Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

6612/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2020 Kiểm tra C/O

{toc} $title={Xem nhanh}

6612/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2020

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính, căn cứ công hàm số J.F:723/2020 ngày 18/9/2020 và J.F:767/2020 ngày 30/9/2020 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin C/O mẫu AJ thuộc Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AJ của Nhật Bản thông báo Cổng thông tin xác nhận tính hợp lệ của Giấy chứng nhận xuất xứ “EPA CO Reference System” tại đường dẫn: https://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm 🡢 điền tài khoản và mật khẩu 🡢 Chọn CO Reference và điền số tham chiếu C/O, ngày cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

https://www.haiquanvietnam.com/2020/10/kiem-tra-co.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn