Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Loại hình nhập khẩu A12

{toc} $title={Xem nhanh}

 Câu hỏi:

Xin chào tổ tư vấn

Bên mình chuẩn bị nhập khẩu 1 lô hàng về để sản xuất, sau đó sẽ xuất khẩu sang Thái Lan

Vậy bên mình có thể nhập khẩu theo loại hình A12 và sau đó làm thủ tục hoàn thuế được hay không ?

Vì trong loại hình A12 được hướng dẫn sử dụng như sau :

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư):

a) Nhập khẩu từ nước ngoài;

b) Nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX;

c) Nhập khẩu tại chỗ (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan);

d) Nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính.

Tại điểm C có mở ngoặc ghi "trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan " vì điểm này mà mình chưa hiểu là có thể khai theo A12 được ko ?

Nhờ tổ tư vấn giúp đỡ

Xin cảm ơn


Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Do câu hỏi của Công ty chưa nêu rõ là doanh nghiệp chế xuất hay doanh nghiệp thường cũng như không kèm hồ sơ cụ thể, nên chúng tôi chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên Công ty tham khảo quy định tại các Điều khoản sau đây và tình hình thực tế của Công ty để thực hiện:

* Về thủ tục:  Các quy định tại mục 6 thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 

của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP  ngày 20/04/2018  của Chính phủ) và Chương III tại  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính) để thực hiện

* Về mã loại hình: Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.

Trường hợp có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng!

https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=39358

https://www.haiquanvietnam.com/2021/12/loai-hinh-nhap-khau-a12.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn