Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

689/GSQL-GQ2 ngày 26/05/2022: Thủ tục kiểm hóa hộ đối với hàng xuất SXXK

{toc} $title={Xem nhanh}

 689/GSQL-GQ2 ngày 26/05/2022

Kính gửi: Công ty TNHH Chế biến thực phẩm & Bánh kẹo Phạm Nguyên. 

(Đ/c: Số 613, đường Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01-22/CV-PN của Công ty TNHH chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên về việc hướng dẫn thủ tục kiểm hóa hộ đối với hàng xuất sản xuất xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chỉ áp dụng đối với hàng xá, hàng rời và hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 121/2021/TT-BTC ngày 21/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh Covid-19 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có đề nghị bằng văn bản hoặc gửi đề nghị qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan thì Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Trình tự kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết.

https://www.haiquanvietnam.com/2022/05/thu-tuc-kiem-hoa-ho-oi-voi-hang-xuat-sxxk.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn