Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

8198/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020 Kiểm tra C/O

{toc} $title={Xem nhanh}

8198/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, trên cơ sở thông báo của Hải quan Singapore về việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau: 

- Đối với các C/O cấp từ ngày 27/9/2020, cơ quan hải quan kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: (www.ntp-international.gov.sg/vp ⇒ điền số tham chiếu C/O tại Mục “Certificate No.*” (đính kèm tài liệu tham khảo do Hải quan Singapore cung cấp).

- Việc kiểm tra tính hợp lệ C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2020/12/kiem-tra-co.html

XNK.me

Nếu bạn có thắc mắc xin mời bạn vào nhóm sau để đặt câu hỏi facebook telegram

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn