Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
FTA

Quy tắc xuất xứ trong EVFTA

Học phần 1 sẽ hướng dẫn các nội dung nền tảng về Quy tắc xuất xứ được quy định trong Hiệp định EVFTA. Học phần 2 sẽ hướng dẫn các đọc hiểu về Tiêu chí xuất xứ hàng hóa PSR và Cách kê khai…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào