Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

4693/BTC-TCHQ ngày 22/04/2019 Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu

{toc} $title={Xem nhanh}

4693/BTC-TCHQ ngày 22/04/2019

 Kính gửi: Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung

(Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Để thực hiện việc xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu theo kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.

- Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F).

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Công văn này thay thế các nội dung về xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu tại các công văn số 15634/BTC-CST ngày 02/11/2016 của Bộ Tài chính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, công văn số 16486/BTC-CST ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chính; công văn số 4052/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2018 và Mục 1 thông báo số 5898/TB-TCHQ ngày 09/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung biết và thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2019/04/tri-gia-hai-quan-hang-hoa-xuat-khau.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn