2178/TCHQ-GSQL ngày 17/05/2024 Tái nhập lô hàng phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

{toc} $title={Xem nhanh}

2178/TCHQ-GSQL ngày 17/05/2024

 

https://www.haiquanvietnam.com/2024/05/tai-nhap-lo-hang-phe-lieu-da-xuat-khau-nhung-bi-tra-lai.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn