Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

462/GSQL-GQ4 ngày 04/04/2023 C/O mẫu D

{toc} $title={Xem nhanh}

462/GSQL-GQ4 ngày 04/04/2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2023 hướng dẫn về C/O mẫu D của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở công văn số 182/XNK-XXHH ngày 31/3/2023 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo về việc một số nước thành viên ASEAN chậm thực thi PSR theo AHTN HS 2022, Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Malaysia sẽ bắt đầu triển khai Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) phiên bản AHTN/HS 2022 từ này 10/4/2023. 

2. Myanmar và Brunei chưa thể triển khai PSR phiên bản AHTN/HS 2022.

3. Các nước thành viên ASEAN thống nhất trường hợp trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D khai báo mã số HS 2017 dẫn đến khác biệt so với mã số HS 2022 không phải là lý do để từ chối C/O. 

- Trường hợp sự khác biệt mã số không ảnh hưởng đến xuất xứ hàng hóa, đề nghị các đơn vị chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp sự khác biệt mã số ảnh hưởng đến xuất xứ hàng hóa, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O có liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/04/co-mau-d.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn