Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

6695/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023 Thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

{toc} $title={Xem nhanh}

6695/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ TM.

(Số 18, ngõ 104, TDP số 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 231123/CV-TMTECH ngày 10/12/2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ TM đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 231123/CV-TMTECH của Công ty được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Trường hợp vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Công nghệ TM biết.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/12/thue-gia-tri-gia-tang-mat-hang-thiet-bi-dien-tu-chuyen-dung.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn