Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
BYT

Vướng mắc khi thực hiện Luật Dược 2016

9296/QLD-ĐK ngày 09/08/2021 Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 8166/BTC-TCHQ ngày 23/7/2021 của Bộ Tài chính, công văn số 3211/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2021 của Tổng cục Hải Quan và công vă…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào