Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Quy định về khai báo hóa chất nhập khẩu

{toc} $title={Xem nhanh}

 Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất trừ các trường hợp được miễn trừ tại Điều 28 nêu trên phải khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan, không phụ thuộc vào mục đích nhập khẩu, lĩnh vực sử dụng.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/11/quy-dinh-ve-khai-bao-hoa-chat-nhap-khau.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn