Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com
CITES

Xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản

5665/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào