Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

6689/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023 Ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

{toc} $title={Xem nhanh}

6689/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023

 Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China - CN Hà Nội.

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China - chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là Ngân hàng ICBC Hà Nội) ngày 26/12/2022 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung Ngân hàng ICBC Hà Nội vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuê điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 28/12/2023.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng ICBC Hà Nội, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng ICBC Hà Nội:

- Phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng ICBC Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/12/ngan-hang-phoi-hop-thu-voi-Tong-cuc-Hai-quan-nop-thue-dien-tu.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn