Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
PC

170/TCHQ-PC ngày 12/01/2023 Vướng mắc XPVPHC

170/TCHQ-PC ngày 12/01/2023  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2208/HQTN-TCTTr ngày 30/12/2022 và công văn số 32/HQTN-TCTTr ngày 05/01/2023 của Cục Hải quan tỉnh Tây…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào