Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

4832/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022 Vướng mắc C/O mẫu D

{toc} $title={Xem nhanh}

4832/TCHQ-GSQL ngày 14/11/2022

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 và công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D mới kể từ ngày 01/11/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 01/11/2022 như sau:

1. Đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia/ C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp: Trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực): Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để dược hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2022/11/vuong-mac-co-mau-d.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn