/01/1991

Bộ Thương nghiệp và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 01/TTLB-TN-HQ quy định chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 08/3/1991

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị “Phụ nữ Hải quan đảm đang đổi mới” tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 05/4/1991

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 96-HĐBT ban hành bản quy định về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu.

Ngày 09/4/1991

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 126-HĐBT quy định bổ sung một số điều trong việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch.

Ngày 19/4/1991

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 128-HĐBT quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam.

Tháng 4/1991

Tổng cục Hải quan tổ chức “Hội nghị đổi mới công tác Hải quan” tại Hậu Giang (nay là Cần Thơ). Hội nghị thống nhất chủ trương và đề ra nhiều biện pháp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, công tác kiểm soát, công tác tổ chức cán bộ. Hội nghị quyết định tiếp tục cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh” và từng bước đẩy nhanh tiến trình đổi mới của Hải quan nước ta.

Ngày 16/5/1991

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Quyết định số 156-HĐBT về việc sửa đổi bổ sung chế độ đối với hàng hóa và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước; Quyết định số 157-CT về chế độ đối với hàng hóa và ngoại tệ của Việt kiều mang theo khi về nước thăm và giúp đỡ người thân.

Ngày 19/5/1991

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên toàn ngành Hải quan tổ chức Hội nghị “Thanh niên Hải quan làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 27/5/1991

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 171-HĐBT ban hành bản quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan.

Ngày 09/6/1991

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 478/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Quyết định số 156-HĐBT và Thông tư số 479/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Quyết định số 157-HĐBT ngày 16/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 17/6/1991

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 478/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 28-HĐBT ngày 06/02/1991 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 28/7/1991

Hội nghị “Đổi mới công tác công đoàn Hải quan” tổ chức tại thành phố Nha Trang nhằm động viên cán bộ, viên chức toàn Ngành phát huy tinh thần làm chủ tập thể trong các hoạt động nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, tổ chức cải thiện đời sống ở từng đơn vị.

Ngày 05/8/1991

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 33-TCHQ quy định trình tự một cuộc, một việc thanh tra.

Ngày 07/8/1991

Đại diện các Bộ Thương nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan ký Thông tư liên Bộ số 07/TT-LB hướng dẫn xử lý xe hai bánh gắn máy lỡ mua đang sử dụng có nguồn gốc nhập khẩu trái phép.

Ngày 05/9/1991

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 102/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan tỉnh Sông Bé.

Ngày 15/10/1991

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 967/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 128-HĐBT ngày 19/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định phạm vi, địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam; Thông tư số 968/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 171-HĐBT ngày 27/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Bản quy định cụ thể về thủ tục hải quan và lệ phí hải quan.

Từ ngày 15/10 đến 06/11/1991

Tổng cục Hải quan đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hải quan đường sắt liên vận quốc tế cho 49 cán bộ nhân viên Hải quan thuộc cơ quan

Tổng cục Hải quan, Hải quan Hà Nội, Lạng Sơn và Lao Cai chuẩn bị cho việc triển khai công tác hải quan khi đưa tuyến đường sắt liên vận quốc tế hoạt động trở lại.

Ngày 18/10/1991

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 322-HĐBT ban hành Quy chế khu chế xuất.

Ngày 25/11/1991

Đồng chí Nguyễn Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã đến thăm làm việc và kiểm tra công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống tham nhũng tại Hải quan Hải Phòng.

Ngày 29/12/1991

Hải quan Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ 1 tàu chở 70 tấn hàng lậu gồm hơn 2000 kg đồng, 15 tấn đường ray cắt ngắn và hàng chục tấn sắt thép khác.

Ngày 26/12/1991

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 31/12/1991

- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 418-CT về việc tăng cường chỉ đạo cuộc đấu tranh chống buôn lậu.

- Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 1010/TT-LB-TC-HQ quy định mức thu và việc sử dụng các loại lệ phí hải quan.

Ngày 15/01/1992

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 02/TCHQ-GQ về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Ngày 31/01/1992

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh ký Quyết định sô 34/CT cho phép thành lập thí điểm kho ngoại quan tại hai thành phố cảng biển quốc tế lớn là Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 11/2 đến 21/2/1992

Trong chuyến đi thăm Philippin theo lời mời của Tổng hội kiểm soát SGA-SA, đồng chí Trương Quang Được, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam đã cùng với ngài Tomas V.Aacible, Tổng Cục trưởng Hải quan Philippin ký văn bản thỏa thuận về hợp tác giữa hai bên.

Ngày 25/3/1992

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 94-CT về tổ chức và quản lý thị trường vùng biên giới Việt-Trung trong tình hình mới.

Ngày 27/3/1992

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 98-CT về việc mở cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Kể từ khi 2 nước thống nhất mở cửa khẩu, công dân Việt Nam-Trung Quốc mang giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới có giá trị và hàng hóa trao đổi giữa cư dân 2 bên biên giới, hàng hóa mậu dịch tiểu ngạch biên giới được phép qua lại 21 cửa khẩu nói trên.

Ngày 31/3/1992

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phan Văn Khải ký Nghị định số 110-HĐBT quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 01/4/1992

-Cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc chính thức mở lại. Hải quan Lạng Sơn triển khai hoạt động hải quan tại cửa khẩu này.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 01/TCHQ-GQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 110-HĐBT ngày 31/3/1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 07/4/1992

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 114-HĐBT về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 09/4/1992

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Lê Văn Triết ký các Quyết định:

-Số 295/TM-XNK về việc xuất khẩu hàng hóa quản lý bằng hạn ngạch.

-Số 296/TM-XNK về cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.

-Số 299/TM-XNK về ký kết và quản lý hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương.

Ngày 20/4/1992

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ 8,1 kg thuốc phiện vận chuyển bằng đường hàng không (trên chuyến bay 570 đi Nga). Đây là lần đầu tiên Hải quan phát hiện được thuốc phiện vận chuyển bằng con đường này.

 

Ngày 24/4/1992

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 315/TCHQ-GQ hướng dẫn thi hành Quyết định số 115-HĐBT ngày 09/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch.

Ngày 25/4/1992

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 12/TCHQ về việc cử đoàn cán bộ đi kiểm tra công tác tài chính tại Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện một số sai phạm trong khâu kế toán, tài chính và đã có biện pháp chấn chỉnh...

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 13/TCHQ-GQ ban hành Quy chế tạm thời về thành lập và quản lý kho ngoại quan.

Ngày 28/4/1992

Lễ ký kết dự án Sydonia mang mã số VIE/91-007 về tin học hóa, tự động hóa công tác Hải quan đã được tổ chức tại Nhà khách Chính phủ. Dự án này được sự tài trợ của Tổ chức phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) và của Chính phủ Cộng hòa Pháp. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được cùng ngày Davit Smit, đại diện thường trực của UNDP tại Việt Nam và ngài Misen Đơlát, trưởng dự án Sydonia ký Dự án trước sự chứng kiến của Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và đại diện các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Ngày 07/5/1992

Tổng cục Hải quan tiếp tục cử một đoàn cán bộ do Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 240-HĐBT về chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Hải quan cảng Sài Gòn, Hải quan Bưu điện thành phố và một số đơn vị khác.

Ngày 14/5/1992

Hải quan Quảng Ninh phát hiện bắt giữ tàu Thuận Hải nhập cảng trái phép neo đậu tại khu vực Vạn Gia, Hải Ninh kiểm tra hàng hóa trên tàu có số hàng trị giá ước tính khoảng 9 tỷ đồng.

Ngày 15/5/1992

Liên Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Lâm nghiệp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 03/TT-LN hướng dẫn thi hành các quy định của Luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm.

Ngày 06/6/1992

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 107/TCHQ-TCCB tách Hải quan Nghệ Tĩnh thành Hải quan tỉnh Nghệ An và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 25/6/1992

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phan Văn Khải ký Nghị định số 232-HĐBT “Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan”.

Ngày 31/7/1992

Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện trên chuyến bay Singapore nhập cảnh Tân Sơn Nhất một khách quốc tịch Singapore mang 141.000 USD tiền giả, gồm 282 tờ loại 50 USD.

Từ ngày 2 đến 06/8/1992

Đoàn đại biểu Hội đồng hợp tác Hải quan quốc tế do ông H.Asakura, Giám đốc Ủy ban danh mục và phân loại hàng hóa của Hội đồng đến thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Ngày 10/8/1992

Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 289-HĐBT sửa đổi một số điều trong Quy chế khu vực biên giới Việt Nam-Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia và Quy chế khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 159.400 USD không khai báo hải quan và kết hợp với cơ quan chức năng xác minh được số ngoại tệ này có số sêri trùng với số sêri ngoại tệ bị mất cắp tại một ngân hàng nước ngoài.

Ngày 29/9/1992

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 359-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31/3/1992.

Ngày 06/10/1992

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Chỉ thị số 01-TTg về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh quản lý các dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường trong nước.

Ngày 19/10/1992

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 13-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá của nước ngoài trên thị trường nước ta.

Ngày 14/11/1992

Phó Thủ tướng Phan Văn Khải ký các văn bản sau:

-Nghị định số 09/CP “Về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất cảnh, nhập cảnh” ban hành kèm theo danh mục tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

-Nghị định số 10-CP về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hóa do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước.

-Quyết định số 96-TTg về việc bãi bỏ chế độ đối với hàng hóa của Việt kiều mang theo khi về nước và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước.

Ngày 20/11/1992

Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 15/CT-TW về việc tiếp tục ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, buôn lậu.

Từ ngày 21 đến 30/11/1992

Đoàn Hải quan Pháp thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Từ ngày 22/11/1992 đến 01/12/1992

Đoàn đại biểu cấp cao của Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được dẫn dầu thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đoàn đã hội đàm với Hải quan Trung Quốc và ký văn bản về quan hệ hợp tác hải quan giữa hai nước.

Ngày 26/11/1992

Tổng cục Hải quan đã ra Thông tư số 834/TCHQ-CQ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09-CP ngày 14/9/1992 của Chính phủ.

Tháng 11/1992

Phó Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc với Tổng cục Hải quan. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Xuân Trinh. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã báo cáo với Phó Thủ tướng về quá trình phát triển của ngành Hải quan, kết quả các mặt công tác và phương hướng hành động của Hải quan Việt Nam đến năm 1995.

Phó Thủ tướng Phan Văn Khải đã biểu dương những cố gắng, tiến bộ của cán bộ nhân viên toàn ngành, đồng thời nhắc nhở ngành Hải quan phải sớm tăng cường, củng cố, hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và trang bị phương tiện, cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí lưu ý ngành Hải quan phải nêu gương trong cuộc đấu tranh chống buôn lậu, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với những hoạt động buôn lậu, đồng thời kiên quyết chống những hành vi tiêu cực trong Ngành.

Từ ngày 8 đến 9/12/1992

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tiếp và làm việc với Đoàn Hải quan Australia.

 

 

Ngày 12/12/1992

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 866/TCHQ-PCXL hướng dẫn thi hành Nghị định số 232-HĐBT ngày 25/6/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

Ngày 28/12/1992

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 204-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam.

Ngày 14/01/1993

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 15-TTg về việc thành lập Ban Thường trực chống tham nhũng và chống buôn lậu.

Ngày 15/01/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Chỉ thị số 83/TCHQ-TCCB về việc tăng cường công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật trong ngành Hải quan.

Ngày 18/01/1993

Chính phủ ra Nghị định số 4-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 29/01/1993

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 06-CP về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Ngày 18/02/1993

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị “Tăng cường đổi mới công tác Hải quan, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu và tham nhũng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đến dự và phát biểu với Hội nghị.

Ngày 19/02/1993

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản về việc thực hiện chế độ kế toán xuất nhập khẩu thống nhất trong ngành Hải quan từ 01/4/1993.

Ngày 10/3/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 194/TCHQ-GQ về việc tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 22/3/1993

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 108-TTg về mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch năm 1993.

Ngày 24 đến 26/3/1993

Tổng cục Hải quan mở lớp tập huấn về chống buôn lậu ma túy. Dự tập huấn có gần 90 cán bộ, nhân viên Hải quan các tỉnh phía Bắc, ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Tổng cục.

Ngày 07/4/1993

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tào Hữu Phùng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Thanh ký Thông tư số 31/TTLB-TC-TCHQ quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan.

Ngày 16/4/1993

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 18-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 21/4/1993

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Thanh ký Quyết định số 15/TCHQ-GQ về việc thôi cấp giấy phép hoàn thành thủ tục hải quan (HQ 25) đối với ô tô, xe gắn máy nhập khẩu và thay bằng bộ chứng từ đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Ngày 23/4/1993

Đồng chí Đỗ Mười-Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm và làm việc với Hải quan Lào Cai.

Từ ngày 26/4 đến 2/5/1993

Đoàn cấp cao Hải quan Hồng Kông do ngài C.Oxley Cao ủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Ngày 01/5/1993

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội thăm cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Tháng 5/1993

Với sự trợ giúp của Hải quan Anh, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã mở 2 lớp nghiệp vụ chống buôn lậu ma túy cho 36 cán bộ Hải quan phía Bắc và phía Nam.

Ngày 08/5/1993

Cửa khẩu Lào Cai trên biên giới Việt-Trung được chính thức mở lại.

Ngày 15/5/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được ký Quyết định số 17-TCHQ/GQ ban hành Quy chế tạm thời về Hải quan khu chế xuất.

 

Ngày 23/5/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được ký Văn bản số 428/TCHQ-VP về “Đề án phương hướng phát triển của ngành Hải quan Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2000”. Mục tiêu tổng quát về phát triển của ngành Hải quan đến năm 2000 là: “Tập trung xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ ngang tầm Hải quan các nước trong khu vực, thực hiện tốt nhiệm vụ được ghi trong Pháp lệnh Hải quan. Giữ nghiêm pháp luật Nhà nước về xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Bảo hộ và khuyến khích sản xuất hàng hóa, tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Góp phần bảo vệ lợi ích, chủ quyền về an ninh quốc gia”.

Ngày 02/6/1993

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ Phan Ngọc Tường ký Quyết định số 427/TCCP-VP về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Hải quan.

Ngày 03/6/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được ký Quyết định số 449/TCHQ-QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra Hải quan.

Ngày 19/6/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 10/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 19/6/1993

Tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được tiếp và làm việc với ông Arthus Dunkel-Tổng giám đốc tổ chức Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT) và ông Alai Frank-Vụ trưởng Vụ đối ngoại của GATT.

Ngày 24/6/1993

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan khai giảng khóa đào tạo đầu tiên cho các cán bộ tham gia dự án Sydonia Việt Nam. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đại diện Sứ quán Pháp tại Hà Nội, UNDP, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Khoa học Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ngày 01/7/1993

Hải quan Việt Nam được Nhà nước cho phép gia nhập Hội đồng hợp tác Hải quan quốc tế.

 

Từ ngày 44 đến 07/7/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được tham dự kỳ họp 81/82 của Hội đồng hợp tác Hải quan quốc tế tại thành phố Arusha (Tanzania). Tham dự cuộc họp có đại diện của 90 nước thành viên, 8 nước quan sát viên và 9 tổ chức quốc tế như GATT, EC, UNCTAD... Đây là lần đầu tiên nước ta tham dự kỳ họp thường niên của Hội đồng hợp tác hải quan quốc tế với tư cách là thành viên chính thức.

Ngày 15/7/1993

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 358-TTg về Khu chế xuất Hải Phòng.

Ngày 07/8/1993

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định số 400-TTg về việc thu thuế khai thác và xuất khẩu hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Ngày 11/8/1993

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 274/TCHQ-TCCB thành lập Hải quan Quảng Bình.

Ngày 12/8/1993

Văn phòng Chính phủ ra Văn bản số 3954-KTTH về việc Hải Phòng thí điểm làm dịch vụ hàng hóa quá cảnh cho tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ngày 28/8/1993

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Nghị định số 54-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 04/9/1993

Đoàn cán bộ lãnh đạo Tổng cục Hải quan thăm và tặng quà anh chị thương binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội.

Ngày 11/9/1993

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Chỉ thị số 462-TTg về việc quản lý chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển và xuất khẩu gỗ.

Ngày 06/10/1993

Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Phùng Văn Tửu, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Hà Mạnh Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội dẫn đầu làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

Ngày 11/10/1993

Thủ tướng Chính phủ quyết định mở thêm 6 cửa khẩu trong tổng số 21 cặp cửa khẩu đã thỏa thuận nguyên tắc với phía Trung Quốc, bao gồm: Móng Cái (Quảng Ninh), Hoành Mô (Quảng Ninh), Tà Lùng (Cao Bằng), Mường Khương (Lao Cai), Ma Lù Thàng (Lai Châu), Chi Ma (Lạng Sơn).

Ngày 13/10/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được ký Chỉ thị số 879-TCHQ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với các lô hàng xuất khẩu là sản phẩm gỗ.

Ngày 19/10/1993

Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 904/TCHQ-GQ hướng dẫn việc tổ chức quản lý và thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại cửa khẩu Diêm Điền, vùng biển Thái Thụy (Thái Bình).

Ngày 25/10/1993

Tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình chống buôn lậu và bàn biện pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác này trong thời gian tới. Thủ tướng chỉ thị phải tăng cường lực lượng và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng... để hoàn chỉnh quy chế, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện, xử lý việc hàng hóa xuất nhập khẩu lậu.

Tháng 11/1993

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn phòng cho gần 100 cán bộ làm công tác tổng hợp, thống kê, văn thư, lưu trữ, đối ngoại trong toàn Ngành. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Học viện Hành chính Quốc gia và đại diện Cục lưu trữ Quốc gia.

Ngày 24/11/1993

Đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đây là đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Trung Quốc đầu tiên đến thăm và làm việc chính thức với Hải quan Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Trong dịp này, Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đã ký hai văn bản thỏa thuận hợp tác chung và hợp tác chống buôn lậu giữa hai cơ quan hai nước. Dự lễ ký có đại diện Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Trương Thanh.

Ngày 21/12/1993

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Quang Được ký các Quyết định số 88, 89, 90, 91-QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế về công tác tổng hợp, thông tin báo cáo trong ngành Hải quan, Quy chế về công tác thống kê Nhà nước về Hải quan, Quy chế về công tác văn thư lưu trữ ngành Hải quan và Quy định tạm thời về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ trong ngành Hải quan.

Ngày 15/01/1994

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 15-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Từ ngày 26/01 đến 04/02/1994

Đoàn Hải quan Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị Hải quan quốc tế lần thứ 13 về đấu tranh chống buôn lậu tại trụ sở của Hội đồng hợp tác Hải quan (Bruxen-Bỉ). Đây là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam tham gia hội nghị với tư cách thành viên của Hội đồng hợp tác Hải quan.

Ngày 28/02/1994

Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm và làm việc với các cán bộ chủ chốt của ngành Hải quan. Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, công tác tổ chức-cán bộ, bản chất cách mạng của Hải quan Việt Nam, vị trí, vai trò của Hải quan trong sự nghiệp xây dựng kinh tế. Tổng Bí thư mong Hải quan Việt Nam không ngừng phấn đấu để xứng đáng là “Người chiến sĩ cách mạng gác cửa của nền kinh tế đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 78-TTg về việc điều hành công tác xuất, nhập khẩu năm 1994.

Từ ngày 01 đến 03/3/1994

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị lãnh đạo toàn Ngành nhằm quán triệt tình hình nhiệm vụ và triển khai các công tác lớn năm 1994, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới dự và phát biểu với hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh Hải quan phải là “những người chiến sỹ biên phòng trên mặt trận kinh tế”.

Ngày 07/3/1994

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Nghị định số 16-CP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan.

Theo Nghị định này, Hải quan tỉnh, thành phố được đổi thành Cục Hải quan.

Ngày 16/3/1994

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 104-TTg ban hành Quy chế kho ngoại quan, thay thế Quyết định số 43-CT ngày 31/1/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan.

Ngày 24/3/1994

Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp giữa ban dự thảo Luật Hải quan với đại diện các bộ, ngành và cộng tác viên lấy ý kiến tham gia vào bản dự thảo Luật Hải quan lần thứ nhất.

Bộ Thương mại ra Quyết định số 238/TM-XNK về việc ban hành Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Ngày 01/4/1994

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 137-TTg thành lập Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 290/TCHQ-GQ hướng dẫn bổ sung về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất, nhập cảnh theo Nghị định 09-CP ngày 14/11/1992 của Chính phủ.

Ngày 08/4/1994

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 31/TT-LB hướng dẫn thực hiện việc bàn giao công tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới của Bộ Tài chính cho Tổng cục Hải quan.

Ngày 10/4/1994

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 80/TT-LB quy định chế độ thu nộp lệ phí Hải quan.

Ngày 13/4/1994

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Quyết định số 175/TTg để đồng chí Trương Quang Được thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định 176/TTg bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 19/4/1994

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Nghị định số 33-CP về việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngày 04/5/1994

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Nghị quyết số 38-CP về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Ngày 16/5/1994

Bộ Thương mại ra Thông tư số 6/TM-XNK ngày 16-5-1994 hướng dẫn bổ sung thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Ngày 26-5-1994

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 533/TCHQ-GQ hướng dẫn thi hành Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 104-TTg ngày 16/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 28/5/1994

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 280-TTg về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP.

Ngày 30/5/1994

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 70-TCHQ ban hành Bản quy định tạm thời về việc bán đấu giá hàng hóa, tang vật đã có quyết định xử phạt, tịch thu.

Ngày 01/6/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 91/TCHQ-TCCB đổi tên “Hải quan tỉnh”, “Hải quan thành phố” thành “Cục Hải quan tỉnh”, “Cục Hải quan thành phố” trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 14/6/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 79/TCHQ-GQ ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

Ngày 17/6/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 110-TCHQ/TCCB ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức vào ngành Hải quan.

Ngày 22/6/1994

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 07/TM-XNK thông báo về việc bãi bỏ chế độ cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa từng chuyến.

Ngày 27/6/1994

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Tư làm việc với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tổng cục và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan.

Tháng 7/1994

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện thí điểm phân luồng “cửa xanh, cửa đỏ” đối với khách nhập cảnh.

Ngày 26/7/1994

Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Trọng ký Quyết định số 624/TC-TCT-GĐ ban hành Bảng giá mua tối thiểu một số mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế.

Ngày 01/8/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 88/TCHQ-QĐ về việc ban hành Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu.

Ngày 02/8/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 89/TCHQ-QĐ ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được phép chuyển tiếp; Quyết định số 90/TCHQ-GQ ban hành bản quy chế tạm thời về chế độ giám sát, kiểm tra và quản lý hải quan đối với hàng gia công xuất nhập khẩu; Thông tư số 845/TCHQ-GQ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất, nhập cảnh.

Ngày 08/8/1994

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Chỉ thị số 406-TTg về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 134/TCHQ-TCCB về việc thực hiện Nghị định 53-CP ngày 28/6/1994 của Chính phủ quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức nhà nước và những người liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha.

Ngày 8 đến 12/8/1994

Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do đồng chí Tổng cục trưởng Phan Văn Dĩnh dẫn đầu, đi thăm và làm việc với Hải quan Hàn Quốc.

Ngày 16/8/1994

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 426/TTg về Tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan.

Từ ngày 16 đến 26/8/1994

Theo lời mời của Tổ chức Chương trình kiểm soát ma túy của Liên Hợp quốc, đoàn cán bộ Hải quan và Cảnh sát Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Minh làm trưởng đoàn đi nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về công tác đấu tranh chống ma túy tại Malaysia và Thái Lan.

Ngày 17/8/1994

Ban cán sự Đảng Tổng cục Hải quan ra Nghị quyết số 16/NQ-BCS về củng cố và phát triển công tác điều tra chống buôn lậu.

Từ ngày 24 đến 26/8/1994

Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành Hải quan tổ chức tại Hà Nội kiểm điểm tình hình công tác 7 tháng đầu năm 1994 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, mà trọng tâm là vấn đề thu và chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Phó Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến dự và phát biểu với hội nghị.

 

 

 

Ngày 19/4/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký các văn bản:

-Quyết định số 274-TCHQ/TCCB về việc ban hành “10 điều kỷ luật của cán bộ chiến sỹ Hải quan Việt Nam”.

-Chỉ thị số 169-TCHQ/TCCB về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức Hải quan đến năm 2000.

Ngày 20/9/1994

Bộ trưởng Bộ Thương mại Lê Văn Triết ký Quyết định số 1162/TM-XBK và số 1163/TM-XNK ban hành Quy chế về hàng hóa của Campuchia và hàng hóa của Lào quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Từ ngày 22 đến 24/9/1994

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Giám sát quản lý Hải quan.

Ngày 23/9/1994

Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và Ban thường trực cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đã làm việc với Tổng cục Hải quan về cải cách thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Ngày 04/10/1994

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ký Thông tư số 80-TTLB quy định sửa đổi, bổ sung chế độ thu nộp lệ phí hải quan.

Ngày 07/10/1994

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 188/TCHQ-GSQL ban hành quy trình làm thủ tục hải quan đối với việc chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 190/TCHQ-GSQL quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Ngày 08/10/1994

-Khai mạc lớp huấn luyện bồi dưỡng võ thuật và sử dụng vũ khí cho 58 cán bộ, chiến sỹ làm công tác điều tra chống buôn lậu của ngành Hải quan, tổ chức tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

-Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 259-TCHQ/TCCB hướng dẫn thực hiện Quyết định số 274-TCHQ/TCCB về 10 điều kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Hải quan Việt Nam.

 

Ngày 11/10/1994

Theo lời mời của Hội đồng hợp tác Hải quan, Bộ Tài chính và Hải quan Mỹ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh sang Mỹ tham dự Hội thảo quốc tế về hiệu quả thương mại (WSTE) do Chính phủ Mỹ đăng cai tổ chức với sự tài trợ của Liên Hợp quốc. Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Phan Văn Dĩnh đã có các buổi làm việc với Hải quan Mỹ, Pháp và Canada.

Ngày 07/11/1994

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh đã tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Xây dựng, Doanh nghiệp nhỏ và Hải quan Australia do Thượng nghị sĩ Bộ trưởng Christopher Schasrt dẫn đầu thăm nước ta.

Ngày 15/11/1994

Chủ tịch nước ra Quyết định số 242/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hungari về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

Ngày 18/11/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 233/TCHQ-GSQL về công tác kiểm tra giám sát bằng máy kiểm tra hải quan và camera tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ngày 21/11/1994

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 190/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82-CP ngày 02/8/1994 về quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 16/12/1994

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 258/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 256/TCHQ-GSQL tăng cường phối hợp giữa hải quan địa phương trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và chấn chỉnh công tác kiểm hóa.

Ngày 05/1/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 07-TCHQ/THTK về việc tăng cường công tác tin học và thống kê hải quan.

Từ ngày 18 đến 21/01/1995

Đoàn Hải quan Nhật Bản do ngài Vụ trưởng Vụ phối hợp Hải quan Nhật Bản dẫn đầu sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam.

 

Ngày 06/02/1995

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Nghị định số 17-CP ban hành tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

Kèm theo Nghị định là danh mục quy định tiêu chuẩn miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

Ngày 14/2/1995

Bộ Thương mại ra Quyết định số 96/TM-XNK ban hành Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Ngày 18/02/1995

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 96-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

Ngày 20/02/1995

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 63/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17-CP ngày 06/02/1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh.

Từ ngày 8 đến 10/3/1995

Tổng cục Hải quan tiếp đoàn Hải quan Hàn Quốc do Tổng cục trưởng Hải quan Hàn Quốc dẫn đầu và ký hiệp định hợp tác về hải quan giữa hai nước.

Ngày 09/3/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 109/TCHQ-GQ về việc tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa.

Ngày 10/3/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 103-TCHQ/TCCB về việc nhận xét, phân loại và nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên ngành Hải quan.

Từ ngày 12 đến 17/3/1995

Chuyên gia cao cấp của Tổ chức Hải quan thế giới giới thiệu về danh mục HS (hệ thống hài hòa) cho đại diện các đơn vị trong ngành Hải quan.

Ngày 16/3/1995

Căn cứ Nghị định số 191-CP này 28/12/1994 của Chính phủ, Bộ Tài chính ra Thông tư số 20/TC-TCT về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 111/TCHQ-KTTT về việc ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa kinh doanh-xuất nhập khẩu và quy trình thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy chế riêng.

Ngày 18/3/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 114/TCHQ-TCCB về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Hải quan.

Ngày 31/3/1995

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 118/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 727/TM-XNK ngày 14/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Ngày 01/4/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 133-TCHQ/TCCB về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác thanh tra và nghiệp vụ Hải quan.

Ngày 02/4/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Chỉ thị số 132/TCHQ-TCCB về việc tăng cường sự phối hợp với các ngành, các cấp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ giám sát của nhân dân trong công tác hải quan.

Ngày 03/4/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 120/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 121-TCHQ/BC về tăng cường công tác thông tin báo chí trong ngành Hải quan.

Ngày 06/4/1995

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 209-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Hải quan.

Ngày 08/4/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 126/TCHQ-QĐ về việc ban hành Quy chế về hải quan đối với hàng hóa gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ngày 10/4/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 127/TCHQ-GSQL về việc ban hành quy trình và sơ đồi quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch.

 

Ngày 15/4/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Chỉ thị số 135/TCHQ-KTTT về chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu trong ngành Hải quan năm 1995.

Ngày 18 và 19/4/1995

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị về công tác thanh tra và kiểm tra ngành Hải quan. Trong 2 năm, toàn Ngành đã tiến hành được 91 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó thanh tra Tổng cục Hải quan đã tiến hành 19 cuộc; thanh tra các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tiến hành 72 cuộc. Kết quả, đã kiến nghị thu về cho ngân sách 10.524.141.000 đồng, xử lý kỷ luật 184 cán bộ tham ô, nhận hối lộ và làm trái nguyên tắc. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được 502 trường hợp.

Ngày 22 đến 28/4/1995

Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Phan Văn Dĩnh dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Hải quan các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngày 22/5/1995

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 198-TCHQ/VP hướng dẫn thực hiện Quyết định 209-TTg về Danh mục bí mật nhà nước trong ngành Hải quan.

Ngày 23/5/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 197/TCHQ-GQ ban hành quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển và nội địa.

Ngày 25/5/1995

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 3 vụ xuất nhập lậu 452.000 USD và 25.900 DM.

Ngày 26/5/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 199/TCHQ-GQ ban hành quy chế giám sát, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Từ ngày 01 đến 02/6/1995

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan với sự giúp đỡ của Tổng công ty xăng dầu Petrolimex tổ chức tập huấn về đo lường, kiểm định xăng dầu.

Ngày 10/6/1995

Bộ Tài chính ra Quyết định số 615/TC-TCT-QĐ về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Ngày 16/6/1995

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 290-TCHQ/TCCB về việc thi công chức trong ngành Hải quan.

Từ ngày 16 đến 24/6/1995

Đoàn chuyên gia về đào tạo của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tổ chức hội thảo về công tác quản lý đào tạo trong ngành Hải quan tại Trường Nghiệp vụ Hải quan. Tham dự Hội thảo có 60 cán bộ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 20/6/1995

Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 06/TT-LB-HQ-BĐ về việc kiểm tra Hải quan đối với vật phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua bưu điện.

Từ ngày 21 đến 27/6/1995

Đoàn chuyên gia về ma túy của Hải quan Mỹ gồm 5 người đến Việt Nam khảo sát công tác phòng chống ma túy.

Ngày 22/6/1995

Văn phòng Chính phủ ra Văn bản số 3381-KTHH gửi Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan về việc xử lý xe gắn máy 2 bánh có nguồn gốc nhập trái phép mà nhân dân đã kê khai.

Ngày 28/6/1995

Bộ Thương mại có Quyết định số 555/TM-XNK về việc bổ sung quy chế về kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất.

Từ ngày 10 đến 20/7/1995

Để chuẩn bị cho việc Việt Nam gia nhập ASEAN, Hải quan Việt Nam cử 3 đoàn cán bộ tham dự các hội nghị triển khai hoạt động của ASEAN liên quan đến hải quan được tổ chức tại Indonesia, gồm: Hội nghị các Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN, Hội nghị về thủ tục hải quan và Hội nghị về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 20/7/1995

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 1690/TCHQ-GSQL về việc sửa đổi bổ sung quy chế của cửa hàng miễn thuế.

Ngày 21/7/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 225/TCHQ-VP về việc ban hành Quy chế tiếp dân trong ngành Hải quan.

Ngày 28/7/1995

Việt Nam được kết nạp vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN.

Ngày 29/7/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 328-TCHQ/TCCB về việc phân công trách nhiệm trong công tác đào tạo cán bộ quản lý nhà nước và công chức hải quan.

Ngày 10/8/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 24/TCHQ-PC ban hành quy định về tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tang vật của các vụ vi phạm pháp luật hải quan.

Ngày 13/8/1995

Chính phủ ra Nghị định số 65-CP ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong lĩnh vực đá quý.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm phối hợp với Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên ngành số 07-TTLN hướng dẫn việc thực hiện và quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong việc kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc đối tượng kiểm dịch thú y xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 15/8/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1952/TCHQ-GQ về quy định giấy chứng nhận xuất xứ và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 16/8/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 243/TCHQ-PC ban hành quy định về trách nhiệm hành chính đối với những người tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 244/TCHQ-GSQL về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới.

Ngày 17/8/1995

Hải quan cảng Sài Gòn phát hiện và lập biên bản vi phạm Công ty xuất nhập khẩu thiết bị phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhập lậu 3 xe du lịch 7 chỗ ngồi, truy thu 1,94 tỷ đồng tiền thuế.

Từ ngày 23 đến 25/8/1995

Tại Quảng Nam-Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xử lý, tố tụng và triển khai pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Các đại biểu thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt và vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan.

Ngày 25/8/1995

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2056/TCHQ-GSQL về quy định giấy chứng nhận xuất xứ và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 31/8/1995

Bộ Nông nghiệp, Công nghiệp-Thực phẩm và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên ngành số 02/TT-LN hướng dẫn thực hiện trách nhiệm và phối hợp giữa hai ngành trong việc kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc đối tượng kiểm dịch thú y xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Việt Nam.

Ngày 06/9/1995

Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký Quyết định 571/KT/CTN, tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Hải quan nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam.

Từ ngày 06 đến 07/9/1995

Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành Hải quan diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 08/9/1995

Tại Hội trường Ba Đình, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Hải quan Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi lẵng hoa chúc mừng. Đến dự có đồng chí Nguyễn Khánh-Phó Thủ tướng Chính phủ, Đặng Quân Thụy-Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội.

Từ ngày 08 đến 09/9/1995

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đức Lương chủ trì Hội nghị bàn về công tác đấu tranh chống buôn lậu trên tuyến biển với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Ngày 14/9/1995

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 290/NQ-UBTVQH9 về việc sửa đổi bổ sung khung thuế suất một số nhóm hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 438-TCHQ/TCCB về việc quản lý và sử dụng thẻ công chức Hải quan.

Từ ngày 18 đến 27/9/1995

Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn chống buôn lậu ma túy do chuyên gia Hải quan Mỹ hướng dẫn.

Ngày 25/9/1995

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 603-TTg thành lập Trường Cao đẳng Hải quan, trên cơ sở nâng cấp và tổ chức lại Trường Nghiệp vụ Hải quan.

Từ 25/9 đến 10/10/1995

Hải quan Pháp mở lớp đào tạo về trị giá GATT cho Hải quan Việt Nam tại Tổng cục Hải quan, trong khuôn khổ của Dự án Sydonia. Lớp do ông Perret, Thanh tra Hải quan Pháp trực tiếp giảng dạy.

Từ ngày 26 đến 28/9/1995

Tại New Delhi, Ấn Độ diễn ra Hội nghị Đầu mối liên lạc lần thứ 8 Văn phòng liên lạc tình báo Hải quan khu vực (RILO) châu Á-Thái Bình Dương do Tổ chức Hải quan thế giới tổ chức. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Minh làm trưởng đoàn. Đây là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị về chủ đề trên.

Ngày 30/9/1995

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Văn bản số 5521-KTTH giao cho Bộ Tài chính và các ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi mức thuế xuất nhập khẩu dăm gỗ.

Ngày 04/10/1995

Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 262/TCHQ-ĐTCBL “Về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biển”.

Ngày 06/10/1995

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 637-TTg về triển khai các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN.

Ngày 10/10/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Chỉ thị số 54-TCHQ/TCCB về tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một khách quốc tịch Thụy Sĩ, khi xuất cảnh không khai báo 98.000 USD.

Ngày 11/10/1995

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 268/TCHQ-GSQL ban hành Quy chế quản lý hàng hóa, hành lý, quà biếu xuất nhập khẩu chuyển tiếp bằng máy bay.

Ngày 18/10/1995

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 664-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản.

Hội thảo toàn ngành Hải quan về công tác đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh khai mạc hội thảo. Tổng kết hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Bùi Duy Bảo nhấn mạnh về ba nội dung: Mục tiêu đào tạo, nội dung giảng dạy phải kết hợp giữa kiến thức tổng hợp với kiến thức chuyên sâu và tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ngày 24/10/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 2592 về việc sử dụng máy tính để thu nhập dữ liệu từ khai hải quan.

Ngày 29/10/1995

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 701-TTg về đấu tranh chống buôn lậu trên biển.

Ngày 31/10/1995

Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư ra Thông tư liên bộ số 01-LB về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 01/11/1995

Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ 30 cổ vật do 9 thương nhân mang quốc tịch Canada, Thụy Điển, Mỹ, Áo, Pháp, Nhật xuất lậu qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Ngày 03/11/1995

Tại Tổng cục Hải quan diễn ra Hội nghị liên ngành triển khai Chỉ thị 701-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trên biển và sơ kết một tháng thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp lực lượng chống buôn lậu trên biển từ Quảng Ninh đến Bình Định.

Ngày 08/11/1995

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký Nghị định số 292/NQ-UBTVQH9 về chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN và Nghị quyết số 293/NQ-UBTVQH9.

Ngày 11/11/1995

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 99/TCHQ-GSQL quy định tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh thường xuyên.

Ngày 14-11-1995

Chính phủ ra Quyết định số 743-TTg về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 689-TCHQ-TCCB ban hành Quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp trong ngành Hải quan.

Ban cán sự Đảng và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 41-TCHQ/BCS quy định về quản lý cán bộ trong ngành Hải quan.

 

Ngày 16/11/1995

Ngành Hải quan đưa trạm điểm đầu tiên trong dự án Sydonia (VIE/91/007) vào hoạt động.

Ngày 20/11/1995

Bộ Tài chính ra Quyết định số 1188/TC-TCT về sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu.

Ngày 23/11/1995

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 764-TTg về việc giải tỏa hàng tồn đọng trong kho cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn.

Từ ngày 27 đến 28/11/1995

Tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan các nước ASEAN lần thứ 3. Đây là lần đầu tiên từ khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị những người đứng đầu một ngành của các nước ASEAN. Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng và các quan chức của 7 nước ASEAN: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipine. Singapore, Thái Lan, Việt Nam, và Ban Thư ký ASEAN do ông Vụ trưởng AFTA dẫn đầu.

Hội nghị thảo luận về dự thảo Hiệp định Hải quan ASEAN, về những vấn đề cần ưu tiên trong điều hòa thủ tục hải quan, về luồng xanh cho hàng CEPT; vấn đề điều hòa trị giá Hải quan và những vấn đề về tờ khai Hải quan chung cho hàng CEPT của ASEAN...

Hội nghị lần này là điểm xuất phát và thúc đẩy nhanh hơn các tiến trình mậu dịch, tạo ra cơ chế mới nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các ngành chức năng cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại giữa các nước thành viên.

Ngày 27/11/1995

Bộ Tài chính ra Văn bản số 3283/TC-TCT về việc xử lý các xe hai bánh gắn máy nhập khẩu trái phép.

Ngày 29/11/1995

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 280/TCHQ-GSQL quy định về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu (C/O).

Ngày 04/12/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 282-TCHQ/ĐT ban hành Quy chế khai thác, sử dụng hệ thống máy tính phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu và công tác xử lý trong ngành Hải quan.

Ngày 05/12/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 733-TCHQ/TCCB ban hành Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật trong ngành Hải quan.

Từ 11 đến 12/12/1995

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành Hải quan tổ chức Hội nghị chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam.

Ngày 15/12/1995

Chính phủ ra Nghị định số 89-CP về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hàng hóa từng chuyến.

Ngày 18/12/1995

Chính phủ ra Nghị định số 91-CP về việc ban hành Danh mục hàng hóa để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996.

Ngày 19/12/1995

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 287/TCHQ-GSQL ban hành bảng hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu HQ-96.

Ngày 22/12/1995

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 01/TT-LB hướng dẫn thi hành Quyết định số 664-TTg ngày 18/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản.

Ngày 27/12/1995

Chính phủ ra Nghị định số 97/CP,quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 07/01/1996

Tổng cục Hải quan mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Hải quan đường sắt liên vận quốc tế.

Ngày 20/01/1996

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 01/TM-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 89-CP ngày 15/02/1995 của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu từng chuyến.

Ngày 24/01/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 06/TCHQ-GSQL ban hành quy chế tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh.

Ngày 25/01/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 07/TCHQ-KTTT về bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 29/01/1996

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 296-TCHQ/NCKH về Kế hoạch phát triển khao học-Công nghệ ngành Hải quan 5 năm 1996-2000.

Ngày 31/01/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Văn bản số 88-TCHQ/TCCB về thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Hải quan.

Từ ngày 01 đến 07/2/1996

Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Phan Văn Dĩnh dẫn đầu thăm và làm việc với Hải quan Australia.

Ngày 09/02/1996

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 12/TCHQ-KTTT hướng dẫn tạm thời thi hành Nghị định số 97-CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 15/02/1996

Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 133/TCHQ-KTTT về thực hiện Nghị định 87/CP ngày 18/12/1995 của Chính phủ về chống thất thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 29/02/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 13-CT/TCHQTT về việc phát huy tinh thần làm chủ, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh.

Ngày 01/3/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 146/TC-QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 1187/TC-QĐ-TCT ngày 20/11/1995.

Ngày 05/3/1996

Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính ra Thông tư số 16/TC-TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 91-CP ngày 18/12/1995 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996.

Ngày 08/3/1996

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 161-TCHQ/TCCB hướng dẫn thi tuyển và tuyển dụng công chức hải quan.

Ngày 15/3/1996

Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ vụ nhập lậu 18,1 kg heroin của hai hành khách quốc tịch Bồ Đào Nha nhập cảnh từ Thái Lan vào Việt Nam.

Cùng ngày, Hải quan cửa khẩu Pa Thơm (thuộc Hải quan Lai Châu) trong khi tuần tra khu vực biên giới đường sông, phát hiện thu giữ 1 xuồng và 6,3 kg thuốc phiện từ Lào xâm nhập vào Việt Nam.

Từ ngày 16 đến 17/3/1996

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-BCS ngày 17/8/1994 của Ban cán sự Đảng, Tổng cục Hải quan về củng cố và tăng cường công tác đấu tranh chốn buôn lậu.

Ngày 19/3/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 19/TCHQ-GQ về một số biện pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh việc làm thủ tục hải quan đối với hàng chuyển tiếp.

Ngày 20/3/1996

-Chính phủ ra Nghị định số 16/CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 20/TCHQ-GSQL về việc ban hành quy trình làm thủ tục hải quan đối với việc chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 55-TCHQ/TCCB về việc tăng cường công tác tư tưởng, tiếp tục mở rộng dân chủ trong sinh hoạt và giữ gìn kỷ luật phát ngôn.

Ngày 25/3/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 25/TCHQ-PC ban hành mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 02/4/1996

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 06/TT-LB hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số vấn đề xung quanh việc thực hiện Thông tư liên bộ số 01/TT-LB ngày 22/12/1995 về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản.

Ngày 04/4/1996

Chính phủ ra Nghị định số 18-CP ban hành Danh mục hàng hóa và thuế xuất, nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu (EU) cho năm 1996-1997.

Ngày 08/4/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 27/TCHQ-GSQL về việc ban hành quy chế hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa điểm thông quan nội địa.

Ngày 13/4/1996

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 07/TM-TCHQ hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung Thông tư liên bộ số 01/TM-TCHQ ngày 20/1/1996 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan.

Ngày 19/4/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 397/TC-QĐ-TCT về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Ngày 22/4/1996

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện, thu giữ 5,1 kg heroin, giấu trong 5 bức tranh sơn mài của một Việt kiều quốc tịch Canada và một công dân Việt Nam xuất cảnh.

Ngày 04/5/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 443/TC-QĐ-TCT về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Ngày 06/5/1996

Chủ tịch nước ký Quyết định số 853/KT/CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho cán bộ, nhân viên Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc: Phát hiện 18,1 kg heroin của hai công dân nước ngoài mang theo khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 41/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan.

Ngày 07/5/1996

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 375/TCHQ-TCCB thành lập Ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS của cơ quan Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 07 đến 08/5/1996

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo về Quy trình nghiệp vụ và Hệ thống Sydonia, trong khuôn khổ Dự án VIE/91/007 do Cơ quan Phát triển của Liên Hiệp quốc (UNDP) và Chính phủ Pháp đồng tài trợ.

Ngày 09/5/1996

Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang 1 thương gia người Đài Loan trong khi xuất cảnh giấy trong người 146 viên đá quý.

 

Ngày 10/5/1996

Đội thanh tra đặc biệt của Tổng cục Hải quan phát hiện 5 lô hàng của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) nhập khẩu qua cảng Hải Phòng, chuyển tiếp về làm thủ tục ở Hải quan Hà Nội, sai nội dung giấy phép nhập khẩu 11.540 bộ linh kiện điện tử ti vi màu DAEWOO loại 14,16 và 20 inches, ước tính chênh lệch thuế nhập khẩu 1,4 tỷ VNĐ.

Ngày 13/5/1996

Bộ trưởng Bộ Thương mại ra Quyết định số 416/TM-ĐB ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam-Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)”.

Ngày 23/5/1996

Tuyến đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai-Vân Nam (Trung Quốc) chính thức hoạt động trở lại sau gần 20 năm bị gián đoạn do chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 02/1979

Từ 03 đến 06/6/1996

Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam dự Hội thảo Hải quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Kyoto, Nhật Bản do Tổ chức Hải quan Thế giới chủ trì.

Từ ngày 03 đến 07/6/1996

Chuyên gia Văn phòng Tình báo khu vực (RILO) thuộc Tổ chức Hải quan thế giới làm việc với Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 07/6/1996

Hải quan Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới, thu giữ 125.000 USD.

Ngày 12/6/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 542/TC-QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Ngày 06/7/1996

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 453/TCHQ-TCCB thành lập Hội đồng khoa học ngành Hải quan .

Ngày 09/7/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Thông tư số 33/TC-TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 18/CP ngày 4-4-1996 ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước cộng đồng châu Âu (EU) cho năm 1996-1997.

Ngày 12/7/1996

Tổng cục Hải quan tổ chức lễ khánh thành Trạm điểm thứ 2 thuộc hệ thống SYDONIA đặt tại khu vực cảng Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/7/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 66/TCHQ-GSQL ban hành bản quy chế Hải quan Khu chế xuất.

Ngày 29/7/1996

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ số 77/TM-TCHQ hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung các quy định về việc thực hiện Nghị định số 89-CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ.

Ngày 31/7/1996

Tổng cục Hải quan thành lập 9 đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác thu thuế xuất nhập khẩu tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang.

Ngày 08/8/1996

Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 99/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác giám sát, quản lý đối với hàng hóa đưa vào và đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Ngày 13/8/1996

Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra tàu Mekong Pearl, quốc tịch Malta vận chuyển container từ Singapore về Việt Nam, phát hiện số hàng không khai báo hải quan, trị giá 1 tỷ VNĐ.

Ngày 24/8/1996

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 575/TTg về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997.

Ngày 27/8/1996

Tàu HQ-42 thuộc Phòng Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan Hải Phòng, phát hiện đuổi bắt 2 tàu HP 1224TS và tàu HP 1394TS thu giữ 1.016 tivi màu, 430 đầu video đã qua sử dụng.

Ngày 08/9/1996

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 884/TC-QĐ-TCT về việc sửa Biểu thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 10/9/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 126/CT-TCHQ về công tác chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

Ngày 18/9/1996

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 675/TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Ngày 20/9/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 134/TCHQ-GSQL về một số quy định trong công tác giám sát quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế.

Từ ngày 23 đến 27/9/1996

Tại New Delhi (Ấn Độ), Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam dự Hội nghị lần thứ VI Đầu mối liên lạc Khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Hải quan Ấn Độ và đại diện Hải quan Khu vực Diễn đàn WCO đăng cai tổ chức.

Ngày 24/9/1996

Trường Cao đẳng Hải quan khai giảng khóa đào tạo cao đẳng đầu tiên cho 290 sinh viên.

Ngày 29/10/1996

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 154/TCHQ-QĐ thành lập Ban chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống buôn lậu (gọi tắt là Ban 114).

Ngày 30/10/1996

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 155/TCHQ-PC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/TCHQ-PC ngày 06/5/1996 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan.

Ngày 31/10/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 158/TCHQ-QĐ ban hành kìm kẹp chì-viên chì hải quan mới.

Ngày 02/11/1996

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 161/TCHQ-GQ về việc nghiêm cấm hải quan tỉnh, thành phố này kiểm tra hàng hóa thay cho hải quan tỉnh, thành phố khác.

Ngày 06/11/1996

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 821-TTg về việc khai thác và xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu.

Ngày 26/11/1996

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 882-TTg về việc ngăn chặn xuất nhập khẩu trái phép.

Ngày 05/12/1996

Đội Bóng đá Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vô địch, đoạt cúp quốc gia 1996, được Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi thư khen.

Ngày 13/12/1996

Chính phủ ra Nghị định số 82-CP về ban hành Danh mục hàng hóa của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997.

Ngày 27/12/1996

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 4231/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố làm thủ tục nhập khẩu đối với khung gầm ô tô có gắn động cơ.

Ngày 30/12/1996

Ban Cán sự Đảng Tổng cục Hải quan ra Nghị quyết 93/NQ-BCS về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan trong sạch, vững mạnh”.

Ngày 01/01/1997

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an phát hiện tàu Hồng Phát, thuộc SAIGON-SHIP nhập lậu một lượng lớn hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, trị giá 2 tỷ VNĐ.

Ngày 13/01/1997

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 28/TTg Chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1997.

Ngày 15 và 16/1/1997 (28, 29 tết Đinh Sửu)

2 tàu tuần tra thuộc Đội Kiểm soát trên biển-Cục Điều tra chống buôn lậu tàu cao tốc chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Bắc, bắt giữ 3 tàu chở hàng thừa so với khai báo và 1 tàu chở hàng lậu trên vùng biển phía Bắc, tổng trị giá khoảng 1 tỷ VNĐ.

Ngày 18/01/1997

Tàu HQ 54, Cục Hải quan Nghệ An phát hiện, bắt giữ 1 tàu chở hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá hàng vi phạm gần 2 tỷ VNĐ.

Ngày 27/01/1997

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 14/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục hải quan đối với container rỗng xuất khẩu.

Ngày 28/01/1997

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ra Thông tư Liên bộ số 15/TTLB-TCHQ-TC hướng dẫn việc in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan.

Ngày 13/02/1997

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 17/TCHQ-GSQL ban hành mẫu số theo dõi quản lý hàng gia công xuất nhập khẩu.

Ngày 18/02/1997

Chính phủ ban hành Nghị định số 12/CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 28/02/1997

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 663/TCHQ-KTTT hướng dẫn một số điểm về việc tính thuế đối với hàng gia công và hàng đầu tư được miễn thuế.

Ngày 01/3/1997

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 673/TCHQ-KTTT quy định tạm thời về việc thu lệ phí cà phê xuất khẩu.

Ngày 15/3/1997

Tổng cục Hải quan có văn bản số 855/TCHQ-GSQL hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi quản lý hàng gia công xuất nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 17/TCHQ-GSQL ngày 13/02/1997.

Từ ngày 16 đến 20/3/1997

Nhận lời mời của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam, đoàn cán bộ Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Hoàng gia Malaisia do ngày Ahmad Padxli Bin Mohyiddin, quyền Tổng cục trưởng Hải quan Malaisia dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Từ 17 đến 21/3/1997

Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam dự Hội thảo khu vực về những hoạt động liên quan đến Hệ thống Điều hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) tổ chức tại Goa (Ấn Độ) do WCO phối hợp với Hải quan Ấn Độ, Nhật Bản tổ chức.

Ngày 22/3/1997

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 42/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Điều 10 Quyết định số 28-TTg ngày 13/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch.

Ngày 25/3/1997

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 03-LTTT hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh Việt Nam.

 

 

 

Từ ngày 31/3 đến 11/4/1997

Tại Hà Nội, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đào tạo, Tổng cục Hải quan mở lớp huấn luyện nghiệp vụ chống ma túy do chuyên gia Pháp giảng dạy.

Ngày 02/4/1997

Chính phủ ra Nghị định số 29-CP ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng Hàng không, sân bay dân dụng.

Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan cửa khẩu: Giám sát, kiểm tra Hải quan đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa, hành lý, bưu phẩm, bưu kiện, các đồ vật và tài sản khác (ngoại hối, tiền Việt Nam) tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế; xử lý các hành vi buôn lậu hàng hóa, vật cấm nhập khẩu, xuất khẩu và các ci phạm luật lệ hải quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 05/4/1997

Đoàn Hải quan Hàn Quốc do ngài Cao ủy Yong Sup Kim dẫn đầu thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Ngày 09/4/1997

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1163-TCHQ ngày 09/4/1997 và Văn bản số 1439/TCHQ-GSQL ngày 03/5/1997 hướng dẫn, bổ sung Thông tư số 42/TCHQ-GSQL ngày 22/3/1997 về hàng quà biếu nhập khẩu.

Bộ Tài chính ra Thông tư số 18/TC-CSTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm cho khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Từ ngày 09 đến 12/4/1997

Vụ Kế hoạch tài vụ Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn-hội thảo nghiệp vụ kế toán ngành Hải quan cho cán bộ nhân viên làm công tác kế toán tài chính cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan trong cả nước.

Ngày 10/4/1997

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị định 89/CP của Chính phủ về bỏ giấy phép xuất nhập khẩu chuyến.

Ngày 11/4/1997

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 1268/TCHQ-KTTT hướng dẫn tạm thời Công văn số 71-KTTH ngày 17/02/1997 của Chính phủ về việc thuế nhập khẩu vật tư, xe ô tô con đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 19/4/1997

Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh bắt giữ một đối tượng là người Việt Nam nhập lậu 2.880 ống thuốc gây nghiện.

Ngày 25/4/1997

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành hữu quan về Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Công ước HS.

Ngày 29/4/1997

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 86/QĐ-TCHQ ban hành “Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài khu vực cửa khẩu”.

Ngày 23/5/1997

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 106/TCHQ-ĐT về việc tăng cường công tác kiểm soát ma túy.

Từ ngày 26 đến 30/5/1997

Tại Hà Nội, Chương trình hỗ trợ về đào tạo do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tài trợ, tổ chức hội thảo về giám định hải quan và hệ thống thống nhất trong phân loại và mã hóa hàng hóa HS.

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của phòng thí nghiệm và danh mục phân loại hàng hóa theo hệ thống HS.

Ngày 28/5/1997

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 111/GSQL-TT hướng dẫn thi hành Nghị định số 12-CP ngày 18/02/1997 quy định chi tiết Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 24/6/1997

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 131/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65-CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý.

Ngày 07/7/1997

Tổng cục Hải quan có Công văn số 2240/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc nhập khẩu phụ tùng để sửa chữa tàu nước ngoài trong thời gian neo đậu tại các cảng biển Việt Nam.

Ngày 14/7/1997

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 162/TCHQ-GSQL hướng dẫn thi hành Nghị định số 36-CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế Khu công nghiệp-Khu chế xuất-Khu công nghệ cao.

Ngày 18/7/1997

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi khảo sát tuyến biển Đông Bắc bằng tàu HQ46 của Tổng cục Hải quan.

Ngày 28/7/1997

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về “rửa tiền quốc tế” do các chuyên gia Hải quan Mỹ giảng.

Ngày 31/7/1997

Bộ Tài chính ra Thông tư số 50/A-TC-TCT thực hiện tạm thời về thuế suát thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩn chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD, CKD, IKD.

Ngày 14/8/1997

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành Hải quan khai mạc Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động thực hiện Nghị quyết 06/CP của Chính phủ về phòng chống ma túy.

Ngày 16/8/1997

Bộ Tài chính ra Thông tư số 52/TC-TCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước.

Ngày 11/9/1997

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 748-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 17/9/1997

Đội Kiểm soát trên biển-Cục Điều tra chống buôn lậu truy bắt 2 tàu vận chuyển hàng lậu trên vùng biển Quảng Bình, trị giá hàng vi phạm 1 tỷ VNĐ.

Ngày 23/9/1997

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 3222/TCHQ-TT hướng dẫn thực hiện Nghị định 89-CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ về quy chế tổ chức tiếp công dân.

Ngày 24/9/1997

Bộ Tài chính ra Thông tư số 65/TC-TCT hướng dẫn việc xác định giá tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế.

Ngày 11/10/1997

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới.

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 3498/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra đối với hàng nhập khẩu chuyển tiếp về các địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu để hoàn thành thủ tục hải quan hoặc hàng nhập khẩu (đã dỡ xuống cảng) chuyển từ cảng này đến cảng kia bằng đường bộ.

 

Ngày 14/10/1997

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 242/TCHQ-PC hướng dẫn thi hành Nghị định số 16-CP ngày 20/3/1996 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Ngày 21/10/1997

Bộ Thương mại, Nội vụ, Tài chính và Tổng cục Hải quan ra Thông tư Liên tịch số 7/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện việc chống buôn lậu theo Nghị quyết số 85-CP của Chính phủ và tổ chức phối hợp lực lượng chống buôn lậu.

Ngày 01/11/1997

Bộ Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên bộ 77/1997/TTLB về việc dán tem 3 mặt hàng nhập khẩu là rượu, xe đạp nguyên chiếc và quạt điện nguyên chiếc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 848/TC-QĐ-TCT về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng vàng.

Ngày 05/11/1997

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 750/CV-TCCB chỉ đạo việc thực hiện luân chuyển cán bộ, nhân viên kiểm hóa.

Ngày 13/11/1997

Theo tinh thần của Chỉ thị số 853/CT-TTg ngày 11/10/1997 về chống buôn lậu và gian lận thương mại trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg, thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là Ban 853) gồm đại diện các Bộ Thương mại, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Ban chống tham nhũng, chống buôn lậu của Chính phủ và Tổng cục Hải quan, do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm trưởng ban.

Ngày 15/11/1997

Chính phủ ra Nghị định số 107/1997/NĐ-CP về Ban hành danh mục hàng hóa và Thuế xuất nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước cộng đồng châu Âu (EU) cho năm 1998-2001.

Ngày 18/11/1997

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 4043/GSQL hướng dẫn dán tem hàng nhập khẩu.

Ngày 20/11/1997

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 285/TCHQ-QĐ ban hành Quy chế xác định giá tính thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu.

 

Ngày 25/12/1997

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1124-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu.

Ngày 29/12/1997

-Bộ Tài chính ra Thông tư số 93/1997/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế cho người Trung Quốc xuất cảnh tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành.

-Bộ Tài chính ra Thông tư số 93/1997/TT-BTC hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Ngày 30/12/1997

Trưởng Ban Chỉ đạo 853 TW về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại ra Quyết định số 07/1997/QĐ-853 ban hành Quy chế làm việc.

Ngày 02/01/1998

Phòng Điều tra chống buôn lậu 2 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện công ty Camtown Vina tự ý sử dụng hàng đã có quyết định tịch thu gồm: 10.000 nhãn logo, 800 lọ kẹo, 28.000 khóa dây nhôm, 2.800 búa nhựa, 90.000 mét dây luồn, 10.000 mét cọc lều nhôm. Trị giá hàng vi phạm ước tính khoảng 234 triệu đồng.

Ngày 04/01/1998

Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm đối với cơ trưởng và cơ phó chuyến bay VN 741, xuất không khai báo hải quan số ngoại tệ có giá trị ước tính 722.847.000 đồng Việt Nam.

Ngày 07/01/1998

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 12/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho cán bộ chiến sĩ đội kiểm soát Hải quan số 1 Cục Hải quan Nghệ An, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn bán và vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Ngày 08/01/1998

Hải quan Cao Bằng phát hiện và bắt giữ 4 kg thuốc nổ tại cửa khẩu Pò Peo xã Ngọc Khê.

Ngày 14/01/1998

-Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Quyết định số 122/KT-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho đội Kiểm soát Hải quan số 2 Cục Hải quan Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu trên biển.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký gửi Thủ tướng Chính phủ Đề án cải cách thủ tục hải quan ở cửa khẩu, gồm 10 vấn đề chính cần cải cách công tác hải quan ở cửa khẩu. Ngày 17/02/1998, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 162/KTTH thông báo chấp thuận đề án này.

Bộ Tài chính ra Thông tư số 08/1998-TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm cho một sô skhu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 11/02/1998

Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương (thuộc Cục Hải quan Lai Châu) bắt giữ 5 kg thuốc phiện trên xe ô tô khách biển kiểm soát 26K-0675.

Ngày 17/02/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký các quyết định:

-Số 89/TCHQ-TCCB tách Hải quan cảng Hải Phòng thành hai khu vực:

1.KV I: Từ đường Lê Lai trở lên thượng lưu.

2.KV II: Từ đường Lê Lai trở xuống hạ lưu.

-Số 90/TCHQ-TCCB tách Hải quan cảng Sài Gòn thành 3 khu vực:

1.KV I: Tân Cảng

2.KV II: Khánh Hội-Nhà Rồng

3.KV III: Bến Nghé

Từ ngày 02 đến 06/3/1998

Đoàn cán bộ cao cấp Hải quan Mỹ do ông Douglas M.Browning, trợ lý cao ủy Hải quan làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Ngày 04/3/1998

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện ông Loh Kai Yen, quốc tịch Singapore nhập lậu 610 viên kim cương, trị giá 178.800 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng Việt Nam).

Ngày 06/3/1998

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký công văn chính thức tham gia Công ước HS về mô tả và mã hóa hàng hóa. Theo đó, công ước HS sẽ có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 01/01/2000.

Ngày 09/3/1998

Theo Quyết định 89 QĐ/TCHQ ngày 17/02/1998, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng áp dụng thí điểm làm thủ tục và thông quan hàng hóa qua 2 khu vực cảng.

 

 

Ngày 09 và 10/3/1998

Đoàn Hải quan Việt Nam đã tham dự Hội nghị toàn cầu về hệ thống tự động hóa Hải quan Sydonia tại thủ đô Manila, Philippin kết hợp với Hội nghị quốc tế về thương mại và phát triển (UNTAD).

Ngày 10/3/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định phát hành sách và tờ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 12/3/1998

Chính phủ ra Nghị định số 15/1998/NĐ-CP về việc ban hành danh mục hàng hóa của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1998.

Ngày 16/3/1998

Bộ Tài chính, Thương mại, Nội vụ và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-TM-NV-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu.

Ngày 18/3/1998

Bộ Thương mại ra Thông tư số 5/1998/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục hàng hóa xuất khẩu có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện và thu giữ 2 lô hàng, gồm 130 món đồ cổ của ông Chien Ming Hui và Lin Chun Hun, quốc tịch Đài Loan. Số hàng trên gồm nhiều đĩa men được xác định là cổ vật thế kỷ XIX.

Ngày 22/3/1998

Tổng cục Hải quan tổ chức đón nhận 4 tàu cao tốc đóng tại Australia.

Ngày 26/3/1998

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc phân luồng xanh-vàng-đỏ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại 3 đơn vị Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, II, III.

Ngày 27/3/1998

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 191/QĐ-TCCB thành lập Tổ nghiên cứu triển khai chuyên đề “Kiểm tra sau thông quan”.

Ngày 28/3/1998

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu các tỉnh biên giới Tây Nam.

 

 

Ngày 29/3/1998

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một hành khách xuất cảnh, quốc tịch Việt Nam vận chuyển trái phép ra nước ngoài 4 loại ngoại tệ có giá trị quy đổi bằng 300.000 USD (gần 4 tỷ đồng Việt Nam).

Ngày 31/3/1998

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 16/1998/CT-TTg về việc giải quyết những vấn đề vướng mắc giữa ngành Hải quan và các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính ra Thông tư số 39/1998/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển về nước của các tổ chức, các công ty làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Từ 01/4/1998

Tại các địa điểm làm thủ tục hải quan bắt đầu thực hiện việc niêm yết công khai chính sách, thủ tục hải quan để nhân dân biết thực hiện và kiểm tra việc thực hiện của Hải quan.

Ngày 04/4/1998

Bộ Tài chính ra Thông tư số 43/1998-TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 7/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích Đầu tư trong nước (sửa đổi).

Ngày 17/4/1998

Liên Bộ Tài chính, Thương mại, Công nghiệp và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-TC-TM-CN-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 107/1997/NĐ-CP ngày 15/11/1997 của Chính phủ về Ban hành Danh mục hàng hóa và Thuế xuất nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước cộng đồng châu Âu (EU) cho năm 1998-2001.

Ngày 06/5/1998

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 1454/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TCHQ về thủ tục hải quan.

Ngày 07/5/1998

Tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh chủ trì cuộc gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố.

Từ ngày 11 đến 15/5/1998

Đoàn cán bộ Hải quan Mỹ do bà Bevery N. Leiter, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam. Đây là chuyến làm việc cấp chuyên viên của Hải quan Mỹ nhằm khảo sát các mặt hoạt động, từ đó xây dựng kết hoạch trợ giúp đào tạo cho Hải quan Việt Nam.

Ngày 12/5/1998

Bộ Tài chính ra Thông tư số 59/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Ngày 13/5/1998

-Bộ Tài chính ra Thông tư số 63/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

-Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 14/5/1998

Hải quan Sóc Giang (Cao Bằng) bắt giữ vụ nhập lậu 12 kg thuốc nổ Trung Quốc tại khu vực cột mốc 115.

Ngày 15/5/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 114/1998/QĐ-TCHQ kể từ ngày 01/6/1998, Hải quan sẽ chỉ sử dụng loại seal container mới chuyên dùng để niêm phong các container chứa hàng hóa lưu thông nội địa chuyên chở trên các tàu biển Việt Nam qua các cảng là cửa khẩu Việt Nam để xếp dỡ hàng hóa.

Ngày 16/6/1998

Tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án của EU trợ giúp Việt Nam về sở hữu trí tuệ, Hải quan Việt Nam cùng với các bộ, ngành liên quan đã làm việc với chuyên gia EU nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện dự án về sở hữu trí tuệ thời gian qua, đánh giá những khó khăn, tồn tại của Việt Nam khi thực hiện quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 19/5/1998

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 442/QĐ-TTg cho phép thành lập 6 trạm Kiểm soát liên hợp ở một số địa điểm thuộc khu vực ra vào biên giới để phát hiện, xử lý hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại: Trạm Dốc Quýt (Lạng Sơn), trạm Km15 Bến đò Dân Tiến (Quảng Ninh), trạm Đường 9 (Lao Bảo-Quảng Trị), trạm Mộc Bài (Tây Ninh), trạm Đức Huệ (Long An), trạm Tịnh Biên (An Giang).

Ngày 21/5/1998

Tổng cục Hải quan ra văn bản số 1696/TCHQ-GSQL hướng dẫn thêm về nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất hàng gia công xuất nhập khẩu. Văn bản quy định danh mục những loại hóa chất cấm nhập khẩu, danh mục hóa chất thông dụng nhập khẩu. Những loại hóa chất dư thừa được phép nhập khẩu để gia công, nếu không được chuyển sang sử dunng cho hợp đồng gia công khác theo quy định thì phải xuất trả cho bên thuê gia công.

Từ ngày 21 đến 22/5/1998

Đồng chí Phan Văn Dĩnh-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Trưởng ban chỉ đạo 853 Trung ương đi kiểm tra công tác chống buôn lậu và thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 26/5/1998

-Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 100/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai.

-Tại Hà Nội, Chính phủ chủ trì cuộc họp sơ kết công tác chống buôn lậu các tỉnh biên giới phía Bắc và vùng biển Đông Bắc.

-Tại Hà Nội, đại diện Tham tán thương mại, Đại sứ quán Liên bang Nga đã làm việc với Tổng cục Hải quan để thảo luận về khả năng hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Liên bang Nga.

Ngày 27/5/1998

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 155/1998/TCHQ-QĐ ban hành quy chế xác định giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

-Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện hai Việt kiều quốc tịch Nhật nhập trái phép 45 triệu Yên Nhật (gần 5 tỷ đồng Việt Nam).

Từ ngày 29/5 đến 06/6/1998

Trong khuôn khổ triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho Hải quan Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, một đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam sang Nhật Bản học tập, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề về nghiệp vụ Hải quan.

Ngày 04/6/1998

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 103/1998/QĐ-TTg bổ sung Quyết định số 675-TTg ngày 18/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 8 đến 12/6/1998

Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam tham dự kỳ họp 165 của Ủy ban kỹ thuật thường trực thuộc Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), tổ chức tại Bỉ. Cuộc họp tập trung thảo luận một số vấn đề xung quanh việc thực hiện Công ước Kyoto về đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục hải quan.

Từ ngày 08 đến 20/6/1998

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Khoa học hải quan tổ chức 2 lớp tập huấn cách nhận biết, phân loại, áp mã, tính thuế các mặt hàng giấy, tơ, sợi và ô tô cho các cán bộ, nhân viên kiểm hóa, tính thuế ở các Phòng, Đội thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Hải quan các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Ngày 16/6/1998

Hải quan Khánh Hòa phát hiện Công ty ngọc trai Việt Nam nhập khẩu không khai báo 165,28 kg hạt nhân ngọc trai ước tính trị giá khoảng 119.602 USD.

Hải quan Mường Khương phát hiện bắt giữ 420g moocphin.

Ngày 19/6/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Văn bản số 2067/TCHQ-ĐT tạm thời phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng trong công tác chống buôn bán hàng cấm, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại giữa các đơn vị Hải quan trong khu vực cửa khẩu, khu vực kiểm soát hải quan.

Ngày 04/7/1998

Lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Đông Hà kiểm tra và bắt giữ xe khách Hyundai mang biển kiểm soát 74K04-78 tại km số 6 quốc lộ 9 chở một lượng hàng nhập lậu trị giá trên 100 triệu đồng và 7,5kg thuốc nổ.

Ngày 06/7/1998

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 187/1988/TCHQ-QĐ về sửa đổi khung giá tính thuế.

Ngày 07/7/1998

Trưởng ban chỉ đạo 853 TW Phan Văn Dĩnh có Công văn số 30/CV-853 trình Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để ngăn chặn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 08/7/1998

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Hải quan cửa khẩu Móng Cái thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh và đồng chí Đặng Xuân Thuấn, cán bộ Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã dũng cảm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Ngày 10/7/1998

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2337/TCHQ-GSQL hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa, máy móc, thiết bị đồ dùng cho việc thăm dò, khai thác dầu khí và tài sản di chuyển của các cá nhân, gia đình những người làm việc trong lĩnh vực khai thác thăm dò dầu khí.

Ngày 19/7/1998

Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy-Hà Giang phát hiện và bắt giữ hai người Trung Quốc nhập lậu 19.730.000 đồng tiền giả.

Ngày 21/7/1998

Chính phủ ra Nghị định số 54/1998/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/CP ngày 20/3/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Ngày 22/7/1998

Liên bộ Thương mại, Tài chính, Công an, Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ hướng dẫn việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải và gạch men ốp lát các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Ngày 23/7/1998

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 249/TCHQ-KTTT hướng dẫn các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý đối với xe ô tô tải có kiểu dáng du lịch nhập khẩu.

Ngày 25/7/1998

Đội Trinh sát Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan Nghệ An đã bắt quả tang một đối tượng sinh năm 1958, trú quán tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vận chuyển 4,9 kg thuốc phiện.

Ngày 30/7/1998

Thủ tướng Phan Văn Khải ra Quyết định số 670/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan.

Ngày 31/7/1998

Chính phủ ra Nghị định số 57/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài. Kèm theo Nghị định này là danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 30/8/1998.

Ngày 01/8/1998

Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn) phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, nhập lậu vào nước ta 1.999 ống thuốc độc dược nhãn hiệu DIAZEPAM, mỗi ống 10 mg.

Ngày 02/8/1998

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện bắt giữ một người quốc tịch Italia nhập lậu vào nước ta 13,4 kg vàng, tương đương 1,2 tỷ đồng Việt Nam.

Ngày 07/8/1998

Bộ Thương mại ra Văn bản số 4300/TM-XNK thông báo ngừng nhập khẩu tất cả các loại động cơ nổ chạy xăng diezel đã qua sử dụng có công suất từ 3 mã lực trở xuống dùng cho các loại phương tiện thuộc nhóm 8701.10, 8701.20 của biểu thuế xuất nhập khẩu và các loại máy, thiết bị phương tiện khác.

Ngày 08/8/1998

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch.

Ngày 11/8/1998

Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan Hải Phòng đã tái kiểm tra tàu HUBWINNER tại cảng Chùa Vẽ-Hải Phòng, phát hiện bên trong không phải là hàng gốm sứ xuất khẩu như khai báo mà là 200 m3 gỗ pơmu, mặt hàng Nhà nước cấm xuất khẩu.

Ngày 14/8/1998

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2813/TCHQ-KTTT gửi UBND, Cục Hải quan, Công an, Sở giao thông các tỉnh, thành phố tiến hành truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các tổ chức cá nhân được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi công năng xe tải có kiểu dáng du lịch thành xe chở người, đăng ký tờ khai hải quan từ 01/1/1997 đến thời điểm này.

Ngày 15/8/1998

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 271/1998/TCHQ-QĐ sửa đổi khung giá tính thuế mặt hàng mì chính (bột ngọt đã đóng gói do Brazil sản xuất), thay thế khung giá mặt hàng cùng loại tại bảng giá 590A/1998/QĐ/BTC.

Ngày 17/8/1998

Chính phủ ra Nghị định số 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối. Nghị định có 44 điều và có hiệu lực từ ngày 02/9/1998.

Ngày 18/8/1998

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2855/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc chuyển tiếp hàng gia công, đầu tư, liên doanh.

Ngày 24/8/1998

Tại Hà Nội, Hải quan Việt Nam và Hải quan Mỹ phối hợp tổ chức giới thiệu kinh nghiệm phòng chống và kiểm soát ma túy.

Ngày 29/8/1998

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư 03/1998/TT-TCHQ về hướng dẫn thi hành chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 04/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành chương II và chương IV Nghị định 57/1998/NĐ-CP về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 05/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP ngày 23/3/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Ngày 01/9/1998

Các Bộ Tài chính, Thương mại, Công an, Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 121/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ về việc dán tem hàng nhập khẩu.

Ngày 03/9/1998

-Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 06/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành việc đăng ký quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 09/9/1998

-Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 171/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển kinh tế tại một số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

-Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam 3 bánh (khoảng 1,05 kg) heroin.

Ngày 15/9/1998

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 177/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 22/9/1998

Bộ Tài chính ra Thông tư số 128/1998/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45-TC/TCT ngày 1-8-1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo thông tư, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu...

Ngày 25/9/1998

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu vàng và đá quý với trị giá hàng hóa khoảng 33.610 USD.

Ngày 29/9/1998

Chính phủ ra Nghị định số 79/1998/NĐ-CP về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 02/6/1995 của Chính phủ.

Ngày 01/10/1998

Tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn cho trên 300 doanh nghiệp xuất khẩu khu vực phía Bắc Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

Ngày 03/10/1998

Hải quan Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh phát hiện một người Việt Nam xuất lậu 140.000 USD sang Campuchia.

Ngày 05/10/1998

Bộ Tài chính ra Quyết định số 1334/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi và bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 07/10/1998

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ một khách quốc tịch Trung Quốc đem trái phép hai chiếc ngà voi ra nước ngoài.

Ngày 14/10/1998

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 07/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

Ngày 17/10/1998

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 345/TCHQ-KTTT sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan.

Ngày 23/10/1998

Hải quan cảng Hải Phòng phát hiện và bắt giữ một lượng hàng hóa lớn nhập khẩu trị giá gần 1 tỷ đồng vận chuyển trên tàu H.A.Nagoya (Nhật Bản).

Ngày 27/10/1998

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 210/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển khu kinh tế của khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Ngày 02/11/1998

Chính phủ ra Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ban hành Quy chế kho ngoại quan.

Ngày 02 đến 09/11/1998

Đoàn đại biểu Tổng cục Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Phan Văn Dĩnh dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Trung Quốc.

Ngày 09/11/1998

Bộ Tài chính ra Quyết định số 1572/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ-BTC

Ngày 16/11/1998

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 08/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 17/11/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 383/1998/TCHQ-QĐ ban hành quy trình hành thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

-Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng bắt giữ một người Việt Nam vận chuyển trái phép 19 kg thuốc nổ.

Ngày 18/11/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 09/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 19/11/1998

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 384/1998/TCHQ-QĐ ban hành danh mục thuế suất của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/11/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 388/1998/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 26/11/1998

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4819/VPCP-VI thông báo ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải về việc phối hợp chống buôn lậu trên biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Thủ tướng cho phép Tổng cục Hải quan được hợp tác nghiệp vụ với các cơ quan hữu quan Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống buôn lậu.

Ngày 01/12/1998

Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư số 11/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu theo chế độ quà biếu, quà tặng.

Ngày 03/12/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng các văn bản quản lý và thủ tục hải quan đối với đường sắt liên vận quốc tế.

Ngày 05/12/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản số 4548/TCHQ-KTTT hướng dẫn xác định các mặt hàng chịu thuế trong danh mục thuế suất hàng hóa nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngày 08/12/1998

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4340/GSQL về việc sửa đổi bổ sung một số điểm tại Thông tư số 131/TCHQ-GSQL ngày 24/6/1997 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý.

Ngày 10/12/1998

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 02/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/12/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 13/1998/TT-TCHQ hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liêu vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ngày 21/12/1998

Bộ Tài chính ra Thông tư số 168/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 22/12/1998

Bộ Tài chính ra Thông tư số 172/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP (28/8/1993), 94/1998/NĐ-CP (17/11/1998) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 25/12/1998

-Các Bộ Tài chính, Thương mại, Công nghiệp và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-TC-TM-CN-TCHQ hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí, điện, điện tử.

-Bộ Thương mại ra Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

-Bộ Tài chính ra Quyết định số 1994/1998/QĐ/BTC ban hành quy định thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí, điện, điện tử.

Ngày 29/12/1998

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4904/TCHQ-KTTT về việc thực hiện biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 31/12/1998

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất, thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng trong Danh mục thuế suất hàng hóa nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4935/TCHQ-KTTT hướng dẫn Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ về kiểm tra trước, trong, sau thông quan, bảo lãnh thế chấp tiền thuế.

-Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ về giải quyết một số thủ tục xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Năm 1998 ngành Hải quan thu nộp ngân sách 16.000 tỷ đồng, vượt 1.000 tỷ so với chỉ tiêu Chính phủ giao đầu năm, đạt 110% kế hoạch.

Ngày 01/01/1999

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập hàng hóa.

Ngày 02/01/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 02/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu.

Ngày 04/01/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 03/1999/QĐ-TCHQ về việc thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm vận động phòng chống ma túy.

Ngày 05/01/1999

-Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án phát triển kinh tế-xã hội khu vực cửa khẩu Bờ Y, Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

-Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Thông tư số 02/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

-Bộ Thương mại ra Văn bản số 131/TM/NXK bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam.

Ngày 08/01/1999

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 15/1999/QĐ-TCHQ về quy chế tạm thời quản lý dịch vụ thủ tục hải quan.

Ngày 09/01/1999

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ ngành Hải quan về thành tích của toàn Ngành trong năm 1998. Trong thư, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến kết quả thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của ngành Hải quan.

Ngày 14/01/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 28/TCHQ-KTTT về tăng cường biện pháp chống gian lận thương mại qua giá.

Ngày 15/01/1999

Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ về hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu.

Ngày 20/01/1999

-Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành Hải quan tổng kết công tác năm 1998 và triển khai nhiệm vụ năm 1999.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 44/1999/QĐ-TCHQ hướng dẫn thống nhất mã số thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khảu theo mã số danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ Tài chính.

Ngày 21/01/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có công văn chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An giải quyết thủ tục nhập khẩu xe gắn máy dạng CKD đổi hàng với Lào.

Ngày 24 đến 26/01/1999

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hà Nội tổng kết công tác năm 1998 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 1999. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 01/02/1999

Tổng cục Hải quan và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Tiến tới môi trường pháp lý hoàn thiện về hải quan để góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, phát triển và hội nhập” nhằm lấy ý kiến của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu vào dự thảo Luật Hải quan trình Quốc hội vào tháng 10/1999.

Ngày 09/02/1999

Bộ Tài chính ra Thông tư số 19/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Ngày 16/02/1999 (mồng một tết Kỷ Mão)

Hải quan Đồng Tháp phát hiện 3 tàu nhập trái phép trên 300 tấn phế liệu cấm nhập, trị giá 2,5 tỷ đồng Việt Nam.

Từ ngày 28/02 đến 04/3/1999

Đoàn đại biểu Hải quan Thái Lan do ngài Somchaiuk Engtrakul-Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam về hợp tác nghiệp vụ và phối hợp đấu tranh chống buôn lậu.

Ngày 02/3/1999

Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thư khen ngành Hải quan đã tổ chức thực hiện tốt công tác chống buôn lậu trong dịp tết Kỷ Mão.

Ngày 03/3/1999

-Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 157/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

-Tổng cục Hải quan có Quyết định số 178/QĐ-TCHQ tặng Bằng khen cho 3 tập thể thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và 1 tập thể thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan và Quyết định số 179/QĐ-TCHQ tặng Bằng khen cho 27 cá nhân thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và Văn phòng-Tổng cục Hải quan về những thành tích xuất sắc trong chiến dịch quét buôn lậu trên biển dịp tết Kỷ Mão.

Ngày 04/3/1999

Hải quan Nghệ An phối hợp với các lực lượng chống ma túy của tỉnh phá chuyên án vận chuyển 15 kg heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 10/3/1999

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 853/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới. Dự hội nghị có đại diện của các ngành Hải quan, Công an, Quốc phòng, Thương mại, Tài chính và các thành viên Ban chỉ đạo 853 của 14 tỉnh thành phía Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng Ban chỉ đạo 853 của Tổng cục Hải quan, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Huân chương chiến công hạng Ba cho Ban chỉ đạo 853 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Trạm Kiểm soát liên hợp tỉnh Long An cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu.

 

Ngày 13/3/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 97/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế.

Từ ngày 20 đến 26/3/1999

Tại Hà Nội, Hải quan Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) mở lớp đào tạo về Sở hữu trí tuệ cho 50 học viên là cán bộ của Hải quan Việt Nam.

Ngày 23/3/1999

-Chính phủ ra Nghị định số 14/1999/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 97/1999/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế ban hành kèm theo Quyết định 62/1999-QĐ-TCHQ ngày 30/01/1999.

Ngày 24/3/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 1613/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện 6 danh mục hàng hóa được giảm 50% thuế giá trị gia tăng.

Ngày 25/3/1999

-Chính phủ ban hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP về danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999.

-Bộ Thương mại ra Thông tư số 07/1999/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu năm 1999 đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 27/3/1999

Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Nghị định 16/1999/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan thay thế Nghị định 171-HĐBT ngày 27/5/1991.

Ngày 30/3/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 1644/TCHQ-GQSL về việc giải thích một số điểm tại Thông tư 03/1998-TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

Tại Hà Nội, trường Cao đẳng Hải quan đã khai giảng lớp đào tạo nhân viên khai thuê hải quan cho gần 100 học viên của 19 doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc.

Ngày 01/4/1999

-Tổng cục Hải quan quyết định thành lập Ban giúp đỡ tỉnh Quảng Trị xóa đói giảm nghèo.

Theo đề nghị của địa phương, Tổng cục Hải quan đã đầu tư 450 triệu đồng để xây dựng trường Tiểu học Đak Krông, 200 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị.

-Tổng cục Hải quan ra Công văn 1689/TCHQ-THTK về việc thực hiện đăng ký mã số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Công văn quy định từ ngày 21/4/1999, các doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan đều phải có giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đúng quy định tại Thông tư số 06/TT-TCHQ ngày 3/9/1998.

-Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1673/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký mã số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Ngày 03/4/1999

-Bộ Tài chính ra Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC về sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu theo Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

-Tổng cục Hải quan có Công văn số 1732/TCHQ-GSQL hướng dẫn Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về kiểm dịch y tế khử trùng container nhập khẩu.

-Tại thành phố Hồ CHí Minh, trường Cao đẳng Hải quan đã khai giảng lớp khai thuê hải quan cho 200 nhân viên khai thuê hải quan thuộc 49 doanh nghiệp của các tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Ngày 06/4/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh tiếp đoàn quan chức cấp cao Bộ Tư pháp và Hải quan Australia. Hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là việc hợp tác giữa Hải quan Australia và Hải quan Việt Nam trong chống buôn bán vận chuyển ma túy. Hải quan Australia sẽ có chương trình trợ giúp về đào tạo cho Hải quan Việt Nam.

Ngày 07/4/1999

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/1999/TT-BTC hướng dẫn cách phân loại hàng hóa theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu.

Ngày 08/4/1999

Tổng cục Hải quan ra văn bản hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu doanh nghiệp phải có ngay hợp đồng xuất khẩu sản phẩm để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1835/TCHQ-KTTT về việc thực hiện quy định về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 111/1999/QĐ-TCHQ quy định Quy chế tạm thời về dịch vụ thủ tục hải quan.

Ngày 12/4/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1993/TCHQ-KTTT hướng dẫn thu thế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng dự trữ quốc gia.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1932/TCHQ-GSQL về việc thực hiện điểm 2 văn bản 1467/VPCP-VT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ô tô tồn đọng tại Móng Cái.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1944/TCHQ-KTTT về việc sử dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 15/4/1999

Hải quan Long An kiểm tra tàu AG 1511-H đang vận chuyển 139 tấn hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ không có giấy tờ hợp pháp. Tổng số hàng có trị giá 1,5 tỷ đồng Việt Nam.

Ngày 16/4/1999

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 105/1999/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 2025/TCHQ-KHTV gửi các cơ quan thông tấn báo chí nêu rõ các chế độ, chính sách mà cán bộ chiến sĩ hải quan được hưởng. Công văn gồm 3 nội dung chính:

a.Chế độ công tác phí (bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp, hoặc nguồn lệ phí hải quan được phép để lại).

b.Chế độ làm đêm và làm thêm giờ (thực hiện công văn 1368 bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp).

c.Chế độ bồi dưỡng của ngành Hải quan cho các cán bộ làm công tác chống buôn lậu, kiểm tra, đội đặc nhiệm (thực hiện Chỉ thị 126-TCHQ và Chỉ thị khác bằng kinh phí của Ngành theo Chỉ thị 426-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép).

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 121/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi mức giá tính thuế tối thiểu trong phạm vi tăng giảm 10% cho sát với giá mua thực tế của 9 mặt hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 2038/TCHQ-THTK về duy trì và đảm bảo số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa.

 

Ngày 17/4/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 2048/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô thiết kế đặc biệt dùng cho khu vui chơi giải trí.

Ngày 19/4/1999

Tại Hà Nội, Ban Dự thảo Luật Hải quan đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các cục hải quan tỉnh, thành phố phía Bắc về dự thảo Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2070/TCHQ-GSQL về việc tái xuất gỗ nhập khẩu.

Ngày 20/4/1999

Bộ Tài chính ra Thông tư số 41/1999/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23-3-1999 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999. Thông tư còn quy định về giấy chứng nhận xuất xứ và kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của các nước ASEAN; hàng chuyển thẳng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai nộp cho cơ quan hải quan từ ngày 0101/1999.

Ngày 04/5/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2359/TCHQ-KTTT hướng dẫn Hải quan các địa phương cách phân loại hàng hóa theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu theo Thông tư số 37/1999-TT-BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính. Văn bản trên hướng dẫn một số điểm: Nguyên tắc cơ bản tra cứu Biểu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu; Hồ sơ tính thuế nhập khẩu và giải quyết khiếu nại.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2361/TCHQ-KTTT hướng dẫn giá tính thuế nhập khẩu xe tải từ 8 tấn trở lên.

Ngày 08/5/1999

Bộ Tài chính ra Thông tư số 53/1999/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/41999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23-3-1999 của CP về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999.

Ngày 10/5/1999

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 01/1999/TT-TCHQ hướng dẫn về thủ tục hải quan quy định tại Nghị định số 16/1999/NĐ-CP về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hải quan sân bay đã phát hiện một người quốc tịch Malaysia, nhập trái phép 50.000 USD, nguyên seri.

Cục Hải quan và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ký kết quy chế phối hợp quan hệ công tác giữa hai lực lượng trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu và chống gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm và kinh doanh trái phép trong thị trường nội địa.

Từ ngày 10 đến 28/5/1999

Đoàn trợ giúp kỹ thuật về cải cách thuế quan và thương mại của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã sang thăm và làm việc chính thức với Bộ Tài chính nước ta. Đoàn tỏ sự quan tâm tới tiến trình cải cách thủ tục của Hải quan Việt Nam, việc áp dụng Hiệp định trị giá Hải quan GATT-WTO, hoạt động nhập khẩu trong năm 1998 và quý I năm 1999, tình hình thu thuế và nợ thuế nhập khẩu, các vấn đề có liên quan đến ASEAN...

Ngày 11/5/1999

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 257/QĐ-TCCB ban hành quy chế quản lý cán bộ, công chức ngành Hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định số 161/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 44/1999/QĐ-TCHQ ngày 20/01/1999 hướng dẫn thống nhất mã số thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ Tài chính. Quyết định này quy định việc sửa đổi, hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng của 106 mặt hàng nhập khẩu ghi tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 44/1999/QĐ-TCHQ và áp dụng đối với tất cả tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 26/5/1999.

-Bộ Thương mại ra Thông tư số 11/1999/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 13/5/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 2555/TCHQ-GSQL bổ sung quy trình nghiệp vụ hải quan.

Ngày 17/5/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 2653/TCHQ-KTTT về giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu theo phương thức hàng đổi hàng. Theo đó, hàng nhập khẩu đổi hàng được tính thuế theo giá hợp đồng nếu phù hợp với Luật Thương mại.

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phát hiện và tịch thu một lô hàng đá quý không khai báo hải quan, gồm 110 viên đá mặt nhẵn màu hồng, xanh.

 

Ngày 18/5/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 2657/TCHQ-KTTT hướng dẫn chế độ tài chính thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

Ngày 25/5/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh ký Quyết định cho phép 7 doanh nghiệp được thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng thu gom xuất khẩu (CFS). Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/1999.

Ngày 03/6/1999

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiếp. Quy chế có 14 điều, 5 chương, gồm các phần: Quy định chung; Các điều kiện và thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra; Xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành. Quy chế đồng thời bãi bỏ 36 văn bản về quản lý hàng chuyển tiếp và địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu đã ban hành trước đây.

Ngày 05/6/1999

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế kiểm tra sau giải phóng hàng.

Ngày 08/6/1999

-Bộ Thương mại ra Quyết định số 724/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam-Campuchia.

-Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 171/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của khách xuất, nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế.

Ngày 09/6/1999

Chính phủ ra Nghị định số 36/1999/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 14 đến 15/6/1999

Tại thị xã Cửa Lò-Nghệ An, Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Việt Nam và Lào tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước.

Ngày 18/6/1999

-Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2700/VPCP-CCHC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức quản lý các hoạt động nghiệp vụ tại cửa khẩu theo hướng thu gọn thành một đầu mối.

-Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 4/1999/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

-Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện một người quốc tịch Nhật Bản, xuất cảnh không khai báo 1.700.000 Yên Nhật.

Ngày 21/6/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 3324/TCHQ-KTTT hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố xác định giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm thuê nước ngoài gia công từ nguyên liệu, vật tư trong nước. Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng thuê đối tác nước ngoài gia công cho phía Việt Nam thì giá tính thuế là giá trị thực tế của hàng hóa nhập khẩu trừ đi giá trị của nguyên liệu vật tư, bán thành phẩm và hàng hóa đã xuất ra nước ngoài để gia công hàng hóa nhập khẩu. Đối với hợp đồng gia công nhưng nguyên liệu dùng để gia công được phía Việt Nam cung cấp từ nước nhận gia công hoặc nước thứ ba thì giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu không được trừ đi phần nguyên liệu vật tư đó.

Bộ Tài chính, Thương mại và Tổng cục Hải quan ký Thông tư liên tịch số 77/1999/TTLT-TC-BTM-TCHQ hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Từ ngày 22 đến 23/6/1999

Hội nghị lần thứ 7 về đơn giản hóa thủ tục vận chuyển hàng không giữa Cục hàng không dân dụng, Cục quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an và Cục Giám sát quản lý-Tổng cục Hải quan.

Ngày 23/6/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 34000/TCHQ-KTTT hướng dẫn tính thuế nhập khẩu hàng hóa bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp.

Ngày 24/6/1999

Hải quan cửa khẩu Chi Ma-Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô Kamaz có chứa 1.720 kg dầu xá xị trị giá khoảng 170 triệu đồng không khai báo hải quan.

Ngày 28/6/1999

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Công an và Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại ký Thông tư số 22/1999/TT-BTM hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số điểm về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại lưu thông trên thị trường.

 

Từ ngày 28/6 đến 03/7/1999

Tổng cục Hải quan tổ chức lớp đào tạo trị giá hải quan dưới sự bảo trợ của APEC. Tham gia lớp học gồm một số công chức hải quan và đại diện của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính...

Ngày 29/6/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Quyết định số 299/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế.

Ngày 02/7/1999

Để giải quyết tình trạng nợ đọng tiền thuế kéo dài, Tổng cục Hải quan có Công văn số 3559/TCHQ-KTTT yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời ngừng việc làm thủ tục hải quan cho các lô hàng nhập khẩu của 990 doanh nghiệp nợ thuế tại các đơn vị hải quan cho đến khi các doanh nghiệp này nộp đủ số nợ thuế, nợ phạt, nợ phụ thu quá hạn phải cưỡng chế.

Ngày 03/7/1999

Thủ tướng Chính phủ có Công văn 661/CP-KTTH cho phép các doanh nghiệp được nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất và làm thủ tục tại cơ quan hải quan một số phương tiện tự hành chuyên dùng có tay lái nghịch sử dụng trong phạm vi hẹp như: Xe cần cẩu, máy đào kênh rãnh, xe quét đường, xe thi công mặt đường, xe chở khách ở sân bay, xe nâng hàng ở trong kho, bến cảng.

Ngày 04/7/1999

Tàu HQ46 thuộc Hải đội I Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ 3 tàu chở hàng lậu trên vùng biển Nghệ An. Các chiến sĩ Hải quan đã phát hiện và thu giữ: 171 tivi, 470 đầu video, 60 đài cassette, 47 đôi loa đài, 80 xe đạp và nhiều hàng hóa khác.

Ngày 07/7/1999

Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản số 3673/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Quy chế tạm thời dịch vụ thủ tục hải quan.

Ngày 08/7/1999

Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải quan cảng ICD Phước Long, Thủ Đức, tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH thương mại Thăng Long về hành vi nhập sai so với khai báo. Trị giá hàng vi phạm ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 09/7/1999

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 1045/QĐ-BTC thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá xe ô tô tồn đọng ở Móng Cái.

 

 

Ngày 12/7/1999

-Bộ Tài chính có Văn bản số 3420/TC/TCT hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp các doanh nghiệp khi nhập khẩu thiết bị cho dự án đầu tư được duyệt không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

-Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bắt vụ vận chuyển hơn 13 triệu đồng tiền giả.

Ngày 13/7/1999

Tổng cục Hải quan có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục nhập khẩu gạo.

Ngày 13 đến 14/7/1999

Đoàn Hải quan Việt Nam dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ VII họp tại Malaysia.

Ngày 14/7/1999

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hồ Huấn Nghiêm chủ trì hội nghị chống vận chuyển hàng nhập lậu trên đường sắt (khu vực các tỉnh phía Bắc), triển khai Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ về việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt.

Ngày 15/7/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản 3808/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện Quy chế kiểm tra sau giải phóng hàng.

Ngày 16/7/1999

Bộ Tài chính ra Thông tư số 89/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

-Miễn giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

-Kê khai và truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 17/7/1999

Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) phát hiện trong hầm dầu của tàu Phúc Đức 04 mang biển số SG-53118 của Công ty TNHH Cửu Long có số hàng lậu tổng trọng lượng lên đến 20 tấn. Trị giá hàng lậu khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 21/7/1999

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Hải quan Nghệ An truy bắt tàu Cửu Long 116 đang vận chuyển hàng lậu gồm 2.990 chiếc lốc máy lạnh đã qua sử dụng, trị giá 800 triệu đồng Việt Nam.

Ngày 22/7/1999

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử vụ án giả mạo giấy chứng nhận hải quan để lừa đảo các cơ quan chức năng, trốn thuế gần 7 tỷ đồng. Bị cáo là nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ Nha Trang.

Ngày 23/7/1999

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/1999/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa gia công xuất khẩu.

Ngày 26/7/1999

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 262/1999/QĐ-TTg về việc sửa đổi danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 44/1999/QĐ-TCHQ và danh mục sửa đổi kèm theo Quyết định số 161/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

-Hải quan Cần Thơ phát hiện tàu Santa Bahari (quốc tịch Balize) từ Băng Cốc đến có chứa 2.000 tấn đường trắng nhãn hiệu Thái Lan không khai báo. Toàn bộ hàng trị giá khoảng 8 tỉ đồng.

-Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế

-Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 262/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu.

-Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư 05/1999/TT-TCHQ hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/CP và 54/1998/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan.

Ngày 27/7/1999

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ hơn 12.000 món nữ trang nhập lậu của một hành khách nhập cảnh người Đài Loan.

Ngày 28/7/1999

Bộ Tài chính ra Văn bản số 3670/TC/TCT hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu bằng nguồn ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư năm 1998.

Ngày 30/7/1999

Lễ ký kết dự án “Tăng cường năng lực cho Tổng cục Hải quan” mã số VIE/97-059 diễn ra tại Hà Nội. Đây là dự án do Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam.

 

Ngày 02/8/1999

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã có ý kiến cho phép các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức xuất khẩu hàng đổi hàng với Nga và Belarut.

Từ ngày 02 đến 08/8/1999

Tổng cục Hải quan tổ chức khóa đào tạo xác định trị giá Hải quan lần thứ hai cho các cán bộ của cơ quan Tổng cục, các cục Hải quan địa phương và một số cán bộ của Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngày 04/8/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4224/TCHQ-KTTT yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời ngừng làm thủ tục hải quan đối với 740 doanh nghiệp do còn nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quá hạn.

Ngày 06/8/1999

Hải quan cửa khẩu Bắc Luân, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện một khách nhập cảnh người Trung Quốc giấu trong hành lý 1,9 triệu nhân dân tệ, không khai báo hải quan.

Ngày 12/8/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế xác định giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 16/8/1999

Tại trường Cao đẳng Hải quan, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn các Công ước quốc tế về Hải quan cho các đơn vị hải quan phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Ngày 18/8/1999

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế.

-Bộ Thương mại ra Thông tư số 26/1999/TT-BTM bổ sung Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, đại lý mua bán hàng hóa.

Ngày 30/8/1999

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định ban hành quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Ngày 17/9/1999

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một hành khách quốc tịch Nhật Bản xuất không khai báo hải quan 22.000 USD.

Ngày 22/9/1999

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một hành khách quốc tịch Mỹ, nhập cảnh không khai báo hơn 90.000 USD.

Ngày 30/9/1999

Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản số 5565/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phải tái xuất.

Ngày 05/10/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5662/TCHQ-KTTT hướng dẫn bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

Ngày 06/10/1999

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 5662/TCHQ-GSQL quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hoạt động dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Quyết định số 362/QĐ-ĐT sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động và chế độ đối với tàu tuần tra kiểm soát trên biển của ngành Hải quan.

Ngày 11/10/1999

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5775/TCHQ-PC về việc thẩm định pháp lý các dự thảo văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành.

Ngày 12/10/1999

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Bí tư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, làm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 15/10/1999

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Văn bản số 47-36/VPCP-VI: Giao cho Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các địa phương ra Quyết định tịch thu 112 xe ô tô đã quá hạn cho phép tái xuất được gia hạn tại công vawnsoos 3557/VPCP-VI ngày 07/8/1999 của Văn phòng Chính phủ mà chưa tái xuất được.

Ngày 16/10/1999

Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc với Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành Hải quan và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Kiên, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 17/10/1999

Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản số 5901/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với chuyển thư đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 20/10/1999

-Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4804/VPCP-VI về việc cho thí điểm thu thuế nhập khẩu bổ sung tại Trạm Km 15 bến tàu Dân Tiến tỉnh Quảng Ninh.

-Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn, Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với Biên phòng cửa khẩu kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 37H.1297 từ Lào về giấu trong lớp sắt phế liệu 65 kg thuốc nổ không khai báo hải quan.

Ngày 29/10/1999

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 994/QĐ/TTg về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại Trung ương (Ban 853 TW). Theo quyết định đồng chí Nguyễn Đức Kiên-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được cử làm Trưởng ban 853, thay đồng chí Phan Văn Dĩnh.

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4970/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan đối với địa điểm thông quan ngoài cửa khẩu và địa điểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 10/11/1999

Bộ Tài chính ra Thông tư số 130/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y-Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/11/1999

Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường bắt quả tang một đối tượng người địa phương đang vận chuyển đi tiêu thụ 20 kg thuốc nổ, 400 mét dây cháy chậm và 20 kíp nổ.

Ngày 23/11/1999

Đoàn Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Thái Lan, do ngài Terapat Sen Timatarasele, Phó Tổng thư ký Ủy ban làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Ngày 29/11/1999

Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu sang thăm và làm việc chính thức tại Thái Lan trong 5 ngày theo lời mời của Hải quan Thái Lan.

Ngày 09/12/1999

Tổng cục Hải quan có Công văn số 6974/TCHQ-GSQL hướng dẫn 7 cục Hải quan tỉnh, thành phố khu vực miền Trung thống nhất thực hiện nhằm giải phóng hàng nhanh chóng, kịp thời chuyển hàng cứu trợ đến tay đồng bào các vùng bị lũ lụt.

Ngày 18/12/1999

Trường Cao đẳng Hải quan đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 301 sinh viên Cao đẳng hải quan khóa I (1996-1999).

Ngày 28/12/1999

Chính phủ có Công văn số 1369/CP-KTTH về kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi hàng qua kho ngoại quan.

Ngày 29/12/1999

Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương, Cục Hải quan Lai Châu phối hợp với PC17 và Đồn Biên phòng Chiềng Khương phá chuyên án, bắt quả tang một đối tượng người địa phương đang vận chuyển từ Lào về 0,95 kg heroin.

Ngày 01/01/2000

Việt Nam áp dụng Công ước HS

Ngày 03/01/2000

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 06/TCHQ-KTTT chấn chỉnh công tác theo dõi nợ thuế và đôn đốc thu nợ đọng thuế.

Ngày 04-01-2000

Tổng cục Hải quan có Công văn số 24/TCHQ-KTTT về việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ.

Ngày 10/01/2000

Bộ Thương mại ra Quyết định số 0034/2000/QĐ-BTM ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - mẫu D để hưởng ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)”. Quyết định này bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB ngày 13/5/1996.

Ngày 11/01/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 08//2000/QĐ-TCHQ công bố danh mục gồm 556 văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực.

Ngày 12 và 12/01/2000

Tại Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế về chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đây là hội thảo diễn ra trong khuôn khổ dự án VIE/97/059 về “Tăng cường năng lực cho Tổng cục Hải quan Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam.

 

 

Ngày 18/01/2000

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 07/2000/QĐ-BTC quy định thay thế tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu bằng biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mẫu CTT52.

Ngày 20/01/2000

Hải quan cửa khẩu Tây Trang - Cục Hải quan Lai Châu phát hiện thu giữ 23,9 kg hóa chất để sản xuất thuốc nổ và 65.230 hạt nổ vận chuyển lậu vào Việt Nam.

Ngày 22/01/2000

Đồng Tháp tổ chức phục kích bắt vụ vận chuyển lậu từ nước ngoài vào Việt Nam 8.234 kg dược liệu, trị giá 588 triệu VNĐ.

Ngày 26/01/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 411/TCHQ-KTTT về việc tạm giải tỏa hàng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng.

Ngày 27/01/2000

Tổng cục Hải quan ra văn bản số 439/TCHQ-KTTT hướng dẫn điều kiện về thời hạn xét hoàn hoặc không thu thuế xuất nhập khẩu.

Ngày 02/02/2000

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 517/TCHQ-KTTT tạm thời thực hiện Danh mục CEPT cho hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN.

Ngày 14/02/2000

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị về những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả.

Từ ngày 14 đến 25/02/2000

Tại Hà Nội, chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) phối hợp với Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức Hội thảo Nghiên cứu chẩn đoán của Dự án VIE/97/059 về tăng cường nâng cao năng lực cho Hải quan Việt Nam

Ngày 18/02/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Thái Lan, đồng Chủ tịch Hiệp hội độc quyền Thuốc lá Thái Lan SomchainukEngtrakul sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn. Hai bên trao đổi về vấn đề đẩy mạnh thực hiện quá cảnh hàng hóa qua tuyến đường bộ giữa ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan và một số vấn đề khác trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Thái Lan.

Ngày 28/02/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 763/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục hải quan đối với ô tô tạm nhập - tái xuất được phép thanh lý, chuyển nhượng.

Ngày 02/3/2000

Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đến thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan, kiểm tra kết quả thu thuế xuất nhập, thuế nhập khẩu năm 1999 và kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu thuế năm 2000.

Ngày 03/3/2000

Cục Giám sát quản lý Tổng cục Hải quan gửi công điện khẩn cho các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong toàn quốc hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế nhãn mác hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu.

Ngày 07/3/2000

Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Trung ương, do đồng chí Trần Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở Cục Hải quan Đồng Nai.

Ngày 09/3/2000

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 928/TCHQ-KTTT về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

- Tại vùng biển Hà Tĩnh, Hải đội I Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với lực lượng cảnh sát biển Vùng I bắt giữ tàu buôn lậu trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 10/3/2000

- Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Văn bản số 238/CP-KTTH chỉ đạo việc tăng thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng không hạn chế nhập khẩu.

- Bộ Ngoại giao và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 01/200/TTLT-BNG-TCHQ hướng dẫn thi hành Điều 21 Nghị định 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan.

Ngày 13/3/2000

Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, WCO phối hợp với Văn phòng Liên lạc Tình báo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO) tổ chức Khóa huấn luyện ngắn với chủ đề “Trao đổi và giới thiệu một số thông tin liên quan tới hoạt động thu nhập và phân tích thông tin tình báo trong hoạt động kiểm soát hải quan”.

 

 

Ngày 17/3/2000

- Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 42/2000/QĐ-BTC về việc quy định tỷ lệ thu chênh lệch đối với một số mặt hàng nhập khẩu.

- Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới.

- Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức giới thiệu và khai trương trang Web http://www.customs.dn trên mạng Internet do Hải quan Đồng Nai xây dựng.

Ngày 19/3/2000

Hải quan Tân Sơn Nhất - thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm đối với một hành khách người nước ngoài về hành vi xuất cảnh không khai báo 27.000 USD và một người khác giấu trong hành lý xách tay 1 bình cổ có niên đại thế kỷ XIX.

Ngày 20/3/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 02/2000/CT-TCHQ về việc tăng cường công tác thống kê Hải quan để phục vụ công tác điều hành của Chính phủ.

Bộ Thương mại ban hành quyết định số 0492/2000/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung(CEPT)” ban hành kèm theo Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Ngày 21/3/2000

Chính phủ ra Nghị định số 09/2000/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lưc chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000.

Ngày 22/3/2000

Tại Hà Nôi, Tổng cục Hải quan phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức cuộc tọa đàm “Hải quan Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản”. Cuộc tọa đàm này nhằm giúp doanh nghiệp Nhật Bản hiểu rõ hơn về thủ tục hải quan Việt Nam, đồng thời cùng tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngày 27/3/2000

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1186/TCHQ-GSQL hướng dẫn Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000.

- Phòng Điều tra chống buôn lậu khu vực phía Bắc-Cục Điều tra chống buôn lậu, phát hiện, bắt giữ 2 lô hàng điện thoại di động được gửi từ Hồng Kông về theo đường phi mậu dịch qua cửa khẩu Nội Bài trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 28/3/2000

- Tại cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp), Đội Kiểm soát hải quan số 1-Cục Hải quan Đồng Tháp, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 12 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Đức Kiên làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Peter Peterson nhằm tăng cường hợp tác Hải quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Từ ngày 29/3 đến 31/3/2000

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án cải cách thủ tục hải quan tại Hà Nội. Dự Hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương; một số doanh nghiệp; các vụ, cục cơ quan Tổng cục Hải quan và Hải quan các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 30/3/2000

Hải quan cửa khẩu Tây Trang (Lai Châu) phát hiện 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đưa sang Việt Nam 1.504 viên hồng phiến, 5 tép heroin, 598 viên bạc trắng, 1.000 USD, 1.100 Bạt Thái.

Ngày 02/4/2000

Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan Quảng Ninh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 42 kg bạc và 4300 đồng hồ Trung Quốc nhập lậu.

Ngày 07/4/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 90/200/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hải quan.

Từ ngày 09 đến 13/4/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Đức Kiên tham gia Hội nghị Hải quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Australia.

Ngày 10/4/2000

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 91/2000/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Ngày 11 đến 13/4/2000

Đội kiểm soát cơ động số 3 Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 2 lô hàng gồm 449 bộ điện thoại di động, được gửi từ Singapore và Hồng Kông về theo đường phi mậu dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hai lô hàng trên trị giá 2,5 tỷ đồng.

Ngày 13/4/2000

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 1579/TCHQ-PC hướng dẫn Cục Hải quan địa phương giải quyết một số vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khai báo sai trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngày 14/4/2000

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1412/VPCP-VI về việc thu bổ sung thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tại trạm Kiểm soát liên hợp km 15 bến tàu Dân Tiến tỉnh Quảng Ninh.

- Tổng cục Hải quan ra Thông tư 02/2000/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với sản phẩm gỗ, lâm sản xuất khẩu và nguyên liệu gỗ lâm sản nhập khẩu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 03/2000/CT-TCHQ về việc ngăn chặn, xử lý cán bộ, công chức Hải quan có hành  vi tiêu cực, nhằm tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh.

Ngày 17/4/2000

Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ hướng dẫn xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

Hải quan Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh bắt một đối tượng vận chuyển 0,35 kg heroin.

Ngày 18/4/2000

Sử dụng thí điểm niêm phong Hải quan mới tại 5 Cục Hải quan: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng.

Ngày 24/4/2000

Văn phòng Chính phủ ra Văn bản số 1569/VPCP-KHTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép Cục Hải quan các tỉnh được quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp tài liệu kiểm tra thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 25/4/2000

Đội giám sát và chống buôn lậu Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt giữ một phụ nữ mang lậu vào Việt Nam 600 ống thuốc gây nghiện cấm lưu hành.

Ngày 28/4/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1874/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quy chế tạm thời dịch vụ thủ tục hải quan.

 

Ngày 29/4/2000

Hải quan Đồng Nai thí điểm mở tờ khai một lần cho doanh nghiệp.

Ngày 04/5/2000

Bộ Tài chính ra Thông tư số 35/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 20/3/2000 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi về thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000.

Ngày 05/5/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1962/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện điều 6 Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về bản quyền nhãn hiệu xe máy.

Bộ Tài chính ra Thông tư số 37/2000/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 5/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Từ ngày 06 đến 10/5/2000

Đoàn đại biểu Hải quan Lào do Tổng cục trưởng Sithath Thammanouvong dẫn đầu đến thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Ngày 10/5/2000

Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp với các cơ quan, bô, ngành, liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến đóng góp về đề án cải cách thủ tục hải quan.

Ngày 13/5/2000

Đội phòng chống ma túy số 1-Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Lai Châu và Công an tỉnh bắt quả tang một đối tượng thu giữ 760 gam heroin và 1 khẩu súng K54.

Ngày 17/5/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2223/TCHQ-GSQL hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ngày 18/5/2000

Tại Hà Nội, Tổng cục hải quan tổ chức Hội thảo về “Liêm chính hải quan” với sự trợ giúp của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ngày 23/5/2000

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định tặng cờ thi đua cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục Hải quan Đồng Nai về thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 1999.

- Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 45/2000/TTLT-BTC-TCHQ về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 157/2000/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999.

Ngày 25/5/2000

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra công văn yêu cầu các Cục Hải quan tổ chức hội nghị định kỳ ít nhất 1 lần/tháng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 157/20-00/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 148/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999.

Ngày 29/5/2000

- Chính phủ ban hành Nghị định 18/2000/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, Hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2405/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2000/TTLT-BCA-BTC về việc hướng dẫn Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ an ninh không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngày 06/6/2000

Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 500g ma túy tổng hợp, được giấu trong nồi cơm điện gửi từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường bưu điện. Đây là một thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.

Ngày 09/6/2000

- Quốc hội khóa X biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 04/2000/TT-TCHQ hướng dẫn điều 16 Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 30-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 đối với hàng hóa phi mậu dịch.

Ngày 14/6/2000

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 2777/TCHQ-KTTT về việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ngày 19/6/2000

Văn phòng Chính phủ có Văn bản 2472/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho phép chính thức áp dụng phương thức thanh toán xuất nhập khẩu biên giới Việt-Trung bằng đồng bản tệ.

Ngày 13/7/2000

Tại Thủ đô Washington (Mỹ), Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức ký Hiệp định thương mại song phương.

Ngày 21/7/2000

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 255/2000/QĐ-TCHQ quy định về quản lý sổ đăng ký tờ khai bằng máy vi tính.

Ngày 26/7/2000

Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản số 3472/TCHQ-KTTT hướng dẫn Thông tư 71 về lệ phí hải quan.

Ngày 28/7/2000

Chủ tịch nước ký Quyết định số 304/KT-CTN tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội do đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng ngành Hải quan, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 03/8/2000

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 3666/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe chuyên dùng.

Ngày 06/8/2000

Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với An ninh cửa khẩu phát hiện một hành khách người nước ngoài giấu trong hành lý xách tay một đoạn ngà voi, nặng 4,5 kg.

Ngày 17/8/2000

Tại kim 56 quốc lộ 9, Hải quan khu Thương mại Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị bắt quả tang một phụ nữ mang trái phép 30 kg thuốc nổ.

Ngày 18/8/2000

Chính phủ ra Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ban hành Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng cục Hải quan có quyết định số 320/2000/QĐ-TCHQ về việc ban hành seal Hải quan.

Ngày 22/8/2000

Đồng chí Võ Minh Sỹ, cán bộ Hải quan An Giang, trong vòng hai giờ, đã hai lần lao vào vùng nước xoáy, dũng cảm cứu sống 6 người dân xã Vĩnh Ngươn gặp nạn. Đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 3923/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ.

Ngày 06/9/2000

Tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Hải quan lần thứ II.

Ngày 07/9/2000

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia được ký tại Phnôm Pênh.

Ngày 19/9/2000

Tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng cục Hải quan ký thỏa thuận thống nhất ban hành Tờ khai nhập, xuất cảnh đề dùng chung cho hành khách khi làm thủ tục xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc gia, quốc tế của Việt Nam.

Ngày 20 và 21/9/2000

- Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu tại các cửa khẩu. Chỉ thị nêu rõ: Từ nay, tại các cửa khẩu, tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong khi đang còn chịu sự kiểm tra, kiểm soát hải quan, thì chỉ có lực lượng Hải quan mới được phép kiểm tra, kiểm soát và quyết định biện pháp xử lý, kể  cả việc khởi tố hoặc đề nghị khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội làm việc với Tổng cục Hải quan về tình hình thu thuế xuất nhập khẩu năm 2000.

Ngày 02 và 03/10/2000

Tổng cục Hải quan phối hợp với Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ tổ chức Hội thảo về Hiệp định trị giá GATT/WTO và kiểm tra sau thông quan cho hơn 50 cán bộ Hải quan chuyên trách tại các đơn vị Hải quan.

Ngày 04/10/2000

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị lần thứ nhất các nhà  tài trợ tăng cường năng lực cho Hải quan Việt Nam, với sự tham gia của đại diện văn phòng UNDP tại Hà Nội, đại diện các Đại sứ quán Pháp, New Zeland, Hungary, Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia của dự án VIE/94059.

Ngày 10/10/2000

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và bảng giá tối thiểu các mặt hàng nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định giá trị tính thuế nhập khẩu.

 

Ngày 16/10/2000

Tổng cục Hải quan trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 203 triệu VNĐ tiền quyên góp của cán bộ, công chức Tổng cục Hải quan ủng hộ đồng bào bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 23/10/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 483/2000/QĐ-TCHQ quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam, theo thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan, Bộ Công an và Bộ Y tế ngày 19/9/2000.

Ngày 24/10/2000

Chính phủ ra Nghị định số 58/2000/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/CP ngày 20-3-1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Ngày 31/10/2000

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 06/2000/TT-TTHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 02/11/2000

- Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

- Tổng cục Hải quan có Văn bản 5121/TCHQ-ĐT yêu cầu Hải quan các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu biên giới, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm đối với hành vi vận chuyển tiền giả qua biên giới.

Từ ngày 02 đến 09/11/2000

Cục Hải quan Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn phòng chống ma túy trên địa bàn 9 xã biên giới thuộc khu vực kiểm soát hải quan.

Ngày 13/11/2000

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 179/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với các chuyến bay của nước ngoài đến cảng hàng không Việt Nam.

Ngày 17/11/2000

Tổng cục Hải quan ra văn bản số 5353/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ ngày 25/3/2000.

 

Ngày 20/11/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5434/TCHQ/ĐT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống nhập khẩu trái phép động vật và các sản phẩm động vật.

Ngày 22 đến 25/11/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dẫn đầu đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị thương mại điện tử và Hội nghị về chương trình tự động hóa thủ tục hải quan được tổ chức tại Malaysia.

Ngày 16/12/2000

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/2000/CT-TTg về việc sử dụng súng của lực lượng kiểm lâm và các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lân thương mại trong khi thi hành công vụ.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5660/TCHQ-ĐT tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm 2000 và dịp tết Nguyên đán.

Ngày 08/12/2000

Chính phủ ra Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

Ngày 12/12/2000

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 618/QĐ-TCCB sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 13/12/2000

Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 618/2000/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 623/2000/QĐ-TCHQ ban hành quy định sử dụng trang phục Hải quan và lễ tiết, tác phong đối với công chức hải quan.

Ngày 14/12/2000

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 6065/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện việc xác nhận giá tính thuế truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp nhập khẩu xe ô tô tải chuyển đổi công năng thành xe chở khách.

Ngày 19/12/2000

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 786/2000/QĐ-TCHQ ban hành quy trình xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức trong ngành Hải quan.

 

Ngày 28 và 29/2/2000

- Cục Hải quan Đồng Nai và An Giang tổ chức hội nghị triển khai Luật Hải quan và các quy trình nghiệp vụ hải quan mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đoàn cán bộ Hải quan Nhật Bản sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam về việc hợp tác giữa Hải quan hai nước và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng dự thảo Luật Hải quan.

Ngày 03/01/2001

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định 01/2001/TCHQ- QĐ ban hành Quy chế tạm thời về việc đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tục hải quan.

- Tổng cục Hải quan trình Chính phủ Dự án Luật Hải quan. Dự án Luật Hải quan bao gồm: Lời nói đầu, 9 chương và 93 điều.

Từ ngày 08 đến 12/01/2001

Tại Hà Nội, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) phối hợp với Hải quan Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương về hài hòa các quy tắc xuất xứ không ưu đãi.

Ngày 09/01/2001

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 150/TCHQ-KTTT hướng dẫn thu thuế nhập khẩu theo tỉ lệ nội địa hóa.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên ký Quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể là Trung tâm chỉ huy chống buôn lậu trên biển, tàu HQ 49-Hải đội kiểm soát hải quan số 1 và 4 cá nhân thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan do có thành tích trong công tác chống buôn lậu trên biển.

- Tổng cục Hải quan có Công văn số 133/TCHQ-ĐT chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát lại tất cả hồ sơ của các doanh nghiệp đã làm thủ tục xuất khẩu nông sản, lâm sản, hải sản... để phát hiện và xử lý nghiêm những doanh nghiệp đã vi phạm hoặc cán bộ hải quan vi phạm (nếu có) về lợi dụng chính sách để khấu trừ thuế VAT.

Ngày 10/01/2001

Tòa hành chính, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án hành chính giữa nguyên đơn là một Việt kiều và bị đơn là Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 667/QĐXPHC ngày 28/4/2000 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quyết định tịch thu 30.000 USD của Việt kiều này khi xuất cảnh không khai báo hải quan. Hội đồng xét xử cộng nhận Quyết định xử phạt của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là đúng quy định của pháp luật.

 

Ngày 12/01/2001

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ ra Công văn số 197/VPCP-V1 yêu cầu các Bộ Công an, Thương mại, Quốc phòng, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTC-TCHQ hướng dẫn việc tập trung, quản lý thu, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc.

Ngày 15/1/2001

Tổng cục Hải quan ra Văn bản 228/TCHQ-KTTT hướng dẫn tạm thời thực hiện Danh mục CEPT-2000 cho hàng nhập từ ASEAN.

Ngày 19/01/2001

Tổng cục Hải quan ra Văn bản 308/TCHQ-GSQL quy định thủ tục chuyển tiếp hàng xuất khẩu.

Ngày 06 và 07/12/2001

Tổng cục Hải quan ra Văn bản 467/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cảu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 45/2000/NĐ-CP.

Ngày 09/02/2001

Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư 01/2001/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/02/2001

Hải quan cửa  khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một tiếp viên hàng không giấu không khai báo hải quan 70.000 USD.

Ngày 13/02/2001

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên chủ trì phiên họp của nhóm Nghiên cứu thực hiện Hiệp định trị giá GATT/WTO gồm các thành viên thuộc: Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan nhằm điểm lại những việc đã thực hiện trong năm 2000 và bàn kế hoạch hoạt động trong năm 2001.

- Cục Hải quan Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu thống nhất xây dựng quy chế phối hợp thực hiện quy trình hải quan cảng biển, căn cứ tình hình thực tế của Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 13 và 14/2/2001

Đội kiểm soát chống buôn lậu Cục Hải quan An Giang phát hiện và thu giữ 24 kg vàng thỏi và 40.802 USD nhập lậu vào Việt Nam.

Ngày 16/2/2001

- Tổng cục Hải quan có Văn bản số 564/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan Hải Phòng triển khai thí điểm chuyên đề áp dụng tin học vào công tác theo dõi thanh khoản hợp đồng gia công xuất nhập khẩu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị 20/2001/CT-TCHQ về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Hải quan.

Ngày 19/02/2001

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Hải quan Nhật Bản và Cơ quan Hỗ trợ phát triển Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Hải quan Việt Nam tổ chức tại Hà Nội khóa học đào tạo về Công ước Kyoto sửa đổi cho Hải quan Việt Nam.

Ngày 22 và 23/02/2001

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành triển khai nhiệm vụ năm 2001 và kế hoạch xây dựng phát triển Ngành giai đoạn 2001 đến 2005 với mục tiêu: “Xây dựng Hải quan Việt Nam thành lực lượng chuyên nghiệp có chuyên môn sâu và hiện đại, hoạt động minh bạch, liêm chính và có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình và phát triển kinh tế đất nước”.

Ngày 09/3/2001

Tổng cục Hải quan ra Quyết định 123/2001/QĐ-TCHQ ban hành 10 điều kỷ luật của Hải quan Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/4/2001.

Ngày 12/3/2001

Tại Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Quy chế địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài khu vực cửa khẩu của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 12 đến 25/3/2001

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp đào tạo về tự động hóa thủ tục hải quan  cho 45 cán bộ hải quan các tỉnh phía Bắc.

 

 

Ngày 20/3/2001

Chính phủ ra Văn bản số 203/Chính phủ -KTTT về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu cho dự án lắp ráp xe tải và máy phát điện sử dụng vốn ODA của Bộ Quốc phòng.

Ngày 21/3/2000

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Hải quan.

Ngày 24/3/2001

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tây phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Hải quan lần thứ 17.

Ngày 26/3/2001

- Thủ tướng Phan Văn Khải ký Quyết đinh 40/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan, trên cơ sở tổ chức Trung tâm Tin học Thống kê Hải quan.

- Bộ Thương mại ra Quyết định số 305/2001/QĐ-BTM ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 04/4/2001

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm ký Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2001-2005.

Ngày 02/5/2001

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quản lý hàng gia công bằng máy vi tính.

Ngày 26/5/2001

Tàu HQ55, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện bắt giữn một tàu gỗ không số đang vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, trị giá khoảng 1 tỷ VNĐ.

Ngày 29/5/2001

Tổng cục Hải quan ra Thông tư số 01/2001/TT-TCHQ quy định thủ tục hải quan  về quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu  theo chế độ phi mậu dịch.

Ngày 01/6/2001

Tại trung tâm chuyển phát nhanh (UPS) 77 Láng Hạ, Hà Nội, Hải quan Bưu điện Hà Nội phát hiện 1 túi thư gửi đi nước ngoài có chứa 500 g heroin.

Từ ngày 02 đến 07/6/2001

Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Nhật Bản.

Từ ngày 04 đến 07/6/2001

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp đào tạo về hệ thống các quy tắc phân loại hàng hóa nhập khẩu  cho các cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ tại cơ quan Tổng cục và Hải quan một số địa phương.

Ngày 13 và 14/6/2001

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-BCS của Ban cán sự Đảng Tổng cục Hải quan về củng cố, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Ngày 15/6/2001

Tổng cục Hải quan tổ chức khai trương trang Web của Hải quan Việt Nam.

Ngày 18/6/2001

Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh bắt giữ một đối tượng người nước ngoài nhập cảnh cất giấu 28.800 viên thuốc tân dược Diazepam là loại thuốc cấm nhập khẩu.

Ngày 27/6/2001

Văn phòng Chính phủ ra Công văn số 2837 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan về việc cân đối đường niên vụ 2000-2001. Chính phủ giao cho Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Bộ Thương mại và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc nhập lậu đường.

Ngày 28/6/2001

- Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan ký kết văn bản hợp tác kỹ thuật với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). JICA cam kết sẽ trợ giúp Hải quan Việt Nam 10 triệu yên Nhật, tương đương 86.000 USD, nhằm tổ chức các chương trình đào tạo trong nước cho cán bộ Hải quan Việt Nam. Chương trình hỗ trợ sẽ kéo dài trong 3 năm từ năm 2001 đến 2003.

- Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Tổng cục Hải quan kts Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCN&MT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Hải quan” cho ông Hiroto Ishibashi, chuyên gia cao cấp Hải quan Nhật  Bản.

 

Từ ngày 28 đến 30/6/2001

Hội nghị thường niên lần thứ 97/98 các Tổng cục trưởng Hải quan của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) diễn ra tại Brusselle (Bỉ). Đoàn Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu. Đoàn Việt Nam đã phát biểu về chuyên đề “Liêm chính Hải quan”, trong đó nhấn mạnh Hải quan Việt Nam coi trọng công tác xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành.

Ngày 29/6/2001

Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua toàn văn Dự thảo Luật Hải quan. Luật Hải quan gồm 8 chương, 82 điều, quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, của tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan v.v…

Luật Hải quan Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002.

Ngày 03/7/2001

Tại Trường Cao đẳng Hải quan, Tổng cục Hải quan tổ chức khai giảng lớp học về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 50 học viên là cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ tại các Cục Hải quan phía Nam.

Ngày 07/7/2001

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 107/2001/QĐ-TTg về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Đầu tháng 7/2001

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dẫn đầu đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị các Tổng cục trưởng Hải quan Á - Âu tại Stockholm, Thụy Điển.

Tổng cục trưởng đã phát biểu tại diễn đàn Hội nghị, nêu rõ sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc tăng cường hợp tác khu vực và liên khu vực nhằm đấu tranh có hiệu quả chống buôn lậu và quyết tâm của Việt Nam đẩy mạnh tiến trình cải cách và hiện đại hóa Hải quan.

Ngày 10 và 11/7/2001

Phòng 10 Cục Điều tra chống buôn lậu, có sự phối hợp của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra 9 container hàng của Công ty Thương mại tổng hợp Bà Rịa - Vũng Tàu (GETRACO) và Công ty TNHH Tân Giang Hoàng, phát hiện 561 động cơ máy nổ chạy xăng và chạy dầu đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu và 17 máy xới, 1 máy cày thừa so với khai báo.

 

 

Ngày 10/7/2001

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Đỗ Thị Mỹ Phượng và 27 bị cáo phạm tội buôn lậu, hối lộ, cố ý làm trái các quy định về quản lý Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Trong số các bị cáo có 6 người nguyên là cán bộ, nhân viên Cục Hải quan Long An và Cục Hải quan Cần Thơ.

Ngày 11/7/2001

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an chủ trì cuộc họp với các Bộ Tài chính, Quốc phòng, Tổng cục Hải quan, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Ninh và Long An thống nhất thành lập Trạm Kiểm soát liên hợp Cầu Sắt theo Quyết định số 10/2001/QĐ-TTg và Văn bản số 2332/VPCP-VI về việc thành lập Trạm Kiểm soát Cầu Sắt (nằm trên địa giới hai tỉnh Tây Ninh - Long An).

- Đội kiểm tra hàng hóa xuất hải quan cảng Sài Gòn khu vực I lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Giao nhận Ngôi sao - Gia Định về hành vi xuất lậu 11 món cổ vật gồm: 9 rìu đá có niên đại khoảng 3000 năm; 1 bức phù điêu gốm nữ thần màu nâu có niên đại khoảng 1000 năm; 1 bức tranh thêu bách điểu khung gỗ, có niên đại đầu thế kỷ XX và 12 khúc trầm hương.

Ngày 12/7/2001

- Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Lệnh số 10/2001/L-CTN về việc công bố Luật Hải quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 03/2001/CT-TCHQ về việc tổ chức thực hiện Luật Hải quan.

Ngày 13 và 14/7/2001

Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 9 tại Manila (Philippines).

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội nghị, thông báo với Hải quan các nước về kết quả cải cách thủ tục, hiện đại hóa Hải quan Việt Nam, việc Quốc hội thông qua Luật Hải quan, trình bày báo cáo về điều phối hoạt động hỗ trợ của ASEAN với Hải quan 4 nước thành viên mới, đồng thời đề xuất một số sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác hải quan ASEAN với Nhật Bản.

Từ ngày 17 đến 19/7/2001

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Hải quan và lấy ý kiến xây dựng một số Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan.

 

 

Ngày 19/7/2001

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm miễn kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu đối với 30 doanh nghiệp trên tổng số 102 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Ngày 20/7/2001

Trường Cao đẳng Hải quan tổ chức Hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hải quan của Nhà trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng tham dự. Hội thảo đã thảo luận các nội dung chính sau: Thực trạng công tác đào tạo; Phương thức và nội dung đào tạo…

Từ ngày 22 đến 26/7/2001

Đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Lào. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên đã được Thủ tướng Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tiếp, gặp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Viên Chăn.

Ngày 23/7/2001

Tại Hà Nội diễn ra cuộc Hội thảo khu vực châu Á - Thái Bình Dương về quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Tổng cục Hải quan đồng tổ chức. Tham dự Hội thảo có đại biểu của hơn 20 nước thành viên WCO tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Đặng Văn Tạo tham dự Hội thảo.

Ngày 25 và 26/7/2001

Tổng cục Hải quan chủ trì cuộc họp tiếp tục lấy ý kiến từ 17 bộ, ngành liên quan để xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan, gồm các dự thảo Nghị định về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan; dự thảo Nghị định về nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hải quan các cấp; dự thảo Nghị định về phạm vi, địa bàn hoạt động và mối quan hệ phối hợp trong phòng chống buôn lậu.

Ngày 26/7/2001

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 908/QĐ-TTg về đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập khẩu những tháng cuối năm: Giảm thuế nhập khẩu đối với các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; nâng thuế nhập khẩu đối với một số hàng nông sản; miễn phí toàn bộ lệ phí hải quan đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu trong vòng một năm.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thương mại phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ đội biên phòng, Bộ Công an và các tỉnh có đường biên giới chung với Campuchia tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình buôn bán với Campuchia. Chủ đề chính của Hội nghị là: Tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới với Campuchia.

- Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 90.000 USD không khai báo hải quan của một hành khách quốc tịch Nhật Bản.

Ngày 28/7/2001

Tại thành phố Đà Lạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Văn Tạo chủ trì Hội nghị giới thiệu Luật Hải quan và quán triệt quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hải quan cho các cán bộ chủ chốt tại 18 Cục Hải quan tỉnh, thành phố các tỉnh phía Nam và Trường Cao đẳng Hải quan.

Ngày 30/7/2001

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan và Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức lớp huấn luyện sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ lần 2 cho 115 học viên là cán bộ hải quan thuộc các Cục Hải quan trên toàn quốc.

Ngày 31/7/2001

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố tổ chức giới thiệu Luật Hải quan và quán triệt các quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hải quan cho các cán bộ chủ chốt trong toàn đơn vị.

Ngày 01/8/2001

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện và tạm giữ 45.000 USD nhập trái phép của một Việt kiều quốc tịch Mỹ.

Ngày 02/8/2001

- Thủ tướng Chính phủ ký Công văn số 694/CP-KTTH về thuế đối với hàng xuất nhập khẩu.

- Chính phủ ra Nghị định số 44/2001/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 quy định chi tiết thii hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

Ngày 06/8/2001

- Tổng cục Hải quan ra Công văn số 3325/TCHQ-GSQL cho phép Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương áp dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp trong khu chế xuất và một số doanh nghiệp khác trong địa bàn hai tỉnh.

Ngày 07/8/2001

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 3333/TCHQ-VP về việc chấn chỉnh các tiêu cực trong việc thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình hải quan trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày08 và 09/8/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên kiểm tra công tác tại các cục Hải quan Hà Nội và Hải Phòng để chuẩn bị triển khai áp dụng Luật Hải quan từ ngày 01/01/2002.

Ngày 16/8/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 761/QĐ-TCCB thành lập Ban giúp việc, tham mưu cho Tổng cục trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện Luật hải quan và thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển ngành Hải quan 2001-2005.

Từ ngày 20 đến 24/8/2001

Tổng cục Hải quan tổ chức khóa đào tạo về xây dựng và quản lý dự án Công nghệ Thông tin trong ngành Hải quan.

Ngày 22/8/2001

Tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức giới thiệu Luật Hải quan.

Từ ngày 23 đến 26/8/2001

Đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Campuchia.

Ngày 24/8/2001

Cục Hải quan Cần Thơ tổ chức giới thiệu về trị giá hải quan GATT/WTO cho 82 doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Ngày 27/8/2001

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 127/2001-QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Ngày 29/8/2001

Tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo tư vấn và thông tin kinh tế phối hợp với Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Luật Hải quan - những vấn đề doanh nghiệp quan tâm”.

Ngày 30/8/2001

Tại ấp 3 xã Vĩnh Ngươn, Châu Đốc, An Giang, hai cán bộ Đội kiểm soát Hải quan An Giang là Lâm Quang Thiện và Trần Thanh Bằng đã cứu sống 2 người dân trong dòng nước lũ.

 

 

Ngày 31/8/2001

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông tư số 07/2001/TT-NHNN cho phép cá nhân được cất giữ, mang theo người tiền của nước có chung biên giới trong phạm vi các tỉnh biên giới có chung biên giới với nước láng giềng.

Ngày 04/9/2001

Trong khuôn khổ chuẩn bị triển khai Luật Hải quan, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp”. Tham gia diễn đàn có 175 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai,…) và cá doanh nghiệp trong các Khu chế xuất và Khu công nghiệp.

Ngày 05/9/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Hải quan cho các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ: Nguyễn Văn Yểu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Thế Vượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Vũ Mão, Ủy viên Ủy ban Thương vụ Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội khóa X; Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Vũ Đình Thuần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 07/9/2001

Tại Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên tiếp và làm việc với ngài Cesclle Latour, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về vấn đề hợp tác giữa Hải quan Canada và Hải quan Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu thương mại giữa hai nước.

Từ ngày 09 đến 17/9/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam thăm và làm việc với Hải quan Trung Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thỏa thuận phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch… Hai bên cũng đề ra một số nội dung hợp tác trong thời gian tới như: Tăng cường trao đổi thông tin về thủ tục, nghiệp vụ hải quan, những thay đổi chính sách, quy định có liên quan; hợp tác về đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.

Ngày 13/9/2001

Tổng cục Hải quan có Quyết định thành lập Hải đội kiểm soát chống buôn lậu trên biển thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở Hải đội kiểm soát chống buôn lậu trên biển số III thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng chống buôn lậu trên biển của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Từ ngày 18 đến 29/9/2001

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty kiểm toán và tư vấn (Bộ Tài chính) tổ chức khóa tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cho 51 cán bộ công chức đang làm công tác kiểm hóa.

Ngày 21/9/2001

Hải quan Cốc Nam (Lạng Sơn) bắt giữ gần 3.000 ống thuốc gây nghiện.

Ngày 24/9/2001

Bộ Tài chính, Bộ THương mại và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Lào theo thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 1999 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa hai nước.

Từ ngày 24 đến 27/9/2001

Ngành Hải quan tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành và bàn phương án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh cán bộ,… cho phù hợp với Luật Hải quan.

Ngày 02/10/2001

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ký Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch 09/20900/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 về hướng dẫn việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

Từ ngày 07 đến 13/10/2001

Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu thăm và làm việc với Hải quan Hunggari.

Ngày 10/10/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ ban hành Quy định tạm thời về quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thí điểm các điều 28, 29, 30, 32 của Luật Hải quan tại Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1, 2 và Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 từ 15/10/2001.

Ngày 11/10/2001

- Tổng cục Hải quan có Văn bản số 4504/TCHQ-ĐT chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý việc nhập khẩu xe máy Trung Quốc nhằm ngăn chặn các lô hàng xe máy tồn đọng, kém chất lượng, công nghệ lạc hậu nhập khẩu vào Việt Nam…

- Tại Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị thực hiện Luật Hải quan vào đầu năm 2002 và về việc xây dựng quy trình thủ tục hải quan cho sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngày 15/10/2001

Tổng cục Hải quan cho phép Hải quan cảng Hải Phòng khu vực I và II (thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng); Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng thí điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại điều 29, 30 của Luật hải quan gồm 3 hình thức: Miễn kiểm tra, kiểm tra xác suất không quá 10%, kiểm tra toàn bộ.

Từ ngày 15 đến 19/10/2001

Hải quan Việt Nam phối hợp với Hải quan Pháp tổ chức khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ và đấu tranh chống hàng giả do 3 chuyên gia Hải quan Pháp trực tiếp giới thiệu. Tham dự khóa học có khoảng 60 học viên là cán bộ hải quan trong toàn Ngành.

Ngày 17/10/2001

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1369/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Ngày 22/12/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên chủ trì cuộc họp đánh giá về kết quả thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 của Tổng cục Hải quan.

Ngày 24/10/2001

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 165/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan Bình Phước, thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 25/10/2001

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Văn bản số 4711/TCHQ-GSQL hướng dẫn bổ sung một số điểm về thực hiện Quyết định 980/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 của Tổng cục Hải quan.

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 586/QĐ phạt 20 triệu đồng và tịch thu 147.000 USD xuất lậu của bà lê Thị Sáu, Việt kiều, quốc tịch Australia.

Ngày 30/10/2001

Tổng cục Hải quan tổ chức quán triệt Quyết định980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 về thực hiện thí điểm một số nội dung của Luật Hải quan và Công văn số 4711/TCHQ-GSQL ngày 25/10/2001 của Tổng cục Hải quan tới lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Ngày 01/11/2001

- Văn phòng Tổng cục Hải quan có Công văn số 487/TCHQ-VP về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện thí điểm Luật Hải quan.

- Cảng Sài Gòn khu vực II, khu vực III, khu vực IV và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm mục IV Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ.

Ngày 02/11/2001

- Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 991/CP-QHQT cho phép nâng cấp cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thành cửa khẩu quốc tế.

- Tại Quy Nhơn, Cục Hải quan và Công an tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm khác về hải quan.

Từ ngày 12 đến 16/11/2001

Hải quan Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển Nhật Bản (JICA) và Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ntoor chức khóa đào tạo về quản lý rủi ro cho cán bộ hải quan các tỉnh phía Bắc.

Ngày 16/11/2001

Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), Cục Kiểm lâm Trung ương và lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan phối hợp kiểm tra và phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép lớn nhất từ trước đến nay tại kho ngoại quan ở Móng Cái, Quảng Ninh.

Ngày 19/11/2001

Tại Hải Phòng, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quyết định số 980/2001/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm một số điều của Luật Hải quan và sơ kết 1 tháng thực hiện tại Hải quan cảng Hải Phòng khu vực I và II. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc chủ trì Hội nghị.

Ngày 20/11/2001

- Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I kiểm tra và phát hiện trong lô hàng gạch men nhập khẩu từ Trung Quốc của Công ty TNHH Kiến Hưng có 1.050 viên gạch men nhập khẩu in hình thiếu nữ khỏa thân.

- Tại Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh. Tham dự Hội thảo có chuyên gia hải quan Trung Quốc, New Zealand, Australia, đại diện Hiệp hội chuyển phát nhanh quốc tế, các hãng chuyển phát nhanh ÚP, DHL, TNT, Fed Ex. Về phía Hải quan Việt Nam, có đại diện các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục và 40 đại bieur từ Hải quan các địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Hội thảo đề cập đến hoạt động chuyển phát nhanh (CPN) trong khu vực, những mong muốn của các hãng CPN quốc tế. Nhiều kinh nghiệp của Hải quan các nước đã được trao đổi nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong khu vực APEC, trong đó có Việt Nam.

- Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan ra Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy.

Ngày 22/11/2001

Tại Hà Nội, với sự chứng kiến của đại diện Bộ Công an, Bộ tư pháp, Viện Kiểm soát, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban quốc gia Phòng chống ma túy… Tổng cục Hải quan đã tiến hành tiêu hủy 16,81 kg nhựa thuốc phiện và 4,9 kg cần sa.

Ngày 26/11/2001

- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc chủ trì hội nghị lấy ý kiến xây dựng đề án tổ chức hoạt động của Trung tâm dữ liệu và xử lý thông tin trong ngành Hải quan.

- Tại thành phố Đà Nẵng, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn về kiểm soát ma túy cho gần 100 cán bộ hải quan trực tiếp làm công tác điều tra chống buôn lậu tại các cửa khẩu và khu vực kiểm soát hải quan thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 28/11/2001

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg về việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thương mại phối hợp với Tổng cục Hải quan rà soát lại văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa để sửa đổi, bổ sung những điểm không thống nhất; tăng cường và cải tiến công tác thông tin thị trường thương mại, dự báo tình hình diễn biến thị trường và giá cả để giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh; chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường ngăn chặn có hiệu quả hơn việc sản xuất và lưu thông hàng giả, trốn lậu thuế.

Ngày 30/11/2001

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1245/2001/QĐ-TCHQ ban hành biểu mẫu và quy chế thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin về các vi phạm Luật Hải quan.

Ngày 03/12/2001

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 3.090 chai rượu ngoại nhập thừa, không khai báo hải quan của Tổng công ty Da giày Việt Nam.

Ngày 04/12/2001

- Tổng cục Hải quan có Quyết định 1257/2001/QĐ-TCHQ ban hành tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, giấy thông báo thuế và quyết định điều chỉnh thuế theo mẫu mới.

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện thí điểm quy trình nghiệp vụ hải quan và một số điều của Luật Hải quan theo Quyết định 98/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 của Tổng cục Hải quan. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Đặng Văn Tạo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cùng lãnh đạo các cục, vụ cơ quan Tổng cục Hải quan và Trường Cao đẳng Hải quan.

Ngày 06/12/2001

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 185/2001/QĐ-TTg về việc cho phép cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

- Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan ban hành Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch.

Ngày 07/12/2001

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 185/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg về việc cho phép các cửa khẩu Tây Trang và Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu), cửa khẩu Loóng Sập và Chiềng Khương (tỉnh Sơn La) được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Ngày 12/12/2001

- Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6068/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp lắp rắp và sản xuất xe 2 bánh gắn máy.

- Cục Hải quan Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Dong Yang, truy thu 4 tỷ đồng tiền thuế.

- Đội giám sát hành lý xuất Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 27.000 USD xuất trái phép của một hành khách mang quốc tịch Nhật Bản.

Ngày 13/12/2001

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 191/2001/QĐ-TTg về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp, gồm 6 xã: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Lạc, Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự.

 

Ngày 15 và 16/12/2001

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết việc thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện thí điểm một số điều của Luật Hải quan và lấy ý kiến vào dự thảo các quy trình nghiệp vụ theo Luật Hải quan. Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Kiên tổng kết 9 vấn đề cần quán triệt nhằm thực hiện tốt Luật Hải quan.

Ngày 16/12/2001

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1315/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Hải quan, thay thế Quyết định 449/TCHQ-QĐ ngày 03/6/1993 của Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 17 đến 20/12/2001

Đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Campuchia do ngài Pen Siman, thành viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia, phụ trách Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Campuchia dẫn đầu thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam nhằm cụ thể hóa về hợp tác Hải quan nêu trong “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác song phương giữa nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” ngày 26/11/2001 và để thực hiện những mục tiêu do lãnh đạo Hải quan hai nước đề ra trong chuyến thăm và làm việc của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên tại Campuchia vào tháng 8/2001.

Từ ngày 18 đến 19/12/2001

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học ngành Hải quan với sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Văn Tạo, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục và các nhà khoa học thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ngày 31/12/2001

Chính phủ ra Nghị định số 102/2001/NĐ-CP quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 01/01/2002

Luật Hải quan chính thức có hiệu lực thi hành.

Từ ngày 08 đến 10/01/2002

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp - Bộ Công nghiệp và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp hướng dẫn về Luật Hải quan và thủ tục hải quan cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Ngày 10/01/2002

Hải quan Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một hành khách người Việt Nam xuất cảnh mang theo người 30.700 USD không khai báo.

Ngày 16 và 17/01/2002

Cục Hải quan An Giang phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống và kiểm soát ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu. Tham dự lớp tập huấn có 50 cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội biên phòng và Hải quan An Giang trực tiếp làm công tác đấu tranh chống buôn lậu tại cửa khẩu và khu vực biên giới.

Ngày 22/01/2002

Chính phủ ra Nghị định số 11/2002/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã.

Ngày 26/01/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký:

- Quyết định số 1495/2001/QĐ-TCHQ ban hành quy định tạm thời về địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu,

- Quyết định số 1548/2001/QĐ-TCHQ ban hành quy định (tạm thời) đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan qua các cảng biển.

- Quyết định số 1549/2001/QĐ-TCHQ ban hành quy định tạm thời quản lý hải quan và thủ tục hải quan đối với các hàng hóa bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

- Quyết định số 1550/2001/QĐ-TCHQ ban hành quy định tạm thời về thủ tục hải quan và làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

- Quyết định số 1551/2001/QĐ-TCHQ ban hành quy định tạm thời thủ tục Hải quan, công tác kiểm soát giám sát hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh.

Ngày 28/01/2002

Tổng cục Hải quan ra văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nam Phi và Pakistan. Theo quy định này, hàng hóa của Nam Phi nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 12/6/2001, hàng hóa của Pakistan nhập khẩu vào Việt Nam từ 29/10/2001 được hướng thuế theo chế độ ưu đãi tối huệ quốc (MFN). Những lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam kể từ thời điểm trên mà chưa được hưởng thuế MFN sẽ được hoàn thuế theo quy định hiện hành.

Từ ngày 28/01 đến 12/02/2002 (dịp Tết âm lịch)

Tàu HQ 55 Cục Điều tra chống buôn lậu bắt 5 tàu chở hàng lậu, trị giá 1,5 tỷ VNĐ.

Từ ngày 30/01 đến 03/02/2002

Đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Thái Lan do ông Manit Wilyatem, Tổng cục trưởng Bộ Tài chính Thái Lan dẫn đầu sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Từ ngày 15/02/2002

Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Hải quan”. Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam.

Ngày 19/02/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 252/2002/QĐ-TCHQ về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận khai báo điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu tại 4 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng. Thời gian thí điểm là 6 tháng kể từ ngày 19/02/2002.

Ngày 02/3/2002

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một container hàng nhập khẩu chứa 60 máy đánh bạc đã qua sử dụng, không khai báo hải quan.

Ngày 04/3/2002

Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ một tàu địa phương đang vận chuyển một lượng lớn hàng lậu, trị giá 1,5 tỷ VNĐ.

Ngày 12/3/2002

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 35/2002/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ như thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ngày 12 và 13/02/2002

Ngành Hải quan tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết công tác năm 2001, triển khai nhiệm vụ năm 2002 và sơ kết 2 tháng thực hiện Luật Hải quan.

Ngày 14/3/2002

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngành Hải quan giai đoạn 1996-2001.

 

Ngày 15/3/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định phê duyệt Danh mục các đề tài khoa học cấp ngành được phép triển khai nghiên cứu trong năm 2002.

Từ ngày 18 đến 22/3/2002

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp đào tạo về công tác phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu theo HS. Đây là lớp học do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ trong chương trình hợp tác với Hải quan Việt Nam.

Ngày 22/3/2002

Chủ tịch nước ký Quyết định số 154/2002/QĐ-TCN tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan thuộc Tổng cục Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 1997 đến năm 2001, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 27/3/2002

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, An Giang phê chuẩn khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tống Văn Cẩn và đồng bọn can tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, bọn Cẩn đã tấn công làm 3 cán bộ Hải quan bị thương.

Từ ngày 01 đến 06/4/2002

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn Luật Hải quan do cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ cho các đối tượng là lãnh đạo cấp Phòng và chi cục Hải quan trong toàn ngành.

Ngày 05/4/2002

Hải quan Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 1 hành khách người Việt Nam giấu trong hành lý xách tay, không khai báo hải quan 12.000 EURO và 4.700 USD.

Ngày 09 đến 12/4/2002

Đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam dự Hội nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan các nước và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Ngày 23/4/2002

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 8 đến 15/5/2002

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý thị trường Bộ Thương mại và Tổ chức Môi trường Liên Hiệp quốc, tổ chức lớp huấn luyện cho các nhân viên Hải quan Việt Nam về kiểm tra, kiểm soát các chất phá hủy tầng OZON (ODS).

Ngày 13/5/2002

Tại Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Công an tổ chức lớp đào tạo giáo viên huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện ma túy cho 21 học viên thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 24/5/2002

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan thay thế tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tiểu ngạch của cư dân biên giới ký hiệu HQ 8E/92 bằng tờ khai hải quan 2002/NKD.

Ngày 18/6/2002

Tổng cục Hải quan ra Công văn 2725/TCHQ-TCCB về kỷ cương, liêm chính hải quan.

Ngày 20/6/2002

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1593/QĐ-ĐT quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của lực lượng kiểm soát hải quan các cấp.

Ngày 26/6/2002

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg về phạm vi áp dụng chính sách đối với các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Từ ngày 27 đến 29/6/2002

Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và Hội nghị toàn thể hội đồng WCO lần thứ 99/100 tại Brussels (Bỉ).

Ngày 28/6/2002

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1625/QĐ-KTTT quy định tạm thời về nhiệm vụ quản lý trị giá tính thuế của Hải quan các cấp.

Ngày 01/7/2002

Chính phủ ra Nghị định số 66/2002/NĐ-CP quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng được miễn thuế.

Ngày 02/7/2002

- Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thực hiện việc truyền 3 tờ khai hải quan đầu tiên qua mạng vi tính cho Chi cục Hải quan quản lý khu công nghiệp này.

- 129 cán bộ, công chức Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu nhân đạo.

Ngày 04/7/2002

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 86/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 87/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 11/7/2002

Tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giới thiệu, giải đáp các quy trình thủ tục hải quan đối với hành khách xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu cho các đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 15/7/2002

- Chính phủ ra văn bản 805/CP-KG phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Tin học hóa quy trình nghiệp vụ Hải quan giai đoạn 2001-2005.

- Cục Hải quan Đồng Nai triển khai hình thức khai báo hải quan điện tử. Bước đầu có 5 doanh nghiệp đăng ký thực hiện.

Ngày 18/7/2002

Cục Hải quan Hải Phòng đã tổ chức khóa tập huấn về xác định giá trị tính thuế hàng nhập khẩu theo Hiệp định GATT cho trên 100 doanh nghiệp thường xuyên mở tờ khai nhập khẩu qua Hải quan Hải Phòng.

Ngày 22/7/2002

Tổng cục Hải quan ra Văn bản chỉ đạo Cục hải quan Quảng Trị và Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai ngay một số biện pháp tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại.

Ngày 30/7/2002

Tổng cục Hải quan ra Văn bản 3592/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Nghị định 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá.

Ngày 05/8/2002

- Tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn cho các doanh nghiệp về các phương pháp xác định trị giá tính thuế, cách tính trị giá,…

- Lực lượng chống buôn lậu, Cục Hải quan Quảng Ninh truy đuổi, bắt một tàu không số vận chuyển hàng lậu. Bọn buôn lậu đã dùng hung khí chống trả, làm 7 cán bộ Hải quan bị thương.

 

Ngày 08/8/2002

Văn phòng Chính phủ ra Văn bản số 136/TB-VPCP thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy.

Ngày 12/8/2002

Cục Hải quan Hà Nội áp dụng thí điểm Chương trình công nghệ tin học theo dõi thông tin vi phạm phiên bản mới để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Ngày 17/8/2002

Chi cục Hải quan Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện trong hành lý của một hành khách nhập cảnh giấu 29.000 viên Diazepam.

Ngày 19/8/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 02/CT-TCHQ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu đang bị lợi dụng để gian lận thương mại.

Từ ngày 26 đến 30/8/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Kiên dẫn đàu đoàn cán bộ sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc, dự Hội nghị hợp tác Hải quan lần thứ 7 giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 29/8/2002

Tổng cục Hải quan ra Việt Nam số 4046/TCHQ-KTTT hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với nguyên, phụ liệu hủy bỏ.

Ngày 03/9/2002

Phầm mềm tin học Thông tin dữ liệu về giá tính thuế được áp dụng thí điểm tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 04/9/2002

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg “Chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính”. Thủ tướng Chính phủ “Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ: Nhận bàn giao công việc của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Thực hiện công tác quản lý, điều hành Tổng cục Hải quan; Thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan…”

- Bộ trưởng Bộ Thương mại ký Quyết định số 1062/QĐ-BTM về việc bổ sung phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN của Việt Nam  - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT).

Ngày 09/9/2002

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 108/2002/QĐ-BTC “Về việc tiếp nhận Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính” và Quyết định số 1676/QĐ-BTC “Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Tổng cục Hải quan” cho đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2081/QĐ-TCHQ “Bàn giao nguyên trạng toàn bộ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, tài chính, tài sản… để Bộ Tài chính quản lý…”

Ngày 10/9/2002

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 133/2002/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị “Về việc tiếp tục ổn định, xây dựng, phát triển ngành Hải quan và thực hiện thắng lợi chương trình công tác của ngành” để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm cho ngành Hải quan tiếp tục ổn định nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao…

Ngày 13/9/2002

Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ, bàn biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2002 của ngành Hải quan.

Ngày 16/9/2002

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai lực lượng.

Ngày 17/9/2002

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 118/2002/QĐ-TTg về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 và Quyết định số 89/1999/QĐ-TTg ngày 03/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Ngày 19/9/2002

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 820/QĐ-TTg về việc đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho đến khi có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan mới.

Ngày 02/10/2002

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4826/TCHQ-GSQL về việc tiếp tục thực hiện các văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành thực hiện Luật Hải quan vừa qua.

- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng văn Tạo ký Công văn số 4828/TCHQ/GSQL chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 76/2001/NĐ-CP về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Ngày 28/10/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị 03 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Hải quan.

Ngày 31/10/2002

Chính phủ ra Quyết định số 994/2002/QĐ-CP về việc bổ sung số lượng bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 07/11/2002

Chính phủ ra Nghị định số 88/2002/NĐ-Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Ngày 12/11/2002

Tổng cục Thuế ra Văn bản số 4266/TCT-NV3 về việc phối hợp kiểm tra sau thông quan.

Ngày 19/11/2002

Chính phủ ra Nghị định số 96/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 25/11 đến 04/12/2002

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan Việt Nam tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ Hải quan cho 9 cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Hải quan Lào.

Ngày 26/11/2002

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5919/TCHQ-KTTT về việc thực hiện các biện pháp tăng thu.

Ngày 28/11/2002

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung ký Quyết định 2513/TCHQ/QĐ-GSQL về việc công nhận cảng Bourbon Bến Lức - Long An là địa điểm triểm tra hàng khóa xuất nhập khẩu ngoài cửa khẩu.

Ngày 06/12/2002

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 6111 hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn trong nước.

Ngày 11 và 12/12/2002

Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học Tổng cục Hải quan tổ chức nghiệm thu 4 trong số 9 đề tài nghiên cứu cấp ngành đã được thực hiện trong năm 2002. Các đề tài còn lại được nghiệm thu trong các ngày 18,19,29/12/2002.

Ngày 13/12/2002

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 178/QĐ-TTg cho phép thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng.

Ngày 23/12/2002

- Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ban hành Nghị định số 107/2002/NĐ-CP, quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 6466/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2003

Việt Nam bắt đầu thực hiện Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

Ngày 06/01/2003

Tổng cục Hải quan có Công văn số 59/TCHQ-GSQL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể về kỹ thuật và chất lượng của xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy. Đến thời điểm này, quy định nêu trên vẫn chưa ban hành.

Ngày 11/01/2002

Đảng bộ khối cơ quan nội chính Trung ương tổ chức chuyển giao Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan sang Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính, thuộc Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Ngày 14/01/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản 187/TCHQ-GSQL chỉ đạo các đơn vị Hải quan địa phương tăng cường quản lý hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu.

Ngày 17/01/2003

Cục Hải quan Hà Nội tổ chức lễ khai trương hệ thống thiết bị nghiệp vụ hải quan tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngày 19/01/2003

Chi cục Hải quan Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh phát hiện một hành khách xuất cảnh có giấu trong người 33.900 USD.

 

Ngày 21/01/2003

Tổng cục Hải quan làm việc với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam bàn biện pháp xây dựng chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản.

Ngày 27/01/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 404/TCHQ-GSQL hướng dẫn Hải quan địa phương về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa là xe máy, phụ tùng xe máy nhập khẩu theo Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý chất lượng và giá tính thuế đối với xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu.

Ngày 28/01/2003

Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Tổng cục Hải quan.

Ngày 30/01/2003

Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Trí Trung và Thứ trưởng Bộ Thủy sản kiêm Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (CB&XKTS) Nguyễn Thị Hồng Minh thay mặt hai cơ quan ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Hiệp hội CB&XKTS nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp thủy sản.

Ngày 10/02/2003

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng ký:

- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố”;

- Quyết định số 16/2003/QĐ-BTC “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục kiểm tra sau thông quan”;

- Quyết định số 17/2003/QĐ-BTC “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu”;

- Quyết định số 18/2003/QĐ-BTC “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan”.

Ngày 11/02/2003

Cục Hải quan Đồng Tháp và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai lực lượng.

 

Từ ngày 19 đến 21/02/2003

Đoàn đại biểu cao cấp Cục Hải quan hoàng gia Malaysia do Tổng cục trưởng Datuk Abdul Halil bin Abd. Mutalib dẫn đầu đến thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Từ ngày 03 đến 07/3/2003

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức khóa đào tạo về thủ tục hải quan, văn bản pháp quy và các quy định có liên quan trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ động thực vật hoang dã và một số nội dung có liên quan đến công tác Hải quan và thực thi công ước CITES.

Ngày 06/3/2003

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 414/TCHQ-QĐ/TCCB và Quyết định số 415/TCHQ/QĐ/TCCB ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Ngày 07/3/2003

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức lễ tiếp nhận Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan vào Công đoàn Bộ Tài chính.

Từ ngày 16 đến 26/3/2003

Tại Hà Nội, Hải quan Việt Nam tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ Hải quan Lào.

Ngày 17/3/2003

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký các Quyết định:

- Số 30/2003/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ; Văn phòng và Thanh tra Tổng cục Hải quan”;

- Số 31/2003/QĐ-BTC “Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cảu Viện Nghiên cứu Hải quan”;

- Số 32/2003/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trung tâm phân tích - phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu miền bắc, miền Trung và miền Nam”;

- Số 33/2003/QĐ-BTC “Về việc thành lập các Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu”;

- Số 34/2003/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Hải quan”;

- Số 35/2003/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan”;

- Quyết định số 36/2003/QĐ-BTC “Về việc thành lập Phòng Trị giá tính thuế” và Quyết định số 37/2003/QĐ-BTC “Về việc thành lập Phòng Kiểm tra sau thông qua” thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Khu thương mại Lao Bảo đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Ngày 19/3/2003

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 01/2003-CT-TCHQ về “Tăng cưởng quản lý thu và chống thất thu  thuế hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu năm 2003”.

- Tổng cục Hải quan ra Công văn số 1150/TCHQ-TTg hướng dẫn các đơn vị trong Ngành thực hiện một số nội dung của Quyết định 1555/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành Tài chính.

Ngày 21/3/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1181/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa.

Từ ngày 01/4/2003

Tổng cục Hải quan bắt đầu thực hiện bước 1 Quy trình xử lý các văn bản hành chính bằng hình thức điện tử trong nội bộ cơ quan Tổng cục.

Ngày 16/4/2003

Bộ Tài chính ban hành 2 Thông tư 32/2003/TT-BTC, 33/2003/TT-BTC và 6 Quyết định số 52, 53, 54, 55, 56, 57/2003/QĐ-BTC thay thế Quyết định tạm thời hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan trước đây của Tổng cục Hải quan.

Ngày 06/5/2003

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Công văn số 263/Công văn-QLNH về chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với nước ngoài.

Ngày 09/5/2003

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 91/2003/QĐ-TTg về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam.

Ngày 24/6/2003

- Tổng cục Hải quan ra Công văn số 2959/TCHQ-KTTT về xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu không thuộc mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá hợp đồng, mặt hàng nhập khẩu mới phát sinh khác bảng giá của Bộ Tài chính và các Cục Hải quan địa phương.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 2959/TCHQ-KTTT về việc chứng minh tính trung thực, khách quan của giá ghi trên hợp đồng.

Từ ngày 26 đến 28/6/2003

Hội nghị toàn thể Hội đồng hợp tác Hải quan lần thứ 101/102 ở Bỉ. Đoàn Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh dẫn đầu.

Từ ngày 27 đến 29/6/2003

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Văn Tạo chủ trì các cuộc họp kiểm điểm các cá nhân, tập thể có liên quan đến thủ tục nhập khẩu cho 12.000 bộ linh kiện xe gắn máy qua Chi cục Hải quan cảng Quy Nhơn, Bình Định.

Ngày 28/6/2003

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003 của ngành Hải quan, phấn đấu thu 42.000 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 03/7/2003

Bộ Thương mại gửi Tổng cục Hải quan Thông báo số 1720/TM-XNK về việc rút gọn thủ tục hải quan đối với hàng dệt may vào Mỹ.

Ngày 04/7/2003

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ hồ sơ 2 vụ vi phạm xuất khống hàng gia công, gian lận trên 9 tỷ đồng tiền thuế của Công ty TNHH May - Thương mại Hải Phòng sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra.

Ngày 08/7/2003

- Bộ Tài chính ra Thông báo 103/TB-BTC chỉ đạo triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các luật thuế vừa được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua, và để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí Nhà nước năm 2004.

- Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan Hà Nội phát hiện một vụ nhập khẩu tân dược trái phép với số lượng lớn dưới dạng quà biếu qua đường bưu điện, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Từ ngày 08 đến 10/7/2003

Tại Bangkok, Thái Lan, diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan các nước ASEAN lần thứ 11. Tham dự hội nghị có Tổng cục trưởng và Cao ủy Hải quan của 10 nước thành viên ASEAN. Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Hải quan Việt Nam được cử làm điều phối viên trong lĩnh vực trợ giúp kỹ thuật cho các nước thành viên mới là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

 

Ngày 10/7/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 3287/TCHQ-KTTT gửi các Cục Hải quan các địa phương về việc đôn thúc, thu hồi nợ đọng thuế và triển khai các biện pháp để thu hồi số thuế nợ đọng.

Ngày 11/7/2003

- Ngân hàng Nhà nước ra Văn bản số 946/Công văn-KTTTC2 chỉ đạo các Ngân hàng thương mại phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc thu hồi số thuế nợ đọng.

- Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 2,18kg heroin giấu trong hai chiếc loa thùng xuất đi Đài Loan.

Ngày 14 và 15/7/2003

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Vinh, Thanh tra trưởng Sở Hải quan Los Angeles và ông Mike Kelly, Giám đốc Hải quan cảng Long Beach cùng một số nhà phân phối của Mỹ tổ chức buổi hội thảo giới thiệu cho hơn 79 doanh nghiệp Việt Nam về thủ tục, các quy định của Hải quan Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 21/7/2003

Văn phòng Chính phủ ra Công văn số 3559/VPCP gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an về chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 22/7/2003

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 3490/TCHQ-KTTT hướng dẫn việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp đối với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có khó khăn do nguyên nhân khách quan theo quy định tại Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2002/T T-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Ngày 25/7/2003

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC kèm theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thay thế cho Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành. Đây là lần sửa đổi biểu thuế nhập khẩu có quy mô lớn nhất và có nhiều thay đổi nhất từ trước đến nay.

Ngày 30/7/2003

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 3637/TCHQ-KTTT hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về xử lý nợ thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỉ lệ nội địa hóa năm 2002.

Ngày 31/7/2003

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc chủ trì cuộc họp Hội đồng khen thưởng Tổng cục Hải quan xét thưởng cho các đơn vị trong Ngành và doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Hải quan.

Ngày 04/8/2003

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 159/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Ngày 06/8/2003

Tổng cục Hải quan có Văn bản 3780/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất.

Từ ngày 11 đến 15/8/2003

Tổng cục Hải quan phối hợp cùng cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn dành cho hơn 60 cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Phòng, Chi cục Hải quan từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Ngày 12/8/2003

- Bộ Tài chính ra Văn bản số 8282/TC/TCT hướng dẫn cụ thể về chứng từ thanh toán đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 3902/TCHQ-GSQL hướng dẫn giá tính thuế theo Thông tư số 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 14/8/2003

Ủy ban kinh tế và Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Tào Hữu Phùng làm việc với Tổng cục Hải quan về tình hình thu ngân sách qua hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2003 và dự kiến thu ngân sách năm 2004.

Ngày 15/8/2003

- Bộ Tài chính ra Công văn 8423/TC/TCT cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu sang Irắc theo hợp đồng thuộc chương trình trả chậm giữa hai Chính phủ Irắc và Việt Nam.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 3989/TCHQ-GSQL đồng ý cho Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện thí điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu do một nhân viên hải quan thực hiện.

Ngày 18/8/2003

-  Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4000/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố về thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 64/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006.

-  Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 3995/TCHQ-NCHQ chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tổ chức biên soạn Lịch sử đơn vị.

Ngày 20/8/2003

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Văn phòng Dự án STAR tại Việt Nam về hỗ trợ triển khai Hiệp định thương mại Việt - Mỹ tổ chức Hội thảo về kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.

Ngày 29/8/2003

-  Bộ Tài chính ra Thông tư số 85/2003/Thông tư-BTC hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

-  Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 31/12/2001.

Ngày 05/9/2003

Bộ Tài chính ra Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 10 và 11/9/2003

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các chủ trương định hướng công tác lớn cảu ngành Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 11/9/2003

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định 186/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và áp dụng chính sách đối với cửa khẩu này.

Ngày 12/9/2003

- Bộ Tài chính ra Văn bản số 9493/TC/HTQT về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 64 về Danh mục hàng hóa và thuế suất theo CEPT/AFTA.

- Bộ Tài chính ra Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của bản Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003.

 

 

Ngày 15/9/2003

- Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện một số biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng lợi dụng thương binh, bệnh binh, người tàn tật vận chuyển hàng lậu.

- Tổng cục Hải quan có Văn bản số 4466/TCHQ-KTTT về việc phối hợp hoàn và nợ thuế.

Từ ngày 15 đến 19/9/2003

Tổng cục Hải quan phối hợp cùng cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Xác định giá trị tính thuế và Kiểm tra sau thông quan cho hơn 60 cán bộ công chức ngành Hải quan.

Ngày 19/9/2003

Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị số 02/2003/CT-TCHQ về chấn chỉnh việc trưng cầu giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 22/9/2003

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định 1175/TCHQ-QĐ/TCCB thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử Hải quan Việt Nam trên mạng Internet do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh làm Tổng Biên tập.

Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1176/TCHQ-TCCB về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Biên tập trang thông tin điện tử (Website) Hải quan trên Internet.

- Văn phòng Chính phủ ra Công văn số 4625/VPCP/KTTH yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xử lý lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe máy của Công ty TNHH Bắc Sơn đang nằm tại cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang.

Từ ngày 22 đến 24/9/2003

Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ Chính sách Thuế và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) mở khóa tập huấn về 4 chuyên đề: Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu; Biểu thuế nhập khẩu; Danh mục CEPT 2003-2006; Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và Trị giá tính thuế theo GATT, gồm có 350 học viên là hải quan cấp Chi cục và tương đương ở các tỉnh phía Bắc.

Ngày 23/9/2003

- Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 106/2003/NĐ-CP quy định việc xử phạt phạm vi hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí.

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế.

Từ ngày 28/9 đến 08/10/2003

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cap Tổng cục Hải quan Việt Nam dự Hội nghị Tổng cục Hải quan các nước ASEM và khảo sát về hiện đại hóa tại Hải quan hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.

Từ ngày 29/9 đến 01/10/2003

Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ Chính sách thuế và Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính tổ chức khóa tập huấn về biểu thuế xuất nhập khẩu và trị giá tính thuế theo GATT/WTO tại Trường Cao đẳng Hải quan. gần 300 học viên là cán bộ cấp Chi cục thuộc các Cục Hải quan các tỉnh phía Nam đã tham dự.

Ngày 30-9-2003

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4801/TCHQ-TCCB về kế hoạch thực hiện 10 giải pháp xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4803/TCHQ-TCCB triển khai các kế hoạch luân chuyển, điều động công chức làm việc ở các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát Hải quan.

Từ ngày 30/9 đến 01/10/2003

Hội nghị lần thứ 5 của Tổng cục trưởng và Cao ủy Hải quan hợp tác Á - Âu (ASEM) được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Tham gia Hội nghị là các Tổng cục trưởng và Cao ủy Hải quan của n9 nước đối tác châu Á và 12 nước thành viên của liên mình châu Âu, Ủy ban châu Âu và Phó Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) với tư cách là quan sát viên. Đoàn Hải quan Việt Nam do đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dẫn đầu.

Ngày 01/10/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 4826/TCHQ-KTTT yêu cầu các Cục Hải quan địa phương lập danh sách các doanh nghiệp cố tình chây ỳ trong nghĩa vụ nộp thuế.

Từ ngày 05 đến 08/10/2003

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung dẫn đầu Đoàn Hải quan Việt Nam đến thăm và khảo sát tình hình hiện đại hóa của Hải quan Nhật Bản.

Ngày 06/10/2003

Bộ Tài chính ra Văn bản số 3599/TCT-TCCB về việc thí điểm thực hiện cơ chế “Tự khai - Tự nộp thuế”.

Từ ngày 07 đến 08/10/2003

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 114/QĐ-TTg tặng thưởng Băng khen cho 4 tập thể trong ngành Hải quan và 10 doanh nghiệp đã có thành tích thực hiện Luật Hải quan.

 

Ngày 10/10/2003

Bộ Tài chính ra Thông tư số 96/2003/TT-BTC kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 13/10/2003

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung ký Quyết định 1280/TCHQ-QĐ-TCCB thành lập Hội đồng khoa học của Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2003-2005. Hội đồng gồm 24 thành viên, do Tổng cục trưởng là Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 15/10/2004

Tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 tháng triển khai thực hiện Luật Hải quan.

Ngày 16/10/2003

Tại Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung và Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Chiến Thắng ký Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin về hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 17/10/2003

Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin  ra Thông tư liên tịch số 58/TTLT/BVHTT-BTC về việc bảo hộ quyền tác giả đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

Ngày 20/10/2003

Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 lập biên bản vi phạm và tạm giữa 9 món đồ cổ có niên đại từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Ngày 27/10/2003

- Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính gửi Công văn số 54/TC/BCS tới các Đảng bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng Hải quan.

- Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực IV, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một lô hàng xuất khẩu đi Singapore có 1 cặp ngà voi thuộc loại cấm xuất khẩu và 13 tượng thú vật trang trí bằng kim loại không khai báo hải quan.

Từ ngày 27/10 đến 03/11/2003

Đoàn đại biểu cao cấp Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đi nghiên cứu, khảo sát về hiện đại hóa Hải quan tại Trung Quốc.

Ngày 28/10/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5415/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu ưu đãi tài sản cho thuê tài chính.

Ngày 03/11/2003

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và tạm giữ 7 món đồ cổ có niên đại khoảng thế kỷ XIX.

Ngày 04/11/2003

Tổ Kiểm soát chống buôn lậu Chi Cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang phát hiện một vụ buôn lậu 25 bánh heroin.

Ngày 04 và 05/11/2003

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị triển khai nghiệm vụ kiểm tra sau thông quan với sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục, Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các Chi cục Hải quan và cán bộ phúc tập tại một số Chi cục Hải quan có tính chất đặc thù. Hội nghị thống nhất cần xây dựng lực lượng kiểm tra sau thông quan chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngày 05/11/2003

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 5605/TCHQ-KTTT hướng dẫn thanh lý thuế những lô hàng xuất khẩu từ năm 1995-1997.

Ngày 07/11/2003

Đoàn Hải quan cấp cao Hàn Quốc do ngài Cao ủy Hải quan Hàn Quốc Yong Duk Kim dẫn đầu đến Hà Nội tham dự Hội đàm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 8. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung dẫn đầu đoàn Hải quan Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn Hải quan Hàn Quốc. Hải quan Hàn Quốc sẽ hợp tác trao đổi kinh nghiệm với Hải quan Việt Nam trong các lĩnh vực: Kiểm tra sau thông quan, ứng dụng tin học, hiện đại hóa quy trình thủ tục…

Ngày 10/11/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5672/TCHQ-GSQL về việc nâng cao chất lượng kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ chỉ tiêu kế hoạch năm 2003.

Từ ngày 10/11 đến 05/12/2003

Tổng cục Hải quan phối hợp với Trường Đại học Văn hóa mở lớp tập huấn về “Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa cổ vật tại cửa khẩu” cho cán bộ đang làm việc tại các Chi cục Hải quan và các đơn vị có liên quan trong ngành Hải quan.

Ngày 12/11/2003

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5760/TCHQ-TCCB về việc thành lập Phòng Thanh tra tại các đơn vị Hải quan địa phương.

- Tổng cục Hải quan ra Công văn số 5766/TCHQ-KTSTQ tăng cường công tác phúc tập hồ sơ tại Chi cục Hải quan và công tác kiểm tra sau thông quan đối với một số mặt hàng.

Ngày 17/11/2003

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 5841/TCHQ-KTTT quy định một số mặt hàng nhập khẩu có tính chất đặc trưng không phải xây dựng giá.

Ngày 17 và 18/11/2003

Tại Tổng cục Hải quan diễn ra Hội thảo về hài hòa hóa thủ tục hải quan và ứng dụng Công nghệ thông tin viễn thông (ICT) trong quy trình thủ tục hải quan do đoàn chuyên gia Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) thực hiện từ tháng 7-2003.

Ngày 18/11/2003

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1490/TCHQ/QĐ/KTTT về việc ban hành quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 24/11/2003

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới với các nước có chung đường biên giới phải nộp thuế và lệ phí.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1515/QĐ-TCHQ ban hành quy chế quản lý tài chính thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 trong hệ thống Hải quan.

- Tổng cục Hải quan ra Công văn số 5993/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu xe gắn máy 2 bánh.

Ngày 01/12/2003

Tại Hà Nội diễn ra Hội nghị ngành Tài chính toàn quốc. Thủ tướng Phan Văn Khải tham dự và phát biểu ý kiến. Thủ tướng đã biểu dương một số kết quả đạt được trong công tác hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý của ngành Hải quan.

Ngày 04/12/2003

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1572/TCHQ-Thông tư ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan.

Ngày 05/12/2003

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 6267/TCHQ-KTSTQ về việc tăng cường kiểm tra sau thông quan các vụ trọng điểm để tăng thu ngân sách.

 

Ngày 08/12/2003

Bộ Tài chính ra Thông tư số 118/2003/Thông tư-BTC hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế (TGTT) đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định trị giá GATT).

Ngày 10/12/2003

- Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 6333/TCHQ-KTTT về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và áp giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Ngày 22/12/2003

- Bộ Tài chính ra Thông tư số 127/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cơ chế sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1723/QĐ/TCHQ/KTTT ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo GATT.

Từ ngày 22 đến 23/12/2003

Tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về phòng chống ma túy đã thống nhất việc thành lập Trạm liên lạc phòng chống ma túy ở biên giới ba nước. Việt Nam có hai trạm là Mộc Bài - Tây Ninh trên biên giới Việt Nam - Campuchia và Hương Sơn - Hà Tĩnh trên biên giới Việt Nam - Lào.

Ngày 07/01/2004

- Bộ Tài chính ra Quyết định số 56/QĐ-BTC tặng Bằng khen cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2003.

- Bộ Tài chính ra Quyết định số 57/QĐ-BTC tặng Bằng khen cho 25 Cục Hải quan địa phương đã có thành tích hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2003 là: Cục Hải quan Hải Phòng, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đak Lak, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Quảng Bình, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Long An.

Ngày 05/02/2004

Bộ Tài chính ra Công văn số 1083/TC-TCHQ yêu cầu Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan khẩn trương thực hiện các công việc: Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, ngăn chặn triệt để việc nhập lậu động vật hoang dã, các loại gia cầm qua biên giới. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, đặc biệt lưu ý khách nhập cảnh đến từ những vùng đang có dịch bệnh theo thông báo của tổ chức y tế thế giới và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp được cập nhật hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm phát hiện kịp thời những ca mắc bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Ngày 09/02/2004

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 145/QĐ-TTg về việc đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính thôi kiêm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 149/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 12/02/2004

Bộ Tài chính ra Quyết định số 17.2004/QĐ-BTC quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu, xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU.

Ngày 16/02/2004

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 674/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Ngày 17/02/2004

Chủ tịch nước ra Quyết định số 88/2004/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/02/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng có Chỉ thị số 01/TCHQ/CT/KTTT yêu cầu các Cục Hải quan địa phương tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhằm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2004.

Từ ngày 3 đến 5-3-2004

Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Hải quan lần thứ I tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày 09/3/2004

Bộ Tài chính tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2010”.

Ngày 16/3/2004

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh hùng ký Quyết định 810/QĐ-BTC phê duyệt “Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan 2004-2006”.

Từ ngày 30/3 đến 02/4/2004

Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 tại thành phố Auckland - New Zealand.

Ngày 31/3/2004

Bộ Tài chính ra Thông tư số 28/2004/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

Ngày 12/4/2004

- Tổng cục Hải quan ra Công văn 1601/TCHQ-KTTT hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải quyết vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 09/12/2003 của Tổng cục Hải quan về tính thuế nhập khẩu theo GATT.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định thành lập Ban triển khai thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động của cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngày 13/4/2004

- Bộ Tài chính ra Công văn số 5127/TC-HTQT xử lý vướng mắc về phân loại hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất CEPT/AFTA để thay thế Công văn 4743/TC-HTQT ngày 05/5/2004 của Bộ Tài chính.

- Tổng cục Hải quan có Công văn 1627/TCHQ-KTSTQ chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương khẩn trương thực hiện việc thu nhập thông tin về quản lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu để phục vụ công tác nghiệp vụ và kiểm tra sau thông quan.

Ngày 15/4/2004

Bộ Tài chính ra Công văn số 3932/TC-HTQT hướng dẫn thuế CEPT/AFTA đối với bộ linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu từ nhiều nguồn và nhiều chuyến hàng khác nhau.

Ngày 19/4/2004

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Bộ Tài chính ra Thông tư số 34/2004/TT-BTC hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định.

- Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1722/TCHQ-GSQL về cải cách thủ tục hành chính trong ngành Hải quan.

Ngày 20/4/2004

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 1737/TCHQ-VP gửi các đơnv ị trong toàn Ngành chỉ đạo kế hoạch triển khai Chỉ thị 02/2004/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm ngày thành lập ngành Hải quan.

Ngày 23/4/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng ký Quyết định số 336/TCHQ-QĐ-TCCB thành lập các nhóm chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện 5 chương trình của Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2004-2006.

Ngày 29/4/2004

Tổng cục Hải quan ra Văn bản số 1943/TCHQ-KTTT hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy định về giá tính thuế và tăng cường công tác quản lý chống gian lận thương mại qua giá.

Từ ngày 10 đến 18/5/2004

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) làm việc với Tổng cục Hải quan.

Ngày 21/5/2004

Tại Hà Nội, ký văn bản hợp tác giữa ba ngành Hải quan, Thuế và Kho bạc.

Ngày 25/5/2004

Bộ Bưu chính viễn thông và Bộ Tài chính ký Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC hướng dẫn về trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư.

Ngày 31/5/2004

Bộ Tài chính ra Thông tư số 47/2004/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới, theo Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 02 đến 04/6/2004

Hội nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ASEAN lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị.

 

Ngày 03/6/2004

Chủ tịch nước ký Quyết định số 331/2004/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đội Kiểm soát chống buôn lậu và vận chuyển ma túy qua biên giới thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 04/6/2004

- Bộ Tài chính ra Văn bản số 6047/TC-CST thông báo bổ sung đối tượng được áp dụng Thông tư số 118/2008/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được xác định trị giá tính thuế theo GATT. Thông báo này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hóa nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan từ ngày 19/5/2004.

- Tổng cục Hải quan ra Công văn số 2571/TCHQ-GSQL hướng dẫn sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E của Trung Quốc.

Ngày 07/6/2004

Tổng cục Hải quan ra Văn bản 2591/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc về chứng từ giải tỏa cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế trên mạng trong thời gian chờ kết nối mạng giữa Tổng cục Hải quan với Kho bạc Nhà nước.

Ngày 10/6/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 476/TCHQ-QĐ-TTr ban hành quy chế thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan. 

Ngày 17/6/2004

- Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Nghị định số 138/2004/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định ban hành 10 giải pháp để ngăn chặn và chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức hải quan.

Ngày 21/6/2004

Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công thư gửi các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo các đơn vị Hải quan trên địa bàn nghiêm chỉnh Quyết định số 517/TCHQ/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 24 đến 26/6/2004

Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu tham dự phiên họp lần thứ 103/104 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Brucssels - Vương quốc Bỉ. tham dự Hội nghị có các Tổng cục trưởng và các quan chức Hải quan đến từ 162 nước thành viên của WCO và đại diện các tổ chức quốc tế.

 

Ngày 28/6/2004

Tổng cục Hải quan có Công văn 2966/TCHQ-TCCB chỉ đạo toàn Ngành thực hiện Quyết định 517/TCHQ-TCCB ngày 17/6/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 05 đến 16/7/2004

Tổng cục Hải quan tổ chức khóa tập huấn quản lý hiện đại hóa Hải quan cho cán bộ cao cấp của Ngành.

Ngày 06-7-2004

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 3085/TCHQ/TCCB khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 517/TCHQ/TCCB ngày 17/6/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 08/7/2004

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 3130/TCHQ-KTTT chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2004.

Ngày 09/7/2004

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo xây dựng Đề cương biên soạn Lịch sử Hải quan Việt Nam (1945-2005). Các đồng chí nguyên Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng hải quan, cán bộ hải quan lão thành qua các thời kỳ đã tới dự Hội thảo.

Ngày 16/7/2004

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Thang Văn Phúc, Tổng Thư ký Ban chỉ đạo dẫn đầu, làm việc với Tổng cục Hải quan về công tác cải cách hành chính.

Ngày 19 và 20/7/2004

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và tham gia vào nội dung dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị cấp vụ, cục và một số chuyên viên các đơn vị Hải quan phía Bắc.

Ngày 21/7/2004

Đoàn cán bộ của cơ quan Tổng cục Hải quan đến thăm và tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên (Hà Nam) nhân ngày thương binh liệt sĩ.

Ngày 22 và 23/7/2004

Tại trường Cao đẳng Hải quan, Vụ Pháp chế Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho các đơn vị phía Nam.

Ngày 28/7/2004

Tổ Tuần tra liên ngành gồm Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong khi phối hợp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới thuộc địa phận xã Hải Yên, thị xã Móng Cái đã phát hiện bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển 20kg vàng từ Trung Quốc nhập lậu vào địa bàn thị xã.

Ngày 29/7/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 780/TCHQ/QĐ-CNTT ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, (gọi tắt là KT559).

Ngày 30/7/2004

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Bộ Tài chính tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp khu vực phía Nam về lĩnh vực Thuế và Hải quan.

Trong tháng 8/2014

Tổng cục Hải quan phối hợp với Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam mở cuộc thi tìm hiểu pháp luật Hải quan trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV2.

Ngày 04/8/2004

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Thị Bình An chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và một số đơn vị liên quan để tham gia ý kiến vào Đề án quản lý giá tính thuế hàng nhập khẩu giai đoạn 2004-2005.

Ngày 09/8/2004

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 806/TCHQ/QĐ/TCCB về tiêu chuẩn nghiệp vụ và bố trí sử dụng công chức làm việc tại Chi cục Hải quan.

Ngày 12/8/2004

Tổng cục Hải quan tổ chức thảo luận về Đề án quản lý giá tính thuế giai đoạn 2004-2005 với mục tiêu chuyển đổi để tiến tới áp dụng đầy đủ Hiệp địnhtrị giá GATT. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 17/8/2004

Chủ tịch nước ký Quyết định số 544/2004/QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho báo Hải quan về các thành tích của đơn vị trong thời gian từ năm 1999 đến 2003.

Ngày 19 và 20/8/2004

Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hải quan giai đoạn 2004-2006 và đến 2010” tại Trường cao đẳng Hải quan. Đến dự có đồng chí Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 25/8/2004

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra ngành Hải quan.

Ngày 31/8/2004

Tổng cục Hải quan ra Công văn 4077/TCHQ-KTTT tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 về xác định trị giá tính thuế theo GATT.

Ngày 06/9/2004

Tổng cục Hải quan có Văn bản số 4295/TCHQ-GSQL hướng dẫn tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua từ thị trường nội địa vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất).

Ngày 10/9/2004

Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức lễ mít tinh lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 14 đến 19/9/2004

Tại Seoul - Hàn Quốc, Hải quan Hàn Quốc và Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Hải quan hai nước lần thứ 9.

Ngày 16/9/2004

Cục Hải quan, Cục Thuế và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ký Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu giữa ba lực lượng trên địa bàn.

Ngày 20/9/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo Tổng cục với đại diện các Vụ, Cục chức năng và các nhóm chuyên trách nhằm rà soát lại tình hình thực hiện Quyết định 810/QĐ-BTC ngày 16/3/2004 của Bộ Tài chính về Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2004-2006.

Ngày 27/9/2004

Tổng cục Hải quan quyết định thành lập Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng làm Tổ trưởng.

 

Ngày 30/9/2004

Tổng cục Hải quan có Công văn số 4719/TCHQ/VP về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2004-2006 theo Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 16/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 01/10/2004

Tổng cục Hải quan ra Công văn số 4737/TCHQ-GSQL quy định về việc cải cách thủ tục khai báo đối với hành lý của khách xuất, nhập cảnh.

Ngày 04/10/2004

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 3219/QĐ-BTC về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban Điều hành việc triển khai hiện đại hóa hải quan. Kèm theo Quyết định có Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Điều hành.

- Tại Hà Nội Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo khai Hải quan điện tử với sự tham gia của đại diện Vụ Thương mại điện tử - Bộ Thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài chính, các Hiệp hội doanh nghiệp, các vụ, cục chức năng thuộc Tổng cục, đại diện một số Cục Hải quan địa phương.

Ngày 14 và 15/10/2004

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính.

Ngày 20/10/2004

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Văn Tạo - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã nghe lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về kết quả điều tra, làm rõ những hành vi gian lận thương mại trong nhập khẩu thuốc tân dược, vắc xin, nguyên liệu dược có tính chất đặc biệt nghiêm trọng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh (YTECO).

Ngày 29/10/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1163/TCHQ/QĐ/TCCB về việc triển khai hoạt động của Văn phòng hiện đại hóa hải quan và quy chế làm việc của bộ phận này.

Ngày 01/11/2004

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan làm lễ ra mắt Dự án “Xây dựng năng lực cho các giảng viên chủ chốt phục vụ tiến trình hiện đại hóa hành chính Hải quan”.

Ngày 03/11/2004

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã tiếp ông Emmanuel Ly - Batallan, Giám đốc Cơ quan ADETEF - Việt Nam (Cơ quan Hỗ trợ Phát triển trao đổi công nghệ kinh tế và tài chính của Cộng hòa Pháp) về những khả năng hợp tác, đặc biệt trong vấn đề trợ giúp về đào tạo nguồn nhân lực, kiểm tra sau thông quan, xác định giá trị GATT, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Ngày 10/11/2004

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức buổi lễ đổi thẻ và cấp thẻ đảng viên mới cho 179 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục.

Ngày 24/11/2004

Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Ngành lấy ý kiến vào Dự thảo lần thứ nhất sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Ngày 25/11/2004

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1361/TCHQ-QĐ-KTTT ban hành Quy chế tham vấn trị giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Ngày 02/12/2004

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Hội thảo thiết kế đề cương Dự án Hiện đại hóa Hải quan Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục và các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục. Các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Hải quan của WB đã trình bày đề cương Dự án, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp bổ ích cho quá trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam.

Ngày 03/12/2004

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1395/TCHQ/QĐ/TCCB ban hành “10 điều kỷ cương của công chức Hải quan Việt Nam”.

Từ ngày 13 đến 17/12/2004

Nhận lời mời của Tổng cục Hải quan và Thuế Gián thu Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan và Thuế Gián thu Campuchia.

Ngày 17/12/2004

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án STAR về hỗ trợ Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ có tổ chức hội thảo về hoàn thiện dự án cuốn sách hỏi đáp về trị giá tính thuế theo Hiệp định GATT/WTO. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Đặng Thị Bình An, đại diện Dự án STAR tại Hà Nội, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục, đại diện một số Cục Hải quan địa phương và một số doanh nghiệp.

Ngày 20/12/2004

Tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức buổi truyền thông về hiến máu nhân đạo cho cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục.

Ngày 22/12/2004

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu ngành Hải quan đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc của cán bộ, công chức ngành Hải quan trước công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 23/12/2004

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc tiếp tục thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007.

- Hội luật gia phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức góp ý kiến về Dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Ngày 24/12/2004

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Trưởng ban chỉ đạo hiện đại hóa hải quan đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan về công tác cải cách hiện đại hóa.

Ngày 25 và 26/12/2004

Bộ Tài chính đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Kiểm tra viên lên Kiểm tra viên chính cho 262 cán bộ, công chức hải quan đang công tác tại cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 10/01/2005

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng gửi thư khen ngành Hải quan về thành tích thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2004. Năm 2004 toàn Ngành đã thu được 46.033 tỉ vượt chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao 33 tỉ.

- Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc thi chung kết phụ nữ tài năng thanh lịch lần thứ II.

Ngày 14/01/2005

Chủ tịch nước ký Quyết định số 69/2005/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Công nghệ thông tin - Thống kê Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26/01/2005

5 cán bộ Hải quan Việt Nam nhận bằng danh dự của tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Ngày 31/01/2005

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 10/2005/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Ngày 14/3/2005

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 32/2005/NĐ-CP quy định về quy chế cửa khẩu, biên giới, đất liền.

Ngày 22 và 24/3/2005

Hội thảo khoa học Lịch sử Hải quan Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Ngành và cán bộ hải quan qua các thời kỳ.

Ngày 25/5/2005

Quốc hội thông qua “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan” gồm 24 điều. Luật này đã giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt và định hướng phát triển lâu dài của Hải quan Việt Nam. Lần đầu tiên đã luật hóa khái niệm “lãnh thổ hải quan”; “quyền và trách nhiệm của các cơ quan Hải quan và các doanh nghiệp”; “hiện đại hóa hải quan”…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

Ngày 01/6/2005

Chủ tịch nước ký Quyết định số 538/2005/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về thành tích đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Từ ngày 6 đến ngày 08/6/2005

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 13 tại Bandar Seri Begawan - Thủ đô của Brunei Darussalam.

Ngày 16/6/2005

Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 79/2005/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 

 

Ngày 20/6/2005

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Từ ngày 26 đến ngày 29/6/2005

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng - Cao ủy Hải quan ASEM lần thứ 6 tại Scotland.

Từ ngày 01 đến 06/7/2005

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Hải quan Liên bang Nga.

Ngày 06/7/2005

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2222/QĐ-BTC về việc thành lập các Chi cục Hải quan điện tử thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Ngày 07/7/2005

Chủ tịch nước ký Quyết định số 732/2005/QĐ-CTN tặn thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho 12 tập thể và 18 cá nhân thuộc ngành Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19/7/2005

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ban hành quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 29/7/2005

-         Đại hội Điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ III diễn ra tại Hà Nội. tham dự Đại hội có 283 đại biểu, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của toàn Ngành. Đồng chí Trần Văn Tá, Thứ trưởng thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Đại hội.

-         Trong Quyết tâm thư gửi Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đại hội đã thể hiện quyết tâm của toàn Ngành sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Ngành theo phương châm “Thuận lợi - Tận tụy - Chính xác”, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Ngày 26/8/2005

Chủ tịch nước ký Quyết định số 955/2005/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1995 đến 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngày 31/8/2005

Sau hai năm tổ chức sưu tầm và biên soạn, Viện Nghiên cứu Hải quan và Viện Sử học Việt Nam đã hoàn thành đề án biên soạn Lịch sử Hải quan Việt Nam.

Cuốn sách “60 năm Hải quan Việt Nam” được in xong và chuyển đến bạn đọc trước ngày kỉ niệm 60 năm thành lập Ngành.

Ngày 08/9/2005

Tại Hội trường Ba Đình, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành. Tới dự có đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và Ngân sách Quốc hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Trần Văn Tá; Thứ trưởng Bộ Tài chính - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trương Chí Trung và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Tới dự còn có các đồng chí nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: Nguyễn Tài, Phan Văn Dĩnh, các đồng chí nguyên Phó Tổng cục trưởng, thân nhân các liệt sỹ và thương binh Hải quan, các cán bộ Hải quan về hưu…

Trước khi tiến hành lễ kỉ niệm, đoàn đại biểu ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn, lễ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Diễn thay mặt cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao và gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hải quan Việt Nam.

Đây là lần thứ hai, ngành Hải quan được vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.

Ngày 14/09/2005

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-TTg về việc "Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hiện đại hoá hải quan" vay vốn Ngân hàng Thế giới, với mục tiêu tổng quát của dự án:  hỗ trợ để cải cách và hiện đại hoá toàn diện cơ quan Hải quan nhằm đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu của Chính phủ liên quan đến tạo thuận lợi thương mại, phát triển đầu tư và du lịch tăng cường công tác thu thuế, bảo vệ cộng đồng, an ninh quốc gia và hỗ trợ Việt Nam gia nhập và thực hiện các cam kết của WTO (hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực). Dự án này được thực hiện trong thời gian 5 năm (từ 10/2005 đến 12/2010) với tổng nguồn vốn đầu tư là 1.217.166.585.570 VNĐ (tương đương 77.060.246 USD). Trong đó, vốn ODA vay Ngân hàng Thế giới là 66.901.400 USD, vốn đối ứng trong nước là 11.158.846 USD.

Ngày 15/9/2005

Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Từ ngày 19/9 đến 15/10/2005

Tại Hà Nội, khóa đào tạo về “Quản lý sự thay đổi và hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Hải quan” cho hơn 40 cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ tại cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương. Khóa đào tạo được tổ chức với nguồn kinh phí do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ. 

Từ ngày 03 đến 07/10/2005

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan  Lê Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn cán bộ Hải quan Việt Nam thăm và làm việc với Hải quan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác sẵn có giữa hải quan hai nước, thúc đẩy tiến trình chuẩn bị và triển khai đầy đủ Chương trình kiểm tra hải quan một lần trong khuôn khổ  hợp tác Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng, thống nhất phương thức hỗ trợ lẫn nhau giữa hải quan hai nước. Tiếp đó, đoàn Hải quan Việt Nam thăm và làm việc với Hải quan  Liên bang Myanmar. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Hải quan hai nước để mở ra quan hệ hợp tác giữa Hải quan hai nước, giúp tăng cường sự hợp tác thống nhất giữa các nước thành viên mới của ASEAN.

Từ ngày 07 - 09/11/2005

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cao cấp Hải quan Trung Quốc do Bộ trưởng Hải quan, Ủy viên TW Đảng Cộng sản Trung Quốc Mậu Tân Sinh làm trưởng đoàn.

Ngày 15/11/2005

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung làm việc với cán bộ chủ chốt cơ quan Tổng cục Hải quan nhằm chỉ đạo triển khai công việc sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi 65,9 triệu USD cho Dự án Hiện đại hoá Hải quan và Thủ tục hải quan điện tử ngày 11/11/2005

Từ ngày 01 đến ngày 02/12/2005

Hội nghị Hải quan biên giới giữa Việt Nam và Campuchia lần thứ nhất được tổ chức tại Phnompenh- Campuchia. Hải quan hai nước đã ký kết Biên bản Hội nghị trong đó cam kết hợp tác trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan và nỗ lực duy trì các cuộc họp định kỳ nhằm tăng cường trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác.

Ngày 08/12/2005

Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

Ngày 15/12/2005

- Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2005/NĐ-CP quy định chi tiết về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều VII Hiệp định chung về thuế quan và thương mại. Nghị định này thay thế Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2005/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Ngày 19/12/2005

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1951/2005/TCHQ-QĐ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1952/2005/TCHQ-QĐ về cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. 

Ngày 21/12/2005

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo nhằm chuẩn bị cho Bộ Tài chính phê duyệt thẩm định tính khả thi của dự án Hiện đại hoá Hải quan. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, ông Klaus Rohland.

Ngày 01/01/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành.

Ngày 01/02/2006

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 800/CT-TCHQ về việc tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành quán triệt đến từng cán bộ công chức về vị trí, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác kiểm tra sau thông quan trong tình hình mới và là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành năm 2006 và những năm tiếp theo. Chỉ thị cũng nêu rõ các bước tiếp theo để tiến tới căn bản chuyển kiểm tra hải quan từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Ngày 17/02/2006

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 330/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành Hải quan”.

Ngày 02/3/2006

 Tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định tín dụng và các văn kiện pháp lý liên quan Dự án Hiện đại hóa hải quan giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Tham dự lễ ký kết, có đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng đại diện Bộ Tài Chính và Tổng cục Hải quan. Dự án Hiện đại hóa Hải quan được cung cấp khoản tín dụng ưu đãi 65,9 triệu USD.

Ngày 03/3/2006

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất về công tác kiểm tra sau thông quan để tìm giải pháp về đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan. Hội nghị do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, trưởng phòng kiểm tra sau thông quan, trưởng phòng nghiệp vụ và chi cục trưởng một số chi cục hải quan lớn trong toàn ngành và toàn thể cán bộ, công chức Cục kiểm tra sau thông quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 03/4/2006

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 640/Q Đ-TCHQ về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định  733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 19/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Quyết định 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các văn bản hướng dẫn trước đây của Tổng cục Hải quan về tham vấn trị giá tính thuế.

Ngày 08/5/2006

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in, phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh, xuất xảnh.

Ngày 15/5/2006

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 874/2006/QĐ-TCHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại. Quyết định này thay thế Quyết định số 1951/2005/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

Ngày 25/5/2006

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 927/QĐ-TCHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu và các biểu mẫu kèm theo.

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 928/QĐ-TCHQ về Quy trình  thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 929/QĐ-TCHQ về Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ngày 6/6/2006

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/2006/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục Kiểm tra sau thông quan có chức năng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Hải quan thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan; trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan. Cơ cấu tổ chức của Cục có sự thay đổi, từ 04 phòng lên 07 phòng, trong đó có một phòng nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan phía Nam.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Ngày 6 đến ngày 8/6/2006

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh dẫn đầu đoàn Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 15 tại Siêm Riệp- Campuchia.

Ngày 26/6/2006

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thay cho Phòng Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Ngày 04/7/2006

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngày 10/7/2006

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc đối thoại giữa  Hải quan với doanh nghiệp khu vực phía Bắc.

 Ngày 12/7/2006

 Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc đối thoại giữa Hải quan với doanh nghiệp khu vực phía Nam tại thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 28/7/2006

Bộ Tài chính ký Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung tên, mã số, mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành.

Ngày 28/8/2006

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1840/QĐ-TCHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với tầu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh .

Ngày 29/8/2006

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2652/QĐ-TCHQ về Quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh TNT đường bộ.

Từ ngày 30/8 đến ngày 01/9/2006

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị chuyên đề kiểm tra sau thông quan lần thứ 2. Hội nghị do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì. Hội nghị đề ra nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan.

Ngày 12/9/2006

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

Ngày 16/10/2006

Thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào về phối hợp chống thất thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước được ký tại Hà Nội.

 Ngày 7/11/2006

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Ngày 18/12/2006

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 21/12/2006

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2652/QĐ-TCHQ quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh (TNT) đường bộ.

Ngày 6/01/2007

Chủ tịch nước ký Quyết định số 20/2007/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001- 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 15/01/2007

Đoàn cấp cao Hải quan Campuchia do ngài Pen Siman - thành viên Chính phủ Hoàng gia phụ trách Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu dẫn đầu cùng 8 thành viên thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng đã tiếp và hội đàm với Đoàn cấp cao Hải quan Campuchia. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia.

Ngày 16/01/2007

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tổng kết một năm thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử theo Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Thuỷ sản, Bộ Bưu chính-Viễn thông, Tổng cục Hải quan và một số doanh nghiệp.

Ngày 29/01/2007

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Hạnh Thu và Trưởng đại diện thường trú JICA tại Việt Nam Hiroaki Nakagawa đã ký kết Biên bản thảo luận giữa cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và các cơ quan chức năng có liên quan của Chính phủ Việt Nam về hợp tác kỹ thuật với Nhật Bản cho Dự án hợp tác khu vực về quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan ở khu vực sông Mê kông.

Ngày 01/3/2007

Đã diễn ra Lễ trao tặng thiết bị kiểm tra của Bộ Ngoại giao Mỹ cho Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong khuôn khổ chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Chính phủ Mỹ. Tham dự buổi lễ có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Marine,  Đại tá Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Bùi Song Nhâm.

Ngày 15/3/2007

Cán bộ công chức Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện và thu giữ 14,8 kg sừng tê giác trắng do bà Nguyễn Thị Châu Minh mang hộ chiếu ngoại giao, vận chuyển trái phép từ Nam Phi về Việt Nam.

 

Ngày 16/3/2007

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích tính thuế, thống kê đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Nghị định này thay thế Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005.

Ngày 20/03/2007

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC về việc thành lập Đội kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Từ ngày 27 - 29/3/2007

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng tiếp và làm việc với đoàn Hải quan Nhật Bản do Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của Hải quan Nhật Bản Masakazu Sakaguchi dẫn đầu. Hai bên đã cùng thảo luận những vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Hải quan song phương Việt - Nhật: Chính phủ và Hải quan Nhật Bản cam kết viện trợ trang thiết bị tiên tiến hiện đại, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên cao cấp, trợ cấp kinh phí thực hiện các dự án nhằm từng bước hiện đại hóa cho Hải quan Việt Nam.

Ngày 27/3/2007

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-BTC về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai cơ chế một cửa do Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Văn Tá làm trưởng ban. Thành viên của Ban là trưởng một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ  nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế một cửa phục vụ các cam kết hội nhập khu vực và thực hiện cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo của Bộ Tài chính có nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ phân loại các công việc nhằm tạo ra thay đổi trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, cơ quan, tổ chức; hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện Quyết định này.

Ngày 29/3/2007

Tại Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Hạnh Thu tiếp và làm việc với ông Gregory M. Walters - Giám đốc khu vực Châu Á của cơ quan phát triển thương mại Hoa kỳ (USTDA) bàn về khả năng phát triển, hoàn thiện, mở rộng, kết thúc dự án “Thông quan hàng chuyển phát nhanh” (E - Manifest) phục vụ tuần lễ cấp cao APEC mà USTDA đã tài trợ cho Hải quan Việt Nam do nhà thầu Unisys thực hiện.

Ngày 30/3/2007

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-TCHQ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai cơ chế một cửa của Tổng cục Hải quan do Phó Tổng cục trưởng Đặng Hạnh Thu làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam nói chung và của Hải quan Việt Nam nói riêng trong khuôn khổ các diễn đàn hợp tác quốc tế về việc xây dựng và thưc hiện cơ chế một cửa.

Ngày 17/4/2007

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-BTC về việc kiện toàn tổ chức và đổi tên Ban Điều hành việc triển khai hiện đại hoá Hải quan thành Ban Cải cách, hiện đại hoá Hải quan.

Ngày 17 - 19/4/2007

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An ninh hạt nhân Quốc gia (NISA) Hoa Kỳ tổ chức “Hội thảo nhận diện hàng hoá” thuộc chương trình kiểm soát xuất khẩu do Chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam.Tham dự hội thảo là các cán bộ chuyên môn trong ngành Hải quan, Cục Hàng hải và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Mục đích của hội thảo đào tạo là nhằm ngăn chặn các nguy cơ phổ biến các loại vũ khí huỷ diệt như vũ khí hạt nhân, tên lửa, vũ khí sinh học…

Ngày 28 - 29/4/2007

Tại Tây Ninh đã diễn ra Hội thao Hải quan các tỉnh thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ gồm 8 đơn vị: Cục Hải quan Tây Ninh; Cục Hải quan Long An; Cục Hải quan Bình Dương; Cục Hải quan Bình Phước; Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu; Cục Hải quan Đắc Lắk; Cục Hải quan Đồng Nai. Tham dự Hội thao có 205 lượt vận động viên tham gia với 4 môn thi đấu là bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng.

Ngày 08/5/2007

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo về Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hàng hoá xuất nhập khẩu” nhằm đáp ứng các nhu cầu khai thác thông tin phục vụ công tác điều hành, ra quyết định cho những đối tượng sử dụng trong và ngoài ngành Hải quan. Mục tiêu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về hàng hoá XNK là sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin xuất nhập khẩu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách, tạo điều kiện chủ động hội nhập với nền kinh tế thế giới; cung cấp thông tin về thị trường thế giới và trong nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; đưa ra các dự báo về hàng hoá xuất nhập khẩu …

Ngày 11/5/2007

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 854/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan. Để triển khai quy trình mới, Tổng cục Hải quan đã thành lập bộ phận mới là “Phòng giao dịch một cửa” do Văn phòng Tổng cục làm đầu mối chủ trì với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc cơ quan Tổng cục để giải quyết các vấn đề trong phạm vi công việc, chuyên môn của đơn vị mình.

Ngày 10 - 11/5/2007

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị về công tác trị giá tính thuế nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện xác định trị giá hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và triển khai tốt các quy định của Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 31/5/2007

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 90/2007/NĐ-CP quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, nhằm thực hiện nội dung cam kết trong khuôn khổ WTO (thương nhân nước ngoài có quyền xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam).

Sáng ngày 16/6/2007

Tại Học viện Tài chính đã diễn ra Lễ tiếp nhận 20 bộ máy tính kèm phần mềm quản lý hải quan do Tổng cục Hải quan trao tặng cho Học viện Tài chính. Tới dự buổi lễ, về phía Tổng cục Hải quan có Phó Tổng cục trưởng Đặng Văn Tạo, về phía Học viện Tài chính có Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Học viện  Đoàn Xuân Tiên. Số máy tính mà Tổng cục Hải quan trao tặng được Học viện Tài chính bố trí lắp đặt tại một phòng máy riêng và giao cho Khoa Thuế và Hải quan kết hợp với Trung tâm thư viện quản lý.

Ngày 19/6/2007

Tổng cục Hải quan tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề án “xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về hàng hóa xuất nhập khẩu” do Phó Tổng cục trưởng Đặng Hạnh Thu làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu Đề án và thông qua kế hoạch vận hành Đề án.

Ngày 22/6/2007

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2007 và bãi bỏ Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Ngày 28/6/2007

Chủ tịch nước ký Quyết định số 594/2007/QĐ-CTN về việc tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh -Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc  trong lao động sáng tạo từ năm 1997 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 29/6/2007

Tại Brussels- Bỉ, Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính Việt Nam và Cục Ngân khố và Hải quan Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống buôn lậu và các vi phạm hải quan qua biên giới.

Ngày 10/7/2007

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan”. Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Tổng thư ký Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Gia Túc và đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Mục đích của hội nghị nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp nhằm chia sẻ thông tin giữa đôi bên; nắm bắt kịp thời những thông tin phản hồi và giải quyết những vướng mắc, khó khăn về thủ tục hải quan của cộng đồng doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, môi trường hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; phổ biến pháp luật tới doanh nghiệp. Sau hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Hải quan tiếp tục gặp mặt doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/7/2007.

Sáng ngày 17/7/2007

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên chủ chốt phục vụ tiến trình hiện đại hóa Hải quan Việt Nam giai đoạn 2004 - 2007” và trao giấy chứng nhận cho 31 giảng viên chủ chốt. Tham dự buổi Lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, các chuyên gia Nhật Bản, thành viên các nhóm làm việc và đại diện các đơn vị cơ quan Tổng cục.

Từ ngày 17/7 đến ngày 20/7/2007

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị chuyên đề kiểm tra sau thông quan lần thứ 3 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 08/8/2007

Tại cơ quan Tổng cục Hải quan đã diễn ra hoạt động hiến máu nhân đạo lần thứ hai do Công đoàn cơ quan Tổng cục tổ chức. Hoạt động này đã được đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Tổng cục tình nguyện tham gia. 

Ngày 16/10/2007

Bộ trưởng Tài chính đã có Quyết định số 3369/QĐ-BTC về việc chuyển các Ban quản lý các dự án quốc tế hỗ trợ cải cách, hiện đại hoá hải quan vào Ban Cải cách, Hiện đại hoá Hải quan. Theo quyết định trên, các đơn vị được chuyển vào Ban Cải cách, hiện đại hóa Hải quan bao gồm: Ban Quản lý Dự án hiện đại hóa Hải quan sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý Dự án Tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên cao cấp phục vụ tiến trình hiện đại hoá hành chính giai đoạn 2004 - 2007 và Ban Quản lý Dự án chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam giai đoạn II (Dự án ETV 2).

Từ ngày 29/10/2007 đến ngày  02/11/2007

Tại Hà Nội, Hải quan Việt Nam đã tổ chức hội thảo về quy tắc xuất xứ cho gần 70 cán bộ, công chức Hải quan trong toàn Ngành. Giảng viên chính tại hội thảo là ông Vaucher - Berrand, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) về thủ tục hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Ngày 01/11/2007

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Hải quan.

Từ ngày 02 đến ngày 16/11/2007

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dự Hội nghị Tổng cục trưởng/Cao ủy Hải quan ASEM lần thứ 7 tổ chức tại Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm thúc đẩy các dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Hải quan Việt Nam và tăng cường hợp tác hải quan song phương.

Ngày 07/11/2007

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo “Lập kế hoạch quản lý pháp luật” trong khuôn khổ dự án Hiện đại hóa Hải quan. Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Hạnh Thu, tư vấn quốc tế khuôn khổ pháp lý Dự án Hiện đại hóa Hải quan ông A.G Mort, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành liên quan và các đơn vị trong ngành Hải quan.

Ngày 12/12/2007

Tổng cục Hải quan kết hợp với công ty Accenture - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp về quản lý và công nghệ hàng đầu thế giới tổ chức Hội thảo “Tầm nhìn Hải quan 2020”. Đến dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục cơ quan Tổng cục Hải quan và một số chuyên gia ngoài ngành. Hội thảo “Tầm nhìn Hải quan đến 2020” này giúp Hải quan Việt Nam có cái nhìn xa hơn, phát triển đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Ngày 20/12/2007

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ban hành kèm theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung tên, mã số, mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành.

Ngày 08/01/2008

Tổ chức Hải quan Thế giới đã lưu chiểu Văn kiện gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước Kyoto của Việt Nam. Nghị định thư sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam sau ba tháng kể từ ngày lưu chiểu Văn kiện gia nhập.

Ngày 24/01/2008

Chủ tịch nước ký Quyết định số 107/2007/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Hải quan Thừa Thiên Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2002- 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 25/01/2008

Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Hải quan thế giới (26/01/2008). Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Lal T. Muana  (nước hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch tổ chức Hải quan thế giới - phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương). Tại buổi lễ đã trao Bằng khen danh dự của WCO cho 10 cán bộ Hải quan Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp việc buôn bán ma túy và các chất gây nghiện.

Ngày 27/02/2008

Tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Hải quan Singapore và Hải quan Thụy Điển tổ chức Hội thảo “Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp”. Hội thảo được tổ chức với mục đích Hải quan Việt Nam cùng thảo luận với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam về xây dựng cơ chế đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ở Việt Nam và những điều chỉnh cần thiết ở cấp quốc gia. Hội thảo có sự tham gia của Lãnh đạo và chuyên gia của Hải quan Singapore và Hải quan Thụy Điển; đại diện Lãnh đạo của Tổng cục Hải quan và các đơn vị nghiệp vụ, đại diện của các bộ, ban, ngành liên quan và lãnh đạo của khoảng 60 doanh nghiệp.

Ngày 11/3/2008

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 636/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu  thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

Ngày 14/3/2008

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 456/QĐ-BTC phê duyệt “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2008 - 2010”.

- Tổng cục Hải quan được đánh giá là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính năm 2007 (ICT Index in Finance) lần đầu tiên được công bố vào quý I năm 2008.

Ngày 20/3/2008

Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ đón nhận Giấy chứng nhận ISO 9001:2000 theo Quyết định số 165/QĐ-TCĐ ngày 20/02/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đây là sự ghi nhận quan trọng những cố gắng và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/3/2006.    

Từ ngày 27- 28/3/2008

Tổng cục Hải quan tổ chức Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập lực lượng kiểm tra sau thông quan. Dự lễ kỷ niệm có đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, công chức Cục Kiểm tra sau thông quan và các Chi cục Kiểm tra sau thông quan.          

Ngày 02/4/2008

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBHTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, nhằm điều chỉnh mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực. Theo quy định mới của Pháp lệnh này thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Hải quan có một số điểm mới căn bản như bổ sung thẩm quyền xử phạt và tăng mức phạt cho cán bộ, công chức hải quan. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/08/2008

Ngày 18/4/2008

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 1007/CT-TCHQ về việc tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế.

Từ ngày 21 đến ngày 26/4/2008

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn Hải quan Việt Nam sang thăm và làm việc tại Pháp, với mục đích thúc đẩy triển khai hiệp định khung về hợp tác song phương giữa Bộ Tài chính Việt Nam và ADETEF - cơ quan hợp tác phát triển Pháp và tăng cường hợp tác với Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Pháp. 

Ngày 07/5/2008

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Hải quan Việt - Hàn lần thứ 12 nhằm trao đổi về tình hình phát triển của hải quan hai nước, cũng như đánh giá kết quả hợp tác tương trợ của hai bên. Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan  Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Cao ủy Hải quan Hàn Quốc Hur Yong-Suk đã ký kết Biên bản làm việc. Đây là cơ sở để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững giữa hai cơ quan Hải quan hai nước.

Ngày 12/5/2008

Đội Kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đội kiểm soát chống buôn lậu Cục Hải quan Hải Phòng và Đội Kiểm soát chống buôn lậu Cục Hải quan Quảng Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác khám phá thành công chuyên án 408P, thu giữ hơn 8 tấn nhựa cần sa được làm thủ tục tạm nhập vào cảng Hải Phòng và tái xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh.

Ngày 21/5/2008

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này quy định việc xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Việc kiểm tra xác định trị giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư này thay thế phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Ngày 21/5/2008

Tại Tổng cục Hải quan Việt Nam đã diễn ra lễ tiếp nhận thiết bị kiểm soát xuất khẩu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hỗ trợ Bộ Tài chính. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Michael Michalak và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan . Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ. Các thiết bị nằm trong đợt hỗ trợ lần này nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan tại biên giới, bao gồm: 1 máy soi di động, 2 máy soi hành lý, 3 thiết bị phát hiện phóng xạ cầm tay, 30 thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân, 3 bộ dụng cụ phát hiện hàng cấm với tổng trị giá các thiết bị là 1,2 triệu USD.

 

Từ ngày 02 - 03/6/2008

Tổng cục Hải quan phối hợp với tập đoàn Cotecna (Thụy Sĩ) tổ chức hội thảo tư vấn sử dụng máy soi container và phần mềm quản lý rủi ro. Tham dự hội thảo có đại diện của các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố những nơi dự kiến sẽ triển khai lắp đặt các hệ thống máy soi container. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Hạnh Thu cùng với Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn Cotecna đã chủ trì hội thảo. Ngoài lĩnh vực tư vấn sử dụng máy soi container, tập đoàn Cotecna cũng phát triển một loạt các giải pháp phần mềm phục vụ kiểm soát an ninh biên giới, trong đó đáng chú ý là hệ thống quản lý rủi ro (CRMS).

Ngày 04/6/2008

Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 2 kg chất ma tuý tổng hợp do đối tượng Wang Li Bin, quốc tịch Trung Quốc sinh năm 1964 vận chuyển từ Đông Hưng Trung Quốc sang thị xã Móng Cái - Quảng Ninh để tiêu thụ. Theo Hải quan Quảng Ninh, đây là vụ ma tuý tổng hợp lớn nhất tính đến thời điểm bị bắt giữ tại Quảng Ninh.

Từ ngày 02 đến ngày 14/6/2008

Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đi khảo sát hiện đại hóa Hải quan tại Hoa Kỳ. Chuyến đi nằm trong khuôn khổ hợp tác hải quan Hoa Kỳ - ASEAN. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ mời người đứng đầu Hải quan Việt Nam tham gia khảo sát cùng với Hải quan các nước Malaysia, Indonesia và Philipines - là các quốc gia phát triển trong khu vực. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam đã gặp gỡ và trao đổi với Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ về định hướng hợp tác giữa hai cơ quan Hải quan hai nước theo hướng Hải quan Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa hai ngành và trong kế hoạch hỗ trợ chống khủng bố thông qua các chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ.

Ngày 12/6/2008

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra. Một số nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại, điều kiện bồi thường, trình tự, nguyên tắc bồi thường được quy định cụ thể tại Thông tư này.

Từ ngày 12 đến ngày 16/6/2008

Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Hải quan Cuba. Hai bên đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về bước phát triển mới đây của Hải quan mỗi nước liên quan đến các lĩnh vực như: hiện đại hóa hải quan, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hải quan, đấu tranh chống gian lận thương mại và buôn lậu, chống buôn bán ma túy và khủng bố, huấn luyện chó nghiệp vụ, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hải quan hai nước.

Ngày 30/6/2008

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký ban hành Chỉ thị số 1461/CT-TCHQ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức Hải quan.

        Ngày 04/07/2008

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC về việc Ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật về hải quan; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các đối tượng không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Từ ngày 08 - 10/7/2008

Tại thành phố Lạng Sơn diễn ra Hội nghị Hải quan biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 nhằm thông báo cho nhau những bước phát triển mới của Hải quan mỗi nước và kết quả hợp tác trong thời gian qua. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực trao đổi thông tin và phối hợp các hoạt động điều tra chống buôn lậu theo quy định tại Thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Ngày 09/7/2008

Tại Hà Nội, diễn ra buổi đối thoại giữa Hải quan Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Korcham, Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và đại diện của Tổng cục Hải quan Hàn Quốc. Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra những thắc mắc và băn khoăn còn tồn tại trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Phía Việt Nam đã có bản trình bày rất chi tiết về Hiệp định FTA (Hiệp định Thương mại tự do) và các chương trình có liên quan, nhấn mạnh những điều kiện mà doanh nghiệp Hàn Quốc cần đáp ứng để được hưởng thuế suất ưu đãi. Các ý kiến của doanh nghiệp đều được đại diện cơ quan hải quan giải đáp kịp thời, một số câu hỏi sẽ được trả lời bằng văn bản đến doanh nghiệp.

Ngày 15/7/2008

Bộ Tài chính ra Quyết định số 1544/QĐ-BTC ban hành quy chế quản lý và sử dụng phí, lệ phí hải quan.

 

 

Từ ngày 29 đến ngày 30/7/2008

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức lớp học về khai hải quan điện tử và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về một số điều trong Luật Hải quan. Tham dự lớp học có gần 200 học viên đến từ hơn 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ tại Hà Nội.  

Ngày 01/8/2008

Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động. Theo đó, chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động sẽ được áp dụng đối với các mặt hàng như: rau, củ, quả, cà phê, chè và các loại gia vị, mỡ và dầu động vật hoặc thực vật, các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác.

Ngày 04/8/2008

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ về quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 và các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Hải quan về kiểm tra, tham vấn trị giá tính thuế.

Ngày 21/8/2008

Tại thành phố Đà Nẵng, Hội thao Hải quan các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VIII được tổ chức. Tham dự hội thao có đại diện Lãnh đạo và vận động viên tham gia thi đấu của 12 đơn vị gồm: 10 Cục Hải quan là  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Gia Lai - Kom Tum, Đắc Lắc và 2 đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan là Hải đội II và Trung tâm Phân tích phân loại Hàng hoá XNK miền Trung. Hội thao có hơn 300 vận động viên thi đấu ở 7 môn: Bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, kéo co và tennis.

Ngày 28/8/2008

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 22/7/2004 lấy ngày 28/8 hàng năm là “Ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước”, đây là lần đầu tiên ngành Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh công lao đóng góp của lực lượng cán bộ công chức, nhân viên làm công tác văn phòng tại các đơn vị trong cơ quan Tổng cục Hải quan nói riêng và toàn Ngành Hải quan nói chung. Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đặng Văn Tạo - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đại diện lực lượng cán bộ làm công tác văn phòng tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và toàn thể cán bộ công chức, nhân viên Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Ngày 10/9/2008

Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Hải quan (10/9/1945 - 10/9/2008). Đây là dịp để toàn ngành ôn lại chặng đường đã qua và phát huy sức mạnh truyền thống để tiếp tục vươn tới tầm cao mới. Cũng tại lễ kỷ niệm, Hội cựu chiến binh cơ quan Tổng cục Hải quan đã chính thức ra mắt, có 90 cựu chiến binh được kết nạp.

Ngày 12/9/2008

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1799/QĐ-TCHQ về việc tặng giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho ông Nakagawa Hiroaki - Trưởng Đại diện thường trú Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Hải quan Việt Nam.

Ngày 25/9/2008

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho Cục Hải quan Quảng Nam vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 14/10/2008

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng tiếp và làm việc với đoàn Hải quan Chi Lê do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Chi Lê đẫn đầu. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Hải quan Chi Lê đến Việt Nam. Lãnh đạo Hải quan hai nước đã trao đổi thông tin về những bước phát triển mới đây của Hải quan mỗi bên và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm.

Ngày 15/10/2008

Tại cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức “Hội nghị tổng kết 10 năm Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Hải quan”. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Đức Minh, chủ tịch Công đoàn, Phó Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài chính, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Tài chính và Tổng cục Hải quan. Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Vì sự tiến bộ của người phụ nữ” ngành Hải quan đã vinh dự được tặng Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bằng khen của Bộ Tài chính.

Ngày 15/10/2008

Tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Công hàm trao đổi giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án tăng cường kiểm tra hải quan tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh. Chính phủ Nhật Bản trang bị máy soi container cho Hải quan Việt Nam. Đây là nội dung giai đoạn 1 của Dự án viện trợ không hoàn lại “Tăng cường năng lực kiểm tra kiểm soát hải quan tại các cảng biển chính của Việt Nam”. Theo dự án này, Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ cho Tổng cục Hải quan 02 hệ thống máy soi container và được lắp đặt tại cảng Cát Lái - thành phố Hồ Chí Minh và cảng Hải Phòng.

Ngày 29/10/2008

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 93/2008/QĐ- BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 2652/QĐ-TCHQ ngày 21/12/2006 của Tổng cục Hải quan quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh (TNT) đường bộ.

Ngày 06/11/2008

Hội đàm hợp tác lần thứ 2 giữa Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng với Hải quan Côn Minh - Trung Quốc được tổ chức tại Lào Cai. Hội đàm dựa trên nguyên tắc của các “Thỏa thuận về hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc”, được tổ chức luân phiên mỗi năm 1 lần.

Ngày 14/11/2008

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu  kí kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan. Mục tiêu tổng quát của Thỏa thuận hợp tác này là nắm bắt nhanh và xử lý khoa học, cung cấp và trao đổi kịp thời thông tin diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu, phục vụ cho việc chỉ đạo quản lý điều hành của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và thương mại. Tổng cục Hải quan đã chỉ định Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Bộ Công thương chỉ định Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại cùng xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hành động này, cụ thể hóa nội dung, tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ trong hợp tác giữa hai bên trong từng năm.

Ngày 17/11/2008

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2550/ QĐ-BTC phê duyệt thiết kế kỹ thuật 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị trong ngành Hải quan với  tổng dự toán hơn 54 tỷ đồng. Hệ thống camera giám sát sẽ hỗ trợ cho công tác chỉ huy, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động trong khu vực giám sát của đơn vị Hải quan quản lý. Theo Quyết định này, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được lắp đặt 1 hệ thống (80 camera), Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh 1 hệ thống (16 camera), Cục Hải quan tỉnh Lào Cai 1 hệ thống (15 camera), Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 1 hệ thống (13 camera), Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 1 hệ thống (36 camera), Cục Hải quan Tây Ninh 1 hệ thống (10 camera), Cục Hải quan tỉnh Bình Dương 2 hệ thống (39 camera), Cục Hải quan Đồng Nai 4 hệ thống (48 camera). Các camera được thiết kế sử dụng công nghệ camera mạng IP. Riêng đối với camera giám sát lắp đặt tại chi cục Hải quan của khẩu Quốc tế Cầu Treo - Hải quan Hà Tĩnh sử dụng công nghệ camera Analog.  

 

 

Ngày 18/11/2008

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tiếp và làm việc với đoàn của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ do bà Eleanor Helarned, Phó Giám đốc Chương trình Bảo vệ tuyến hai, Cục An ninh hạt nhân Quốc gia làm Trưởng đoàn vào khảo sát về sáng kiến Megaports (cảng lớn) tại Việt Nam. Mục đích của đoàn khảo sát lần này là tìm hiểu năng lực cảng, trao đổi thông tin chi tiết và đánh giá khả năng hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến này với một số cơ quan của Việt Nam. Phía Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam xem xét và triển khai sáng kiến Megaports tại hai cảng biển lớn tại Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh do đây là hai cảng biển có lưu lượng xuất nhập khẩu lớn nhất trong cả nước.

Ngày 19/11/2008

Tại Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Thủ tục hải quan và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong môi trường doanh nghiệp” trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010” do Chính phủ giao cho VCCI chủ trì thực hiện. Tham dự có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và gần 100 doanh nghiệp hoạt động XNK tại Quảng Ninh. Hội thảo nhằm tuyên truyền về thủ tục hải quan điện tử và giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp về những lợi ích mà doanh nghiệp thu được khi tham gia hải quan điện tử.   

Ngày 25/11/2008

Tại Hà Nội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bêlarut ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 27/11/2008

- Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ  khác thuộc phạm vụ quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu.

Ngày 28/11/2008

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2689/QĐ-BTC điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Hạnh Thu- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

 

Ngày 01/12/2008

Tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại được tổ chức. 

Ngày 04/12/2008

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2728/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cẩn - Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Bộ Tài chính ban hành THông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Ngày 15/12/2008

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Chỉ thị số 04/2008/CT-BTC yêu cầu Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình cải cách, hiện đại hóa hải quan với mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngày 19/12/2008

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị Vụ, Cục và các cán bộ, công chức làm công tác phân tích phân loại tại 3 Trung tâm PTPL miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tại buổi lễ, Bộ Tài chính cũng công bố các quyết định khen thưởng bao gồm Huân chương lao động hạng Ba cho Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu miền Bắc; bằng khen của Bộ Tài chính cho 3 tập thể gồm Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu miền Trung, miền Nam và Phòng Hành chính Tài vụ - Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu Miền Bắc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Từ ngày 22 đến ngày 27/12/2008

Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hải quan hai nước tiến hành hội đàm và ký Biên bản làm việc ghi nhận những nội dung về tăng cường hợp tác hỗ trợ thực thi pháp luật hải quan, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, thúc đẩy tiến trình đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại trong khuôn khổ “Thỏa thuận về hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau giữa Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Hải quan nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” và “Thỏa thuận về hợp tác chống buôn lậu giữa Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Hải quan nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”.

 

Ngày 05/01/2009

Tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp khu vực phía Bắc nhằm tháo gỡ các vướng mắc về thuế-hải quan. Tham dự có đại diện của 400 doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Ngày 06/01/2009

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 187/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2010" và Sơ kết thực hiện Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 17/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống  ma tuý của ngành Hải quan". Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, và cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát ma tuý của ngành Hải quan.

Ngày 08/01/2009 

- Tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hỗ trợ hành chính giữa Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Pháp với Tổng cục Hải quan Việt Nam. Theo đó, cơ quan Hải quan hai nước thỏa thuận hỗ trợ trực tiếp lẫn nhau nhằm phòng ngừa, truy tìm và phát hiện, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và hai bên cũng sẽ tiến hành gặp gỡ thường niên để rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận.

- Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cự tại thôn 6 xã Duy Nghĩa, huyện Tứ Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mẹ Nguyễn Thị Cự  có 4 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tham dự có lãnh đạo xã Duy Nghĩa và lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.  

Ngày 12/01/2009 

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 12/01/2009, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng kích hoạt trang thông tin điện tử Hải quan (Website Hải quan) phiên bản mới, đưa Website phiên bản mới vào hoạt động chính thức. Website Hải quan phiên bản mới được nâng cấp thành cổng thông tin điện tử, đổi mới về cả công nghệ lẫn nội dung, đồng thời mang hướng dịch vụ rõ rệt hơn.

Ngày 14/01/2009

Tổng cục Hải quan có buổi làm việc với đại diện Cục hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Vụ Vận tải - Bộ giao thông vận tải nhằm thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6115/ VPCP-KTTH ngày 17/9/2008 về việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hành chính nhà nước về hải quan, trong đó có quy định các hãng tàu vận tải và các hãng hàng phải gửi trước bản lược khai hàng hóa manifest trước khi tàu về cảng, máy bay hạ cánh. Tại buổi làm việc các cơ quan đều ủng hộ việc triển khai quy định này.

Ngày 16/01/2009

Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hải quan thế giới (26/01). Nhân dịp này, 10 cán bộ Hải quan Việt Nam đã được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) trao Bằng khen danh dự về thành tích trong hoạt động hải quan và môi trường. Tới dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Tham tán kinh tế nước Cộng hòa Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam Kim Kyung Han (nước hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Tổ chức Hải quan Thế giới phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng.

Ngày 19/01/2009

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 160/CT-TCHQ về tăng cường công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, chống phiền hà, tiêu cực trong hoạt động xuất nhập khẩu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Từ ngày 09 đến ngày 17/02/2009

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc năm 2009 của Hải quan ASEAN, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, các Nhóm làm việc về các vấn đề kỹ thuật và pháp lý của ASEAN tổ chức Hội nghị về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) tại Đà Lạt, Việt Nam.

Ngày 17/02/2009

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế. Khi Quyết định này có hiệu lực, người nhập cảnh sẽ không được mua hàng miễn thuế như quy định trước đây. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009, bãi bỏ Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 và Quyết định số 2006/2003/QĐ-TTg ngày 07/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/02/2009

Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2009/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Ngày 06/3/2009

Lực lượng kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực II phát hiện một số lượng lớn sừng ngà voi (nguyên chiếc và sừng cắt rời), thuộc loài voi châu Phi, số lượng 993 chiếc, khối lượng tịnh của ngà voi là 5.646,7 kg.

Ngày 09/3/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan; Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006; Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phí, lệ phí hải quan.

Ngày 13/3/2009

Tại Viên Chăn- Lào diễn ra Lễ ký kết Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 14/3/2009

Tại hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng thay mặt Tổng cục Hải quan đón nhận giải thưởng  Cơ quan nhà nước trung ương ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhấtnăm 2008. Giải thưởng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Awards) do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2008. Giải thưởng là sự ghi nhận của xã hội đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin  trong ngành Hải quan, thể hiện nỗ lực chuyển cơ quan công quyền trở thành cơ quan quản lý cung cấp các dịch vụ thuận lợi và thân thiện với người dùng.

Ngày 25/3/2009

Tại Hà Nội, diễn ra lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Tổng cục Hải quan về “Chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi về thủ tục hải quan”.

Ngày 26/3/2009

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã tổ chức kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Cục và 22 năm truyền thống tin học Hải quan. Dự lễ kỷ niệm có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục.  

Ngày 27/3/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Ngày 28/3/2009

Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu miền Trung tổ chức Kỷ niệm 5 năm thành lập; khánh thành trụ sở làm việc và phòng thí nghiệm mới. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 31/3/2009

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận Huận chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 đơn vị trực thuộc là Đội kiểm soát Hải quan và Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo.

Ngày 02/4/2009

Lễ ký kết Thỏa thuận khung hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước - Ngân hàng Công thương Việt nam (Vietinbank) và Tổng cục Hải quan diễn ra tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, ba bên sẽ tổ chức xây dựng quy trình, kết nối thông tin để phối hợp triển khai thực hiện ủy quyền thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Tham dự Lễ ký kết có Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Phạm Huy Hùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam Phạm Xuân Lập; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngày 03/4/2009

Tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Ông Konya Ken Nichi, Trưởng đoàn nghiên cứu của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) đã ký kết Biên bản làm việc về Dự án máy soi container tại Hải phòng. Dự án viện trợ máy soi Container cho Hải quan Việt Nam của Chính phủ Nhật bản thông qua JICA là khoản viện trợ không hoàn lại thuộc Dự án tăng cường kiểm tra của Hải quan Việt Nam.

Ngày 03/4/2009

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử năm 2009. Theo quyết định này, trong năm 2009 Tổng cục Hải quan sẽ tập trung nghiên cứu và hoàn thiện lộ trình đề ra đối với các nhóm việc như cơ sở pháp; quản lý rủi ro; tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin; đào tạo và tuyên truyền; vận hành thử nghiệm và triển khai chính thức.

Ngày 07/4/2009

 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu

Ngày 08/4/2009

- Tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo đối thoại về các chính sách thuế, hải quan mới với doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ quán Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai hội thảo đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc được tổ chức theo chủ trương của Bộ Tài chính.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và đại diện các bộ ngành có liên quan đã có buổi tọa đàm với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về các biện pháp đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu.

Ngày 10/4/2009

- Tại Đồng Nai, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị triển khai thủ tục hải quan điện tử với sự tham gia của 7 Cục Hải quan tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, một số Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các nhà cung cấp phần mềm.

- Tại Đà Lạt, Chi cục Hải quan Đà Lạt - Cục Hải quan Đắc Lắc tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác của đơn vị trong những năm qua.

  Ngày 13/4/2009

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 759/QĐ-TCHQ về việc thành lập tổ công tác giữa Tổng cục Hải quan - Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) để triển khai các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ đối tượng sử dụng xe ô tô được miễn thuế nghi vấn sử dụng sai mục đích.

Ngày 14/4/2009

Bộ trưởng Bộ Tài chính Quyết định số 756/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 15/4/2009

  Tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức Đại  hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2009-2013). Đại hội đã bầu 15 đoàn viên ưu tú vào Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ mới.    

Ngày 20/4/2009

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 63/2009/QĐ- TTg về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009-2010.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 817/QĐ-TCHQ  ban hành Quy chế sử dụng máy soi X-quang kiểm tra phát hiện ma túy giấu trên người của ngành Hải quan. Trong quy chế này, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý chỉ những công chức hải quan đã được đào tạo sử dụng, đang thực hiện nhiệm vụ mới được sử dụng máy soi X - quang.

Ngày 21/5/2009

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1125/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Dương Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 22/4/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2009/TT-BTC hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào

Ngày 22/5/2009

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành lần đầu tiên tập huấn Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 hướng dẫn về thủ tục Hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tham dự Hội nghị hơn 1000 cán bộ chủ chốt trong ngành Hải quan, tại 32 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và một điểm cầu tại Hà Nội. Ước tính, hội nghị trực tuyến lần này giúp Tổng cục Hải quan tiết kiệm được hơn một nửa chi phí so với hình thức tổ chức tập trung truyền thống.

Ngày 28/5/2009

Tại Hà Nội, 04 cán bộ hưu trí ngành Hải quan (trong tổng số 50 cán bộ hưu trí ngành Tài chính) được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bậc cao đợt 2 năm 2009. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tới dự và trao tặng các danh hiệu cao quý:

- Đồng chí Nguyễn Tài (bí danh Tư Trọng), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội khóa VIII, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Vũ Tá Ngọc (tức Vũ Xuân Hồng) cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

- Đồng chí Nguyễn Đức Tuyến, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Trung ương (Tổng cục Hải quan), được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

- Đồng chí Hồ Văn Cách, nguyên Phó cục trưởng cục Hải quan Trung ương (Tổng cục Hải quan), được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 01/6/2009

 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1099/QĐ-TCHQ về việc Ban hành quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành hải quan.

Ngày 02/6/2009

- Tại Phnom Penh - Campuchia diễn ra lễ  ký Thỏa thuận về triển khai bước một kiểm tra "một cửa, một điểm dừng" tại cặp cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam) - Ba Vet (Campuchia). Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Hải quan Campuchia, thành viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia Pen Siman.

- Bộ Tài chính ra Quyết định số 1372/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng cục Hải Quan phối hợp với nhà thầu Tổng Công ty cổ phần VINACONEX tổ chức lễ khởi công xây dựng gói thầu số 1:  Nhà làm việc chính và các hạng mục phụ trợ công trình Trụ sở làm việc Tổng cục Hải Quan.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty cổ phần VINACONEX, đơn vị thi công chính là Công ty cổ phần VIMECO (VMC) và Công ty cổ phần xây dựng số 2 - VINACONEX 2. Tổng giá trị gói thầu hơn 241 tỷ đồng, dự kiến tiến độ thi công là 603 ngày. Địa điểm xây dựng tại Lô E3 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, quy mô dự án gồm khối 1 khối nhà 18 tầng, hai tầng hầm. Khối nhà hội họp cao 02 tầng và 01 tầng hầm.

Ngày 03/6/2009

- Bộ Công thương ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BCT quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2009.

- Ngày 03/6/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ về việc ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về Hải quan.

Ngày 04/6/2009

Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Bộ, Ngành, địa phương phía Nam tổ chức gặp mặt 16 cá nhân và đại diện điển hình trong phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Ngành Hải quan vinh dự có Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Huỳnh Thanh Bình được vinh danh gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng cùng với 16 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

 

Ngày 06/6/2009

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan  Nguyễn Văn Cẩn.

Ngày 09/6/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2009/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (thay thế Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT-BTM-TCHQ ngày 06/12/2001).

Từ ngày 9/6 đến ngày 11/6/2009

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu đoàn Hải quan Việt Nam tham dự Hội nghị Tổng cục Trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 18 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngày 11/6/2009

Việt Nam - Lào - Thái Lan tổ chức Lễ thông xe trên tuyến hành lang Đông Tây. Buổi lễ chính thức được tổ chức tại Savanakhet - Lào. Tham gia buổi lễ có các quan chức của Chính phủ, lãnh đạo cấp cao của các Bộ, ngành liên quan như: Giao thông, Hải quan, Biên phòng, các đại diện ngoại giao các đại sứ quán, văn phòng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại các nước liên quan. Về phía Hải quan Việt Nam, Phó Tổng  cục trưởng Hoàng Việt Cường tham dự buổi lễ tại Savanakhet. Lễ thông xe là một sự kiện đánh dấu việc bắt đầu triển khai thực hiện chế độ quá cảnh và tạm nhập Hải quan trong GMS. Trong thời gian đầu 3 nước Lào, Việt, Thái Lan là các nước thực hiện thí điểm, sau đó sẽ triển khai đầy đủ trong Tiểu vùng. Các doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được hưởng ưu đãi rất lớn trong việc áp dụng chế độ này. Dự kiến tại các cửa khẩu sẽ thành lập luồng ưu tiên (FAST TRACK) nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp được cấp phép vận tải quá cảnh trên tuyến.

Ngày 15/6/2009

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại thay thế Quyết định số 874/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2006.

Từ ngày 15 đến ngày 18/6/2009

 Đoàn Hải quan Lào do Cục trưởng Cục Hải quan Santiphab Phomvihane dẫn đầu sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Ngày 16/6/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/6/2009

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Từ ngày 19 đến ngày 29/6/2009

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan thường niên của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại Bruxelles- Bỉ, thăm và làm việc với Hải quan Italia.

Từ ngày 19 đến ngày 29/6/2009

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan thường niên của Tổ chức Hải quan Thế giới -WCO (tại Bruxelles- Bỉ), thăm và làm việc với Hải quan Italia (tại Italia).

Ngày 25/6/2009

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1279/TCHQ/QĐ ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

 Từ ngày 29 đến ngày 30/6/2009

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tham dự Hội nghị Tổng cục Trưởng Hải Quan các nước nói tiếng Pháp lần thứ 16 được tổ chức tại Paris- Pháp. Hội nghị tập trung vào chủ đề “hiệu quả của cơ quan hải quan, phương pháp đánh giá hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động ”. Tiếp đó, đoàn đã tới thăm và làm việc với Hải quan Anh về quản lý rủi ro, chống gian lận thương mại.

Ngày 13/7/2009

 Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4118/TCHQ-PC về việc thông báo các văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành không còn giá trị thực hiện khi Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực.

Ngày 16/7/2009

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1398/QĐ-TCHQ tặng Giấy khen cho ông Koji Yamashi - Chuyên gia quản lý rủi ro thuộc Hải quan Nhật Bản vì đã có thành tích đóng góp cho quá trình hợp tác, phát triển của Hải quan Việt Nam. 

Ngày 23/7/2009

Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức trao quà cho Thương binh tại trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên - Hà Nam nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Ngày 24/7/2009

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1450/Q Đ-TCHQ ban hành Quy trình kiểm tra, xác định xuất sứ hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 27/7/2009

- Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan đã ký kết Quy trình thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước. Ba bên thỏa thuận hợp tác trong quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của Vietinbank theo phạm vi ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước của Kho bạc nhà nước. Đây là quy trình thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực hợp tác thu ngân sách nhà nước được ký kết giữa một ngân hàng thương mại với Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan.

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ về Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Ngày 04/8/2009

Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2009-2010. Bộ trưởng yêu cầu ngành Hải quan tiến hành rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục và rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hải quan, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ và hoạt động nghiệp vụ.

Ngày 12/8/2009

- Chủ tịch nước ký Quyết định số 1177/Q Đ-CTN tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Báo Hải quan vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004- 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, địa điểm thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại các Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2011.

Ngày 14/8/2009

Tổng cục Hải quan công bố 239 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan trên website của ngành tại địa chỉ: www.customs.gov.vn (bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan được công bố kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC). Trong tổng số 239 thủ tục hành chính có 15 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Tổng cục; 27 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố và ở cấp Chi cục Hải quan có 197 thủ tục hành chính. Qua website của Tổng cục Hải quan, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Ngày 18/8/2009

Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước ký kết hợp tác thu ngân sách với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). BIDV là ngân hàng thứ hai tham gia vào hình thức hợp tác này sau ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank. Theo thỏa thuận, Kho bạc Nhà nước sẽ ủy nhiệm cho BIDV thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu, phí và lệ phí Hải quan qua hệ thống của BIDV trên cơ sở kết nối, chia sẽ thông tin và dữ liệu về người nộp thuế và số thuế phải thu của Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan với BIDV. Việc ký kết này sẽ làm tăng thêm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và làm phong phú thêm hệ thống danh mục dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Từ ngày 24 đến ngày 25/8/2009

Tại Nha Trang, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2998 của Bộ tài chính về xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 28/8/2009

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan phối hợp với Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Da giày Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội cơ khí tổ chức hội thảo “Cải cách thủ tục hải quan trong quản lý hàng gia công xuất nhập khẩu”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường chủ trì hội thảo.

Ngày 04/9/2009

Tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 10 năm Báo Hải quan xuất bản số đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì được tổ chức. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Tạ Ngọc Tấn; Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Đức Hoàn; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng và đại diện các đơn vị trong ngành Hải quan.

Ngày 21/9/2009

Tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết Công hàm trao đổi giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án tăng cường kiểm tra hải quan tại cảng Hải Phòng. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản viện trợ trang bị máy soi container cho Hải quan Việt Nam. Tổng trị giá khoản viện trợ là 861 triệu Yên. Tham dự lễ ký, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, đại diện Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Về phía Nhật Bản có Đại sứ  Đặc mệnh toàn quyền thay mặt Chính phủ Nhật Bản Mitsuo Sakaba ký kết Công hàm trao đổi với Bộ trưởng Vũ Văn Ninh.

Ngày 30/9/2009

Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản thảo luận dự án JICA về tăng cường hệ thống đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hải quan cửa khẩu. Tham dự buổi lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan  Nguyễn Dương Thái, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Motonori Tsuno. Đây là dự án viện trợ đã được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt cho Hải quan Việt Nam tăng cường hệ thống đào tạo với mục đích nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ hải quan ở cửa khẩu.     

Ngày 01/10/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/ 2009/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP.

Ngày 05/10/2009

Chủ tịch nước ký Quyết định số 1431/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Phan Văn Dĩnh, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Ngày 09/10/2009

 Liên Bộ Tài chính - Công thương - Kế hoạch & Đầu tư ký Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH, hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp giữa cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Từ ngày 13 đến ngày 16/10/2009

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 8 tại Crete- Hy Lạp. Tai hội nghị các Tổng cục trưởng Hải quan ASEM đã thông qua Tuyên bố Heraklion nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa hải quan ASEM vì mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại và đảm bảo an ninh cho dây chuyền cung ứng thương mại quốc tế.

Ngày 19/10/2009

Tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cục Điều tra chống buôn lậu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 27/10/2009,

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 03/11/2009

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái mép thuộc Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngày 06/11/2009

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1828/QĐ-TTg tặng bằng khen cho 12 tập thể và 7 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 10 đến ngày 13/11/2009

Tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Hải quan khu vực về Quản lý rủi ro trong khuôn khổ chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mê-kông. Hội thảo do Cơ quan hợp tác và phát triển Nhật Bản JICA tổ chức, với sự tham gia của Hải quan các nước Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Hải quan Nhật Bản và các nước đã giới thiệu về các vấn đề thông quan hàng hóa và các tiêu chí lựa chọn trong quản lý rủi ro của đơn vị mình. Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi thông tin trong quản lý rủi ro giữa Hải quan các nước Tiểu vùng sông Mêkông.

Từ ngày 11 đến ngày 13/11/2009

Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị chuyên đề kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) lần thứ 4 tại thành phố Buôn Ma Thuột- Đăk lăk. Tham dự hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cùng lãnh đạo và công chức làm công tác KTSTQ của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Hội nghị  tập trung vào hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc về KTSTQ phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy trình kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế. và quy trình kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế.

Ngày 12/11/2009

Tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan. Tham dự lễ ký có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Phạm Thanh Tân.

Ngày 15/11/2009

Chủ tịch nước ký Quyết định số 1671/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể (Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Cục Hải quan Bình Dương, Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Đồng Nai, Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Hải quan ) và 1 cá nhân (Ông Vũ Văn Thoáng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan), đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 16/11/2009

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1634/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 38 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 17/11/2009

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 217/209/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Úc - Niu-Dilân giai đoạn 2010-2012. Thông tư này áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký cơ quan hải quan kể từ ngày 01/01/2010.

 

Ngày 18/11/2009

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2287/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Đề án Báo Hải quan điện tử.

Ngày 19/11/2009

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam tiếp và làm việc với Ông Lewis Clark - Giám đốc Hải quan Vùng của cơ quan Hải quan và Thuế Hoàng gia Anh và Ông John Hector Tùy viên Hải quan Anh tại Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình hợp tác giữa cơ quan Hải quan hai nước và đưa ra một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan một cách có hiệu quả. Hải quan Việt Nam cũng đề nghị Hải quan Anh hỗ trợ: (i) Hỗ trợ năng lực thực thi đặc biệt là công tác tình báo (kỹ năng thu thập xử lý thông tin), thực thi bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ, chống khủng bố, rửa tiền, chống ma túy thông qua các khóa tập huấn do Hải quan Anh tổ chức. (ii) Cử chuyên gia nghiệp vụ sang tổ chức các khóa đào tạo cho Hải quan Việt Nam và tiếp nhận một số cán bộ  Hải quan Việt Nam tham dự các khóa đào tạo tại Anh. (iii) Phát triển nguồn nhân lực theo phương thức hiện đại (iv)Tăng cường năng lực cho Hải quan Việt Nam trong huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện ma túy và xem xét đến dự án về nâng cao trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho cán bộ Hải quan Việt Nam.

Ngày 25/11/2009

- Chủ tịch nước ký Quyết định số 1880/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan Bình Dương, đã lập thành tích xuất sắc trong việc phát hiện sai phạm, kiểm tra và thu thuế cho Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

-  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 222/2009/TT-BTC hướng dẫn mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử thay thế Quyết định số  52/2007/QĐ-BTC. Thông tư là cơ sở pháp lý cho việc triển khai mở rộng thủ tục HQĐT, vừa có tính ổn định và kế thừa những kết quả thực hiện theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC, vừa được bổ sung thêm nhiều quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngày 30/11/2009

Chủ tịch nước ký Quyết định số 1923/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Hải quan Đồng Nai; Huân chương Lao động hạng N  cho Cục Hải quan An Giang; Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Hải quan Bà Rịa -Vũng tàu, Cục Hải quan Bình Dương và Ông Ngô Sơn - Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ngày 01/12/2009

Tổng cục trưởng TCHQ ký quyết định số 2359/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động hợp tác quốc tế trong ngành Hải quan

Từ ngày 11/12/2009 đến 16/12/2009

 Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái dẫn đầu thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Cuba. Đoàn đã trao tặng Hải quan Cuba 50 bộ máy tính và trao đổi với Hải quan Cuba một số thông tin và kinh nghiệm trong hiện đại hoá hải quan, phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, ma tuý và trong kỹ thuật huấn luyện chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm tra Hải quan. Đoàn đã thăm quan hệ thống công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ thông tin và Trung tâm kỹ thuật huấn luyện chó quốc gia và Trạm y tế thú y thuộc Bộ Nội vụ Cuba.

Ngày 14/12/2009

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ về quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế.

Từ ngày 15 đến ngày 18/12/2009

Đoàn Hải quan Liên bang Nga do Tổng cục trưởng Hải quan Liên bang Nga Andrei Belianiov dẫn đầu thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã chủ trì hội đàm với Đoàn. Hai bên đã trao đổi thảo luận về việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề nghiệp vụ hải quan cũng như việc thực hiện cải cách, hiện đại hóa cơ quan hải quan 2 nước.

Ngày 15/12/2009

Tổng cục Hải quan chính thức triển khai mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 10 Cục Hải quan triển khai thí điểm TTHQĐT bao gồm: Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Đà Nẵng, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 21/12/2009

Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 3210/QĐ-BTC phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện ma túy và chất nổ của ngành Hải quan.

Ngày 23/12/2009

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Ngày 25/12/2009

Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2086/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 đơn vị (Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh; Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Tháp; Cục Kiểm tra sau thông quan) và 1 cá nhân (Nguyễn Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước) đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày 28/12/2009

Tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu (1994-2009) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tới dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng, các Phó Tổng cục trưởng, nhiều cán bộ lão thành của Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu hiện đã nghỉ hưu, lãnh đạo các Vụ, Cục và đại diện các Cục Hải quan địa phương. 

Ngày 30/12/2009

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp ký Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Ngày 31/12/2009

- Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2869/QĐ-TCHQ về việc Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu điện tử trao đổi giữa cơ quan Hải quan và các bên liên quan.

  - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2872/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc ngành Hải quan.

Ngày 04/01/2010

 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCHQ về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Hải quan năm 2010.

Ngày 14/01/2010

 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Ngày 15/01/2010

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2010. 

Ngày 03/02/2010

Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ IX (2010-2015).

Ngày 09/02/2010

Tại Tokyo (Nhật Bản), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái đã ký hợp đồng với đại diện liên doanh Tập đoàn thương mại Sojitz - Tập đoàn Xây dựng Nacano về việc cung cấp, xây dựng, lắp đặt và đào tạo vận hành, bảo dưỡng máy soi container cỡ lớn bằng tia X. Hợp đồng này là cấu phần quan trọng nhất của Dự án tăng cường quản lý hải quan tại cảng Hải Phòng được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2299/QĐ-BTC ngày 22/9/2009 trên cơ sở Công hàm trao đổi ký ngày 21/9/2009 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án tăng cường quản lý hải quan tại cảng Hải Phòng. Hợp đồng này gồm các cấu phần chính: Xây dựng hạ tầng cơ sở để soi chiếu container bằng thiết bị cỡ lớn sử dụng tia X; cung cấp thiết bị kiểm tra container; lắp đặt thiết bị với cơ sở hạ tầng; đào tạo vận hành hệ thống và bảo dưỡng bảo trì trong thời gian bảo hành. Thời gian hoàn thành toàn bộ các hạng mục nói trên là 11 tháng và dự kiến bàn giao cho Hải quan Việt Nam vào đầu tháng 3/2011.

Từ ngày 22 đến ngày 23/02/2010

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan sang thăm, làm việc tại Ukraina. Thừa ủy quyền Chính phủ hai nước, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Phó Chủ tịch thứ Nhất Cơ quan Hải quan Quốc gia Ukraina Ihor Pikovskiy ký Hiệp định về Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Từ ngày 23 đến ngày 25/02/2010

Tại cơ quan Tổng cục Hải quan Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với Đoàn Hải quan Campuchia do Ông Pen Siman - Thành viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia, phụ trách Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu dẫn đầu. Hai bên đã giới thiệu sơ lược về những tiến bộ gần đây của mỗi cơ quan, trao đổi và bàn luận về các biện pháp hiệu quả  nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hải quan hai nước.  

Ngày 9/3/2010

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 437/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009.

Ngày 10/3/2010

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 446/QĐ-TCHQ về Quy trình tạm thời kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có sử dụng máy soi container tại cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/3/2010

Tại phiên họp mở đầu của Hội nghị các nước thành viên công ước về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 15 được tổ chức tại thủ đô Doha, Quatar, Tổng thư ký CITES quốc tế Willem Wijnstekers đã trao bằng khen ghi nhận thành tích của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong đấu tranh với nạn buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã nguy cấp với sự chứng kiến của trên 3.000 đại biểu đến từ 175 nước thành viên CITES và các tổ chức quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được vinh dự nhận Bằng khen của CITES quốc tế và là Bằng khen thứ 6 do tổ chức này trao tặng cho lực lượng thừa hành pháp luật của các nước trên thế giới kể từ khi thành lập năm 1973 đến nay. Ông Nguyễn Hữu Dũng- Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, trưởng đoàn Việt Nam thay mặt Hải quan Việt Nam nhận bằng khen từ Tổng thư ký CITES.

Ngày 18/3/2010

Tại cơ quan Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tổ chức công bố Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 15/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn kiêm nhiệm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đồng thời công bố quyết định số 180/QĐ-BTC ngày 22/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng từ ngày 01/4/2010.

Ngày 19/3/2010

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 362/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có thành tích trong tổ chức phá án thành công nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy trong đợt cao điểm phòng chống ma túy năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 

 

Từ ngày 22 đến ngày 23/3/2010

Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu thăm, làm việc tại Ukraina và ký kết “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ukraina về Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan”. Tại Kiev, đại diện Lãnh đạo cơ quan Hải quan hai nước cũng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trao đổi các thông tin thống kê hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam và Ukraina.

Ngày 23/3/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 381/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.     

Ngày 02/4/2010

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Tới dự có các đồng chí: Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc Hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;  Nguyễn Thế Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đại diện các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; đại diện các Cục Hải quan địa phương; đại diện các sở, ban ngành TP. Hà Nội cùng hơn 150 đại biểu là cán bộ công chức Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hệ thống máy soi container do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Đây là lần đầu tiên Hải quan Việt Nam được trang bị hệ thống máy soi container. Đến dự Lễ khánh thành có Bộ Trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và đại diện các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và một số Cục hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 6/4/2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Quyết định:

- Số 724/QĐ-BTC thành lập Chi cục Hải quan Chơn Thành trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

- Số 725/QĐ-BTC thành lập Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Số 727/QĐ-BTC về việc tổ chức lại và đổi tên Chi cục Hải quan Điện tử thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Ngày 9/4/2010

- Chủ tịch nước ký Quyết định số 429/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Vũ Quốc Hùng (bí danh Hà Đông Bích), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Giám đốc Hải quan thành phố Hà Nội.

- Chủ tịch nước ký Quyết định số 430/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Uông Văn Thính, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Giám đốc Hải quan thành phố Hà Nội.

Ngày 12/4/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 429/QĐ-CTN về việc tặng thưởng:

Huân chương Lao động hạng Nhì cho:

- Ông Trần Anh Ba, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Hải quan;

- Ông Phạm Minh Tâm (Phạm Văn Chính), nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát, nay là Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan;

- Ông Hoàng Hữu Chế, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan;

        Huân chương Lao động hạng Ba cho:

        - Ông Nguyễn Đức Minh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

       - Ông Đàm Văn Hoàng (Thiện Quý), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Kiên Giang, nay là Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan;

       - Ông Tạ Đăng Doanh, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan;

        - Ông Nguyễn Viết Ba, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Tổng cục Hải quan;

         - Ông Trần Ngọc Hải (Trần Hải), nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Hải quan;

        -  Ông Nguyễn Xuân Lộc, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan;

        - Ông Ngô Minh Nhứt, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan;

       - Ông Vũ Đình Mưu, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Tổng cục Hải quan;

       - Ông Đặng Đăng Đắng, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Hải quan;

       Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

        Ngày 13/4/2010

        Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương có Quyết định số 1163/QĐ-ĐUK về việc giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngày 14/4/2010

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Thành; Lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh; đại diện cơ quan Tổng cục Hải quan, các Sở, Ban ngành TP. Hải Phòng và đông đảo cán bộ công chức Hải quan Hải Phòng.

Ngày 15/4/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 452/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho:

- Ông Nguyễn Giao (Phụng Việt), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Giang.

- Ông Nguyễn Hữu Sùng, nguyên Giám đốc Hải quan Quảng Trị.

- Ông Vũ Như Khuê (Lê Ruật), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo, nay là Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngày 16/4/2010

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2010/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2010-2012.

Ngày 19/4/2010

Thành ủy thành phố Hà Nội có Quyết định số 1895-QĐ/TU về việc nâng cấp Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Ngày 29/4/2010

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2010.

 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2010.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai năm 2010.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2010.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn năm 2010.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ năm 2010.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương năm 2010.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 862/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi năm 2010.

Ngày 04/4/2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 575/QĐ-BTC thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa có diện tích 10 ha tại Lô 7, đường TS9, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 5/5/2010

Tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Hải quan- Doanh nghiệp ASEM với chủ đề “Hải quan- Doanh nghiệp hướng tới quan hệ đối tác” và cuộc họp nhóm làm việc về Hải quan của ASEM.

 Ngày 11/5/2010

         Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Quyết định:

- Số 1014/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Hải quan”.

- Số 1015/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan”.

- Số 1016/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu”.

- Số 1017/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất, nhập khẩu”.

- Số 1018/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng”.

- Số 1019/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan”.

- Số 1020/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan”.

- Số 1021/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan”.

- Số 1022/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan”.

- Số 1023/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu”.

- Số 1024/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Hải quan Việt Nam”.

- Số 1027/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ngày 13/5/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử năm 2010 tại các Cục Hải quan: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ.

Ngày 24/5/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1063/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Ngày 25/5/2010

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1155/Q Đ-BTC về việc ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Tài chính thôi kiêm nhiệm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 1156/Q Đ-BTC về việc giao ông Nguyễn Ngọc Túc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phụ trách Tổng cục Hải quan cho đến khi chính thức bổ nhiệm được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Tổng cục Hải quan tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ IX (2010- 2015). Tham dự Đại hội có đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Tổng cục Thuế, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước và 184 đai biểu của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan. Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính- Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Ngày 28/5/2010

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1079/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1085/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Từ ngày 04 đến ngày 07/6/2010

-         Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc dự Diễn đàn kinh tế Thế giới về Đông Á tại Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chủ trì với Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) phiên họp kín trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á về mở cửa biên giới: Cơ hội cho phát triển, thương mại và du lịch.

-         Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) Kunio Mikuriya làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, thăm quan cảng Cát Lái và hệ thống máy soi container tại Cát Lái do Chính phủ Nhật Bản viện trợ. Trong buổi làm việc, Tổng Thư ký WCO khẳng định sẽ tăng cường quan hệ giữa WCO với Hải quan Việt Nam đẩy nhanh quá trình cải cách hiện đai hóa.

Từ ngày 29/5 đến 5/6/2010

Tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tổng cục Hải quan phối hợp với cơ quan Thuế Gián thu Pháp (Hải quan Pháp) tổ chức Hội thảo về nội dung đấu tranh chống buôn lậu ma túy qua đường bộ.

Từ ngày 9 đến 11/6/2010

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái dẫn đầu đoàn Hải quan VIệt Nam tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 19 tại Phuket, Thái lan.

Ngày 10/6/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 443/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động cho một số cá nhân đã từng công tác trong ngành Hải quan.

Từ ngày 14 đến 18/6/2010

Đoàn đại biểu cấp cao Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do ông Lý Khắc Nông - Thứ trưởng Hải quan Trung Quốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục Hải quan Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hải quan Trung Quốc. Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc chủ trì làm việc với Đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên thông báo cho nhau những tiến triển mới nhất về Hải quan mỗi bên, và thảo luận biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Ngày 16/6/2010

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1388/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Túc, Phó Tổng cục trưởng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

 - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1251/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1252/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1253/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1254/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1254/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1255/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1256/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1257/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1258/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1259/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc  Cục Thuế xuất nhập khẩu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1260/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1261/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Chi nhánh thuộc Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1262/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thộc Viện Nghiên cứu Hải quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1263/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng và Văn phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1264/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Chi nhánh thuộc Báo Hải quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1265/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Tài vụ- Quản trị.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1266/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Pháp chế.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1267/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Thanh tra.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1268/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1269/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục hải quan.

Ngày 16/6/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 840/Q Đ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Hải quan tỉnh Cà Mau đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005- 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 17/6/2010

Tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là hội nghị đối thoại lần thứ 2 được tổ chức hàng năm giữa Bộ Tài chính và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng anh Tuấn, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Suk Hwan, đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tai Việt Nam cùng hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ngày 22/6/2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1443/QĐ-BTC thành lập Chi cục Hải quan cảng Nội địa Tiên Sơn trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 1323/QĐ-TCHQ ban hành quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan.

Ngày 23/6/2010

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ IV. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phan Văn Dĩnh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Đức Minh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các đại biểu đai diện các tập thể và cá nhân có thành tích trong ngành Hải quan.

Từ ngày 23 đến ngày 30/6/2010

Phó Tổng cục trưởng Tổng cuc Hải quan Vũ Ngọc Anh dự Hội nghị thường niên lần thứ 115/116 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ và tham dự Diễn đàn quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan lần đầu tiên được WCO tổ chức.

Ngày 24/6/2010

Tại Brusseles, Vương quốc Bỉ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh thay mặt Hải quan Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan New Zealand. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Hải quan hai nước.

Ngày 26/6/2010

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh và Cao ủy Hải quan Hàn Quốc có buổi hội đàm ngắn bên lề hội nghị thường niên của WCO nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa Hải quan hai nước.

Ngày 28/6/2010

 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó quy định cụ thể 53 hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/8/2010.

Ngày 02/7/2010

-         Chủ tịch nước ký Quyết định số 943/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 06 tập thể và 01 cá nhân cả nước đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2000 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

-         Tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Micheal W.Michalak đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về hợp tác, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác.

 Ngày 09/7/2010

 - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2010/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2010/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Ngày 11/7/2010

 Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ ngày 12 đến ngày 17/7/2010

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tháp tùng đoàn công tác của Chính phủ thăm và làm việc tại Italia, thảo luận và tiến tới ký kết Thoả thuận hợp tác Hải quan Việt Nam - Italia.

Từ ngày 14 đến ngày 17/7/2010

Tại Hà Nội, diễn ra Chung khảo Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Hải quan lần thứ III. Tham dự vòng Chung khảo có 22 đoàn nghệ thuật quần chúng với trên 350 diễn viên của 21 Cục Hải quan tỉnh, thành phố và cơ quan Tổng cục Hải quan, với 42 tiết mục đặc sắc tham gia biểu diễn ở các loại hình nghệ thuật là các tiết mục đã đạt giải cao tại Hội diễn sơ khảo ở các khu vực miền Bắc (tại Lạng Sơn), miền Trung (tại Khánh Hoà) và miền Nam (tại Đồng Nai). Ban tổ chức đã trao sáu giải Nhất cho các đơn vị: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Gia lai-Kon Tum, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan. Ba giải Nhì cho các đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị  hai giải Ba cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Ngày 15/7/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan.

Ngày 20/7/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1727/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung có sử dụng máy soi container tại cảng Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 27/7/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định phân luồng hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu và kiểm tra hải quan.

Ngày 28/7/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

Từ ngày 28 đến 31/7/2010

Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) ông Kunio Mikuriya dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam. Hai bên thảo luận về các hình thức và biện pháp mà WCO có thể hỗ trợ Hải quan Việt Nam đẩy nhanh quá trình cải cách hiện đại hóa hải quan. Đoàn được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh tiếp; thăm và làm việc tại một số đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/7/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 45/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình nghiệp vụ tuần tra kiểm soát của lực lượng kiểm soát hải quan.

Trong các ngày 31/7 và 1, 7, 8/8/2010

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa học “Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu”. 

Ngày 01/8/2010

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tổ chức khai trương thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Chi cục Hải quan đường sắt quốc tế Lào Cai. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái và đại diện nhiều doanh nghiệp than gia thông quan điện tử.

Ngày 04/8/2010

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2010/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Từ ngày 05 đến ngày 6/8/2010

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính diễn ra tại trụ sở Bộ Tài Chính. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Văn Ninh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng- Bộ trưởng Bộ Tài chính và 248 đại biểu đại diện cho 47 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan có số đại biểu tham dự nhiều nhất là 49 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Túc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010- 2015 (gồm 33 đồng chí).

Ngày 05/8/2010

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 1901/QĐ-TCHQ về việc ban hành Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2009.

-Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 1910/QĐ-TCHQ về việc giao nhiệm vụ cho đơn vị chủ trì và thành lập Nhóm xây dựng Đề án “Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt”.

-Tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã khai trương Chi cục Hải quan Cảng nội địa (ICD) Tiên Sơn theo Quyết định số 575/QĐ-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 06/8/2010

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1372/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/8 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam”.

Từ ngày 11 - 14/8/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghi Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam - Lào. Hội nghị nhằm tăng cường việc hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào.

Ngày 12/8/2010

         Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Quyết định:

- Số 2053/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, theo đó bổ sung thêm Phòng Quản lý rủi ro vào cơ cấu tổ chức của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Số 2054/QĐ-BTC sửa đổi bổ sung Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng”, theo đó bổ sung Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính vào cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

- Số 2055/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1016/QĐ-BTC “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu”, theo đó bổ sung Phòng Kiểm soát ma túy vào cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Số 2056/QĐ-BTC thành lập và Quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan trên cơ sở tổ chức lại Ban Chỉ đạo và Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, do Tổng cục trưởng làm Trưởng ban.

Ngày 13/8/2010

Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu.  

Ngày 17/8/2010

Tại Hà Nội, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thương vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Ngày 18/8/2010

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1487/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Ucraina về việc hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan

Từ ngày 22/8/2010

Thống nhất việc phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu và kiểm tra hải quan theo Quyết định số 1870/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2010.

Từ ngày 23 đến 25/8/2010,

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UCEP) tổ chức Hội thảo “Hải quan Xanh”.

Ngày 25/8/2010

Tại Hà Nội diễn ra Hội thảo ASEAN- EU về kiểm tra số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, do Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan tổ chức. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kĩ thuật xây dựng năng lực thống kê EU- ASEAN (EASCAB). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái dự và phát biểu khai mạc.

Ngày 01/9/2010

Tổng cục Hải quan tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Phòng Truyền thống Hải quan Việt Nam.

Ngày 06/9/2010

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng N. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường tham dự.

Ngày 9/9/2010

- Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1503/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) ký kết quy chế phối hợp về bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử.

Ngày 10/9/2010

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2010). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Vũ Văn Ninh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trương Quang Được- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các đồng chí Phan Văn Dĩnh, Lê Mạnh Hùng- nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Hải quan qua các thời kì. Về phía Tổng cục Hải quan có Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc, các Phó Tổng cục trưởng, đại diện lãnh dạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục và 33 Cục Hải quan địa phương.

Ngày 15/9/2010

- Bộ Tài chính tổ chức Lễ kí kết thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ cho Dự án hỗ trợ thực hiện Cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; ông Michael W.Michalak, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường.

- Cục Hải quan Hải Phòng triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng.

Ngày 17/9/2010

- Cục Hải quan tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hải quan tỉnh Cà Mau và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

- Đoàn Hải quan Hàn Quốc do Cục trưởng Cục triển khai thực hiện Hiệp định FTA Shim Jea Hyun đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Đoàn đã tham dự Hội nghị về thực hiện Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 23/9/2010

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin người nộp thuế.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2391/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan.

 Ngày 28/9/2010

Tại cảng container quốc tế SP-PSA, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai trương thủ tục hải quan điện tử.

Ngày 02/10/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2444/QĐ-BTC đổi tên Chi cục Hải quan Kà Tum thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Ngày 03/10/2010

Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai trương thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vũng Áng.

Ngày 05/10/2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2516/QĐ-BTC về việc thành lập Chi nhánh của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố Hải Phòng.

Ngày 07/10/2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định số 2679/QĐ-TCHQ về việc thành lập Ban quản lý dự án “Hải quan một cửa quốc gia”.

Ngày 8/10/2010

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh.

 

Ngày 12/10/2010

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về thủ tục hải quan điện tử cho hơn 1.500 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn để tham gia thủ tục hải quan điện tử vào đầu tháng 11/2010 tại 6 Chi cục thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Ngày 22/10/2010

Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai trương thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tham dự.

Ngày 25/10/2010

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và phối bợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Từ ngày 25 đến 26/10/2010

Tại Bình Dương diễn ra cuộc họp Hải quan biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 5 về hợp tác chống buôn lậu. Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Thành Hiện, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu làm trưởng đoàn. Đoàn Hải quan Trung Quốc do ông Vương Chí, Phó Cục trưởng Cục chống buôn lậu làm trưởng đoàn.

Ngày 26/10/2010

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 165/2010/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu, nhp khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Ngày 26/10/2010

Đoàn cán bộ Hải quan Vùng V (Lào), do ông ông Siliphone Sayavong làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường tiếp xã giao Đoàn.

28/10/2010

Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 85/2007/NĐ-Cp ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 28/10/2010

- Tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tiếp Đoàn cán bộ Hải quan Liên bang Nga, do ông Konstantin L.Chaika, Phó Tổng cục trưởng Hải quan Liên Bang Nga làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Hà Tây.

Ngày 29/10/2010

- Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu. Về phía cơ quan Hải quan, P Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường tham dự và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục Tổng cục Hải quan.

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Hưng Yên. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tham dự.

Ngày 31/10/2010

Tại Hà Nội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề Hải quan.

Ngày 01/11/2010

- Tổng cục trưởng Hải quan Liên bang Nga A.Y.Belianion có chuyến thăm và làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 6 Chi cục Hải quan cửa khẩu, gồm: Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2,3,4, Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận, Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 02/11/2010

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hải quan tỉnh Đắk Lắk và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tham dự.

Ngày 04/11/2010

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2006/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 05/11/2010

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2011/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoan 2011- 2013. Mục đích để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong tín dụng xuất khẩu đối với các thương nhân xuất khẩu hàng hóa.

 

Ngày 08/11/2010

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tổ chức triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tham dự.

Ngày 15/11/2010:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2980/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tiếp và làm việc với nhóm chuyên gia phần mềm thông quan điện tử của Hải quan Hàn Quốc. Tham dự còn có các Phó tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, Hoàng Việt Cường.

Ngày 16/11/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 1968/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 18/11/2010

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Thuế xuất nhập khẩu) đã có buổi làm việc và trao đổi thông tin với Đoàn khảo sát thuộc Hiệp hội điều hành Li-xăng Nhật Bản (LES Japan).

Từ ngày 18 đến 20/11/2010

Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Argentina nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác hải quan, đồng thời tìm hiểu khả năng phối hợp trong một số lĩnh vực quản lý tài chính giữa hai nước. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn và Tổng cục trưởng Hải quan Argentina Siomara Ayeran đã ký Hiệp định hợp tác hải quan hai nước.

Ngày 19/11/2010

Cục Hải quan thành phố Hà Nội khai trương thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Phú Thọ.

Ngày 23/11/2010

- Chủ tịch nước ký Quyết định số 2039/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tiếp xã giao Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản. Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã làm việc với Đoàn Hải quan Nhật Bản.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 3035/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành Hệ thống giám sát truyền, nhận thông tin nghiệp vụ hải quan (Hệ thống giám sát).

Ngày 24/11/2010

Cục Hải quan thành phố Hà Nội chính thức khai trương thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn, hoàn thành chỉ tiêu cả năm về số chi cục triển khai thủ tục hải quan điện tử.

Ngày 25/11/2010

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ hải quan cho lực lượng phóng viên báo chí theo dõi công tác hải quan tại các cơ quan thông tấn báo chí.

Ngày 26/11/2010

 Chính phủ có công văn số 2176/TTg-QHQT về việc không gia hạn và đóng Dự án Hiện đại hóa hải quan, vay vốn ngân hàng thế giới.

Ngày 30/11/2010

Tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn diễn ra buổi Hội đàm giữa Cục Hải quan Lạng Sơn và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc).

Ngày 01/12/2010

- Chính phủ ban hành Nghị Định số 112/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/ 2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

- Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 190/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 02/12/2010

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 38/2010/TT-BCT về việc hướng dẫn nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ tại Lào.

 

 Ngày 06/12/2010

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 195/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý hàng tồn động trong kho ngoại quan quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Từ ngày 7 đến 10/12/2010

 Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra cuộc hội đàm giữa Hải quan tỉnh Điện Biên và Hải quan Vùng 2 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 08/12/2010

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2236/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 9 hàng năm làm “Ngày truyền thống của ngành Hải quan Việt Nam”.

Ngày 10/12/2010

Tại Hà Nội, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã chủ trì Hội nghị bàn tròn 3 bên giữa Hải quan Việt Nam - WCO - Doanh nghiệp Việt Nam về Chương trình doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cùng lãnh đạo các Vụ, Cục Tổng cục Hải quan tham dự. 

Ngày 11/12/2010

Mức thuế suất của một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu sẽ chính thức được điều chỉnh theo nội dung của Thông tư số 167/2010/TT-BTC.

Ngày 13/12/2010

Bộ Tài chính ban hành thông tư số 201/2010/TT-BTC về việc quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với thiết bị nhập khẩu để thực hiện dự án chế tạo vật liệu xây dưng không nung nhệ và vật liệu xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu quy tiêu chuẩn/năm trở nên.

Ngày 14 và 15/12/2010

Tổng cục Hải quan ký kết Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu Ngân sách Nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 3 ngân hàng là: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngày 15/12/2010

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chính thức thực hiện 100% thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (SGKV1 - Cát Lái), Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng và Chi cục cửa khẩu cảng SGKV3.

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và tỉnh Phoong Sa Ly- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào khai trương cặp cửa khẩu phụ Si Pa Phìn (huyện Mường Chà, Điện Biên)- Huổi Lả (huyện Mường Mày, Phoong Sa Ly).

Ngày 17/12/2010

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 20/12/2010

Tại Khu Công nghiệp Hòa phú, TP. Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk khánh thành kho ngoại quan Vinacaphe- kho ngoại quan lớn nhất khu vực Tây Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên làm chủ đầu tư .

Ngày 21/12/2010

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) đã khánh thành Tòa nhà trung tâm thủ tục hải quan.

Ngày 24/12/2010

Chủ tịch nước ký Quyết định số 2197/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho một số đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 25/12/2010

Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính công bố Báo cáo sơ bộ đánh giá thực trạng Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Tài chính năm 2010 (ICT Index in Finance). Tổng cục Hải quan được xếp hạng nhất, đã tin học hóa 100% nghiệp vụ, 100% cán bộ, công chức sử dụng email trong hoạt động nghiệp vụ.

Ngày 28/12/2010

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 214/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với thiết bị vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 của ngành Hải quan. Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 24/01/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số103/QĐ-TCHQ về Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa XNK trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Ngày 28/01/2011

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 148/QĐ-TCHQ về Quy định giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 149/QĐ-TCHQ về quy trình thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh bằng đường sắt; đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; giám sát hải quan tại ga liên vận biên giới và ga liên vận nội địa.

Ngày 29/01/2011

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 202/QĐ-TCHQ về quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 209/QĐ-TCHQ về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Ngày 09/02/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 225/QĐ-TCHQ ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng với phương châm hành động “Chuyên nghiệp- Minh bạch- Hiệu quả”, thể hiện rõ cam kết cụ thể của ngành Hải quan với khách hàng như: Thời gian tiếp nhận đăng ký tờ khai, thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là lần đầu tiên ngành Hải quan ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng và cũng là cơ quan Nhà nước đầu tiên ban hành Tuyên ngôn.

Ngày 16/02/2011

Chính phủ ban hành Nghị định số14/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngày 18/02/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã tiếp và hội đàm với đoàn Hải quan Nhật Bản do Phó Tổng cục trưởng Koguchi Kazuhiko dẫn đầu sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Ngày 22/02/2011

Tổng cục Hải quan tổ chức buổi họp báo công bố Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan.

Từ ngày 03 đến 05/3/2011

 Trong khuôn khổ hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc và nhận lời mời của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc, đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Hàn Quốc do Cao ủy Hải quan Yoon Young Sun dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Ngày 10/3/2011

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015.

Ngày 16/3/2011

 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2011/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

Ngày 23/3/2011

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản lược khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-Manifest).

Ngày 24/3/2011

Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận 1,1 tỷ đồng do cán bộ công chức ngành Hải quan Việt Nam trao tặng để hỗ trợ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần.

Ngày 25/3/2011

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 448/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 556/QĐ-TCHQ về việc ban hành tạm thời quy trình kiểm tra và thông quan hàng hóa nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra tập trung có sử dụng máy soi container tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Ngày 27/3/2011

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến đồng ý với tờ trình của Bộ Tài chính về việc mở rộng địa bàn thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại 7 Cục Hải quan địa phương gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đắk Lắk, Tây Ninh và Long An.

Ngày 28/3/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản Atsuo Shibota đã có thư gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam bày tỏ sự cám ơn về những tình cảm chân thành của Hải quan Việt Nam đã dành cho nhân dân Nhật Bản nói chung và Hải quan Nhật Bản nói riêng sau thảm họa động đất và sóng thần tại Đông Bắc Nhật Bản.

Ngày 29/3/2011:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định 721/QĐ-BTC thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt trực thuộc Cục Hải quan tỉnhThừa Thiên - Huế. Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/04/2011.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tiếp xã giao đoàn cán bộ công nghệ thông tin của Hải quan Nhật Bản do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Mizui Osamu làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 01/4/2011

 - Chủ tịch nước ký Quyết định số 499/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) đã lập thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép vũ khí tại sân bay quốc tế Nội Bài vào tháng 9/2010.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2011/TT-BTC hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 04/4/2011

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế.

- Tại trụ sở Tổng cục Hải quan  đã diễn ra cuộc họp trao đổi nội dung và ký kết bản “Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan  và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL)” với đại diện 2 bên: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan  Nguyễn Ngọc Túc và Thiếu tướng Hoàng Anh Xuân  Tổng giám đốc Tập đoàn VIETTEL. Theo đó, VIETTEL sẽ tham gia hợp tác với Tổng cục Hải quan trong quá trình hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2015.

Ngày 13/4/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 662/QĐ-TCHQ về quy định phân luồng và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Ngày 14/4/2011

 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2011/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamViệt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia

Ngày 18/4/2011

Tổng cục Hải quan mở phiên bản tiếng Anh của Chuyên mục “Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu” trên website Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn.

Từ ngày 28 đến 29/04/2011

Tại Phnom Penh, Campuchia diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN - Nhật Bản về tạo thuận lợi thương mại. Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu tham dự hội nghị.

Ngày 05/5/2011

Tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hệ thống máy soi container do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Motoyuki Odachi và Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 12/05/2011

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BTC quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng.

Ngày 13/05/2011

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2011/TT-BTC về việc quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngày 19/5/2011

Cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Nghệ An chính thức được nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính theo Quyết định số 753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/5/2011

Tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữ 3 lực lượng Biên phòng - Hải quan - Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 24/5/2011

Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 2368/TCHQ-PC hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện việc lấy ngày 10 tháng 9 hàng năm là “Ngày pháp luật ngành Hải quan”.

Ngày 26/5/2011

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức buổi họp báo công bố Thông tư số 63/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngày 27/5/2011

Trường Hải quan Việt Nam và Tổ chức Cơ quan phát triển trao đổi Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Pháp (ADETEF) có buổi làm việc về xây dựng giáo trình giảng dạy nghiệp vụ hải quan.

Ngày 31/5/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 935/QĐ-TCHQ về việc thí điểm giám sát hải quan bằng camera tại khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng.

Ngày 06/6/2011

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tổ chức Hội thảo về chống hàng giả và vi phạm bản quyền.

Từ ngày 06 đến 09/6/2011

Tại Nay Pyi Taw, Myanmar diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 20. Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu tham dự hội nghị.

Ngày 07/6/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1402/QĐ-BTC thành lập Ban Quản lý rủi ro hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ban có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện thống nhất quy trình áp dụng quản lý rũi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ trên phạm vi toàn Ngành.

Ngày 10/6/2011

Cục Hải quan Hà Nội chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngày 14/06/2011

Tại Nay Pyi Taw- Myanmar, Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký Bản ghi nhớ về hợp tác hải quan.

Ngày 15/6/2011

Tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tư vấn “Chương trình cải cách và hiện đại hóa Hải quan”.

Ngày 22/6/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định 1514/QĐ-BTC phê duyệt “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015”.

Ngày 29/6/2011

Cục Hải quan thành phố Hà Nội  tổ chức khai trương thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Hà Nội. Cục Hải quan thành phố Hà Nội có 13/13 chi cục thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Từ ngày 04 đến 9/7/2011

Đoàn công tác của Hải quan thành phố Hà Nội do Cục trưởng Nguyễn Văn Trường làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Hải quan vùng V- Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 04/7/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1574/QĐ-BTC công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Kèm theo quyết định là 15 thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính thuộc lĩnh vực hải quan.

Ngày 11/7/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tiếp ông Hiroki Sakurai - chuyên gia dài hạn của Hải quan Nhật Bản chính thức sang làm việc tại Việt Nam.

Ngày 12/7/2011

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2011/TT-BTC về áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngày 15/7/2011

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số1679/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Sóc Trăng trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1680/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành trực thuộc Cục Hải quan  tỉnh Kiên Giang.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1681/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Hoà Trung trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.

Ngày 01/8/2011

Cục Hải quan tỉnh Long An tiến hành triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Bến Lức và Chi cục Hải quan Mỹ Tho.

Ngày 04/8/2011

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc trao tặng ông Ito Koichiro, chuyên gia của Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tài chính Việt Nam.

Ngày 05/8/2011

Tại Thành phố Vũng Tàu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã chủ trì hội thảo góp ý dự thảo quy trình triển khai đề án “Thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-manifest)”.

Từ ngày 08 đến 12/8/2011

Nhận lời mời của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Hải quan Lào Phomvihane Satiphab đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Lào sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Ngày 15/8/2011

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/Q Đ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Ngày 16/8/2011

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.

Ngày 26/8/2011

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2070/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

-Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2071/QĐ-BTC về việc đổi tên các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Ngày 31/08/2011

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia giai đoạn 2011- 2014.

Ngày 06/9/2011

Báo Hải quan điện tử thuộc Báo Hải quan chính thức ra mắt bạn đọc www.baohaiquan.vn/baohaiquan.com.vn/haiquanonline.com.vn. Báo Hải quan điện tử có 7 chuyên mục và 23 tiểu mục, online 24/24 giờ trong ngày.

Ngày 09/9/2011

Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Hải quan Việt Nam và buổi sinh hoạt chính trị cho cán bộ công chức cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngày 12/9/2011

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1577/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020”.

Từ ngày 20 đến 21/9/2011

Tại Đằng Xung (Côn Minh - Trung Quốc) diễn ra cuộc Hội đàm lần thứ 5 giữa Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang và Hải Phòng- Việt Nam với Hải quan Côn Minh- Trung Quốc.

Ngày 21/9/2011

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Ngày 26/9/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2278/QĐ-BTC về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng phân hệ tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh phục vụ mở rộng thủ tục Hải quan điện tử (eManifest).

Ngày 04/10/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2335/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Ba Ngòi thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cam Ranh trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 10/10/2011

 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2063/QĐ-TCHQ về việc ban hành bản hướng dẫn thực hiện cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 25/10/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Ngày 01/11/2011

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2381/QĐ-TCHQ về việc đổi tên các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2382/QĐ-TCHQ về việc Thành lập Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Ngày 04/11/2011

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

Ngày 09/11/2011

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2430/QĐ-TCHQ về việc sáp nhập Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

 - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2431/QĐ-TCHQ về việc giải thể Đội Giám sát kho, bãi, cổng cảng và Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

- Tại thành phố Brisbane (Australia), thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, thay mặt Tổng cục Hải quan Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái và Tổng cục trưởng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Liêng bang Australia Michael Carmody ký bản ghi nhớ Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hải quan giữa hai nước.

Ngày 11/11/2011

Tại Honolulu, Hawaii của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính nước Cộng hòa Pê-ru ký thỏa thuận về Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan hai nước.

Ngày 14/11/2011

- Bộ Tài chính ra Thông tư số 156/2011/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

- Bộ Tài chính ra Thông tư số 157/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo các danh mục mặt hàng chịu thuế.

Ngày 21/11/2011

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 168/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 28/11/2011

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.

Ngày 29/11/2011

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2120/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia do Phó thủ tướng làm Trưởng ban, thường trực đặt tại Tổng cục Hải quan.

Ngày 01/12/2011

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương ký Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào.

 

 

Ngày 06/12/2011

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2959/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Yên Bái trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Ngày 08/12/2011

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 178/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 179/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật Hải quan và hàng hóa không có người nhận khác.

Ngày 25/12/2011

Tổng cục Hải quan công bố thống kê con số hàng hóa xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt tổng kim ngạch 200 tỉ USD, thu Ngân sách Nhà nước đạt 213.000 tỉ đồng, tăng 17,9% so với dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 26/12/2011

Bộ Công thương ban hành Thông tư số 44/2011/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào.

Ngày 28/12/2011

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2471/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Bộ Tài chính  ban hành Thông tư số 197/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ ngày 28 đến 29/12/2011

Chủ tịch nước ký các Quyết định số 2525/QĐ-CTN; 2547/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 30/12/2011

Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 47/TTLT-BCT-BTNMT về việc quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

 

                 

Ngày 03/01/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch.

Ngày 10/01/2012

Hệ thống thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-Manifest) chính thức triển khai thí điểm đối với 3 hãng tàu: Maersk Vietnam, OOCL Vietnam và Mitsui OSK Line tại 4 Cục Hải quan thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 11/01/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Ngày 16/01/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 104/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2014.

Ngày 18/01/2012

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BCT về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.

Ngày 19/01/2012

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 05/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 20/01/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 232/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2012.

Ngày 30/01/2012

Nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Hải quan tại trụ sở mới đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội tặng cán bộ, công chức ngành Hải quan 10 chữ: “Trong sạch - Kỷ cương - Chuyên sâu - Chuyên nghiệp - Hiện đại”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng với lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tòa nhà Tổng cục Hải quan.

Ngày 31/01/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 233/QĐ-TCHQ ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan.

Ngày 02/02/2012

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 135/Ttg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước Việt Nam và Chilê.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 182/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 04/02/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Ngày 08/02/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BTC về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ 14 đến 22/02/2012

Tại Đà Nẵng, đại diện cơ quan Hải quan các nước ASEAN (thuộc Nhóm làm việc về kĩ thuật và Nhóm làm việc về pháp lý) tiến hành họp nhóm để thảo luận một số nội dung liên quan đến các vấn đề kĩ thuật và pháp lý của việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Ngày 14/02/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuki Tanazaki và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản Atsuo Shibota.

Ngày 15/02/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BTC và Thông tư số 21/2012/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

 

 

Ngày 20/02/2012

Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch lắp đặt thêm 8 máy soi container (cố định và di động) tại 6 Cục Hải quan gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 01/03/02012

- Tổng cục Hải quan làm việc với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về xây dựng các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ” tại Việt Nam.

- Cục Hải quan Hải Phòng bắt đầu mở rộng việc ứng dụng chữ kí số trong thủ tục hải quan điện tử.

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thí điểm thực hiện chữ kí số đối với 30 doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng.

Ngày 02/03/2012

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 06/03/2012

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Italia đang hoạt động tại Việt Nam về các chính sách của Hải quan Việt Nam.

Ngày 09/3/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 522/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế, Cục Quản lý công sản, Vụ pháp chế và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế.

Ngày 12/3/2012

         - Tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Motonori Tsuno ký Hiệp định tài trợ đối với Dự án Hải quan điện tử và một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa hải quan giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tại Thành phố Yên Bái, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2959/QĐ-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan Yên Bái thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, lãnh đạo Cuc Hải quan Thành phố Hà Nội.

Ngày 16/3/2012

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư s 44/2012/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư s 45/2012/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN-Ấn Độ.

Ngày 20/3/2012

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BCT về việc quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia.

Ngày 21/03/2012

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 723/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu Biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt.

- Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 603/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông vận tải về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Ngày 22/3/2012

 - Tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuki Tanizaki đã kí kết và trao đổi Công hàm viện trợ không hoàn lại cho dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan” (Gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, trị giá 2,661 tỷ Yên. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Monotori Tsuno cũng kí kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án VNACCS/VCIS.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 734/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 737/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 731/QĐ-BTC về việc giao Tổng cục Hải quan là chủ dự án hạ tầng kỹ thuật về sửa đổi, bổ sung khung pháp lý và tái thiết kế quy trình thủ tục để thực hiện hải quan điện tử và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 732/QĐ-BTC về việc giao Tổng cục Hải quan là chủ dự án xây dựng, triển khai  hải quan điện tử và cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa Hải quan Việt Nam.

Ngày 30/03/2012

- Tại Phnompenh, Campuchia, diễn ra lễ ký kết Hiệp định Hải quan ASEAN nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 16 (AFMM).

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2012/TT-BTC về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Bộ Quốc phòng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 25/2012/TTLT-BQP-BTC về việc thống nhất hướng dẫn khoản 3 Điều 5, Điều 9 và Điều 20 của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 09/4/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Motonori Tsuno kí Biên bản thảo luận Dự án Hỗ trợ kĩ thuật thực hiện hải quan điện tử tại Việt Nam, do JICA tài trợ.

Ngày 10/4/2012

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 10 đến 13/4/2012

Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Hải quan Liên bang Nga do ông Vladimir Malinin - Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hải quan Liên bang Nga dẫn đầu sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan.

Ngày 11/4/2012

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 417/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Ngày 12/4/2012

- Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh để thay thế cho Nghị định số 88/2002/NĐ-CP.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 13/4/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 821/QĐ-TCHQ về việc thành lập Ban thiết kế dự án VNACCS/VCIS.

Ngày 16/4/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 931/QĐ-BTC về việc đổi tên Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông.

Ngày 17/4/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2012/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.

Ngày 26/4/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 886/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống quản lý thông tin phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ.

Ngày 11/5/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định số 1172/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ngày 17/5/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1013/QĐ-TCHQ về việc thành lập Ban quản lý dự án "xây dựng phân hệ tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất xảnh phục vụ mở rộng thủ tục hải quan điện tử (e-Manifest)".

Ngày 19/5/2012

Tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan làm việc với Đoàn Cảnh sát chống buôn lậu- Hải quan Trung Quốc về việc điều tra, trao đổi thông tin về buôn lậu thuốc lá.

Ngày 22/5/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

Ngày 23/05/2012

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 55/QĐ-BCĐASW về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Ngày 28/5/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1317/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ ngày 05 đến 08/6/2012

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh dẫn đầu đoàn công tác tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 21 diễn ra tại Manila, Phillipines.

Ngày 07/06/2012

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 685/QĐ-TTg về việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc).

Ngày 15/6/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1214/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 18/6/2012

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tiếp xã giao ông Shinichi Goto, Phó Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản.

Ngày 20/6/2012

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký Quyết định số 783/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng.

Ngày 29/6/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản đã có buổi làm việc, trao đổi nhằm tăng cường hợp tác song phương với trọng tâm là triển khai thực hiện dự án hải quan điện tử và một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản.

Ngày 01/7/2012

Tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã tổ chức khai trương quầy hoàn thuế giá trị gia tăng  đối với hàng hóa của khách nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

Ngày 03/7/2012

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1669/QĐ-BTC về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn 3 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 04/7/2012

-         Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2012/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu.

-         Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Hoàng VIệt Cường đến dự.

Ngày 17/7/2012

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Ngày 19/7/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1835/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan Bắc Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 20/7/2012

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container.

Ngày 25/7/2012

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 950/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 26/7/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký các Quyết định số 1659/QĐ-TCHQ và 1660/QĐ-TCHQ về việc thành lập các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Ngày 27/7/2012

Tại thành phố Sôchi - Liên bang Nga, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc và ông V. Malinin, quyền Chủ tịch Cơ quan Hải quan Liên bang Nga ký 2 văn kiện hợp tác quan trọng về hải quan: Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan Liên bang Nga về trao đổi số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu song phương và Kế hoạch hành động chung trong đấu tranh với các vi phạm hải quan giữa Hải quan Việt Nam và cơ quan Hải quan Liên bang Nga giai đoạn 2012-2013.

Ngày 30/7/2012

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 31/7/2012

Bộ Ngoại giao có Văn bản nhất trí về sự cần thiết và xem xét triển khai một đại diện Hải quan Việt Nam tại Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Ngày 02/8/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1669/QĐ-TCHQ về việc ban hành Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2011.

Ngày 07/8/2012

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCT về việc quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

 

Ngày 08/8/2012

Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), 8 giờ 00 phút (giờ Bắc Kinh- Trung Quốc) ngày 08/8/2012, mở cửa chính thức Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc). 

Ngày 13/8/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 39/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 21/8/2012

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1112/QĐ-TTg về việc thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

Ngày 24/8/2012

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1136/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Ngày 05/9/2012

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xu-Đăng Saifeldin Omer Suliman Ahmed ký Biên bản ghi nhớ giữa hải quan hai nước về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Ngày 06/9/2012

- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày 10/9/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành Hải quan.

Ngày 13/9/2012

Tại Savanakhet, Lào, ông Lê Văn Tới, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị, Trưởng đoàn cùng với Đoàn đại biểu Hải quan 3 tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh sang thăm và làm việc với Hải quan vùng III - Cục Hải quan Lào.

Từ 13 đến 16/9/2012

Đoàn đại biểu cấp cao của Hải quan Lào do Tổng cục trưởng Hải quan Lào Athasaphangthong Siphandone dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam.

Ngày 17/9/2012

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2012/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Ngày 26/9/2012

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1412/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1413/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1414/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế.

- Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2012/TT-BCT về việc quy định việc tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010.

Ngày 27/9/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2400/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Hải quan giai đoạn 2012-2015.

Ngày 28/9/2012

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5737/QĐ-BCT công bố tạm thời các danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Ngày 04/10/2012

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan đối với các doanh nghiệp phía Nam.

Ngày 09/10/2012

Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước và bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 22/10/2012

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.

Ngày 23/10/2012

Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Ngày 25/10/2012

-Bộ Tài chính ban hành Thông tư 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

-Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 182/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 26/10/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2702/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Ngày 30/10/2012

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 185/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại trụ sở Tổng cục Hải quan diễn ra Hội đàm giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan vùng Viễn Đông- Hải quan Liên bang Nga. Tham gia hội đàm, phía Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh làm trưởng đoàn, phía Hải quan vùng Viễn Đông do Cục trưởng Cục Hải quan Vùng Viễn Đông Sergey Pashko làm trưởng đoàn.

Ngày 01/11/2012

Chủ tịch nước ký Quyết định số 1817/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 06/11 - 08/11/2012

Tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Ủy ban Điều phối Hải quan ASEAN (CCC) lần thứ 17 do Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức theo kế hoạch đã được các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN phê duyệt tại Hội nghị lần thứ 21 vào tháng 6/2012. Tham dự phiên họp toàn thể có đại diện đến từ cơ quan Hải quan của 10 nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN. Ngoài ra, trong khuôn khổ CCC17 còn diễn ra các phiên tham vấn với đại diện đến từ Hải quan các nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 07/11/2012

- Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã có buổi tiếp và làm việc với tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản Mitsutaka Inagaki.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ban hành quy trình thẩm định, công nhận, gia hạn và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 63/201/TT-BTC và Thông tư 105/2011/TT-BTC năm 2011 của Bộ Tài chính.

Ngày 13/11/2012

- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư số 6 về Ga trung chuyển và Ga biên giới đường sắt thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2516/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011; Quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TCHQ ngày 28/1/2011 và Quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển ban hành kèm theo Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ngày 14/11/2012

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2914/QĐ-BTC đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

- Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 2517/QĐ-TCHQ về việc thành lập Đội Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Tại Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã có buổi tiếp ngài Bruno Angelet, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Ngày 15/11/2012

- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 196/2012/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Công thương ban hành Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT về việc hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày 20/11/2012

Tại trụ sở Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chủ trì buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc về thủ tục hải quan điện tử trên Báo Hải quan điện tử.

Ngày 22/11/2012

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN.

Ngày 26/11/2012

 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 2677/QĐ-TCHQ về việc thành lập Đội Tổng hợp thuộc Chi cục Hải quan Thái Nguyên; Đội Giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan ICD Tiên Sơn; Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngày 27/11/2012

Tại Argentina diễn ra lễ ký Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Công nghiệp dẫn đầu và Cơ quan thu ngân sách Liêng bang cộng hòa Argentina do Chủ tịch Ricardo Echegaray làm trưởng đoàn về Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan hai nước.

Ngày 29/11/2012

 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 35/2012/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngày 30/11/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2704/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu điện tử trao đổi giữa Cơ quan Hải quan và các bên liên quan.

Từ ngày 03 đến 04/12/2012

Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế (USAID STAR Plus Project) nhằm trao đổi, hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 04/12/2012

- Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 7360/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư số 17/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2719/QĐ-TCHQ về việc ban hành t điểm Quy trình hưng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bng Container tại cảng Tân cảng Cái Mép (TCCT), cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng quốc tế SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 11/12/2012

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2747/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 12/12/2012

Tại Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Tiểu ban Quyền sở hữu trí tuệ của EuroCham về hợp tác, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam do ông Thomas J.Treutler làm Trưởng đoàn.

Ngày 14/12/2012

 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào.

Ngày 16/12/2012

Cục Hải quan Hà Nội đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Hải quan Seoul (Hàn Quốc).

Ngày 26/12/2012

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 3257QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Ngày 27/12/2012

- Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2088/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

- Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BCT về việc quy định Danh mục hàng hoá được phép nhập khẩu vào nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Ngày 28/12/2012

- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2098/QĐ-TTg  về việc đổi tên và nâng cấp cửa khẩu phụ Tà Vát thành cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước.

- Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 3125/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Ngày 02/01/2013

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 02/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tại Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ công bố chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử.

Ngày 03/01/2013

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Ngày 08/01/2013

Tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Trung tướng Nguyễn Chí Thành Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) đồng chủ trì Lễ ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục An ninh I về tăng cường an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống hải quan điện tử.

Ngày 15/01/2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 117/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 16/01/2013

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 168/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký Nghị định thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại Hàng hóa.

Ngày 21/01/2013

Tại thành phố Rô ma - Cộng hoà Italia, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng hoà Italia Mario Monti, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc và ông Giuseppe Peleggi, Tổng cục trưởng Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước Cộng hoà Italia đã ký “Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước Cộng hoà Italia về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan”.

Ngày 22/01/2013

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 713/VPCP-QHQT về việc nâng cấp thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô.

Ngày 24/01/2013

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngày 28/01/2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT về việc quy định phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày 30/01/2013

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 264/QĐ-TTg về việc thí điểm hoạt động của Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

Ngày 10/02/2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 313/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Ngày 18/2/2013

- Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BCT về việc quy định hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động trong ngành Hải quan.

 

Ngày 20/02/2013

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 343/QĐ-TTg công nhận cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) - Ái Điểm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Từ ngày 21 đến 22/02/2013

Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam (ADB), tổ chức Hội thảo quốc gia về nghiên cứu thời gian giải phóng hàng.

Ngày 28/02/2013

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 617/QĐ-TCHQ ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2013-2014 của ngành Hải quan.

Từ 04/3/2013

- Tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước, Hải quan Việt Nam và Hải quan Myanmar đã trao đổi kinh nghiệm về quản lý hải quan và bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác hải quan song phương.

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ bằng phần mềm phiên bản mới 4.0.

Ngày 07/3/2013

 Tại New Delhi (Ấn Độ), Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Ấn Độ đã có buổi làm việc nhằm thảo luận và triển khai các vấn đề hợp tác Hải quan song phương. 

Từ ngày 07 đến 08/3/2013

Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo trao đổi về phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động của Hải quan Việt Nam.

Ngày 18/3/2013

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Công Bình đã có buổi tiếp đoàn công tác của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) do ông Daniel Perrier - chuyên gia WCO làm trưởng đoàn sang hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong chương trình hỗ trợ phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và đại lý hải quan.

Ngày 19/3/2013

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chính thức đưa máy soi container di động vào hoạt động tại cảng Green Port.

 

Ngày 24/3/2013

Tổng cục Hải quan ban hành Niên giám thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2012.

Ngày 27/3/2013

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thủ tục hải quan điện tử tại tất cả 13 Chi cục.

Ngày 04/4/2013

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định số 3257/QĐ-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Ngày 09/4/2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 212/QĐ-BTC phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020.

Ngày 15/4/2013

Chủ tịch nước ký Quyết định số 745/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV II do đã lập được những chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng cấm.

Ngày 18/4/2013

Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức lễ ký kết “thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử”.

Từ 22 đến 26/4/2013

Tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tổ chức Hội thảo về đánh giá nhu cầu quốc gia thuận lợi hóa thương mại WTO và thứ tự thực hiện.

Ngày 24/4/2013

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 808/QĐ-BTC công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

- Tổng cục Hải quan cùng một số Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Công an đã có buổi làm việc với đại diện của Liên minh châu Âu (EU) về dự án hợp tác trong kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng.

 

 

Ngày 08/5/2013

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2013/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

- Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 09/5/2013

Tại trụ sở Tổng cục Hải quan diễn ra Lễ ký Quy định phối hợp giữa Vụ I - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

Ngày 24/5/2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1202/QĐ-BTC phê duyệt Đề án tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.

Ngày 31/5/2013

- Tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định số 966/QĐ-CTN ngày 28/05/2013 của Chủ tịch nước  về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đồng chí Đinh Tiến Dũng.

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy SỹHiệp định về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương".

Từ ngày 04 đến 06/6/2013

Tại Singapore diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 22. Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Tháng 6/2013

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể hội viên năm 2013 và Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Tổng cục Hải quan và VASEP đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Tham gia ký kết có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình và Chủ tịch VASEP Trần Thiện Hải.

Từ 13 đến 17/6/2013

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Hải quan Nhật Bản xây dựng Sổ tay hướng dẫn quy trình nghiệp vụ sử dụng trong Hệ thống VNACCS/VCIS và thiết lập tệp dữ liệu tập trung.

 

Ngày 19/6/2013

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.