Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Tôi có được xách tay cây cảnh về Việt Nam không?

{toc} $title={Xem nhanh}

 Câu hỏi:

xin chào cục hải quan!

Tôi hiện tại đang sống và làm việc tại Đan Mạch, trong thời gian ở Đan Mạch tôi có sưu tầm một số loại cây cảnh, sắp tới tôi sẽ chuyển về Việt Nam sống nên tôi muốn hỏi là tôi có thể xách tay hoặc kí gửi các cây của tôi về được không? Tôi có khoảng 15 cây nhỏ hơn 50cm, và không phải là cây cấm ạ!Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ quy định tại mục III (hoa và cây cảnh) tại Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì:

“III. HOA VÀ CÂY CẢNH:

Các giống hoa và cây cảnh, trừ các loài thuộc Danh mục các loài thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước Cites được ban hành tại Quyết định số 14/2002/QĐ/BNN/KL, ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

Đề nghị bạn đọc đối chiếu với quy định tại mục III dẫn trên, nếu phù hợp thì được nhập khẩu về Việt Nam (xách tay hoặc ký gửi) không phải xin Cục Trồng trọng và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp phép nhập khẩu. Nhưng theo các quy định sau thì bạn đọc phải thực hiện kiểm dịch thực vật đối với các cây cảnh này, cụ thể như sau:

- Quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ, cụ thể:

“Điều 16. Quy định chuyển tiếp

3. Giống cây trồng đã có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nhưng không có Quyết định công nhận giống cây trồng mới, được tiếp tục sản xuất kinh doanh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.”

- Quy định tại khoản 1 Điều 25, 26 và 29 Luật Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013, cụ thể:

“Điều 25. Quy định về kiểm dịch thực vật

1. Kiểm dịch thực vật được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại Luật này, trừ trường hợp được miễn trừ kiểm dịch thực vật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 26. Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

1. Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cấp;

b) Không có sinh vật gây hại trong danh mục quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 25 của Luật này hoặc sinh vật gây hại lạ;

c) Bao bì đóng gói vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.

2. Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam được phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam cấp;

b) Đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 29. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

1. Khi nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, chủ vật thể phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật. Địa điểm thực hiện kiểm dịch thực vật là cửa khẩu đầu tiên hoặc nơi mà từ đó vật thể được đưa vào Việt Nam, trường hợp đặc biệt thì được thực hiện tại địa điểm khác có đủ điều kiện cách ly do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương quyết định.

2. Đối với những vật thể có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cửa khẩu nhập khẩu.

3. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mang theo hành lý xách tay hoặc hành lý gửi theo phương tiện chuyên chở phải được khai báo và kiểm tra theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật chỉ được thông quan sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

5. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật này.”

Đề nghị bạn đọc liên hệ với Cục Kiểm dịch Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được hướng dẫn về việc kiểm dịch thực vật đối với cây cảnh, bầu đất (nếu có) mà bạn dự định nhập về Việt Nam trước khi được cơ quan hải quan cửa khẩu làm thủ tục nhập khẩu.

Bạn đọc có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.

Trân trọng!

https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=39133

https://www.haiquanvietnam.com/2021/11/toi-co-duoc-xach-tay-cay-canh-ve-viet-nam-khong.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn