Nhập khẩu sợi polyeter xơ dài từ Taiwan có áp thuế chống phá giá không?

{toc} $title={Xem nhanh}

Câu hỏi:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về thực hiện áp thuế chống phá giá tạm thời với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester.

Cụ thể, chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Trung Quốc tương ứng mức thuế là 17,45%; Ấn Độ là 54,90%; Indonesia là 21,94%; Malaysia là 21,23%.

Cty tôi thường nhập sợi polyester xơ dài có nguuoofn gốc từ Đài Loan. Cho tôi hởi chúng tôi có phải chịu áp thuế chống phá giá đề cập trên hay không?

Chúng tôi phải chuẩn bị các loại giây tờ nào?.

Xin Xám ơn và kính chào.


Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ công văn số 942/PVTM-P1 ngày 24/11/2021 của Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công thương hướng dẫn về vướng mắc xuất xứ hàng hóa:    

“- Việt Nam xây dựng và thực thi quy định pháp luật về điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Hiệp định Chống bán phá giá (Hiệp định thực thi Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994) mà Việt Nam đã tham gia khi trở thành Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Vì vậy, việc áp thuế CBPG đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các Thành viên WTO phải tuân thủ đúng quy định của WTO.

Trong khuôn khổ WTO, Đài Loan là Thành viên với tên gọi “Lãnh thổ hải quan riêng biệt Đài Loan - Bành Hồ - Kim Môn - Mã Tổ (Đài Bắc, Trung Quốc)” (tên tiếng Anh là “Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu”, gọi tắt là “Chinese Taipei”), Trung Quốc là Thành viên với tên gọi “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” (tên tiếng Anh là “People’s Republic of China”, gọi tắt là “China”). 

Trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester, Bộ Công Thương đã ban hành 02 Quyết định:

- Quyết định số 2080/QĐ-BCT ngày ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 9 năm 2021 và hết hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2021; 

- Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2021.”

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định, hướng dẫn trên đối chiếu với trường hợp cụ thể của đơn vị để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng!

https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=39168

https://www.haiquanvietnam.com/2021/12/nhap-khau-soi-polyeter-xo-dai-tu-taiwan-co-ap-thue-chong-ban-pha-gia-khong.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn