Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

6731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2023 Thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

{toc} $title={Xem nhanh}

 6731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2023

 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (Sao gửi kèm).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/12/thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn