Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

1120/TCHQ-GSQL ngày 10/03/2021 Kiểm tra C/O

{toc} $title={Xem nhanh}

1120/TCHQ-GSQL ngày 10/03/2021

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, trên cơ sở thông báo của cơ quan có thẩm quyền Myanamar về việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O sử dụng chữ ký và mẫu dấu điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về trang thông tin điện tử để tra cứu C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử:

- Cơ quan có thẩm quyền của Myanmar thông báo C/O sử dụng mẫu dấu và chữ ký điện tử từ ngày 01/1/2021.

- Kiểm tra thông tin về C/O mẫu D, AK, AJ, AANZ, AHK tại trang thông tin điện tử: http://verificationco.myanmartradenet.com/. → điền số tham chiếu C/O tại Mục “Reference No.*” (đính kèm tài liệu tham khảo do cơ quan có thẩm quyền của Myanmar cung cấp).

2. Về việc sử dụng C/O bản giấy trong trường hợp hệ thống bị lỗi:

Cơ quan có thẩm quyền của Myanmar thông báo hệ thống bị lỗi nên có thể không kiểm tra được thông tin C/O trên trang thông tin điện tử trong giai đoạn từ ngày 01/2/2020 đến 30/6/2021. Theo đó, trường hợp hệ thống bị lỗi, cơ quan hải quan tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2021/03/kiem-tra-co.html

XNK.me

Nếu bạn có thắc mắc xin mời bạn vào nhóm sau để đặt câu hỏi facebook telegram

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn