3044/TCHQ-TXNK ngày 26/06/2024 Mã số HS mặt hàng màng cuộn

{getToc} $title={Xem nhanh}

3044/TCHQ-TXNK ngày 26/06/2024

 Kính gửi: Công ty TNHH NML Toàn Cầu.

(Tầng 3, nhà 175 Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số Global-250424 của Công ty TNHH NML Toàn Cầu về việc xin mã HS của mặt hàng màng cuộn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số Global-250424, Công ty TNHH NML Toàn Cầu khai báo mặt hàng là “PET/CPP Film”, tuy nhiên thông tin trên công văn cũng như tài liệu không công bố hàm lượng mỗi loại polymer. Công ty cũng không cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xem xét, hướng dẫn phân loại mặt hàng. Đề nghị Công ty căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022, Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính và thực tế hàng hóa để khai báo mã số hàng hóa.

Trường hợp công ty có nhu cầu xác định trước mã số HS cho hàng hóa xuất nhập khẩu, đề nghị công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH NML Toàn Cầu được biết.