Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
GSQL

1581/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2023 Nhập khẩu phim

1581/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2023 Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh  Trả lời công văn số 679/HQHCM-GSQL ngày 22/3/2023 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc thủ …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào