Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
BCT

235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phầm bàn ghế từ Ma-lai-xia-a

BỘ  CÔNG THƯƠNG ________ Số: 235/QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Hà Nội, ngày 1 3  tháng 02 năm 2023    QUYẾT ĐỊNH Á…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào