3876/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu qua đường hàng không

3876/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2022

 

XNK.me

Nếu bạn có thắc mắc xin mời bạn vào nhóm sau để đặt câu hỏi facebook telegram

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn