10672/BTC-CST ngày 04/10/2023 Hướng dẫn xác định mặt hàng chịu thuế BVMT

{toc} $title={Xem nhanh}

10672/BTC-CST ngày 04/10/2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL (Việt Nam)

(Địa chỉ: Số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số 08/2023 tháng 8/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL (Việt Nam) về việc xin hướng dẫn xác định mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với flexitank, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật thuế BVMT thì “túi ni lông thuộc diện chịu thuế” và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:

“1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.”

Tại Điều 1 Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định:

“3. Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá quy định tại Khoản này (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu;

b) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói;

c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.”

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế BVMT nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ vào sản phẩm nhập khẩu của Công ty và liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để được xem xét giải quyết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL được biết và thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/10/huong-dan-xac-dinh-mat-hang-chiu-thue-BVMT.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn