Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

2844/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2022 Thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

{toc} $title={Xem nhanh}

2844/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2022

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định lại Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN qua thư điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP trên trang thông tin điện tử như sau: https://rcep.sharepoint.com (Thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu sẽ được thông báo sau).

Nội dung tra cứu bao gồm thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, cụ thể: 

- Thông tin về mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký trên C/O (mục: Specimen Signatures). 

- Thông tin nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mục: List of Approved Exporters). 

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2022/07/trang-thong-tin-dien-tu-tra-cuu-co-rcep.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn