4020/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2023 Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử gia dụng

{toc} $title={Xem nhanh}

4020/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2023

 

https://www.haiquanvietnam.com/2023/08/thue-GTGT-hang-nhap-khau-doi-voi-thiet-bi-dien-tu-gia-dung.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn