Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
Quốc hội

05/2022/QH15 ngày 15/06/2022 Luật Điện ảnh

05/2022/QH15 ngày 15/06/2022 LUẬT ĐIỆN ẢNH   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Điện ảnh.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1.   …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào