Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
CO

462/GSQL-GQ4 ngày 04/04/2023 C/O mẫu D

462/GSQL-GQ4 ngày 04/04/2023  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2023 hướng dẫn về C/O mẫu D của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở công v…

1163/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2023 C/O mẫu D

1163/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2023  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 1449/TCHQ-GSQL ngày 25/4/2022 của Tổng cục Hải quan; trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào