Hải quan Việt Nam

Vietnam Customs | Thư viện miễn phí cung cấp văn bản pháp luật lĩnh vực xuất nhập khẩu và hải quan

Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Thủ tục

Thuế

Xuất xứ

Phân loại

Đọc thêm

Xem tất cả

1163/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2023 C/O mẫu D

1163/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2023  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 1449/TCHQ-GSQL ngày 25/4/2022 của Tổng cục Hải quan; trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban …

235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phầm bàn ghế từ Ma-lai-xia-a

BỘ  CÔNG THƯƠNG ________ Số: 235/QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Hà Nội, ngày 1 3  tháng 02 năm 2023    QUYẾT ĐỊNH Á…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Luật

Nghị định

Thông tư

Vi phạm

Văn bản hợp nhất

Quy trình

English

HQVN

Videos