QLRR

Gian lận xuất xứ hàng hóa

Mục đích - Trốn thuế nhập khẩu. - Lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại. - Trốn tránh các biện pháp kiểm soát ngoại thương. - Lừa dối người tiêu dùng, trục lợi bất chính. Bối cảnh th…

Các rủi ro vi phạm về trị giá hải quan

Việc xuất khẩu hàng hóa tiềm ẩn một số rủi ro chủ yếu như sau: - Doanh nghiệp khai không đúng trị giá thực tế hàng xuất khẩu  - Doanh nghiệp không khai hoặc khai sai các yếu tố cấu thành gi…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào