2340/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2024 Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng của DNCX

{toc} $title={Xem nhanh}

2340/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2024

 

https://www.haiquanvietnam.com/2024/05/chinh-sach-thue-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-thay-doi-muc-dich-su-dung-cua-DNCX.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn