Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Tạm nhập tái xuất USB chứa phần mềm

{toc} $title={Xem nhanh}

2004/GSQL-GQ3 ngày 14/10/2021

Kính gửi: Công ty TNHH Rhythm Precision Vietnam.

(Đ/c: Lô 47&87a, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 292CV/RPV ngày 16/9/2021 của Công ty về hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất, mã số, trị giá đối với mặt hàng USB chứa phần mềm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục tạm nhập, tái xuất USB có chứa phần mềm: Thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ;

- Về mã số mặt hàng USB chứa phần mềm: Hàng hóa được phân loại vào nhóm 85.23, mã số 8523.51.30;

- Về trị giá hải quan: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 5, khoản 19 Điều 2, Khoản 5, khoản 6 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính để xác định cụ thể phần mềm chứa trong USB là phần mềm ứng dụng hay phần mềm điều khiển, vận hành để thực hiện khai báo trị giá hải quan. Thủ tục khai báo trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC nêu trên.


Đề nghị Công ty trên cơ sở thực tế hàng hóa, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết theo thẩm quyền.

https://www.haiquanvietnam.com/2021/10/tam-nhap-tai-xuat-usb-chua-phan-mem.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn