Xử phạt vi phạm khi khai bổ sung tờ khai hải quan trước thời điểm kiểm tra hồ sơ

{getToc} $title={Xem nhanh}