Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

6697/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023 Thuế GTGT hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất

{toc} $title={Xem nhanh}

6697/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần PMJ.

(Tổ dân phố Lường, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 012012/XNK và số 022012/XNK ngày 20/12/2023 của Công ty Cổ phần PMJ đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 022012/XNK của Công ty là hóa chất cơ bản thì thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8%. Trường hợp hàng hóa tại công văn số 012012/XNK được xác định là sản phẩm hóa chất thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần PMJ biết.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/12/thue-gia-tri-gia-tang-hoa-chat-co-ban.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn